#انسان_دوستانه

Instagram photos and videos

#انسان_دوستانه#خیریه#رهیارام#کمک#انسانیت#هم_نوع#عشق#محبت#شادی#رفاه#انجمن_خیریه#انسان_دوست#انجمن_خیریه_رهیارام#هموطن#دوست#آسایش#کمک_مردمی#مهربانی#خیریه_دانشجویی_باران

Hashtags #انسان_دوستانه for Instagram

کار زیبای لوکا مودریچ حین جشن بزرگ کروات ها در زاگرب ، این بچه سندروم داون داره ، مودریچ دستشو میگیره میبرتش رو سن .

#زیبا #مودریچ #انسان_دوستانه #انسانیت #فوتبال #جشن #کرواسی #لوکامودریچ #جام_جهانی #جشن #زاگرب_کرواسی #زاگرب


1

بسم رب النور

#ساعتی_برای _تفکر
#بیروت برای شیخ نشین های هوسران عرب خلیج فارس، همان حکم #سوئيس را برای اروپا داشت.
کازینوهای بیروت مراکز فعال جذب #توریست برای لبنان بودند.
قسمت اعظم دخترانی که در این مراکز فساد مشغول به کار بودند همان دختران بیگناه لبنانی بودند که از شدت فقر به قصد خدمتکاری و کلفتی وارد بازار کار شده بودند اما چندی بعد توسط شبکه های فساد به دام #مراکز_فحشا می افتادند، جای تاسف داشت که درصد بالایی از این زنان را #دختران_شیعه تشکیل می دادند!
#امام_موسی_صدر و #مصطفی_چمران هنوز به صورت رسمی در لبنان معروف نشده بودند.
آنها از اینکه می‌دیدند دختران شیعه به فحشا کشیده می شوند بسیار متاثر شدند!
در اقدامی جالب امام موسی صدر و دکتر چمران خودشان قالیچه می بافتند و بروی دوششان می گذاشتند و به مردم می فروختند وپول آن را به خانواده ها و دختران فقیر لبنانی هدیه می کردند!

چندی بعد #ماهی جای خود را به #ماهیگیری داد.
این دو بزرگوار کم کم اقدام به تأسیس چندین کارگاه وموسسه #ریسندگی و #بافندگی در بیروت کردند.
بیش از ۳۰۰ دختر از جنوب لبنان در این کارگاه کار می‌‏کردند و #قالیبافی یاد می گرفتند و پس از فارغ ‏التحصیل شدن دارِ قالی و دیگر وسایل لازم را به خانه ‌#دختر منتقل می‌‏ کردند، دختران به جای تن دادن به مشاغل پست حالا دیگر به صورت آبرومندانه در خانه خود قالی می‌‏بافتند و مزد ماهانه خود را از این مؤسسه دریافت می‌‏ کردند. این قالی ها در فروشگاه ‏های #خیریه به فروش می‌‏ رسیدند.. علاوه بر این امام موسی صدر و دکتر چمران چند مؤسسه خیریه نیز در لبنان دایر کردند تا خانواده های کم در آمد وبی بضاعت را در پوشش خود قرار دهند.

این همان روش #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر سفارش شده در #اسلام_واقعی هست، اتفاقی سرتاسر #انسان_دوستانه و شرافتمندانه چیزی که هرگز مسیح علی نژادها آن را بازتاب نخواهند داد چون هیچ خرده ای از آن نمی توانند بگیرند!
جای امام موسی صدر ومصطفی چمرانها چقدر خالیست!

خدایا چقدر از نوشتن این پست احساس حقارت می کنم،احساس کوچکی می کنم در مقابل این اساطیر انسانیت وچه حیف که دوستان دغدغه مند ما به دلیل دوری نسبی از این گونه ارزش‌ها حالا باید با الف بچه هایی از جنس مسیح علی نژادها دربیفتند!


0

بسم رب النور

#ساعتی_برای _تفکر
گفته می شد #بیروت برای شیخ نشین های هوسران عرب خلیج فارس، همان حکم #سويس را برای اروپا داشت.
کازینوهای بیروت مراکز فعال جذب #توریست برای لبنان بودند.
قسمت اعظم دخترانی که در این مراکز فساد مشغول به کار بودند همان دختران بیگناه لبنانی بودند که از شدت فقر به قصد خدمتکاری و کلفتی وارد بازار کار شده بودند اما چندی بعد توسط شبکه های فساد به دام #مراکز_فحشا می افتادند، جای تاسف داشت که درصد بالایی از این زنان را #دختران_شیعه تشکیل می دادند!
#امام_موسی_صدر و #مصطفی_چمران هنوز به صورت رسمی در لبنان معروف نشده بودند.
آنها از اینکه می‌دیدند دختران شیعه به فحشا کشیده می شدند بسیار متاثر شدند!
در اقدامی جالب امام موسی صدر و دکتر چمران خودشان قالیچه می بافتند و بروی دوششان می گذاشتند و در محلات بیروت به مردم می فروختند وپول آن را به خانواده ها و دختران فقر لبنانی هدیه می کردند!

چندی بعد #ماهی جای خود را به #ماهیگیری داد.
این دو بزرگوار کم کم اقدام به تأسیس چندین کارگاه وموسسه #ریسندگی و #بافندگی در بیروت کردند.
بیش از ۳۰۰ دختر از جنوب لبنان در این کارگاه کار می‌‏کردند و #قالیبافی یاد می گرفتند و پس از فارغ ‏التحصیل شدن دارِ قالی و دیگر وسایل لازم را به خانه ‌#دختر منتقل می‌‏ کردند، دختران به جای تن دادن به مشاغل پست حالا دیگر به صورت آبرومندانه در خانه خود قالی می‌‏بافتند و مزد ماهانه خود را از این مؤسسه دریافت می‌‏ کردند. این قالی ها در فروشگاه ‏های #خیریه به فروش می‌‏ رسیدند.. علاوه بر این امام موسی صدر و دکتر چمران چند مؤسسه خیریه نیز در لبنان دایر کردند تا خانواده های کم در آمد وبی بضاعت را در پوشش خود قرار دهند.

این همان روش #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر سفارش شده در #اسلام_واقعی هست، اتفاقی سرتاسر #انسان_دوستانه و شرافتمندانه چیزی که هرگز مسیح علی نژادها آن را بازتاب نخواهند داد چون هیچ خرده ای از آن نمی توانند بگیرند!
جای امام موسی صدر ومصطفی چمرانها چقدر خالیست!

