#ιησούςχριστός

Instagram photos and videos

#ιησούςχριστός#jesuschrist#ΙησούςΧριστός#Panagia#Παναγία#christ#JesusChrist#ιησούς#Ορθοδοξία#Orthodoxy#jesus#iconography#orthodoxchurch#иисусхристос#orthodox#christianity#easternorthodox#orthodoxicon#orthodoxy#иисус#faith#ορθοδοξία

Hashtags #ιησούςχριστός for Instagram

atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Roma 8:39 TB
#santapanrohani #beritakeselamatan #rohanikristen #renungan #firmantuhan #firman #alkitab #christian #thebible #bible #bibleverse #biblejournaling #faith #love #hope #christ #jesuschrist #jesuschristislord #godsalvation #eternallife #θεος #ιησούς #ιησούςχριστός


0

Multumesc @coptic.youth
The church commemorates the departure of two Roman fathers Saints Maximus and Dometius. •••
They were both brought up in the fear of God and were the sons of the Roman Emperor Valerian. They both desired to renounce the world and all therein and chose to live the life of monasticism They both received the permission their father to leave and attended the first universal council held in Nicea. Then there, they met a holy monk named John and expressed their desire to him so, he advised them both to go to Syria and be discipled under the hand of St. Aghabius, they both dwelt with him for six years and grew in grace and virtue. When his departure drew near, he instructed them both to become disciples of St Macarius the Great in the Wilderness of Shiheet. So they both went and learned under him. When their departure drew near, St Maximus became sick with a heavy fever. the 14 of the month of Toba (Tobe). St Dometius became sick and departed three days after his brother. St Macarius buried them in their cave.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi.
☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


1

Saint Euthymius the Great was an abbot in Palestine. Although a lesser known saint, he is incredibly important to the history and unity of the church. It is this Saint’s words who guided the Eastern Churches into accepting the teachings of the fourth ecumenical council. It is this Saint who converted the Eastern Roman Empress Saint Eudoxia to Christianity. He is truly a saint we should all look up to. He fought a long and healthy life for the Christian faith, and without him, the Christian world would look incredibly different.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi.
☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


0

Arsenie Boca was a Romanian monk, who is said to have preformed numerous miracles. Boca is not a saint, but the Romanian Orthodox Church started the process on deciding whether or not to canonize him. In the Orthodox Church, veneration of the people is a step in canonization. The people of Romanian already love him, and his fight against the communists and continued preaching during the communist times makes him have the rank of a hero. Calls of canonization grow ever louder for this holy man, and rightfully so. A modern hero, God Bless him and rest his soul.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, Miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, Miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, Miluieşte-ne pe noi.
☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


1

Constantin Brâncoveanu was the Voivode of Wallachia from 1688-17714. He is regarded as one of the most important Romanian saints, and is also a saint in the All other Eastern Orthodox Churches. He, his 4 sons, and his advisor were sent to Constantinople after the Sultan deposed the Prince. The Sultan demanded that he convert to Islam, or his sons, his advisor Ianache, and himself (last) would die. After all of his fortune has been seized, in exchange for the life of his family he was asked to renounce the Orthodox Christian faith. He reportedly said: ″Behold, all my fortunes and all I had, I have lost! Let us not lose our souls. Be brave and manly, my beloved! Ignore death. Look at how much Christ, our Savior, has endured for us and with what shameful death he died. Firmly believe in this and do not move, nor leave your faith for this life and this world.″ After this, his four sons, Constantin, Ștefan, Radu and Matei and advisor Ianache were beheaded in front of their father. the smallest child, Matei (12 years old) was so frightened after seeing the bloodbath and the heads of his three brothers that he started crying and asking his father to let him renounce Christianity and convert to Islam as the Sultan Ahmed III had demanded. At that moment, Constantin Brâncoveanu said: "Of our kind none have lost their faith. It is better to die a thousand times than to leave your ancient faith just to live few more years on earth." Matei listened and offered his head. After Brâncoveanu himself was decapitated, their heads were impaled on javelins and displayed in a procession. Their bodies were left before the gate and later on thrown into the waters of the Bosphorus, later to be retrieved by faithful orthodox Christians. He is canonized as a martyr, and a church in the center of Bucharest holds his relics.
☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


