💔سوته دلان💔

مَشتی باش،عین ما...
هَرکی باش بی اِدعا...
قَهرمان قِصه ها...
سینِه سوختِه مِثل ما...
زِشت عِین خوشکِلا...
جُغدباش وَ خوش صِدا...
سیری فِکر گُشنِه ها...
اون بالایی پُشت ماس..👑
#مشتی_باش#قیصر #سیگار #غم#تنهایی #تنهای_وحشی #نامردی#نارفیق#جدایی#خونبازی #مرام#بهروزوثوقی #بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد #اصفهان #بیکسی💔 #مرگ#مرگ_احساس #خودزنی #خودکشی #مرگم

412

1

@atefehrezaeifar

🌹🌹🌹🌹

The end of the page