(بهروزعلیپور)

.
آهنگ امشب را ازخواننده ای انتخاب کرده ایم که نامش کمترشنیده است، بانو شمس
.
بانو شمس در رشت متولد شده ودرمدسه
پیک سعادت تحصیل نمود،اوازسال 1327
ﻫ.ش خوانندگی راشروع کرد.ابتدادربرنامه های (شیروخورشیدسرخ)وبعدبانام ناشناس
دررادیوتهران می خواند.وی همسرحبیب الهی
بدیعی بود،ودرزمان فیلبرداری فیلم ولگردبا
هم آشنا شدند،این خواننده نزدابوالحسن صبا
وحسین یاحقی تعلیم گرفت،وازسال1334
ﻫ.ش تا پایان سال 1336 ﻫ.ش درارکستر
شماری شش رادیو که رهبری آن را بدیعی
به عهده داشت می خواند،برنامه های این
ارکسترشبهای جمعه ازرادیوپخش می شد
ازمعروفترین تصنیفهای این دوران،تصنیف
(نرگس شیرازی ودخترسنبل فروش)می باشد
.
.
کامل این آهنگ ودیگر آهنگها را میتوانید در
تلگرام ویوتیوب ببینید و بشنوید،❤❤❤❤
.
.
#بانوشمس#قمرالملوک_وزیری #ملوک_ضرابی#بانوپریسا #پروین #پوران #دلکش #مرضیه #قدیمی_ها #بهترین_ها #دلشدگان#دلسوختگان #هنرمندان_ایرانی
.
.
🍁🌹🌸🍁🌹🌸🍁🌹🌸🍁🌹🌸

138

1

@s.ipak5957

به به درود بر شما و انتخابهای بی نظیر شما

The end of the page