#استادفضل_الله_توکل

Instagram photos and videos

#استادفضل_الله_توکل#فضل_الله_توکل#تکنوازان#av_r_s#استادپرویزیاحقی#استادجهانگیرملک#جهانگیر_ملک#جهانگیرملک#موسیقی_بی_کلام#ویولن_ساز_دل_من#پرویز_یاحقی#پرویزیاحقی#پرویزصدیقی_پارسی

Hashtags #استادفضل_الله_توکل for Instagram

🎻🎻🎻
#🎻ساز❤من
#ویولن_ساز_دل_من
#تکنوازان
#برنامه_شماره_۲۴۹
#شوشتری
#آوازشوشتری
#آواز_شوشتری
#موسیقی_بی_کلام
چنین که برده شراب لبت ز دست مرا

مگر به دامن محشر برند مست مرا

چگونه از سرکویت توان کشیدن پای

که کرده هر سر موی تو پای بست مرا

کبود شد فلک از رشک سربلندی من

که عشق سرو بلند تو ساخت پست مرا

بدین امید که یک لحظه با تو بنشینم

هزار ناوک حسرت به دل نشست مرا

به نیم بوسه توان صد هزار جان دادن

از آن دو لعل می‌آلود می‌پرست مرا

کنون نه مست نگاه تو گشتم ای ساقی

که هست مستی این باده از الست مرا

نشسته خیل غمش در دل شکستهٔ من

درست شد همه کاری از این شکست مرا

خوشم به سینهٔ مجروح خویشتن یا رب

جراحتش مرساد آن که سینه خست مرا

پرستش صنمی می‌کنم فروغی سان

که عشقش از پی این کار کرده هست مرا

#فروغی_بسطامی
ویولن زنده یاد#استادپرویزیاحقی#پرویزیاحقی#پرویز_یاحقی#پرویزصدیقی_پارسی#پرویز_صدیقی_پارسی
تار زنده یاد#استادجلیل_شهناز#جلیل_شهناز
سنتور#استادفضل_الله_توکل#فضل‌_الله‌_توکل
تنبک#استادجهانگیرملک #جهانگیر_ملک #جهانگیرملک
#av_r_s
@av_r_s


6

🎻🎻🎻
#🎻ساز❤من
#ویولن_ساز_دل_من
#تکنوازان
#برنامه_شماره_۲۴۷
#شوشتری
#آوازشوشتری
#آواز_شوشتری
#موسیقی_بی_کلام
جز دیدن روی تو ،مرا رای دگر نیست
جز وصل توأم ،هیچ تمنای دگر نیست

این چشم جهان بین مرا، در همه عالم
جز بر سر کوی تو ،تماشای دگر نیست

وین جان من سوخته را ،جز سرِ زلفت
اندر همه گیتی، سر سودای دگر نیست

یک لحظه غمت از دل من ،می‌نشود دور
گویی که غمت را جز ازین ،رای دگر نیست

یک بوسه ربودم ز لبت، دل دگری خواست
فرمود فراق تو که فرمای، دگر نیست

هستند تو را جمله جهان، واله و شیدا
لیکن چو مَنَت ،واله و شیدای دگر نیست...
#عراقی
ویولن زنده یاد#استادهمایون_خرم #همایون_خرم
تار زنده یاد#استادفرهنگ_شريف#فرهنگ_شریف
عود زنده یاد#استادمنصورنریمان#منصورنریمان#منصور_نریمان
سنتور#استادفضل_الله_توکل #فضل_الله_توکل
تنبک زنده یاد#استادجهانگیرملک #جهانگیرملک#جهانگیر_ملک
#av_r_s
@av_r_s


6

🎻🎻🎻
#🎻ساز❤من
#ویولن_ساز_دل_من
#تکنوازان
#برنامه_شماره_۲۴۵
#شور
#دستگاه_شور
#موسیقی_بی_کلام
غزلم قهر نکن،من که غزل خوانِ تواَم
من که تا صبحدمان سخت نگهبانِ تواَم
تو بیا لحظه ی بی رنگ مرا رنگین کن
تا سحر رقص کنان لاله ی خندانِ تواَم
تا که دریا به خروش و دل تن ها به سکوت
منم آن آب روان، قطره ی بارانِ تواَم
چون به فردا غزل از خاطره ی خون دارم
چشمه ی آتشم و اشکِ فراوانِ تواَم
دلم از غصّه گرفته ست ترا دارم و بس
سر پناهِ منی و دست به دامانِ تواَم
غزلم حوصله ی قصّه ندارم دیگر
آب از سر برود صخره ی پنهانِ تواَم
شاعر#اشرف_السادات_کمانی
ویولن زنده یاد#استادهمایون_خرم#همایون_خرم
تار زنده یاد#استادفرهنگ_شریف #فرهنگ_شریف
عود زنده یاد#استادمنصورنریمان #منصورنریمان#منصور_نریمان
سنتور#استادفضل_الله_توکل #فضل_الله_توکل
تنبک زنده یاد#استادجهانگیرملک#جهانگیرملک#جهانگیر_ملک
#av_r_s
@av_r_s
پدید آورنده نقاشی زیبا اثر#کاظم_برنا
@borna_kazem


