#şükr

Instagram photos and videos

#şükr#islam#sevgi#iman#quran#instagram#tbt#instagood#likeforfollow#yaradilis#baki#god#allahvar#itaət#aztagram#vsocam#vsocoazerbaijan#müsəlman#creation#səbir#baku#azerbaijan#ayə#azerbaycan#elçi#allahınisimləri#aşkina#münafiktəhlükəsi#münafik#çek#lütfûna#sabir#i̇mâmesi̇#dağildi#beni̇

Hashtags #şükr for Instagram

by @rendsburg.gt

Derdi verenin hatrına dertlere katlanmaktır #takva
Seni yoktan varedene hamdû senadır #secde
PARMAĞIN KESİK İSE
KOLU OLMAYANLARI DÜŞÜN
DERDİM VAR DİYE ERİNME
NİCE CEFAKARLARI DÜŞÜN
UNUTMA
BUGÜN GEÇTİ YARIN VARMI !!!!!!
GENÇLİĞİNE GÜVENME
ÖLENLER HEP İHTİYARMI !!!!!!!! #Namaz #takva #ölüm #ahiret #şükr #tevekkül #islam #ayyıldız #gençlik #Rendsbug #kiel #neumünster #hamburg #schleswig #flensburg #büdelsdorf #merkez #bölge #hasta #şifa #şiir #çay #kahve


1

by @tufanmagat

#DAĞILDI _______
#TÜM Tanelerim ,,
#İMÂMESİ Yanık
Bir #SABIR Zinciriyim ,, ____________//#ÇEK #BENİ
#ÇİLE_ÇİLE Yeniden Birleşeyim !,,,,
____ #AŞKINA #SALÂVAT,
_______ #LÜTFÛNA
#ŞÜKR'edeyim !,,,,
__________


0

by @esmerinizo9

#DAĞILDI _______
#TÜM Tanelerim ,,
#İMÂMESİ Yanık
Bir #SABIR Zinciriyim ,, ____________//#ÇEK #BENİ
#ÇİLE_ÇİLE Yeniden Birleşeyim !,,,,
____ #AŞKINA #SALÂVAT,
_______ #LÜTFÛNA
#ŞÜKR'edeyim !,,,,
__________ #günaydın


0

by @dusunur_yazamaz

Ey 'Ol' diyen.
Ol'urlara râzı et #kalbimizi.
Ol'anlara #şükr'ettir,
Ol'mazlara meyl'ettirme bizi ....
#elhamdülillah


0

by @gokyuzum_pg1

Gel ey sevgili,
Istersen yar ol gel,
Istersen yara.
Ne gonlumun derdini sor bana
Ne sararan yüzümü sor.
Ey gönlümün sol yarısı,
Aklıma koydum seni aklim almadi
Kalbima koydum seni sana doymadim.
Arşımın aşkı yar
Aşk sandığın kadar değil yandığın kadar.
💔💔💔💔💔
Adminka
Fikir bildirmeyi ve dusuncelerinizi bizimle paylasmagi unutmayin😊
#gel #aşk #acı #ayrılık #hüzün #gelip #geçer #yeterki #şükr #et #yolundan #cayma


6

by @rabiafiliz.gok

ANNE OLMAK💔💌
Bir gözün gerçeklere bakarken bir gözünle
Hayallere dalmaktır.
Anne olmak,
Yumuşak tuttuğun kalbinle her sıkıntıya
Dağ gibi durmaktır.
Anne olmak,
Her türlü gürültüde evladın tek nefesini
Duymaktır.
Anne olmak,
Günah dolu dünya da işlenen en güzel sevaptır.
Anne olmak, bahşettiği lütuftan dolayı
Yaradana yanaşmaktır.
Ve Anne Olmak bazen sessizce seyretmektir onları...💑💘 #annelik#sevgi#şefkat#merhamet#şükr #dünyam#


3

by @murat_ucarsu

#DAĞILDI _______
#TÜM Tanelerim ,,
#İMÂMESİ Yanık
Bir #SABIR Zinciriyim ,, ____________//#ÇEK #BENİ
#ÇİLE_ÇİLE Yeniden Birleşeyim !,,,,
____ #AŞKINA #SALÂVAT,
_______ #LÜTFÛNA
#ŞÜKR'edeyim !,,,,
__________
KAR TANESİ
Murat Uçarsu


