#اهنگ_غمگین

Instagram photos and videos

#اهنگ_غمگین#اهنگ#اهنگ_جدید#آهنگ#اهنگ_قدیمی#آهنگ_جدید#موزیک#عشق#عاشقانه#آهنگ_عاشقانه#کلیپعاشقانه#اهنگهای_کمیاب#کلیپغمگین#اهنگ_ایرانی#اهنگ_پاپ#کلیپ#اهنگ_شاد#موزیک_جدید

Hashtags #اهنگ_غمگین for Instagram

♠حــــــالـــــمان خــــوب نیــــست غـــــم کــم مــی خــوریم
کـــم کـــه نـــــه هـــر دم مــی خـــوریم
اب مــی خـــواهـــیم ســـرابمـــان میدهنـــد
عــشق مـــی ورزیــــم عــــذابــمان میدهنـــد

خنـــجر نــــامردی بـــر قـــلـــبم نــشســت
از غــــــم نامــــردمی قـــلبـــم شکــــست
نــیســـتم از مــــردم بـــت پـــرست
خنجـــر بـــدســــتم بدســـت.... ♠
#متن_سنگین #رفاقت_پایدار #مرگم #مرگ #رفیق_قدیمی #رفیق #خاطرات #مردانگی #خوبای_ایران #خوبان #لات #لاتی #بیمعرفت #بامعرفتا #دلدار #روزگارتلخ #بامعرفت #خسته_ام #زندگی #رفتگان #مردگان #تنهایی #تنها #ای_دنیا #سکوت #فریاد #متن_سنگین #متن_نوشته #شعر #اهنگ_غمگین #دنیای_این_روزای_من


1