0

(Mulțumesc @theorthodoxway )
Today the Orthodox Church celebrates the feast of St. Anthony the Great "I saw the snares that the enemy spreads out over the world, and I said groaning, "What can get through from such snares?" Then I heard a voice saying to me, "Humility."" - St. Anthony Apolytikion, Fourth Mode: O Father Anthony, you imitated the zealous Elijah. You followed the straight paths of the Baptist and became a desert dweller. By prayer you confirmed the universe. Wherefore, intercede with Christ our God to save our souls. Kontakion, Second Mode: Forsaking the uproars of life O venerable one, you completed your life in quiet, fully imitating the Baptist. Therefore, we honor you with him, O Anthony, Father of Fathers.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Amin.
☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


0

Saint Martyr Danax the Reader was a Saint in the country of Macedonia. When Macedonia was invaded by pagans, the holy martyr took the vessels from the church and attempted to hide them. He was caught by the pagans and refused to worship their false gods. And, as depicted in the icon, he was slain with a sword. He should be an inspiration to us all, as he gave his life to protect that which is holy.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluieşte-ne pre noi. Amin. ☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


0

Saint Paul of Thebes (Ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲉ in Coptic) was an Egyptian saint, hailed as the first Christian hermit. It is claimed he lived alone in the desert from the age of sixteen all the way to the ripe old age of one hundred and thirteen. He is venerated in the Orthodox, Coptic, Catholic, and Anglican communions. His loyalty and dedication to Christ is truly one we should all look up to.
Prayer to Saint Paul of Thebes: “...St Paul, patriarch of the hermitical life, St Paul, lover of solitude, St Paul, example of Christian perfection, St Paul, mirror of evangelical poverty, St Paul, true model of humility, St Paul, ornament of purity, St Paul, faithful servant of the Eternal King, St Paul, defence of the tempted, St Paul, inflamed with divine love, St Paul, totally dedicated to God, St Paul, examplar of sobriety and abstinence, St Paul, wholly trusting in God's Providence, St Paul, summit of patience, St Paul, man without complaining, St Paul, admired by St. Anthony, St Paul, commending your spirit to God with hands raised to Heaven, St Paul, honoured after death with service of lions, St Paul, buried by St. Anthony...Pray for Us, Saint Paul the first hermit.”
🇷🇴
☦️
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


2

Sf. Arhanghel Mihai. Commander of the Heavenly Host. It is Michael who commanded the Heavenly Legions to defeat Lucifer and his legions. Mihai is seen as a solider saint, and is one of the most revered saints of Romanian Orthodox Christian. The Legion of Archangel Michael, a Romanian monarchist-nationalist movement, was formed with the holy Archangel as their patron saint. It is Michael who will defeat Satan once again.
Prayer to Archangel Michael: “Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil; May God rebuke him, we humbly pray; And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, thrust into hell Satan and all evil spirits who wander through the world for the ruin of souls.”
☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


1

Today, January 14th, is the day of His Holiness Saint Sava the Enlightener of Serbia. Sava was the first archbishop of Serbia, and son of Stefan Nemanja, Grand Prince of Serbia. Sava is seen as the founder of an independent Serbia, as he created the first constitution, and enabled Serbia to become a kingdom and an independent nation. After briefly ruling over a large monastic community, he moved to Mount Athos, where he was truly enlightened. Saint Sava took two pilgrimages, and quickly converted the Serbian people. He is seen as the protector of Serbia, and is canonized in all Slavic Orthodox Churches and Romania (as Romania is not Slavic).
☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


1

Welcome to my page! I’ve decided to make a Orthodox account dedicated to Romanian saints and their works. I will post 1 to 3 posts a day, and one of those posts will be an icon of a saint commemorated on the Romanian Orthodox Calendar, and a short summary of their life and their works. I’m very excited to get started, and I hope you will join me on this great and righteous journey. Shoutouts are appreciated. Let us spread the faith!
În numele Tatălui, și Fiului și Sfantului Duh, acum și pururea, și vecii vecilor, amen. ☦️
🇷🇴
#orthodox #orthodoxy #orthodoxchristianity #christianity #easternorthodoxy #easternorthodoxchurch #easternorthodox #orthodoxchurch #christ #jesus #jesuschrist #saviour #ιησούςχριστός #χριστός #ιησούς #иисусхристос #иисус #orthodoxicon #iconography #religiousiconography #agionmandylion


