Pan Wielkie Żet@pan_wielkie_zet

Marketing and public relations specialist, former radio journalist, based in Warsaw, Poland

234 posts 1,499 followers 715 following

Gdzież jest na świecie miasto, w którym pierwsze wiosenne ciepło tak leniwie i radośnie przykleja zimową odzież do pleców i tak powołująco zmusza do jej zrzucenia? / L. Tyrmand "Zły"

Where on Earth is the city where the first spring warmth so lazily and joyfully sticks winter clothes to the back and so calledly forces to take them off? / L. Tyrmand "The Man With White Eyes"

#beardsandthecity #beardsandtattoos #beardsofPoland #beardsofwarsaw  #beards #bearded #broda #powisle #warszawskiepowisle #spacer #brodanaspacerze #spacerempowarszawie #tamka #beardedguy #otterguy #otters #otterboy #brodaty

Tamką w dół
10

Suszymy ząbki 😁


8

"O ile jednak dworca Łódź Fabryczna czy poznańskiego Dworca Głównego nikomu by nie brakowało, o tyle stacje w Katowicach i w Warszawie były obiektami, o które nieśmiało zaczęli upominać się miłośnicy powojennej architektury. Z nieoczekiwaną i nieświadomą pomocą przyszli im bankierzy z londyńskiego City, którzy wydatnie przyczynili się do załamania światowej gospodarki" 😂 Nikt tak barwnie nie pisze o powojennym modernizmie - Filip Springer "Źle urodzone" | "If the Łódź Fabryczna station or the Main Railway Station in Poznań would not be lacking, the stations in Katowice and Warsaw were objects that the post-war architecture enthusiasts were cautiously taking into account, with the unexpected and unconscious help coming from bankers of the City of London, who prominently contributed to the collapse of the global economy"😂 No one else so colorfully writes about post-war modernism - Filip Springer "Born wrong". #polskimodernizm #polishmodernism #modernizm #modernism #postwarmodernism #powojennymodernizm #architektura #architecture #polskaarchitektura #polisharchitecture


1

Gdy jesteś na koncercie i chcesz słuchać, nie musisz patrzeć | When you are on the concert and you want to listen, you don't have to watch

#brodka #koncert #brodanakoncercie

Palladium
0