Fitness Medico

U tradicionalnom treningu snage baziranom na gravitaciji, težina (teg) se postavlja na ekstremitet (ruka ili noga), a ekstremitet se pomera kroz obim pokreta odgovarajućeg zgloba kojem pripada. Dok smer kretanja varira za mnoge vežbe, smer gravitacije ostaje isti, sto dovodi do toga da se maksimalna sila postiže samo u tački gde težina ima najveći momentum na aktivnom zglobu. Vežbe na "Fly wheel-u" s druge strane su izoinercijalne, sto znači da održavaju konstantnu inerciju u čitavom obimu pokreta, stimulišući konstantan otpor i maksimalnu silu mišića u svakom uglu. Izoinercijalne vežbe ojačavaju i ciljane mišiće i sinergističke mišiće u isto vreme. Ova vrsta vežbanja takođe pomaže u jačanju ligamenata i tetiva tokom čitavog kretanja sto izuzetno pomaže u prevenciji povreda kod sportista. #fitnessmedico #rehabilitacija #treningsnage

85 Banovo Brdo

1

@medena76

Nora pozdravlja Stefana!

The end of the page