a_m_i_r 1980

👈پارت 1 #گوزنها
#بهروزوثوقى
#فرامرزقریبیان 👈خنده بر لب میزنیم
تا کس نداند
درد ما
ورنه این #دنیا که ما دیدیم
خندیدن نداشت 🔥🔥🔥
#مسعود_کیمیایی_
#اسفندیارمنفردزاده
#پری_زنگنه
#فرهاد_مهراد
# گنجشک_اشی_مشی
#نوستالژیک
#دهه_شصت 👇👇👇
#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد

103

1

@cinemayefardin

بهترین فیلم بهروز وثوقی همین بود از نظر بنده 🌹🌺

The end of the page