0

by @qurandinle_

📚.☔🍃 *Yağış yağarkən çoxlu dua edin.* Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) yağış yağan vaxtın duaların ən çox qəbul olunduğu vaxtlardan biri olduğunu bildirərək demişdir: *"İki dua vardır ki, geri qaytarılmaz: Azan verilərkən və yağış yağarkən".* (Əbu Davud, 2540). 🌧Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) yağış vaxtı həmçinin bu duaları da etmişdir: *[Allahummə sayyibən nafian]* *«Allahım! (Bu yağışı) bol, faydalı et!»*
(«Fəthul-Bari», 2/518) 🌦Yağış yağandan sonra edilən zikr: *[Mutirnə bi fadli-l-ləhi va rahmətihi]*
*«Allahın lütfü və mərhəməti ilə bizə yağmur endirildi»*
(əl-Buxari, 1/205; Muslim, 1/83) ⛈Göy guruldayarkən edilən dua: *[Subhənə-l-ləzi yusəbbihu-r-ra'du bi­həmdihi va-l-mələikətu min xiyfətihi]* *«Göy gurultusunun həmd edərək, məl­əklərin isə qorxusundan şəninə təriflər dediyi (Allah) pak və müqəddəsdir!»*
(«əl-Muvatta», 2/992)
Unutmayın ki yağış yagarkən çoxlu dualar,şükrlər etmək lazımdır.Bu zaman dualar daha tez qəbul olunar.

#quran #iman #kuran #islam #din #namaz #ibadet #dua #şükr


1

by @senxatirlat

Bir an dayanıb ətrafımızda bizə Allah tərəfindən bəxş olunmuş nemətlərə nəzər salsaq onların nə qədər çox, saysız-hesabsız olduğunu görərik. Onlar üzərində düşünmək, onları Allahı razılığını qazanmaq üçün istifadə etmək, onlara görə Allaha şükür etmək ibadətdir. #şükr #şükür #senxatirlat


0

by @umut_dolu_yol

Elhamdulillah #çok #şükr #Allahım


0

by @nezahat4528

#DAĞILDI _____
#TÜM Tanelerim ,,
#İMÂMESİ Yanık
Bir #SABIR Zinciriyim ,, __________//#ÇEK #BENİ
#ÇİLE #ÇİLE Yeniden Birleşeyim !,,,,
__ #AŞKINA #SALÂVAT,
_____ #LÜTFÛNA
#ŞÜKR'edeyim !,,,,
____________________________


1

by @soyluemircan

#DAĞILDI _______
#TÜM Tanelerim ,,
#İMÂMESİ Yanık
Bir #SABIR Zinciriyim ,, ____________//#ÇEK #BENİ
#ÇİLE_ÇİLE Yeniden Birleşeyim !,,,,
____ #AŞKINA #SALÂVAT,
_______ #LÜTFÛNA
#ŞÜKR'edeyim !,,,,
______________________________


0

by @senxatirlat

Gecə, zülmət səma, o zülmət səmada par-par parıldayan ay... Başqa heç bir işıq olmadan, ancaq ayın işığı... Dənizin dalğalarının səsi, sərin külək... Allahdan başqa bunları bizə verən, hiss edib duymağı nəsib edən varmı? Bəs O sənə bu qədər nemət verərkən sən heç bir dəfə də olsa Onun üçün səcdə etdinmi? ...otur bir düşün istəyirsən.. #tövhid #ibadət #namaz #şükr


1

by @__nrmin_

" Yaralayan da , Yarayı Dağlayan da , İyileştirip yaraya kabuk bağlayan da ,
YARADAN' dır ...
İmtihandasın Ey İnsan ;
Sükut 'et , sabr 'et , şükr 'et
_____________________
.
🍃🦋🍁🍂
.
.
#imtihan #sükut #sabr #sabır #şükr #şükür #huzur #hüzün #yaradan #iyleştir #yüreğimi #çiçekler #güller #gönlümün #şifası