خدیا چقدر از نوشتن این پست احساس حقارت می کنم،احساس کوچکی می کنم در مقابل این اساطیر انسانیت وچه حیف که دوستان وغدغه مند ما بع دلیل دوری نسبی از این گونه ارزش‌ها حالا باید با الف بچه هایی از جنس مسیح علی نژادها دربیفتند!
@farhad_azima_ir
@labeyk.ya.khameneii


2

بسم رب النور

#ساعتی_برای _تفکر
گفته می شد #بیروت برای شیخ نشین های هوسران عرب خلیج فارس، همان حکم #سويس را برای اروپا داشت.
کازینوهای بیروت مراکز فعال جذب #توریست برای لبنان بودند.
قسمت اعظم دخترانی که در این مراکز فساد مشغول به کار بودند همان دختران بیگناه لبنانی بودند که از شدت فقر به قصد خدمتکاری و کلفتی وارد بازار کار شده بودند اما چندی بعد توسط شبکه های فساد به دام #مراکز_فحشا می افتادند، جای تاسف داشت که درصد بالایی از این زنان را #دختران_شیعه تشکیل می دادند!
#امام_موسی_صدر و #مصطفی_چمران هنوز به صورت رسمی در لبنان معروف نشده بودند.
آنها از اینکه می‌دیدند دختران شیعه به فحشا کشیده می شدند بسیار متاثر شدند!
در اقدامی جالب امام موسی صدر و دکتر چمران خودشان قالیچه می بافتند و بروی دوششان می گذاشتند و در محلات بیروت به مردم می فروختند وپول آن را به خانواده ها و دختران فقر لبنانی هدیه می کردند!

چندی بعد #ماهی جای خود را به #ماهیگیری داد.
این دو بزرگوار کم کم اقدام به تأسیس چندین کارگاه وموسسه #ریسندگی و #بافندگی در بیروت کردند.
بیش از ۳۰۰ دختر از جنوب لبنان در این کارگاه کار می‌‏کردند و #قالیبافی یاد می گرفتند و پس از فارغ ‏التحصیل شدن دارِ قالی و دیگر وسایل لازم را به خانه ‌#دختر منتقل می‌‏ کردند، دختران به جای تن دادن به مشاغل پست حالا دیگر به صورت آبرومندانه در خانه خود قالی می‌‏بافتند و مزد ماهانه خود را از این مؤسسه دریافت می‌‏ کردند. این قالی ها در فروشگاه ‏های #خیریه به فروش می‌‏ رسیدند.. علاوه بر این امام موسی صدر و دکتر چمران چند مؤسسه خیریه نیز در لبنان دایر کردند تا خانواده های کم در آمد وبی بضاعت را در پوشش خود قرار دهند.

این همان روش #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر سفارش شده در #اسلام_واقعی هست، اتفاقی سرتاسر #انسان_دوستانه و شرافتمندانه چیزی که هرگز مسیح علی نژادها آن را بازتاب نخواهند داد چون هیچ خرده ای از آن نمی توانند بگیرند!
جای امام موسی صدر ومصطفی چمرانها چقدر خالیست!

خدیا چقدر از نوشتن این پست احساس حقارت می کنم،احساس کوچکی می کنم در مقابل این اساطیر انسانیت وچه حیف که دوستان وغدغه مند ما بع دلیل دوری نسبی از این گونه ارزش‌ها حالا باید با الف بچه هایی از جنس مسیح علی نژادها دربیفتند!


3

متن زیر رو از صفحه آقای فرهاد عظیما کپی کردم . مفهومی که از روزی که وارد اجتماع شدم دنبالش بودم همیشه گفتم هیات های ما باید محل تولید باشد همیشه گفتم ملتی که حسین ع دارد نباید نیاز به فروش نفت داشته باشد نباید وسائل اولیه زندگی اش خارجی باشد
بسم رب النور

#ساعتی_برای _تفکر
گفته می شد #بیروت برای شیخ نشین های هوسران عرب خلیج فارس، همان حکم #سويس را برای اروپا داشت.
کازینوهای بیروت مراکز فعال جذب #توریست برای لبنان بودند.
قسمت اعظم دخترانی که در این مراکز فساد مشغول به کار بودند همان دختران بیگناه لبنانی بودند که از شدت فقر به قصد خدمتکاری و کلفتی وارد بازار کار شده بودند اما چندی بعد توسط شبکه های فساد به دام #مراکز_فحشا می افتادند، جای تاسف داشت که درصد بالایی از این زنان را #دختران_شیعه تشکیل می دادند!
#امام_موسی_صدر و #مصطفی_چمران هنوز به صورت رسمی در لبنان معروف نشده بودند.
آنها از اینکه می‌دیدند دختران شیعه به فحشا کشیده می شدند بسیار متاثر شدند!
در اقدامی جالب امام موسی صدر و دکتر چمران خودشان قالیچه می بافتند و بروی دوششان می گذاشتند و در محلات بیروت به مردم می فروختند وپول آن را به خانواده ها و دختران فقر لبنانی هدیه می کردند!

چندی بعد #ماهی جای خود را به #ماهیگیری داد.
این دو بزرگوار کم کم اقدام به تأسیس چندین کارگاه وموسسه #ریسندگی و #بافندگی در بیروت کردند.
بیش از ۳۰۰ دختر از جنوب لبنان در این کارگاه کار می‌‏کردند و #قالیبافی یاد می گرفتند و پس از فارغ ‏التحصیل شدن دارِ قالی و دیگر وسایل لازم را به خانه ‌#دختر منتقل می‌‏ کردند، دختران به جای تن دادن به مشاغل پست حالا دیگر به صورت آبرومندانه در خانه خود قالی می‌‏بافتند و مزد ماهانه خود را از این مؤسسه دریافت می‌‏ کردند. این قالی ها در فروشگاه ‏های #خیریه به فروش می‌‏ رسیدند.. علاوه بر این امام موسی صدر و دکتر چمران چند مؤسسه خیریه نیز در لبنان دایر کردند تا خانواده های کم در آمد وبی بضاعت را در پوشش خود قرار دهند.

