#امام_زمان

Instagram photos and videos

#امام_زمان#امام_مهدی#روحانی#ظهور#جمعه#احمدالحسن#مردم#هنر#خامنه_ای#جوان#آخرالزمان#دولت#ایران#احمد_الحسن#غیبت#شاه#تظاهرات_سراسری#عزت#جان#تنها#دانشجو#خانه#اعتراضات_سراسری

Hashtags #امام_زمان for Instagram

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0


1

خراب کرده‌ام آقا خودت درستش کن
امید آخر دنیا خودت درستش کن
نمانده پشت سر من پلی که برگردم
خراب کرده‌ام آقا خودت درستش کن
ببین چگونه به هم خورده کار من ماندم
به حق حضرت زهرا خودت درستش کن
گرفت دست مرا هرکسی، زمینم زد
شکست بال و پرم را خودت درستش کن
سفال توبه خود را شکسته‌ام از بس
ترک‌ترک شده اما خودت درستش کن
اگرچه پیش تو در خلوت آبرویم رفت
برای محشر کبری خودت درستش کن
ثمر نداده درخت «الهی العفو»م
به پیش صاحب نجوا خودت درستش کن
شکسته بال و پر من ولی دلم تنگ است
سفر به کرببلا را خودت درستش کن
#خدا #خدا_خدایا #خدای_من #خدای_بی_کسان
#مهدی #مهدویت #امام_زمان #امان_نامه #توبه #توبه_نصوح
#مناجات #مناجات_باخدا


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


1

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع


0

✔️ استدلال غیر منطقی
. 🔸 پیش از آمدن حضرت محمد ص !و حتی بعد از نبوت ایشان ؛مدعیان زیادی به فریب #مردم پرداختند!
.
.
⁉️ آیا پسندیده است که بخاطر این مدعیان دروغین ؛ریشه ی نبوت را بخشکانیم و انکار کنیم فرستاده های آسمانی را ...
.
.
🍃 خداوند حکیم است برای آنچه امر کرده انجام دهیم و برای آن ما را باز خواست میکند قطعا مرجع مطمئنی قرار داده ...
.
.
🍃 از آدم ابوالبشر تا خاتم ...
همه با سندی محکم از قول خداوند یا وصیتی از فرستاده قبلی معرفی شده اند !
همانطور که عیسی ع محمد ص را نام برد و پیش از آن هیچ کس با چنین نامی ادعای نبوت نکرده بود و به کلام عیسی احتجاج نکرده بود .
.
.

و حالا بعد از چهارده قرن ...
#سیداحمدالحسن به سنت تمام فرستادگان دیگر به وصیت پیامبر محمد مصطفی ص احتجاج کرده و به سوی حضرت مهدی ع دعوت میکند.
.
@warethinmalakoot_inestagram
. 🕩 #خبر #فوری #احمدالحسن وصی و فرستاده #امام_مهدی ع با دلایل قطعی از ثقلین در میان ماست.
.
.
#خدا #امام_زمان #احمد_الحسن #یمانی #شیعه #کربلا #ظهور #امام #امام_حسین #ایران #حرم #شهادت #مدافع_حرم #مذهبی #سیاسی #رهبری #خامنه_ای #دولت #روحانی #متن #سکوت #تنهایی #هنر #دروغ


0

من سرم گرم گناه هست، سرم داد بزن
"بدونم حواست به من هست"
سينه ات سخت به تنگ آمده فرياد بزن
جمعه هايي كه نبوديد به تفريح زديم
ما فقط در غم هجران تو تسبيح زديم
دستگيري به تمناي غريقي بفرست
دشمن اينجا به وفور است، رفيقي بفرست
شيعيان آمدن ماه جنون مي خواهد
مزد برگشتن اين آينه خون مي خواهد
موقع ريختن بغض گلو مي آيد
به بنرها بنويسيد كه او مي آيد
((اللهم عجل لوليك الفرج)) ان شاءالله 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 #من_سرم_گرم_گناه_است_سرم_داد_بزن #یا_صاحب_الزمان #یا_مهدی_ادرکنی #مدافعان_حرم #ظهور_بسیار_نزدیک_است_ان_شاء_الله #ظهور #اللهم_عجل_لوليك_الفرج #یا_قائم_آل_محمد #دلتنگی #صابر_خراسانی #شهدای_مدافع_حرم #امام_زمان_عج #استاد_شجاعی #موسسه_منتظران_منجی ا#انتظار_فرج @ostad.shojae #امام_زمان_علیه_السلام #امام_مهدی #امام_عصر #دعای_فرج #دعا #فرج #کمپین_دعای_فرج_شبهای_جمعه #امام_زمان #حرکت_جهانی_اربعین @unity_story