6

🎻🎻🎻
#🎻ساز❤من
#ویولن_ساز_دل_من
#تکنوازان
#برنامه_شماره_۲۴۵
#شور
#دستگاه_شور
#موسیقی_بی_کلام
غزلم قهر نکن،من که غزل خوانِ تواَم
من که تا صبحدمان سخت نگهبانِ تواَم
تو بیا لحظه ی بی رنگ مرا رنگین کن
تا سحر رقص کنان لاله ی خندانِ تواَم
تا که دریا به خروش و دل تن ها به سکوت
منم آن آب روان، قطره ی بارانِ تواَم
چون به فردا غزل از خاطره ی خون دارم
چشمه ی آتشم و اشکِ فراوانِ تواَم
دلم از غصّه گرفته ست ترا دارم و بس
سر پناهِ منی و دست به دامانِ تواَم
غزلم حوصله ی قصّه ندارم دیگر
آب از سر برود صخره ی پنهانِ تواَم
شاعر#اشرف_السادات_کمانی
ویولن زنده یاد#استادهمایون_خرم#همایون_خرم
تار زنده یاد#استادفرهنگ_شریف #فرهنگ_شریف
عود زنده یاد#استادمنصورنریمان #منصورنریمان#منصور_نریمان
سنتور#استادفضل_الله_توکل #فضل_الله_توکل
تنبک زنده یاد#استادجهانگیرملک#جهانگیرملک#جهانگیر_ملک
#av_r_s
@av_r_s
پدید آورنده نقاشی زیبا اثر#کاظم_برنا
@borna_kazem


10

اولین اجرای تلوزیونی استاد شجریان
تصنیف:سوگند
دستگاه:همایون
شعر:سلیم فرزان
اهنگساز:استادفرهادفخرالدینی

خداکندانگورهابرسند،جهان مست شود🍇
تلوتلوبخورند خیابانها
به شانه های هم بزنندرییس جمهورها وگداها
مرزها مست شوند برای لحظه ای
تفنگها یادشان بروددریدن را
کاردها یادشان بروددریدن را
قلم ها اتش رااتش بس بنویسند
خداکند مستی به اشیاء سرایت کند
پنجره ها دیوارهارا بشکنند
وبرای چندلحظه ای دنیامست شودازصلح و دوستی
عیدباشد همه جا وهمه وقت
الیاس علوی شاعرافغان
#شجریان#استادیاحقی #استادفرهنگ_شريف
#استاداکبرگلپایگانی #استادایرج#استادفضل_الله_توکل #استاد_الهی_قمشه_ای#ویولون#ارکستر#استادتجویدی
#مهربانی#مستی#گل#دوست#عشق#دوستی
#استادمحمدرضاشجریان#استادمشکاتیان#حافظ
#سعدی#مولانا#روانشناس#روانشناسی
#طبیعت#تار#تمبک#اواز#موسیقی اصیل#سنت#سنتی#موسیقی سنتی


124

🎻🎻🎻
#پارت_شماره_۳
بلا دیدم از دل خطا دیدم از دل
نخواهم دلی را دل غافلی را که شد باعث ناتوانی من
به عشقی اسیرم به دردی دچارم که از محنت ان فراری ندارم
#بیژن_ترقی
#ملودی_بدون_کلام_خدایاتودانی
#🎻ساز❤من
#ویولن_ساز_دل_من
#تکنوازان
#برنامه_شماره۲۳۶
#دستگاه_شور
#موسیقی_بی_کلام 🎻ویولن🎻زنده یاد#استادپرویزیاحقی #پرویز_یاحقی#پرویزیاحقی #پرویزصدیقی_پارسی #پرویز_صدیقی_پارسی
تار زنده یاد#استادجلیل_شهناز#جلیل_شهنار
سنتور#استادفضل_الله_توکل#فضل_الله_توکل
تنبک زنده یاد#استادجهانگیرملک#جهانگیرملک#جهانگیر_ملک
#av_r_s
@av_r_s


