#انسانهاي_مقاوم

Instagram photos and videos

#روزگاران_سخت#انسانهاي_مقاوم#استقامت#مقاومت#به_يكديگر_روحيه_دادن#دفاع_از_جان_و_كرامت_انسان#همنوع_دوستي#همياري#مشاركت_جمعي#تعاوني#آگاهي#آزادي#ابادي#خوشبختي_تمام_اقوام_ايراني

Hashtags #انسانهاي_مقاوم for Instagram

رسيده از ايران(در گروه تلگرام بدون نام نويسنده،متن از نت.قابل تحسين و احترام است )
روزگار دشواری در پیش است و ما مقابل همه آن‌چه که برسرمان خواهد آمد جز امیدواری به خویشتن، مومن ماندن به انسان و با تمام توان کوشیدن راه دیگری نداریم. شتاب‌زده عمل نکنيم. خوب می‌دانی که مشکلات ما از بحران‌های اقتصادی تا گرفتاری‌های فرهنگی،راه‌حل کوتاه‌مدت ندارند و هر آن‌کس که بهشتی در همین نزدیکی را به تو وعده میدهد،کذابی بيش نيست. به یاد داشته باش که ج ا رفتنی است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که جایش را بدتر نگیرد.
مگذار خشم باعث شود از مرزهای ممنوعه عبور کنی. مثلا تجزیه‌طلبی، مداخله نظامی خارجی،انتقام جوئي و خشونت طلبي، مرزهای معتبری برای تشخیص سره از ناسره هستند. با فرد یا گروهی که یکی از این خطوط قرمز را نقض می‌کند همراه نشو، حالا هر کس که می‌خواهد باشد.دانش تئوریکت را تقویت کن. خوب بخوان، خوب بدان، تاریخت را بشناس و مردمانت را بیشتر. آن‌چنان که کسی نتواند نقش مار بکشد و مدعی معرفت شود. در كنار تلویزیون، ماهواره و تلگرام،سراغ کتاب‌هايت برو تا جایی که کم‌کم بتوانی قطب نماي دروني و تحلیل خودت را از شرایط داشته باشی.
حرف بزن، بنویس، اعتراض کن. از رنج مردمانت به اندازه بضاعت کم کن، مثلا بخشی از درامدت را، حالا هرچند ناچیز، به فقرزدایی اختصاص بده یا بخشی از زمانت هرچند کوتاه را صرف فعالیت‌های عام‌المنفعه کن. منتظر حکومت یا دولت نمان. حلقه‌های درست را پیدا کن، يا حلقه‌های خويشاوندان و دوستان قابل اعتماد خودت را بساز، از همین امروز شروع کن. هر آن کس که به كشتن انسان و اعدام برمی‌خیزد، بخشی از روح تو را خواهد کشت. نبرد علیه این قاتلان اختۀ بدباطن را برای آنی متوقف نکن.
در روزگار سخت، آدمی زودتر از معمول فرسوده می‌شود. شادی‌های کوچک بیاب، خوشی‌های کوچک بساز. جوری که بتوانی دوام بیاوری، طوری که زندگی همچنان ارزش زیستن داشته باشد. سنگرها و پناه‌گاه‌هایت را بشناس تا به وقت ضرورت بشود در آنها قرار یافت. از یاد مبر که گاهی ارزش دوام آوردن هم پايه پیش‌رفتن و مقاومت است.
#روزگاران_سخت
#انسانهاي_مقاوم
#استقامت
#مقاومت
#به_يكديگر_روحيه_دادن
#دفاع_از_جان_و_كرامت_انسان
#همنوع_دوستي
#همياري
#مشاركت_جمعي
#تعاوني
#آگاهي
#آزادي
#ابادي
#خوشبختي_تمام_اقوام_ايراني


0

The end of the page