1

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο μεγαλύτερος των Προφητών

Ο μεγαλύτερος Άγιος μετά την Παναγία, αυτός που προετοίμασε τον δρόμο για τον Χριστό. Δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός είπε για αυτόν «Σας βεβαιώνω πως μάνα δε γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη το Βαπτιστή (Κατά Λουκάν 7,28 )». #ΙησούςΧριστός#Παναγία#Ορθοδοξία#Χριστούγεννα#JesusChrist#Panagia#Orthodoxy


4

Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya!
Pengkhotbah 4:10 TB
https://bible.com/bible/306/ecc.4.10.TB
. . . .
#santapanrohani #beritakeselamatan #rohanikristen #renungan #firmantuhan #firman #alkitab #christian #thebible #bible #bibleverse #biblejournaling #faith #love #hope #christ #jesuschrist #jesuschristislord #godsalvation #eternallife #θεος #ιησούς #ιησούςχριστός


0

Χριστούγεννα: Η γιορτή της ανακύκλωσης των θεών

Περισσότερα στο link: http://www.nonpaper.com.gr/2018/12/hristougenna-i-giorti-tis-anakyklosis.html?m=1

#χριστούγεννα #θρησκείες #χριστιανισμός #ιησούςχριστός #βούδας #ώρος #κρίσνα #άδωνις #μίθρας #ζαρατούστρα #διόνυσος #christmas #religions #christianism #jesuschrist #buddha #horus #krishna #adonis #dionysus #zarathustra #tammuz


0

«Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ιω. 1, 14). Καλά Χριστούγεννα.

#ΙησούςΧριστός#Παναγία#Ορθοδοξία#Χριστούγεννα#JesusChrist#Panagia#Orthodoxy#Christmas


0

Μείνε μακριά από τα Άχραντα Μυστήρια εάν…

Σαν έρθει η στιγμή της θείας Κοινωνίας και πρόκειται να πλησιάσεις την αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι παρών ο Χριστός, ο Βασιλιάς των όλων.

Όταν δεις τον ιερέα να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μη νομίσεις ότι ο ιερέας το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρυνε με την παρουσία Του την τράπεζα του Μυστικού Δείπνου, Αυτός και τώρα διακοσμεί την Τράπεζα της θείας Λειτουργίας.

Παραβρίσκεται πραγματικά και εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο άγιο Μυστήριο, ποιος με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες.

Αναλογίσου, λοιπόν, κι εσύ ποιο ελάττωμά σου διόρθωσες, ποιαν αρετή κατόρθωσες, ποιαν αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από τη νηστεία, κοινώνησε με φόβο Θεού. Αλλιώς, μείνε μακριά από τα άχραντα Μυστήρια. Και όταν καθαριστείς απ” όλες τις αμαρτίες σου, τότε να πλησιάσεις.

Να προσέρχεστε, λοιπόν, στη θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή. Χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη τρέλα και τη χειρότερη περιφρόνηση των θείων Μυστηρίων.

Πες μου, άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο; Γιατί βιάζεσαι; Σε πιέζει τάχα η ανάγκη να κάνεις τις δουλειές σου; Και σου περνάει άραγε, την ώρα που πας να κοινωνήσεις, η σκέψη ότι έχεις δουλειές; Έχεις μήπως την αίσθηση ότι είσαι πάνω στη γη; Νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με ανθρώπους και όχι με τους χορούς των αγγέλων; Μα κάτι τέτοιο είναι δείγμα πέτρινης καρδιάς…

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

#ΙησούςΧριστός#Παναγία#Ορθοδοξία#JesusChrist#Panagia#Orthodoxy


0

A person who bears Christ brings joy to others. Give joy, bear Jesus. #joy #gioia #joie #freude #שמחה #χαρα #jesuschrist #gesucristo #jésuschrist #jesuschristus #ιησούςχριστός #יהושע


1

"Παναγία.Εγγυήτρια των αμαρτωλών". Αγιογράφος Ιουλία Χιονίδη. 🙏 40X30sm. 🙏 "Богоматерь Споручница грешных". Иконописец Хиониди Юлия. 🙏 "Madonna". Icon painter Hionidi Julia. 🙏 #богоматерь #иисусхристос #икона #иконопись #jesus #салоники #ampelosartstudio #thessaloniki #madonna #icon #iconpainting #iconography #saint #αμπελοςartstudio #θεσσαλονικη #παναγια #ιησούςχριστός #αγιογραφία #δεχομαστεπαραγγελιες #принимаемзаказы #artlessons #artlovers #drawing #art🎨 #art_help #painting #artwork #dmfororders


1