0


1

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع. Labbyaka ya Ahmed (as)


0

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع. Labbyaka ya mahdi (as)


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع. Labbyaka ya seyed Ahmed alhasan (as)


0

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع. Labbyaka ya seyed (as)


0

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع. Labbyaka ya ghaeme al Mohammad


0

#صوتی_کوتاه 💢ازدواج حضرت مولانا امیرالمومنین و فاطمةالزهرا علیهماالسلام در ششم ذی الحجه است نه اول

#بندانی_نیشابوری

@Hadi_ale_rasul

صوت در کانال آیدی در بیو بالای صفحه
.
. . ‌. 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ .
.
. عالمـ از عطــر یاس مدینہ معطـر است
پبونـد آسمـانے زهـرا حیـدر است
#سالروز_ازدواج_امام_علی_و_حضرت_زهرا
.
. 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️
.
.
.
.
❤️ #ششم_ذی_الحجه سالروز ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما مبارک 🌸
.
. .🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ . .
.
. ✨ شکر خدا که روی زمین به عشق تو راه میروم، يا فاطمه...❗️
.
🌟 رسول الله صلى الله عليه و آله فرمودند:
#يا_علی❗️بدرستیکه ذات اقدس خداوند متعال فاطمه عليها السلام را به ازدواج تو درآورد و کره زمین را به عنوان مهریه #فاطمه قرار داد، پس هر کسیکه شما را دوست ندارد و مبغض شماست، راه رفتن روی #زمین برای او حرام است.
.
📚بحار ۱۴۱/۴۳ عن صاحب الفردوس.
.. . . .
🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️
.
.
.
.

#یا_صاحب_الزمان
#لبیک_یا_حسین
#فاطمه_الزهرا
#بین_الحرمین
#شش_گوشه
#امام_حسن
#شب_جمعه
#امام_زمان
#یا_حسین
#امام_علی
#اباعبدالله
#اباالفضل
#یا_زینب
#یا_مهدی
#جمکران
#جمعه
#زیارت
#مشهد
#بقیع
#رضا
#کربلا
#نجف


8

ابتدا بخش اول در پست قبل را مشاهده کنید 
بصیرت عمار را به دوستان خود معرفی کنید@basirat_ammar 
#روشنگری #یهود #فراماسونری #لبنان #سوریه#مدافعان_حرم #سعودی #امام_زمان #استاد_رائفی_پور#بصیرت_عمار


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #تسلیت #بازیگر #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

3️⃣شرک نفسی:که جزو مخفی ترین انواع شرک است که در واقع همان خودبینی منیت(انا)است، که باید مقداری از آن در وجود انسان باشد ؛و آن هم همان شائبه ظلمت و عدم است ،که بدون آن چیزی از بنده باقی نخواهد ماند وجز خدای تبارک و تعالی وجودی نخواهد بود.و در آخر هر بنده ای از بندگان خداوند بدین معنای-وجود-مشرک خواهد بود.🔎
✅ومنظور امام حسین ع این نوع و این معنا از شرک بود؛که همراه هر بشری هست ،در واقع امام حسین ع از خداوند (فتح المبین)را طلب می کرد و از خداوند می خواست که شائبه ظلمت و عدم را از صفحه وجودش بزداید.همان ظلمت و عدمی که بدون آن جز خدای واحد قهار چیزی باقی نمی ماند.
🔆ودر اخر فرموده امام حسین ع در واقع بدین معنی می باشد که:(خداوندا هیچ کس استحقاق وجود را ندارد جز وجود مقدست ؛و وجود من گناهی عظیم است که راهی برای بخشودنش نیست الا با فنای من و بقای وجود پاکت.)
و این شک و شرک بالقوه است نه بالفعل .یعنی اینکه منشاء آن موجود است نه وجودی در فعل دارد(یعنی اینکه قابلیت فعل موجود است،اما در فعل تحقق نیافته است، یعنی وجودی در خارج ندارد)و آن در فطرت انسان نقطه ای تاریک وجود دارد. همان نقطه ای که شائبه عدم و ظلمت است.🔻
⚫️و این نقطه تاریک در واقع محل اتصال خرطوم شیطان به بشر است ؛که به واسطه آن انسان را وسوسه میکند.🔸 #احمدالحسن ع #سیداحمدالحسن ع #امام_مهدی ع #امام_زمان ع #یمانی #ظهور


