Fitness Medico

Rehabilitacija nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta prolazi kroz nekoliko faza. Svaka faza ima svoje kriterijume koji se moraju zadovoljiti pre nego što sportista pređe na novi ciklus. Nakon svakog rehabilitacionog ciklusa rade se testovi koji su prethodno zadovoljili analize specifičnosti i validnosti za datu meru i na osnovu njih se pravi dalji rehabilitacioni program. #rehabilitacija #fitnessmedico #ligamenti #ambulantazarehabilitaciju

87

0

The end of the page