هما معصومی

.
يکم پيش بدون صدای خانم دلکش گذاشته بودم اين پست رو،بعد تصميم گرفتم پاک کنم و يبار ديگه ضبط کنم که صداشون باشه توی صفحم
#دلکش #تار #پربسته #پرويز_ياحقی

802

12

The end of the page