0

...خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


1

به باغبون بگویید دیگه#لاله نکاره، گوشه گوشه ی این سرزمین #لاله_زار ِ #شهدای_گمنامشهدای گمنام، ببرید از ما نام😭😭😭😭😭 به یاد همه ی شهدا گمنام، به یاد همه ی مادرای شهدای گمنام که خیلی هاشون از انتظار عزیزشون آسمانی شدند....
پنجشنبـــــه دیگر به یاد #شهید_گمنام
با نفس #حاج_مهدی_رسولی 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم
#اللهم_الرزقنا_شهادت 
#امام_مهدی #امام_حسین #امام_زمان #امام_خامنه_ای#شیعه #امام_علی #سردار_سلیمانی #قاسم_سلیمانی#مدافعین_حرم #مدافعان_حرم#مدافع_حرم #مدافع#ایران #تهران


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو. Labbyaka ya ghaeme al Mohammad


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو. Labbyaka ya seyed (as)


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو. Labbyaka ya seyed Ahmed alhasan (as)


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو. Labbyaka ya mahdi (as)


0

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع


1

✔️ استدلال غیر منطقی
. 🔸 پیش از آمدن حضرت محمد ص !و حتی بعد از نبوت ایشان ؛مدعیان زیادی به فریب #مردم پرداختند!
.
.
⁉️ آیا پسندیده است که بخاطر این مدعیان دروغین ؛ریشه ی نبوت را بخشکانیم و انکار کنیم فرستاده های آسمانی را ...
.
.
🍃 خداوند حکیم است برای آنچه امر کرده انجام دهیم و برای آن ما را باز خواست میکند قطعا مرجع مطمئنی قرار داده ...
.
.
🍃 از آدم ابوالبشر تا خاتم ...
همه با سندی محکم از قول خداوند یا وصیتی از فرستاده قبلی معرفی شده اند !
همانطور که عیسی ع محمد ص را نام برد و پیش از آن هیچ کس با چنین نامی ادعای نبوت نکرده بود و به کلام عیسی احتجاج نکرده بود .
.
.

و حالا بعد از چهارده قرن ...
#سیداحمدالحسن به سنت تمام فرستادگان دیگر به وصیت پیامبر محمد مصطفی ص احتجاج کرده و به سوی حضرت مهدی ع دعوت میکند.
.
@warethinmalakoot_inestagram
. 🕩 #خبر #فوری #احمدالحسن وصی و فرستاده #امام_مهدی ع با دلایل قطعی از ثقلین در میان ماست.
.
.
#خدا #امام_زمان #احمد_الحسن #یمانی #شیعه #کربلا #ظهور #امام #امام_حسین #ایران #حرم #شهادت #مدافع_حرم #مذهبی #سیاسی #رهبر #خامنه_ای #دولت #روحانی #ندبه #سکوت #تنهایی #هنر #جمعه


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو. Labbyaka ya Ahmed (as)