این همان روش #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر سفارش شده در #اسلام_واقعی هست، اتفاقی سرتاسر #انسان_دوستانه و شرافتمندانه چیزی که هرگز مسیح علی نژادها آن را بازتاب نخواهند داد چون هیچ خرده ای از آن نمی توانند بگیرند!
جای امام موسی صدر ومصطفی چمرانها چقدر خالیست!

خدیا چقدر از نوشتن این پست احساس حقارت می کنم،احساس کوچکی می کنم در مقابل این اساطیر انسانیت وچه حیف که دوستان دغدغه مند ما به دلیل دوری نسبی از این گونه ارزش‌ها حالا باید با الف بچه هایی از جنس مسیح علی نژادها دربیفتند!


13

بسم رب النور
گفته می شد #بیروت برای شیخ نشین های هوسران عرب خلیج فارس، همان حکم #سويس را برای اروپا داشت.
کازینوهای بیروت مراکز فعال جذب #توریست برای لبنان بودند.
قسمت اعظم دخترانی که در این مراکز فساد مشغول به کار بودند همان دختران بیگناه لبنانی بودند که از شدت فقر به قصد خدمتکاری و کلفتی وارد بازار کار شده بودند اما چندی بعد توسط شبکه های فساد به دام #مراکز_فحشا می افتادند، جای تاسف داشت که درصد بالایی از این زنان را #دختران_شیعه تشکیل می دادند!
#امام_موسی_صدر و #مصطفی_چمران هنوز به صورت رسمی در لبنان معروف نشده بودند
آنها ازاینکه می‌دیدند دختران شیعه به فحشا کشیده می شدند بسیار متاثر شدند!
در اقدامی جالب امام موسی صدر و دکتر چمران خودشان قالیچه می بافتند و بروی دوششان می گذاشتند و در محلات بیروت به مردم می فروختند وپول آن را به خانواده ها و دختران فقر لبنانی هدیه می کردند!

چندی بعد #ماهی جای خود را به #ماهیگیری داد.
این دو بزرگوار کم کم اقدام به تأسیس چندین کارگاه وموسسه #ریسندگی و #بافندگی در بیروت کردند.
بیش از ۳۰۰ دختر از جنوب لبنان در این کارگاه کار می‌‏کردند و #قالیبافی یاد می گرفتند و پس از فارغ ‏التحصیل شدن دارِ قالی و دیگر وسایل لازم را به خانه ‌#دختر منتقل می‌‏ کردند، دختران به جای تن دادن به مشاغل پست حالا دیگر به صورت آبرومندانه در خانه خود قالی می‌‏بافتند و مزد ماهانه خود را از این مؤسسه دریافت می‌‏ کردند. این قالی ها در فروشگاه ‏های #خیریه به فروش می‌‏ رسیدند.. علاوه بر این امام موسی صدر و دکتر چمران چند مؤسسه خیریه نیز در لبنان دایر کردند تا خانواده های کم در آمد وبی بضاعت را در پوشش خود قرار دهند.

این همان روش #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر سفارش شده در #اسلام_واقعی هست، اتفاقی سرتاسر #انسان_دوستانه و شرافتمندانه چیزی که هرگز مسیح علی نژادها آن را بازتاب نخواهند داد چون هیچ خرده ای از آن نمی توانند بگیرند!
جای امام موسی صدر ومصطفی چمرانها چقدر خالیست!

خدیا چقدر از نوشتن این پست احساس حقارت می کنم،احساس کوچکی می کنم در مقابل این اساطیر انسانیت وچه حیف که دوستان وغدغه مند ما بع دلیل دوری نسبی از این گونه ارزش‌ها حالا باید با الف بچه هایی از جنس مسیح علی نژادها دربیفتند!


2

بسم رب النور

#ساعتی_برای _تفکر
#بیروت برای شیخ نشین های هوسران عرب خلیج فارس، همان حکم #سوئيس را برای اروپا داشت.
کازینوهای بیروت مراکز فعال جذب #توریست برای لبنان بودند.
قسمت اعظم دخترانی که در این مراکز فساد مشغول به کار بودند همان دختران بیگناه لبنانی بودند که از شدت فقر به قصد خدمتکاری و کلفتی وارد بازار کار شده بودند اما چندی بعد توسط شبکه های فساد به دام #مراکز_فحشا می افتادند، جای تاسف داشت که درصد بالایی از این زنان را #دختران_شیعه تشکیل می دادند!
#امام_موسی_صدر و #مصطفی_چمران هنوز به صورت رسمی در لبنان معروف نشده بودند.
آنها از اینکه می‌دیدند دختران شیعه به فحشا کشیده می شوند بسیار متاثر شدند!
در اقدامی جالب امام موسی صدر و دکتر چمران خودشان قالیچه می بافتند و بروی دوششان می گذاشتند و به مردم می فروختند وپول آن را به خانواده ها و دختران فقیر لبنانی هدیه می کردند!

چندی بعد #ماهی جای خود را به #ماهیگیری داد.
این دو بزرگوار کم کم اقدام به تأسیس چندین کارگاه وموسسه #ریسندگی و #بافندگی در بیروت کردند.
بیش از ۳۰۰ دختر از جنوب لبنان در این کارگاه کار می‌‏کردند و #قالیبافی یاد می گرفتند و پس از فارغ ‏التحصیل شدن دارِ قالی و دیگر وسایل لازم را به خانه ‌#دختر منتقل می‌‏ کردند، دختران به جای تن دادن به مشاغل پست حالا دیگر به صورت آبرومندانه در خانه خود قالی می‌‏بافتند و مزد ماهانه خود را از این مؤسسه دریافت می‌‏ کردند. این قالی ها در فروشگاه ‏های #خیریه به فروش می‌‏ رسیدند.. علاوه بر این امام موسی صدر و دکتر چمران چند مؤسسه خیریه نیز در لبنان دایر کردند تا خانواده های کم در آمد وبی بضاعت را در پوشش خود قرار دهند.

این همان روش #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر سفارش شده در #اسلام_واقعی هست، اتفاقی سرتاسر #انسان_دوستانه و شرافتمندانه چیزی که هرگز مسیح علی نژادها آن را بازتاب نخواهند داد چون هیچ خرده ای از آن نمی توانند بگیرند!
جای امام موسی صدر ومصطفی چمرانها چقدر خالیست!

خدایا چقدر از نوشتن این پست احساس حقارت می کنم،احساس کوچکی می کنم در مقابل این اساطیر انسانیت وچه حیف که دوستان دغدغه مند ما به دلیل دوری نسبی از این گونه ارزش‌ها حالا باید با الف بچه هایی از جنس مسیح علی نژادها دربیفتند!


