1

@ahora238fhmy

انتشار بخشی از فیلم "مادر"
برای نخستین بار

قسمتی از اجرای بانو #قمرالملوک_وزیری را ملاحظه می‌کنید که تنها اثر تصویری به جا مانده از ایشان محسوب می‌شود. گفتنی است که بانو #دلکش هم در این فیلم حضور داشته است.
این فیلم محصول سال ۱۳۳۰ است؛ چندین سال است که به علاقه‌مندان عنوان می‌شود این فیلم سوخته و از بین رفته اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌داد

The end of the page