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

💠 #اعتراف #عبد_الوهاب_شعرانی #عالم_بزرگ #اهل_سنت #عمری به ولادت و زنده بودن #امام_مهدی #علیه_السلام
.
🔹 وی در مورد #حضرت_مهدی علیه السلام می‌نویسد:
.
✍️ المهدي عليه السلام وهو من أولاد الإمام حسن العسکری، ومولده علیه السلام لیله النصف من شعبان سنه خمس وخمسین ومائتین، وهو باق إلی أن یجتمع بعیسى بن مریم علیه السلام، فیکون عمره إلی وقتنا هذا وهو سنه ثمان وخمسین وتسعمائه ـ سبعمائه سنه وست سنین. 🖌️ و مهدی علیه السلام از اولاد #امام_حسن_عسکری (علیه السلام) است که در شب #نیمه_شعبان سال ۲۵۵ هجری به دنیا آمده است و او تا زمانی که با حضرت #عیسی_بن_مریم (علیهما السلام) دیدار کند باقی خواهد ماند. پس عمر ایشان تا این سال (یعنی زمان #مولف ، سال ۹۵۸ #هجری_قمری ) هفتصد و شش سال شده است.
.
📝 #الیواقیت_و_الجواهر ، #تالیف عبد الوهاب شعرانی، جلد ۲، صفحه ۵۶۲، چاپ دار الاحیاء التراث العربی
.
.
.
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج #امام_زمان #انتظار #منتظر #مهدی_موعود #منتظر_المهدی #اهل_بیت #گل_نرجس #مهدی_فاطمه #گل_نرگس


1

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنهاست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع


1


خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو
.


1

ادامه در بخش دوم 👈 پست بعدی 
بصیرت عمار را به دوستان خود معرفی کنید@basirat_ammar 
#روشنگری #یهود #فراماسونری #لبنان #سوریه#مدافعان_حرم #سعودی #امام_زمان #استاد_رائفی_پور#بصیرت_عمار

anti_freemasonry_antichristبه پیج روشنگری درباره ی سازمان مخوف و زیر زمینی فراماسونری بپیوندید...@anti_freemasonry_antichrist


0

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع


0

.
.
.
جمعــه ها؛
شرحِ دلــم،
يــك غزلِ كوتاه اســـت؛
كه رديــفش همــه،
"دلتنگـــِ تـــوأم "
مى آيــد . . .
.
#جمعه #دلتنگی#امام_زمان #شعر #مناجات
#داود_یوسفی #ايران #یاسوج #تهران


7

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


1

آیت‌الله مهدوی:
تمام انسان‌ها این‌گونه‌اند:
اگر درد عشق خدا در دلشان باشد، هیچ موهبتی آن را درمان نخواهد کرد، مگر دیدار امام زمان«علیه‌السلام»؛ زیرا حجت خدا، وجه الله است و وقتی انسان او را می‌بیند، گویا خدا را دیده است و آتش دلش فروکش می‌کند.

#عشق #عشق_خدا #درمان #امام_زمان #دیدار_امام_زمان #آتش #آتش_دل #آیت_الله_سید_ابوالحسن_مهدوی #آیت_الله_مهدوی #جمعه #عصر_جمعه #مهدوی #مهدویت #سیدابوالحسن_مهدوی #سید_ابوالحسن_مهدوی #مسجد_جمکران #استاد_مهدوی #استاد_سید_ابوالحسن_مهدوی #عضو_خبرگان_رهبری #مجلس_خبرگان_رهبری #خبرگان_رهبری #مجلس_خبرگان


0

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع


1

✍️ یاری گر #مظلوم
. 🔻آرام ندارد دمـی او از ســتـــم انگار

امروز که در هرطرفی هست ستمکار .
.
🔻یاری گر مظلوم تویی صاحب پرچم

آماده منم تا که شوم راهـی پـیـکـار
.
. 🌍 @ashaar13
.
.
#خبر #فوری #ظهور وصی و فرستاده ی #امام_مهدی سید #احمدالحسن .
#سانسور #رسانه #مردم #جوان #هنرمند #عدالت #‌دولت #روحانی #خامنه_ای #ایران #آمریکا #جهان #دلار #بازار #گرانی #سیاسی .
#هنر #شعر #عاشقانه .
#جمعه #انتظار #دعا #فرج #امام_زمان ع


