TiF

Idag hade vi lanseringen för metodboken från processen med KRUT och hur vi arbetat med att gestalta ett jämställt rum, som handlar om mer än bara gestaltningen. Panelen bestod av aktörer från olika sektorer och en något samtliga tog upp i samtalet var hur vi befinner oss i en tid av förändring av de traditionella mötesplatserna som håller på att bli alltmer flexibla och dynamiska. Att bibliotek är mer än bara böcker och tysta rum, att idrottsvärlden är mer än bara sport och näringsidkare mäter mer än bara ekonomiska fördelar.
Projektet KRUT har varit den första fasen av Tjejer i förenings projekt Fördomsfri jämlikhet med medel från Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att motverka fördomar mellan unga från olika delar av Malmö och Stadsbiblioteket är precis den rätta mötesplatsen för detta.
Om ni vill komma i kontakt med oss angående hur vi har jobbat med KRUT eller kanske vill jobba med oss med liknande processer. Kontakta oss!

43

2

@helamalmo

💜💜💜

@krut_malmo

🙌🏽💫

The end of the page