146

برگزاری کارگاه توانمند سازی مدنی اعضاء
این کارگاه با دسترسی آنلاین اعضاء به پرسشنامه طراحی شده توسط انجمن بر اساس سه سطح رفتار فردی، جمعی و حالات درونی برگرفته از برنامه روزانه سه نفر از دانشمندان برجسته ایران و جهان با تلفیقی از تمایلات روز و سنجش توانایی داوطلبانه هر فرد با هفتاد سوال انجام می گیرد.
پس از ثبت پرسشنامه آنلاین به صورت کاملا صادقانه هر عضو متوجه می گردد فاصله رفتارهای انسان دوستانه و توانایی فردی وی تا چه میزان با حقیقت فاصله خواهد داشت.
اینگونه در کنار فعالیت‌های فیزیکی و تلفیق متدهایی علمی درک مناسبتری از سودمندی زندگی را در می یابیم.

#آنلاین #پرسشنامه #جمعی #فردی #برنامه_ریزی #سنجش #داوطلبانه #اعضاء #توانایی #انسان_دوستانه #علمی #فعالیت #زندگی


2

انجمن خیریه #رهیارام
به دلیل حجم بالای تقاضای کمک از جانب هم وطنان درمانده، عاجزانه از مردم خیر محترم خواهشمندیم کمک های خود را هرچند اندک، حتی مبلغ ده هزار تومان به حساب واریز فرمایند تا شرمنده متقاضیان محترم نشویم.
خیلی خیلی سپاسگذاریم
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


2

انجمن خیریه #رهیارام
به دلیل حجم بالای تقاضای کمک از جانب هم وطنان درمانده، عاجزانه از مردم خیر محترم خواهشمندیم کمک های خود را هرچند اندک، حتی مبلغ ده هزار تومان به حساب واریز فرمایند تا شرمنده متقاضیان محترم نشویم.
خیلی خیلی سپاسگذاریم
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.
#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

انجمن خیریه #رهیارام یک انجمن تازه تاسیس می باشد که بیشتر کودکان را جهت خدمت رسانی مورد هدف قرار داده و انشالله در فاز اول حداقل 500 دانش آموز را از نظر تهیه البسه، ثبت نام مدارس، تهیه کتب درسی، لوازم التحریر و ... تامین مالی خواهد نمود.
به همین منظور از همه شما عزیزان خواهشمندیم در صورتی که تمایل به کمک رسانی و انجام کار خیر دارید، با این انجمن نوپا همکاری فرمایید.
بی شک، کودکان این سرزمین آینده آن را رقم خواهند زد، بیایید با کمک کردن و حمایت از این قشر مظلوم و بی گناه، نسل آینده ای سالم تر، شادتر، عاری از عقده، امیدوار و ... تربیت نماییم.
#رهیارام
#rahyaram
#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

☔️
اعزام ورزشی، آموزش مهارت در فوتبال، ارتباط کودک با ورزش و تخلیه انرژی بهمراه عمو های بارانی ⚽️🏃❤️
مرکز پسرانه#امام_رئوف
۲۱ تیر ۱۳۹۷
#baran #barang #baran_charity #باران #گروه_دانشجویی_باران #خیریه_دانشجویی_باران #خیریه #دانشگاه_سجاد #کودکان_آسیب #مهر #مهربانی #انسان_دوستانه #تابستان #سرگرمی #اوقات_فراغت #تخلیه_انرژی #فوتبال #ورزش


3

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد.
به دلیل حجم بالای تقاضای کمک از جانب هم وطنان درمانده، عاجزانه از مردم خیر محترم خواهشمندیم کمک های خود را هرچند اندک، حتی مبلغ ده هزار تومان به حساب واریز فرمایند تا شرمنده متقاضیان محترم نشویم.
خیلی خیلی سپاسگذاریم
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


2

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد.
به دلیل حجم بالای تقاضای کمک از جانب هم وطنان درمانده، عاجزانه از مردم خیر محترم خواهشمندیم کمک های خود را هرچند اندک، حتی مبلغ ده هزار تومان به حساب واریز فرمایند تا شرمنده متقاضیان محترم نشویم.
خیلی خیلی سپاسگذاریم
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

خیریه کوثر النبی طوس (س) #شهادت #امام_جعفر_صادق، را به تمام مسلمانان #تسلیت عرض می‌نمائید. ‌
#خیریه #انسان_دوستانه #امام_جعفر ##صادق #با_فالو_خیر_شوید


0

☔️
اعزام آموزشی بازی نخ وکاغذ
برای تقویت مهارت انگشتان و آموزش رنگ ها وافزایش خلاقیت، بهمراه خاله های بارانی✏️🎨
مرکز #مهد_علی_اصغر
۷ تیر ۱۳۹۷
#baran #barang #baran_charity #باران #گروه_دانشجویی_باران #خیریه_دانشجویی_باران #خیریه #دانشگاه_سجاد #کودکان_آسیب #مهر #مهربانی #انسان_دوستانه #خلاقیت #مهارت #مهارت_انگشتی #بازی_و_آموزش


2

🏠 كليد منزل خانواده #چهارقلو هاى ديرى تحويل داده شد .
.
🌱 بنى #آدم اعضاى يك پيكرند كه در آفريش ز يك گوهرند/چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

