a_m_i_r 1980

👈بخشی از خاطرات عالیجناب #بهروزوثوقى از فیلم #گوزنها 👉👉👉
#خاطرات_بهروزوثوقی_ #فرامرزقریبیان #مسعود کیمیایی #نوستالژیک#ناصرملکمطیعی #دهه_پنجاه #رورگار_جوانی #ایرج_قادری #فریدون_فرخزاد #رضا_بیک_ایمانوردی #روزگارتون_پر_از_اتفاق_های_قشنگ_دلنشین🍃🍂🍁🍀🌿🌷🌸💮🌹🌺🌻🌾🍃🍂🍁🍀🌿🌷🌸🌸💮🌺🌻🌻🌾🍃🍂🍁🍀🌿💐🌸🌹🌺🌻🌾🍃🍂🍁🍀🌿🌷💮🌺🌾🍃🍂🍂🍁🌿🌿💮🌹🌻🌻🌼🌾🍃🍃🍂🍁🍀🌿🌷🌻🌼🌾🍃🍂🍁🍀🌿🌷💮🌺🌻🌼🌾 👇👇👇
#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد
#داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی

893

7

@__rail1357

@s.ghasem44 صفای شما قربون هر چی بامرام

@s.ghasem44

🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌷🌷جمال شما رو عشق است با این پست زیباتون🌷🌷🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸🌼🌹🍀🌸

@jimi.artin

👍👍👍👑👑👑

@mnjin2019

👍👍👍👍

@mnjin2019

👍👍👍👍

@meysam_javid_1365

سلطان تکرار نشدنی

@hamidreza03832019

چی شدی بهروز بزرگ کجایی کاش بودی ایران

The end of the page