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

خیلی ها میگن چرا سید #احمدالحسن پنهان شده؟
چرا نمیاد تا همه باهاش دیدار حضوری داشته باشن و از نزدیک ببیننش؟
.
.
تاریخ خوندید؟!
.
#مردم می‌گن حسین بیا...حسین بیا...
.
منتها امام حسین (ع) قبل خودشون فرستاده ای میفرستن سمت کوفیا؛ از اون طرف یزید #شاه هم عبیدالله بن زیاد رو میفرسته کوفه..
.
حضرت مسلم ، #خانه هانی بن عروه پنهان می‌شه
.
چرا؟ .
چون #جان -ش به خطر افتاده و می‌ترسه که نتونه ماموریتش را درست به سرانجام برسونه....
.
.
آره! فرستاده امام حسین (ع) 👈پنهان می‌شه👉 تا یاران امام را اینبار به وسیله 👈 هانی 👉 جمع کنه...
.
و تاریخ در #آخرالزمان دوباره #تکرار می‌شه...
.
فرستاده #امام_زمان (ع) هم مثل فرستاده امام حسین (ع) از #ترس دشمنانی که به #خون -ش تشنه اند پیش یارای با وفایی که مثل هانی بن عروه و مالک اشتر هستند براش
. ( شیخ ناظم العقیلی، سید واثق حسینی،شیخ حبیب سعیدی، سیدمقدس و طاهر -حسن حمامی- و دکتر علاسالم و ...) .
پنهان میشه تا حلقه ده هزار نفری یاران تکمیل بشه
.
به رغم درد ...
.
#احمد_الحسن فرستاده #امام_مهدی .
#تنها ست...
.
#عزت #هنر #ظلم #غیبت #ظهور #دولت #حکومت #زندان #جمعه #غروب #خامنه_ای #روحانی #آزادی #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #جوان #دانشجو


0

نشر حداکثری / هموطن برای آگاهی عموم ایرانیان همراه شو
قوه قضائیه نباید در برخورد با تروریست های اقتصادی کم بیاره... عراقچی و حسین فریدون مهدی جهانگیری و نجاست زاده های چپ و راست را محاکمه علنی بکنید!!!! #انقلاب_برای_انقلاب

@mizannewsagency
@isna.news
@fars_news
@irannewspaperphoto
@kayhan_news
@iribnews.ir
@ilna_news
@vatanemrooz
@baharnews
@parastoosalehi56
@parvizparastouei
@behnoosh_bakhtiari
@zahra.chakhmaghi

#جوان #حسن_روحانی  #اصلاحات #انقلاب  #شهید  #امام  #شهدا  #رهبري  #سلبریتی  #بازیگر #دختر  #پسر #اسلام #زنانه #هنرمندان  #ایران  #اصولگرا #بازیگران #مد #پسران #دختران #تلگرام #برجام #مردم #امام_زمان  #زندگی #تهران  #عشق #فالو


0

صحنه های دلخراش!!(ولی ما باید این صحنه ها را ببینیم! نه بخاطره این که دل سنگ بشیم.)
به این دلیل که اگه ما اگر بخاطر منافع مادی( به فرض خیال و به تفکر جاهلین) از آمریکای جنایتکار همایت کنیم و با آمریکا و امثالهم دشمن نباشیم.
چه فرقی میکنیم با خوده آنها. چرا که ما دوستدار آنها بودیم و ..
کسانی که با ولایت فقیه دشمنی میکنند. در واقع دارند به آمریکا اعلام دوستی میکنند.
حواسمان باشد چه عقاید و افکاری را میپذیریم.
و در آخر: یادمان باشد که آخرتی نیز در کار است.
این دنیا هزار سال هم که باشد هرچه هم که خوب یا بد باشد تمام شدنی است. و دنیایی پس از آن وجود دارد که دیگر تمام شدنی نیست.(چه بهشتش، و چه جهنمش.)
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#ولایت_فقیه
#ولایت_فقیه_همان_ولایت_رسول_الله_است
#امام_عصر
#امام_رضا
#امام_خمینی
#امام_حسین
#ترک_گناه
#ترک_معصیت
#توبه
#حدیث
#امام_مهدی
#امام_زمان
#لبیک_یا_خامنه_ای