0

by @bulut_bey79

MENKIBE............. ALLAHA ŞÜKRETMEK

Musa aley­his­se­lâm, Al­la­hü te­â­lâ­ya şöy­le su­âl et­ti:
- Yâ Rab­bî! İn­san­la­r, ver­di­ğin ni­met­le­rin şük­rü­nü na­sıl ifa ede­bi­lir­ler?
Al­la­hü te­â­lâ bu­yur­du ki:
“Yâ Musa! Bir kim­se ken­di­ne ver­di­ğim ni­me­ti ben­den bi­lip, ken­din­den bil­mez­se, ni­met­le­ri­min şük­rü­nü eda et­miş olur. Bir ku­lum rız­kı­nı ken­di ça­lış­ma­sı ile bi­lip, ben­den bil­mez ise, ni­me­tin şük­rü­nü eda et­me­miş olur.”
Al­la­hü te­â­lâ; ha­dîs-i kud­sî­de bu­yur­du ki:
“İn­san­la­rı ve cin­ni­le­ri ben ya­rat­tım. On­lar ise ben­den baş­ka­sı­na ibâ­det edi­yor, ta­pı­yor­lar. Rı­zık­la­rı­nı ben ve­ri­yo­rum, baş­ka­sı­na şük­re­di­yor­lar!
Dâ­vûd aley­his­se­lâm, Al­la­hü te­â­lâ­ya mü­nâ­cat edip de­di ki:
- Yâ Rab­bî! Âdem aley­his­se­lâ­ma o ka­dar ik­ram ve ih­san­da bu­lun­dun. O sa­na na­sıl şük­ret­ti?
Al­la­hü te­â­lâ bu­yur­du ki:
“Ey Dâ­vûd! O bü­tün bu ik­ram­la­rın be­nim ta­ra­fım­dan, ken­di­si­ne ya­pıl­dı­ğı­nı bil­di. Bu bil­me­si­ni onun şük­rü ola­rak kabul et­tim!”
Dâ­vûd aley­his­se­lâm şöy­le ar­z et­ti:
- Yâ Rab­bî! Ni­me­tin şük­rü­nü na­sıl eda ede­yim? Çün­kü şük­rü eda et­mek de sen­den bir ni­met­tir.
Al­la­hü te­â­lâ bu­yur­du ki:
“Ey Dâ­vûd! Şim­di şük­ret­miş ol­dun. Ken­di ac­zi­ni, ni­me­tin şük­rü gör­dün.”


5

by @munafiq_tehlukesi_

Münafiqlər həmişə bəla qorxusu ilə yaşayarlar, buna görə onların həyatları da bir cəhənnəmdir.
http://munafiqlik.imanisaytlar.com/munafiq-qurani-qavraya-bilmez.html
#Quran #ayə #müsəlman #elçi #iman #itaət #şükr #səbir #sevgi #instagood #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #baku #baki #tbt #yaradilis #Allahvar #god #islam #vsocoazerbaijan #vsocam #instagram #creation #likeforfollow #münafik #münafiktəhlükəsi


1

by @allahin_isimleri

VASİ (Hər şeyi əhatə edən, geniş olan)
Allah’ın genişliyi bütün kainatı əhatə etmişdir. Yoxluqdan varlığı yaradan Allah məkana tabe deyil, bütün məkanlardan münəzzəhdir. Çünki məkanı da yaradan Allah’dır. Bəzi cəmiyyətlərdə Allah’ın göylərdə olduğu düşüncəsi hakimdir. Allah’a dua etdiklərində insanlar üzlərini göyə çevirərək batil bir inanca yönəlirlər. Həqiqət isə Quranda bildirilmişdir: “Məşriq də, məğrib də Allah’ındır! Hansı səmtə yönəlsəniz, Allah’ın üzü orada olar. Həqiqətən, Allah əhatə edəndir, biləndir”. (Bəqərə surəsi, 115)

Allah Quranda göylərin və yerin Rəbbi olduğunu bizlərə bildirir. Bütün genişliyə sahib olanın da Özü olduğunu söyləyir. Allah hər yeri əhatə etmişdir...
#Quran #ayə #müsəlman #elçi #iman #itaət #şükr #səbir #sevgi #instagood #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #baku #baki #tbt #yaradilis #Allahvar #god #islam #vsocoazerbaijan #vsocam #instagram #creation #likeforfollow #Allahınisimləri


