Fitness Medico

Rad sa najsavremenijim aparatima uz nadzor viskokoobrazovanih fizioterapeuta brzo i efikasno omogućavamo oporavak naših dragih pacijenata. :) #fitnessmedico #rehabilitacija

79 Beograd, Banovo brdo

0

The end of the page