Sogn Jord- og Hagebruksskule

Eit nytt skuleår er i gang og elevane hadde allerede dugnad den første helga!
Gardsdrengen inviterte dei til å være med på lauving for å sikre meir fôr til vinteren. Det vart hundre lauvkjervar! 🌳
Kjempe flott!
#lauving #fôrkrise #norgetrengerbonden #gamletradisjoner

125

2

@gripen.gard

Kor stor er ein laukjerv, eigentleg? Og kva er best å bruke no så seint på sommaren. Og kor er snusmumriken?,😉

@angedalen

Før i verda var eit dagsverk 89 lauvkjerv per mann😊 Det gjekk radigt før i verda.

The end of the page