6

by @allahin_isimleri

Budur Allah'ın rəngi.Allahın rəngindən daha gözəl olan kimdir?! Biz ancaq Ona ibadət edənlərik.(Bəqərə surəsi.138)
#Quran #ayə #müsəlman #elçi #iman #itaət #şükr #səbir #sevgi #instagood #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #baku #baki #tbt #yaradilis #Allahvar #god #islam #vsocoazerbaijan #vsocam #instagram #creation #likeforfollow #Allahınisimləri


10

by @allahin_isimleri

Müəzzib (Əzablandıran)
Ətraflarındakı bütün dəlillərə baxmayaraq, Allah’a iman etməyən, Onun böyüklüyünü, qüdrətini tanımamaq üçün müqavimət göstərən insanlar, şübhəsiz, böyük bir əzaba da layiqdirlər.
Allah dünyadakı hökmünü elçiləri vasitəsilə yerinə yetirir. Allah’ın verdiyi bütün bu nemətlərə baxmayaraq, bəzi insanlar inkar edirlər. Hətta bir qismi azğınlıqla Allah’a iman edən möminlərə kin bəsləyir, Allah’ın dininə maneə törətməyə çalışırlar. Əlbəttə, Allah bu insanlara layiq olduqları qarşılığı dünyada da, axirətdə də verəcək.
Onlardan öncəkilər də hiylə qurmuşdular. Sonra Allah onların tikililərini özülündən dağıtdı, tavanları başlarına uçdu və əzab onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. (Nəhl surəsi, 26)
#Quran #ayə #müsəlman #elçi #iman #itaət #şükr #səbir #sevgi #instagood #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #baku #baki #tbt #yaradilis #Allahvar #god #islam #vsocoazerbaijan #vsocam #instagram #creation #likeforfollow #Allahınisimləri


10

by @munafiq_tehlukesi_

Qəlblərindəki xəstəlik səbəbindən ruhlarındakı qaranlıq üzlərinə də əks olunur. Quranda Allahın bildirdiyi kimi, bu insanların "üzləri sanki zülmət gecənin parçalarına bürünmüşdür." (Yunus surəsi, 27) Möminlərə verilən "nur" baxanlara fərahlıq verdiyi halda, münafiqlərin üzündəki qaranlıq ifadə xüsusilə diqqət çəkir.
#Quran #ayə #müsəlman #elçi #iman #itaət #şükr #səbir #sevgi #instagood #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #baku #baki #tbt #yaradilis #Allahvar #god #islam #vsocoazerbaijan #vsocam #instagram #creation #likeforfollow #münafik #münafiktəhlükəsi


3

by @berivanyunus

Sahip olduklarına "#ŞÜKR" etmeyi bilmiyorsan...
Kaybettiklerine isyan etmeye hakkın yok...
💎 #BROLARIM 🤞🤞

Adana Optimum
2

by @allahin_isimleri

Bari(Yaradan, qüsursuz şəkildə var edən)

O, yaradan, yoxdan var edən, surət verən Allah’dır. Ən gözəl adlar ancaq Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə nə varsa Onu təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! (Həşr surəsi, 24)

Yaşadığımız kainatda hara baxsaq, tarazlıq və ahəngə rast gəlirik. Xüsusilə elm sahəsində yeni inkişaflarla bu günə qədər bilinməyən bir çox detal ortaya çıxdıqca bu tarazlıq və ahəng daha da dəqiqləşir. Görünən odur ki, kainat üzərində var olan hər sistem üstün bir ağılın dizaynıdır. Bu üstün ağılın sahibi hər şeyi heyrətamiz nizam içində var etmişdir. Kainatdakı hər cisim, yer üzündə yaşayan milyardlarla canlı möhtəşəm ahəng içində varlıqlarını davam etdirirlər. Təbiətdəki nizam heç bir şəkildə pozulmur və milyonlarla ildir son dərəcə sabit şəkildə davam edir.
Yalnız dünya üzərindəki həyatı araşdırdığımızda belə bir çox heyrətamiz detalla qarşılaşırıq.
#Quran #ayə #müsəlman #elçi #iman #itaət #şükr #səbir #sevgi #instagood #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #baku #baki #tbt #yaradilis #Allahvar #god #islam #vsocoazerbaijan #vsocam #instagram #creation #likeforfollow #Allahınisimləri


5