با سلام و عرض ادب محضر همه عزيزان 🌺 .
ديروز با حضور استاندار محترم، كليد منزل هموطن عزيزمان در شهرستان دير را كه به لطف خداوند صاحب فرزندان چهارقلو شده اند به ايشان تحويل داديم.
🌺 اين #منزل ساخته شده از #عشق و #ايثار و نوع دوستى چندين نفر از خيرين عزيز هم استانى است كه با همت و ديد خيرخواهانه، فعاليت هاى خِير و #انسان_دوستانه خود را در قالب گروهى به نام #همراهان_فرشته_ى_مادر ، آغاز كرده اند و با اعتمادى كه به اينجانب داشته اند، كارهاى بزرگ و نيكى مثل اين كار بزرگ را در دست اجرا دارند و به يارى و مدد هم نوعان خود مى شتابند.
🌺 در همين راستا مبلغ ١٠ ميليون تومان هم از سوى #دكترنوربخش مديرعامل محترم #سازمان_تامين_اجتماعى براى ساخت منزل اين خانواده عزيز تحت پوشش #بيمه تامين اجتماعى اختصاص يافت تا امروز بتوانيم خوشحال و سربلند باشيم كه به #رفاه حال #خانواده اى كمكى هرچند اندك كرده ايم.
🌺 انشالله اين منزل كه حاصل ايثار و نوع دوستى هموطنانمان است، براى اين خانواده عزيز پر از خير و بركت باشد و فرزندانى نيكو را در آن پرورش داده و به جامعه تحويل دهند.
🌺 به همراهى خيرين عزيز "همراهان فرشته ى مادر" افتخار مى كنم و از همراهى و تلاش سركارخانم الماسي نماينده محترم جنوب استان و برادر ارجمندم جناب آقاى عبداله عباسي كه ناظر و مجرى ساخت اين منزل بودند صميمانه تقدير مى كنم.
🌺 انشاله به زودى شاهد افتتاح ساير پروژه هايى كه به همت همراهان فرشته مادر در دست ساخت و اجرا هستند، خواهيم بود.
🌺 خدايا سپاس. ديروز يكى از بهترين روزهاى عمرم بود. 🙏🏻🙏🏻 #يونس_خسروانى ٨تيرماه ١٣٩٧
#عزت_وذلت_انسانها_دست_خداست
#خدايا_جز_تو_به_هيچ_موجودى_اتكا_نكردم
#بوشهر
#بندربوشهر
#دير
#احسان
#فرزند #پدر #مادر


51

Yemen's pain has killed us ... ◀️ ️ Bombing Yemeni civilian residential area with American Saudi aircraft and sacrificing over twenty women and children.
ألم اليمن قد قتلنا ... ️ ️ قصف منطقة سكنية مدنية يمنية بطائرات أمريكية سعودية وتضحية بأكثر من عشرين امرأة وطفل.
הכאב של תימן הרג אותנו ... ◀️ ️ הפצצת אזור מגורים אזרחי תימני עם מטוסים אמריקאים סעודים והקריב מעל עשרים נשים וילדים.... درد یمن کشت ما را.. ◀️ بمباران منطقه مسکونی شهر عمران یمن توسط هواپیماهای سعودی آمریکایی و قربانی شدن بیش از بیست زن و کودک..
#usa
#Saudi_Arabia
#Yemen
#human_rights
#United_Nations
#children
#Children_war
#Democracy
#America
#France
#Israel
#Emirates
#Genocide
#Women_and_children
#Childrens
#War_is_not_equal
#Humanitarian
#world_Cup
#Soccer
#final


1

.
چطور #عادت_های_خوب در خودمان ایجاد کنیم؟
#عادت_خوب
پدربزرگ به نوه اش گفت: «پسرم در درون هرکس دو گرگ زندگی می کند. یکی از این گرگ ها عصبانی، خسیس، حسود، مغرور و تنبل است. اما گرگ دومی خوب، مهربان، متواضع و قابل اعتماد است. این دو گرگ پیوسته با هم در جنگ و ستیزند.»
@AhdafeBozorg
پسر کوچک با شنیدن حرف های پدربزرگش گفت: «اما پدربزرگ، کدامشان در نهایت در این جنگ پیروز می شوند؟» پدربزرگ تبسمی کرد و گفت: «هرکدام که به او غذا بدهی!» اگر شما آرامش، صبر، مهربانی و فروتنی و در کل عادات خوب را در خود تغذیه کنید، خواهید دید که این ویژگی ها به مرور در شما تقویت می شوند و تبدیل به یک عادت می شوند...
👇👇👇
💪💪همین الان یک عادت خوب را برای خود مشخص کنید و هرروز سعی کنید آن را کمی تقویت کنید.
#اهداف_بزرگ
#AhdafeBozorg
.
@AhdafeBozorg
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
ما برای تقویت حس #انسان_دوستانه از #فروشگاه_فروشنده که مواردی اینچنین را سرلوحه خود قرار داده ، حمایت معنوی خود را از این فروشگاه اعلام میداریم.
#موفقیت
#زندگی_ایده_ال
#نتورک_مارکتینگ
#بازاریابی_شبکه_ای
#رشد
#پیشرفت
@frooshandeh1


0

☔️
اعزام آموزشی بازی با نخ و کاغذ
برای تقویت مهارتهای انگشتان دست
و افزایش خلاقیت در بچه ها همراه خاله های بارانی🙇👭
مرکز #مهد_علی_اصغر
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
#baran #barang #baran_charity #باران #گروه_دانشجویی_باران #خیریه_دانشجویی_باران #خیریه #دانشگاه_سجاد #کودکان_آسیب #مهر #مهربانی #انسان_دوستانه #خلاقیت #مهارت #مهارت_انگشتی #بازی_و_آموزش


5

این وضع #بچه های یمن هست. . .
اگر از #بمب های اروپايي و آمریکایی جان سالم بدر ببرند از #قحطی و #گرسنگی خواهند مرد... تعداد کشته ها از مردم #مظلوم بقدری هست که سردخانه ها جوابگو نیست و اجساد رو در فریزرهای بستنی و لبنیات باید نگه داشت!
حالا که متاسفانه اخبار رسیده که برخی دولتی های منتخب عزیز هم همون #ارزن حمایت خودشون از این ملت رنج کشیده و مظلوم رو به درخواست #آمریکا برداشتند. . . .

البته اخباری هم هست که #ارتش_یمن گفته که بخاطر استفاده جبهه عربی از #بمب های_اتمی کوچک بر علیه مردم یمن، این نیروها هم بزودی بازار های بورس ابوظبی رو هدف قرار میده که البته این خبر با واکنش تعدادی از مدیران دولتی و غیر دولتی #متنفذ که با اختلاس های بزرگشون در بازارهای بورس #امارات و #ابوظبی سرمایه گزاری کردند مواجه شده و این اصلا جالب نیست. إن شاء الله که دروغ است.

با کمال تاسف تعداد کشته ها از #مردم_مظلوم_یمن بقدری هست که سردخانه ها جوابگو نیستند و اجساد رو در فریزرهای بستی و لبنیات باید نگه داشت!