14

🎻🎻🎻
زیبا فراوان دیده ام ،اما تو چیز دیگری
صدها گلستان دیده ام ،اما تو چیز دیگری
گلهای خندان دیده ام ،اما تو چیز دیگری
صد رهزن جان دیده ام ،ام تو چیز دیگری
از بوی گل مطلوب تر،از مهوشان محبوب تر
این یک از آن یک خوب تر،اما تو چیز دیگری
بس شوخ جانی دیده ام،باغ جوانی دیده ام
زانها که دانی  دیده ام،اما تو چیز دیگری
بر گلرخان دل بسته ام،وصل نکویان جسته ام
زنجیرها بگسسته ام ، اما تو چیز دیگری
تنها نه از هر دلبری در شهر زیبایی سری
کز خویش هم زیباتری ،اما تو چیز دیگری
#پژمان_بختیاری
#🎻ساز❤من
#ویولن_ساز_دل_من
#تکنوازان
#برنامه_شماره_۲۲۱
#مخالف_سه_گاه
#موسیقی_بی_کلام 🎻ویولن🎻زنده یاد#استادپرویزیاحقی#پرویز_یاحقی#پرویزیاحقی#پرویزصدیقی_پارسی#پرویز_صدیقی_پارسی
تار زنده یاد#استادجلیل_شهناز#جلیل_شهناز
سنتور#استادفضل_الله_توکل#فضل_الله_توکل
تنبک زنده یاد#استادجهانگیرملک#جهانگیرملک#جهانگیر_ملک
#av_r_s
@av_r_s


17

🎻🎻🎻
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک

دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست
#حافظ
#پارت_شماره_۲
#🎻ساز❤من
#ویولن_ساز_دل_من
#تکنوازان
#برنامه_شماره_۲۲۱
#مخالف_سه_گاه
#موسیقی_بی_کلام 🎻ویولن🎻 زنده یاد#استادپرویزیاحقی #پرویز_یاحقی #پرویزیاحقی#پرویزصدیقی_پارسی#پرویز_صدیقی_پارسی
تار زنده یاد#استادجلیل_شهناز#جلیل_شهناز
سنتور#استادفضل_الله_توکل#فضل_الله_توکل
تنبک زنده یاد#استادجهانگیرملک#جهانگیرملک#جهانگیر_ملک
#av_r_s
@av_r_s


21

🎻🎻🎻
ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست
و آنچه در جام شفق بینی بجز خوناب نیست
زندگی خوشتر بود در پرده وهم خیال
صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست
شب ز آه آتشین بکدم نیاسایم چو شمع
در میان آتش سوزنده جای خواب نیست
مردم چشم فرومانده است در دریای اشک
مور را پای رهایی از دل گرداب نیست
خاطر دانا ز طوفان حوادث فارغ است
کوه گردون سای را اندیشه ز سبلاب نیست
ما به آن گل از وفای خویشتن دل بسته ایم
ورنه این صحرا تهی از لاله سیراب نیست
آنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست
ورنه در گلزار هستی سرو و گل نایاب نیست
گر ترا با ما تعلق نیست ما را شوق هست
ور ترا بی ما صبوری هست ما را تاب نیست
گفتی اندر خواب بینی بعد ازین روی مرا
ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست
جلوه صبح و شکرخند گل و آوای چنگ
دلگشا باشد ولی چون صحبت احباب نیست
جای آسایش چه می جویی رهی در ملک عشق
موج را آسودگی در بحر بی پایاب نیست
#رهی_معیری
#پارت_شماره_۱
#🎻ساز❤من
#ویولن_ساز_دل_من
#تکنوازان
#برنامه_شماره_۲۱۷
#افشاری
#آوازافشاری
#آواز_افشاری
#موسیقی_بی_کلام 🎻ویولن🎻 زنده یاد#استادپرویزیاحقی #پرویز_یاحقی #پرویزیاحقی#پرویزصدیقی_پارسی #پرویز_صدیقی_پارسی
تار زنده یاد#استادفرهنگ_شریف#فرهنگ_شریف
سنتور#استادفضل_الله_توکل#فضل_الله_توکل
تنبک زنده یاد#استادجهانگیرملک#جهانگیرملک#جهانگیر_ملک
#av_r_s
@av_r_s


0