khaterate_shenidani

انتشار بخشی از فیلم #مادر
قسمتی از اجرای بانو #قمرالملوک_وزیری را ملاحظه می‌کنید که تنها اثر تصویری به جا مانده از ایشان محسوب می‌شود. گفتنی است که بانو #دلکش هم در این فیلم حضور داشته است.
این فیلم محصول سال ۱۳۳۰ است؛ چندین سال است که به علاقه‌مندان عنوان می‌شود این فیلم سوخته و از بین رفته اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌داد.
#موسیقی_سنتی #خاطرات #خاطره_ها #خاطره_های_شنیدنی #قمرالملوک_وزیری #خاطره_بازی

12

1

@lc_lamela

خیلیی خوبه 😄😉

The end of the page