به هر حال اگر ارتش یمن میتوانست مشابه پاسخ های موشکی نامتقارنی که حزب الله لبنان در پاسخ به حملات‌ هوایی #صهیونیست ها به لبنان در سال 2006 انجام می‌داد، کار می کرد #جنگ یمن به یک ماه هم نمی رسید اما متاسفانه امکاناتشون احتمالا آنقدر نبوده... این جنگ نابرابر الان وارد سال چهارم خودش شده چون حتی در کشوری مثل ایران مدیرانی در وزارت خارجه فعلی وجود دارند که با اشاره آمریکا سریع دستور لغو کمک های #انسان_دوستانه را هم صادر می کنند چه برسد به کمک نظامی! این درحالی هست که #فرانسه، #آمریکا، #انگلیس و... رسما در حال کمک به #سعودی ها در #کشتار مردم یمن هستند! . .

پ.ن: اون دسته از دولتی های عزیز و همفکرانشون که حمایتشون رو از این مردم برداشتند، از صراحت لحجه ما ناراحت نشید، اما در آخرت شما رو در کنار قاتلین این مردم عذاب خواهند کرد. #روز_قیامت ، هم سعودیها عذاب خواهند شد و هم شریکانش و هم شما مدیران و هم مردمی که این جنایت را دیدند و #بیخیال گذشتند و گفتند اینها #عرب هستند و هم کسانی که می تونستند کار کنند و نکردند. آیا ما هم جزو اینها هستیم؟
.
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
.
#یمن_تنها_نیست

#یمنی_هرگز_ذلت_نمی‌پذیرد

#آل_سعود_قاتل #آل_یهود_جانی
#Yemen
#دموکراسی
#حقوق_بشر


10

میلیارد ها دلار برای فعالیت های انسان دوستانه و خیر خواهانه هرز رفته است.
حوزه های انسان دوستانه به دلیل آشنایی کم با کسب و کار و چند دهه عقب تر بودن از دنیای فکری آن، پول را با کمترین کارایی و اثر بخشی هزینه می کنند.

مایکل پورتر

#فقر #عدم_مدیریت #انسانیت #انسان_دوستانه #خدمت #سلامت #تناسب_اندام #رژیم_غذایی


0

طی تماس تلفنی با آقای #سوپرمن ایشان با وجود #تحریم های #خصمانه #معاندین، #ایران را محیطی امن برای حرکت های #انسان_دوستانه خود قلمداد نموده اند
و از #ایران خارج نخواهند شد !!!!
کمی #بصیرت !
به قول #سوپرمن ، #آرمان ما چیزی نیست جز یا #فتح یا #شهادت که راه سومی متصور نیستیم !


0

.
به جهت دیدگاه #انسان_دوستانه
"#فروشگاه_فروشنده"
در حمایت مالی و معنوی از #کانون_معلولین
این پیج نیز حمایت معنوی خود را
از این فروشگاه اعلام میدارد.
@frooshandeh1
@frooshandeh1
@frooshandeh1


1

اينجا باغ عاطفه است ...
درخت احسان در اين فصل شكوفه كرده است ،
بر گلبرگ هايش شبنم محبت نشسته،
پرنده هاى نيكوكارى فضاى اين باغ را پر كرده از عطر حضور شما مهربانان
بازارچه خيريه همياران نواروز يكشنبه ٢٧ خرداد ماه با حضور استاد گرانقدر آقاى مهندس ساسانى و همچنين جناب آقاي دكتر عيوضي در موسسه يوگاى علمى نوا در ساعت ١٠ صبح افتتاح مى شود .
اين بازارچه تا روز چهارشنبه ٣٠ خرداد ، هر روز از ساعت ١٠ صبح تا ٧ بعدازظهر مقدم عزيزان نيكوكار را گرامى ، مى دارد ٠

آدرس : خيابان یوسف آباد، خیابان سی ام (کاویانی)، پلاک ۱
شماره های تماس :
📞+982188727292 🌐 www.nava_kheyrieh.ir

#خیریه #نوا #خیریه_همیاران_نوا #بازارچه_خیریه #بازارچه_خیریه_همیاران_نوا #همدلی #همراهی #حمایت #همیاری #همیاران #احسان #نیکوکاری #محبت #عشق #مهربانی #زندگی_خوب #جامعه #انسانیت #زندگی_سالم #قلب_عاشق #فرصت #زیبایی #انسان_دوستانه #خیرات #نذورات #رشد #وظیفه_انسانی
#nava #charity #love


3

#جشن_گلریزان
#فرمانداری #سمیرم
#آزادسازی_جرائم_غیر_عمد_مالی ◀️ به همت مردم #نیکوکار سمیرمی ؛
▫️جشن گلریزان با هدف آزاد سازی محکومین زندانی جرائم غیر عمد مالی سمیرم همراه با ضیافت افطار در فرمانداری شهرستان برگزار شد 💠 برخی مسئولین و مردم خیر سمیرمی در شب ۲۶ #ماه_مبارک_رمضان با کمک ۵۷۰ میلیون ریالی به بدهکاران جرائم غیرعمد مالی یکبار دیگر زمینه آزادی این افراد را مهیا کردند.

در این مراسم #امام_جمعه_محترم ، #رییس_محترم_دادگستری ، #فرماندار_محترم_شهرستان به سخنرانی پرداختند و بر اجرای بیشتر این حرکت والای #انسان_دوستانه تاکید کردند. 📸 #خبرنگار : سیدمحمدعلی حسینی نیا
🎤 #id #page :@smhosseininia ❎ کلمات کلیدی:
#لبخند_بساز
#رسانه_باشید
#خبرگزاری_پانا
#ضیافت_افطار
#افطاری_مهدوی
#دست_خدا_باشیم
#مردم_و_مسئولین
#با_کریمان_کارها_دشوار_نیست


3

☔️
اعزام خلاقیت در درست کردن اشکال مختلف با بادکنک 🎈🎈 و تخلیه انرژی به همراه ضیافت افطاری در منزل خیرین بارانی🌯🍞🍲
مرکز پسرانه #نغمه_های_شکوفایی
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
#baran #barang #baran_charity #باران #گروه_دانشجویی_باران #خیریه_دانشجویی_باران #خیریه #دانشگاه_سجاد #کودکان_آسیب #مهر #مهربانی #انسان_دوستانه #افطاری #ضیافت_افطاری #رمضان #ماه_رمضان #خیر


