رمان - داستان بلند

.
پس_پرده مجموعه‌ای از هفت داستان کوتاه است که به صورت اول‌شخص روایت می‌شود؛ لودمیلا، پل، ژان و شخصیت‌های دیگری که نامی ندارند و خود را «من» خطاب می‌کنند. آن‌ها از تنهایی خود با شما سخن می‌گویند، به شما اعتماد می‌کنند و پرده از رازهای خود می‌گشایند.
«عشق مودبانه»، «ماکیزاد»، «سگم دارد می‌میرد»، «یک وعده غذای خوشمزه»، «جان‌های من»، «پیاده نظام» و «پسر» نام‌های این هفت داستان کوتاه در مجموعه #پس_پرده هستند.
#آنا_گاوالدا نویسنده کتاب از سرشناس‌ترین نویسندگان حال حاضر ادبیات فرانسه با مجموعه‌داستان #پس_پرده بعد از هجده سال که از اولین مجموعه داستانش، «دوست داشتم جایی کسی منتظرم باشد» بار دیگر به دنیای نویسندگی بازگشته است تا مخاطبان خود را با دغدغه‌های روزانه، احساسی و اجتماعی آشنای شخصیت‌های به‌یادماندنی آثارش همراه کند. تأکید آثار او بر نیازهای عاطفی انسان معاصر است. او به سوژه‌هایی نزدیک می‌شود که برای مخاطبانش کاملاً ملموس‌اند.
زبان گاوالدا در این کتاب، همان زبان ساده و صمیمی همیشگی است. دیالوگ‌هایی که بین کاراکترها ردوبدل می‌شود، زنده و ملموس است. گاوالدا با توصیف دقیق جزئیات،‌ نگرشی تازه به خواننده خود هدیه می‌کند. وی با شرح دقیق جزئیاتی که روزانه به راحتی از کنارشان می‌گذریم، مانند برچسب قیمت ها، منوی کافه‌ها و... تکه‌هایی گمشده از لحظه‌های ارزشمند زندگی را به خواننده خود نشان می‌دهد.
گاوالدا در داستان‌های این کتاب شیوه خاصی برای شخصیت پردازی به کار گرفته است. پرداخت هر کاراکتر با شرح دقیق جزئیات رفتاری آن. خواننده با تعقیب این رفتارها پی به نیات کاراکترها و تا حدی افکار پنهان آنها می‌برد. گاوالدا در این داستانها از مستقیم گویی پرهیز کرده و قضاوت را در مورد شخصیت‌ها به خود خواننده می‌سپارد.
در این کتاب با نگرشی تازه نسبت به روابط عاطفی میان آدمها مواجه می‌شویم. داستانها در عین بدیع بودن لحظات آشنایی را برای خواننده رقم می‌زنند و خواننده می‌تواند به راحتی با کاراکترهای اصلی داستان، هم‌ذات‌پنداری کند.
نکته جالب توجه دیگری که در داستانهای گاوالدا در این مجموعه به چشم می‌خورد، شرح تازه ای از ابراز احساسات به کسانی است که دوستشان داریم به گونه ای که خواننده به راحتی متوجه نسبت من راوی با کاراکتر مقابل خود نمی‌شود.

#پس_پرده
#آنا_گاوالدا
#عاطفه_حبیبی
#نشر_چترنگ

.
پس_پرده مجموعه‌ای از هفت داستان کوتاه است که به صورت اول‌شخص روایت می‌شود؛ لودمیلا، پل، ژان و شخصیت‌های دیگری که نامی ندارند و خود را «من» خطاب می‌کنند. آن‌ها از تنهایی خود با شما سخن می‌گویند، به شما اعتماد می‌کنند و پرده از رازهای خود می‌گشایند.
«عشق مودبانه»، «ماکیزاد»، «سگم دارد می‌میرد»، «یک وعده غذای خوشمزه»، «جان‌های من»، «پیاده نظام» و «پسر» نام‌های این هفت داستان کوتاه در مجموعه #پس_پرده هستند.
#آنا_گاوالدا نویسنده کتاب از سرشناس‌ترین نویسندگان حال حاضر ادبیات فرانسه با مجموعه‌داستان #پس_پرده بعد از هجده سال که از اولین مجموعه داستانش، «دوست داشتم جایی کسی منتظرم باشد» بار دیگر به دنیای نویسندگی بازگشته است تا مخاطبان خود را با دغدغه‌های روزانه، احساسی و اجتماعی آشنای شخصیت‌های به‌یادماندنی آثارش همراه کند. تأکید آثار او بر نیازهای عاطفی انسان معاصر است. او به سوژه‌هایی نزدیک می‌شود که برای مخاطبانش کاملاً ملموس‌اند.
زبان گاوالدا در این کتاب، همان زبان ساده و صمیمی همیشگی است. دیالوگ‌هایی که بین کاراکترها ردوبدل می‌شود، زنده و ملموس است. گاوالدا با توصیف دقیق جزئیات،‌ نگرشی تازه به خواننده خود هدیه می‌کند. وی با شرح دقیق جزئیاتی که روزانه به راحتی از کنارشان می‌گذریم، مانند برچسب قیمت ها، منوی کافه‌ها و... تکه‌هایی گمشده از لحظه‌های ارزشمند زندگی را به خواننده خود نشان می‌دهد.
گاوالدا در داستان‌های این کتاب شیوه خاصی برای شخصیت پردازی به کار گرفته است. پرداخت هر کاراکتر با شرح دقیق جزئیات رفتاری آن. خواننده با تعقیب این رفتارها پی به نیات کاراکترها و تا حدی افکار پنهان آنها می‌برد. گاوالدا در این داستانها از مستقیم گویی پرهیز کرده و قضاوت را در مورد شخصیت‌ها به خود خواننده می‌سپارد.
در این کتاب با نگرشی تازه نسبت به روابط عاطفی میان آدمها مواجه می‌شویم. داستانها در عین بدیع بودن لحظات آشنایی را برای خواننده رقم می‌زنند و خواننده می‌تواند به راحتی با کاراکترهای اصلی داستان، هم‌ذات‌پنداری کند.
نکته جالب توجه دیگری که در داستانهای گاوالدا در این مجموعه به چشم می‌خورد، شرح تازه ای از ابراز احساسات به کسانی است که دوستشان داریم به گونه ای که خواننده به راحتی متوجه نسبت من راوی با کاراکتر مقابل خود نمی‌شود.

#پس_پرده
#آنا_گاوالدا
#عاطفه_حبیبی
#نشر_چترنگ

108

0

The end of the page