Sogn Jord- og Hagebruksskule

Aurland er ein fin stad å vere om sommaren...
Det spirer og gror i grønsaksåkeren, potetlandet, elevane sine «Rakelhage-prosjekt» og eigne elevhagar. Elevane på sommarkurset får fylgje utviklinga frå dag til dag, vere med på innhausting, luking og observasjon. Og dei får oppleve Aurlandssommaren med seine kveldar, bading i elva og i fjorden og ferske bær, urter og grønsaker.
#sognjordoghagebruksskule #aurland #renmat

134 Sogn Jord- og Hagebruksskule

1

@flintlsd25

Hjelp deg med å få en jobb. Jeg vil virkelig jobbe.

The end of the page