2

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂تنها با یک شعار مدبرانه و متفکرانه، تمام استکبار جهانی را زیر سوال برد
#جیگیلی #فینگیلی #آمریکا #اسرائیل #روز_قدس #راهپیمایی
یادمان باشد با #مرگ_بر_آمریکا و #مرگ_بر_اسرائیل ایران پیشرفت ک نمیکنه هیچ پسرفت هم میکنه
#با_فرهنگ_باشیم #انسان_دوستانه برخورد کنیم
دشمن ما گاهی اوقات فرهنگ غلط ماست
@ahmadbatebi @amir.fakhravar


0

جا داره قبل از هرچیزی یه تشکر بکنم از شما هایی که با ما تو این راه هم مسیر هستید و در کنار هم قراره کارهای بزرگی انجام بدیم
لازم دونستم یه سری توضیحات رو الان بدم که شما هم در جریان کار باشید
واقعیت امر ما در حال حاضر ، در حال عضو گیری هستیم و تو این راه تنها حامی ما شما عزیزان هستید
شما هستید که می تونید با اشتراک گذاری پیج به بالا رفتن اعضای گروه کمک کنید
به غیر از عضو گیری ما در حال حاضر یکی از دوستان رو به عنوان وکیل و مشاور قضایی گروه مسئول بررسی مراحل ثبت قانونی گروه کردیم که کار ها رو در موازات عضو گیری انجام بدیم
و اعتقاد داریم شروع با قدرت در بازه ی زمانی بیشتر بهتر از شروع بدون امادگی در بازه ی زمانی کمتر هستش
در اینده ای نزدیک قطعا جلسه ای با حضور اعضا برگزار میشه برای تشکیل دپارتمان انجمن و دیگر مسائل تا با کمک هم دیگه این حرکت انسان دوستانه رو با قدرت هرچه بیشتر شروع کنیم
پ ن : لطفا پیج رو به دوستانتون معرفی کنید تنها حامیان گروه شما صاحبان اصلی این گروه هستید
#رشتوند_گروپ #حامی #حمایت #انسانیت
#انسان_دوستانه #ابادی #رشت #گیلان #ایران #عشق #محبت #سازندگی


7

دوربین مخفی عالی که تازه اماده کردیم به شما ارائه میکنیم
#دوربین_مخفی#دوربین#فیلم#کلیپ#باحال#جالب#انسان_دوستانه#مذهبی#هم_وطن#عضو_شین


6

با سلام خدمت همه دوستان و فالوورای خوب پیک سلامت، طرح باران سبز باشگاه تجاری استیلا ،با همکاری سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت ۱۱۰ روز آغاز شد.
.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
جهت اطلاع بیشتر به دایرکت پیام بدید و شماره تماس
09173023321
.
#باران_سبز #استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #مناطق_محروم #شیراز #تهران #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #صدرا #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین


1

🙏💎❤️
با سلام خدمت همه دوستان عزیز و فالوورهای خوبم ، طرح باران سبز شرکت نیوشانیک و با همکاری سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت
110 روز آغاز شد.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴،۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
✔️جهت اطلاع بیشتر به دایرکت و یا تلگرام پیام بدید👇👇👇
📱0938-174-1664
.
#خیریه #کمک_رسانی #هم_نوع #باران_سبز #باشگاه_کارافرینی_استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #همدان #مناطق_محروم #شیراز #تهران #ابادان #اهواز #خوزستان #اردبیل #تبریز #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #مشهد #یاسوج #سیستان_بلوچستان
#کرمان #مسئولیت_اجتماعی #هرمزگان


3

🙏💎❤️
با سلام خدمت همه دوستان عزیز و فالوورهای خوبم ، طرح باران سبز شرکت نیوشانیک و با همکاری سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت
110 روز آغاز شد.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴،۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
✔️جهت اطلاع بیشتر به دایرکت و یا تلگرام پیام بدید👇👇👇
📱0910-365-5261
.
#خیریه #کمک_رسانی #هم_نوع #باران_سبز #باشگاه_کارافرینی_استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #همدان #مناطق_محروم #شیراز #تهران #ابادان #اهواز #خوزستان #اردبیل #تبریز #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #مشهد #یاسوج #سیستان_بلوچستان
#کرمان #مسئولیت_اجتماعی #هرمزگان


2

🙏💎❤️
با سلام خدمت همه دوستان عزیز و فالوورهای خوبم ، طرح باران سبز شرکت نیوشانیک و با همکاری سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت
110 روز آغاز شد.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴،۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
✔️جهت اطلاع بیشتر به دایرکت و یا تلگرام پیام بدید👇👇👇
📱0910-365-5261
.
#خیریه #کمک_رسانی #هم_نوع #باران_سبز #باشگاه_کارافرینی_استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #همدان #مناطق_محروم #شیراز #تهران #ابادان #اهواز #خوزستان #اردبیل #تبریز #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #مشهد #یاسوج #سیستان_بلوچستان
#کرمان #مسئولیت_اجتماعی #هرمزگان


1

🙏💎❤️
با سلام خدمت همه دوستان عزیز و فالوورهای خوبم ، طرح باران سبز شرکت نیوشانیک و با همکاری سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت
110 روز آغاز شد.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴،۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
✔️جهت اطلاع بیشتر به دایرکت و یا تلگرام پیام بدید👇👇👇
📱0910-365-5261
.
#خیریه #کمک_رسانی #هم_نوع #باران_سبز #باشگاه_کارافرینی_استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #همدان #مناطق_محروم #شیراز #تهران #ابادان #اهواز #خوزستان #اردبیل #تبریز #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین #کرمان #مسئولیت_اجتماعی #هرمزگان


1

.
برای سهیم شدن در این امر خیر دایرکت پیام دهید.
.
#رمضان #خیریه #انسان_دوستانه #باران_سبز


0

.
با سلام خدمت همه دوستان عزیز ، طرح باران سبز شرکت نیوشانیک و با همکاریه سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت
110 روز آغاز شد.
.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
جهت اطلاع بیشتر به دایرکت پیام بدید. شماره تماس:👇
0938 147 7728
.
#باران_سبز #استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #مناطق_محروم #شیراز #تهران #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #صدرا #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین#کرمان


2

.
با سلام خدمت همه دوستان عزیز ، طرح باران سبز شرکت نیوشانیک و با همکاریه سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت
110 روز آغاز شد.
.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
جهت اطلاع بیشتر به دایرکت پیام بدید. شماره تماس:👇
0938 147 7728
.
#باران_سبز #استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #مناطق_محروم #شیراز #تهران #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #صدرا #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین#کرمان