0


منو دریاب که حالم بدونه تو آشوبه
منو دریاب یه لحظه ام با تو که باشم خوبه

منو دریاب آقا با یادت آروم میشم
آخه هر جا باشم میدونم هستی پیشم

منو دریاب آقا با یادت آروم میشم
آخه هر جا باشم میدونم هستی پیشم

وقتی خستم چه حالی داره گریه تو
لحظه هایی که من به یاد تو هستم

میدونی غیر تو پناهی ندارم
وخیلی خالیه دستم
.
.
.
ـــــــــــــ🍃🌹🍃ـــــــــــــ
.

#الامام_الرضا
#امام_رضا
#امام_حسین
#حرم_مطهر
#ضامن_آهو
#امام_حسن
#امام_علی
#مشهد_المقدسة
#مشهد_الرضا_علیه_السلام
#العتبة_الرضوية_المقدسة
#الامام_الكاظم
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#ياعباس
#قمر_بني_هاشم
#امام_زمان
#حرم_مطهر
#مشهد
#شیعه
#اربعین
#بين_الحرمين
#محرم
#ويبقى_الحسين
#كربلاء
#النجف
#ايران
#عاشوراء
#كربلا
#ارباب
.
#صفحه_رسمی_سید_راه_بهشت


25

#سلام_مولای_مهربانم .
.
.
.
اللهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِّ وَ حُجَّتِکَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلاةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ
.
خدايا درود فرست بر على بن موسى الرّضا،
امام پسنديده با تقواى بى عيب، و حجّتت بر هر كه بر زمين، و هر كه زير زمين است،
آن راستگوى شهيد،
درودى بسيار و كامل، و پاك و به هم پيوسته و پياپى و در پى هم، مانند برترين درودى كه بر يكى از اوليايت فرستادى.
.
.
#السلام_علیک_یا_علی_ابن_موسی_رضا_علیه_السلام

اللَّهمَّﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
.
ـــــــــــــ🍃🌹🍃ـــــــــــــ
.

#الامام_الرضا
#امام_رضا
#امام_حسین
#حرم_مطهر
#ضامن_آهو
#امام_حسن
#امام_علی
#مشهد_المقدسة
#مشهد_الرضا_علیه_السلام
#العتبة_الرضوية_المقدسة
#الامام_الكاظم
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#ياعباس
#قمر_بني_هاشم
#امام_زمان
#حرم_مطهر
#مشهد
#شیعه
#اربعین
#بين_الحرمين
#محرم
#ويبقى_الحسين
#كربلاء
#النجف
#ايران
#عاشوراء
#كربلا
#ارباب
.
#صفحه_رسمی_سید_راه_بهشت


27

#پست_جمعه
به یاد موعود مهربان
.
خدایا برسان معلم بشر صاحب کار را
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
.
درودو صلوات خدا بر حجة بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام
.
یا سادتی شهادت میدهیم که به اولین و آخرینتان ایمان داریم و منتظر فرج امام حی و غائب هستیم
.
#امام_عصر#امام_زمان#امام_مهدی#بقیة_الله#امام_باقر#ظهور #غیبت #حجة_بن_الحسن


2

به بهانه سالگرد بازگشت آزادگان
پدر من با کدام اتوبوس خواهد آمد؟...
وقتی جنگ تمام شد و تبادل اسرا آغاز شد و آزادگان پای در میهن اسلامی گذاشتند، خیلی ها بعد از سالها انتظار به گمشدگانشان رسیدند و حتی برخی که فکر می کردند فرزند یا پدرشان شهید شده به ناگاه با دیدن عزیزشان گل از گلشان شکفت ... اما... در این میانه برخی بودند که چشم انتظار فرزند یا پدر مفقودشان بودند اما پدرشان با هیچ یک از اتوبوس ها برنگشت...... روز جمعه بود ، روز انتظار چقدر عادی شده برایمان نیامدن مولای خوبی ها..... اصلا ما منتظر آقا هستیم؟؟؟
#آزادگان #انتظار #اسرا #شهدا #مفقودالاثر #جمعه #امام_زمان


2