0

با سلام خدمت همه دوستان و فالوورای خوب پیج
@yek_gam_ta_laghary
، طرح #باران_سبز شرکت نیوشانیک و با همکاریه سازمان کمیته امداد امام خمینی و سازمان استیلا به مدت ۱۱۰ روز آغاز شد.
.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
جهت اطلاع بیشتر به دایرکت پیام بدید و شماره تماس
09133034280
.@yek_gam_ta_laghary
#باران_سبز #استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #مناطق_محروم #شیراز #تهران #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #صدرا #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین
🅰🅱🅰🅱🅰🅱
#دمنوش_لاغری#نیوشانیک#health
برای ارتباط با ما به بیو مراجعه کنید.باتشکر رئیسی
09133034280
تلفن مشاوره و سفارش محصولات
@yek_gam_ta_laghary


0

با سلام خدمت همه دوستان عزیز و فالوورهای خوبم ، طرح باران سبز شرکت نیوشانیک و با همکاریه سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت
110 روز آغاز شد.
.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
جهت اطلاع بیشتر به دایرکت پیام بدید. شماره تماس:👇
0938 147 7728
.
#باران_سبز #استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #مناطق_محروم #شیراز #تهران #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #صدرا #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین#کرمان


0

با سلام خدمت همه دوستان و فالوورای خوب پیج @Tarfandezendegii ، طرح #باران_سبز شرکت نیوشانیک و با همکاریه سازمان کمیته امداد امام خمینی و سازمان استیلا به مدت ۱۱۰ روز آغاز شد.
.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
جهت اطلاع بیشتر به دایرکت پیام بدید و شماره تماس
09120741757
.
#باران_سبز #استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #مناطق_محروم #شیراز #تهران #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #صدرا #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین
💗💗💗💗💗💗💗
#نیوشا#slimming #لاغری
برای ارتباط با ما به بیو مراجعه کنید.باتشکر رئیسی
09120741757
تلفن مشاوره و سفارش محصولات
@Tarfandezendegii


7

با سلام خدمت همه دوستان و فالوورای خوب پیج @drsalamat11
، طرح #باران_سبز شرکت نیوشانیک و با همکاریه سازمان کمیته امداد امام خمینی و سازمان استیلا به مدت ۱۱۰ روز آغاز شد.
.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
و بعد از ۱۱۰ روز ثبت سفارش شما دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
جهت اطلاع بیشتر به دایرکت پیام بدید و شماره تماس
09120741757
.
#باران_سبز #استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #مناطق_محروم #شیراز #تهران #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #صدرا #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین
🅰🅱🅰🅱🅰🅱
#دمنوش_لاغری#نیوشانیک#health
برای ارتباط با ما به بیو مراجعه کنید.باتشکر رئیسی
09120741757
تلفن مشاوره و سفارش محصولات
@Drsalamat11


14

با سلام خدمت همه دوستان و فالوورای خوب پیج سلامت مدرن، طرح باران سبز باشگاه تجاری استیلا و با همکاریه سازمان کمیته امداد امام خمینی به مدت ۱۱۰ روز آغاز شد.
.
.
.میدونم خیلی از شماها و دوستان قصد همکاری و کمک به هم وطن و هم نوعان مستضعف ایرانی دارید و یک وظیفه مردمی و انسان دوستانه ای به شمار می رود.
.
خیلیا قصد کمک و همکاری و دارن و طریقه کمک رسانی و واقعا نمیدونن از چه طریق و به چه صورت هست. .
شما میتونید با خرید حداقل یک بسته نیم کیلویی چای لاهیجان ایرانی به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان تو این طرح کمک رسانی و انسان دوستانه سهیم و شریک بشید.
.
دوستان این بسته های چای از انبار شرکت نیوشانیک بارگیری و به سازمان کمیته امداد منتقل میشود.
.
جهت اطلاع بیشتر به دایرکت پیام بدید و شماره تماس
09336245844
.
#باران_سبز #استیلا #نیوشانیک #کمیته_امداد_امام_خمینی #انسان_دوستانه #مستضعفین #مناطق_محروم #شیراز #تهران #اصفهان #بوشهر #قم #قزوین #کرج #صدرا #کازرون #مشهد #یاسوج #خیرین


12

رفتار انسان دوستانه بازیکن با این دختر
#رفتار #انسانیت #انسان_دوستانه #ورزش #تنیس #تنیسور #دختر #human #sport #tennis #tenissor #girl


5

كاري #زيبا و #انسان_دوستانه از يك #ميوه_فروش #مهربان چه خوب كه #انسانيت و #آدم_بودن هنوز هست و چقدر بهتر ميشه اگر هر كدوم از ما تو #شهر خودمون مشابه اين كار رو انجام بديم.
#سبدمهربانی #كارنيك


2

كاري #زيبا و #انسان_دوستانه از يك #ميوه_فروش #مهربان چه خوب كه #انسانيت و #آدم_بودن هنوز هست و چقدر بهتر ميشه اگر هر كدوم از ما تو #شهر خودمون مشابه اين كار رو انجام بديم.


2

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


1

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.

#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.
#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


1

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.
#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


2

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.
#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


2

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.
#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


1

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.
#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0

انجمن خیریه #رهیارام عضو می پذیرد
داوطلبین خیر می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های ذیل ارسال فرمایند؛
بانک ملی؛
شماره کارت: 6037991820681280
شماره حساب: 0304156241005
بانک ملت؛
شماره کارت: 6104337888059266
شماره حساب: 4299768120
بنام مهندس رامین ستاری

مطمعن باشید کمک های شما حتی هزار تومان گرهی از مشکلات هم میهنان نیازمندمان باز خواهد کرد.
هیچ وقت برای کمک رسانی دیر نیست، هم اکنون عده ای چشم به کمک های شما دوخته اند، با مبلغی ناچیز برای شما، مشکلی عظیم حل خواهد شد.
بیایید زندگی را برای همه شیرین نماییم.
#انجمن_خیریه
#خیریه
#کمک‌رسانی
#کمک
#انجمن_خیریه_رهیارام
#رهیارام
#انسانیت
#انسان_دوست
#انسان_دوستانه
#کمک_مردمی
#محبت
#هموطن
#هم_نوع
#دوست
#شادی
#رفاه
#آسایش
#عشق


0