#ایران_قدیم_ما

Instagram photos and videos

#ایران_قدیم_ما#هایده#مهستی#لیلافروهر#معین#موسیقی_سنتی#حمیرا#عهدیه#مرضيه#جمیله#شاهرخ#داریوش_اقبالی#ستار#ابی#انوشیروان_روحانی#شهرام_شبپره#قدیمیهاواسطوره_ها#زیر_خاکی#مرتضی

Hashtags #ایران_قدیم_ما for Instagram

دوستان کلیپی بسیار زیبا ازخواهر عشق جان بانو #مهستی که ذره ذر وجودتو میلرزونه وباهاتون خاطره بازی میکنه'''''' لطفا نظرات محبت آمیز خودتون رو دریغ نکنین
دکتر بابک مختاری استاد دانشگاه تهران در مقاله خودش میگه''''
🔴37 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﺷﺎن ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ، 🔴25 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ، ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ! 🔴15 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭﻣﺎﻟﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟! 🔴5 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻗﻰ، ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟! 📛ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻧﺪ و خدا را شاکرند که مثل عراق و سوریه نیستند!
ﺁﻧﻬﺎ كشورشان راﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﺲ و کره، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ! 📛📛ﺍﯾﻦ "ﺩﮔﺮﺩﯾﺴﯽ" ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺠﻬﺪ، ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻢ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﺠﻮﺵ ﺁﯾﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺟﻬﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ..!
#هایده
#هایده_
#هایده_ازقدیما
#بهروزوثوقی
#بهروز_وثوقی
#مرتضی
#قدیمیهاواسطوره_ها #زیر_خاکی
#ابی
#معین
#جمیله
#حمیرا
#انوشیروان_روحانی #موسیقی_سنتی
#داریوش_اقبالی
#شاهرخ
#لیلافروهر
#مرضيه
#هایده
#مهستی
#عهدیه
#ستار
#حبیب_محبیان
#فتانه
#شکیلا
#دلکش
#شهرام_شبپره
#ایران_قدیم_ما
#ایران_قدیم_ما
@irane_ghadime_ma
@irane_ghadime_ma


47

#جهانگیر_کاشانی کاشانی آهنگ باز اینورا پیدا شدی!!!! دوستان کلیپ شاد وکوچه بازاری بسیار زیبا تقدیم شما امیدوارم از دیدن و شنیدن آهنگ لذت ببرید'''' کامنت فراموش نشه لطفا دوستان روز خوب وشادی برایتون آرزو دارم
#هایده
#هایده_
#هایده_ازقدیما
#بهروزوثوقی
#بهروز_وثوقی
#مرتضی
#قدیمیهاواسطوره_ها #زیر_خاکی
#ابی
#معین
#جمیله
#حمیرا
#انوشیروان_روحانی #موسیقی_سنتی
#داریوش_اقبالی
#شاهرخ
#لیلافروهر
#مرضيه
#هایده
#مهستی
#عهدیه
#ستار
#حبیب_محبیان
#فتانه
#شکیلا
#دلکش
#شهرام_شبپره
#ایران_قدیم_ما
#ایران_قدیم_ما
@irane_ghadime_ma
@irane_ghadime_ma


14

شب ها
شبیهِ تروریست هایِ انتحاری شده اند ...
مهاجمانی خاموش
که پاورچین ، می آیند و وقتی فکرش را هم نمی کنی
تمامِ افکارت را با خاطراتِ گذشته بمباران می کنند ...
و چه زجری دارد رگبارِ یاد و خاطره ی کسانی که "مُردیم" تا فراموششان کنیم ...
چه آنها که با دستانِ بی رحمِ روزگار رفتند
چه آنها که با پایِ خودشان
هیچ فرقی نمی کند!
در روزگاری که برای جنگیدن ،
روح و روان را نشانه می روند
نمک رویِ زخم پاشیدن
بی رحم ترین خصلتِ این شب هاست ..
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@erfanrasoli.nr1393
@mina_moradiii78
@maryam.q.1995
@inaz3366
@erfan__thn
@ozra1978
@ayoub.sahebdadi
#کلیپ_های_قبلی_رو_از_دست_نده_تگ_و_فالو_یادت_نره#کتاب_چشم_دلبگشا#کلیپ_غمگین#گذشت#انرژی_مثبت#کسب_و_کار#دورهمی#لوتی#رفاقت#ایده_های_خلاقانه#ایران_قدیم_ما#ایران_همیشه_غمگین_است#یارب#تنهایی#تفکر_مثبت#سلامتی#سامي_يوسف#ایران_گردی#بیمه_عمر_و_تامین_آتیه_پاسارگاد#خندوانه#موزیک#انسانیت
#بامرام_بامحبت_باصفا_لوطی_عشق_مرد_عزیز_دوست_داشتنی_بامعرفت_خوشتیپ_سلطان#دابسمش_ايرانى#دریا
#محسن_لرستانی#متین_دو_حنجره#چالش#وطن#باران


90

بلند بگو و کامنت کن :
خدایا توکل بر خودت 🙏💖
همیشه یادمون باشه
ازخدا خواستن عزت است
اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است از خلق خدا خواستن خفت است
اگر برآورده شود منت است اگر نشود ذلت است
پس هر چه می خواهی از خدا بخواه
و در نظر داشته باش که
برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکن ها فقط برای توست
پس با خدا باش و پادشاهی کن
بی خدا باش و هرچه خواهی کن
.
لطفا این پست رو لایک و حمایت کنید ❤🌏
@srgzy4461
@sattarkhan7975
@omidsarabi.official
@ibra.pezeshki
@majidvazifedar4
@yoones_pakdel
@mlyhh9597
@inaz3366
@amin.shams72
@erfanrasoli.nr1393
@erfan__thn
#انرژی_مثبت#تفکر_مثبت#ایده_های_خلاقانه
#انسانیت#اراده#انسانیت#ایران_قدیم_ما#مکه
#ازدواج_آسان#گذشت#کتاب_چشم_دلبگشا
#کلیپ_های_قبلی_رو_از_دست_نده_تگ_و_فالو_یادت_نره#کسب_و_کار#تلاش#ازدواج_آسان
#ایران_همیشه_غمگین_است#متین_دو_حنجره#موفقیت
#محسن_لرستانی#موسیقی_اصیل#تاجی#فرهاد_مجیدی
#ستاره_ساز#عصر_جدید#سامی_یوسف#هنرمندان
#حتی_در_فصل_شکوفا_شدن#ثروتمند#شمال_ايران
#سیلاب#تایباد_مولانا#بهروز_وثوقی


74

گاهي فكر ميكنم مگر ميشود
خدايِ اين زيبايي ها
درد به بنده هايش بدهد؟
به تنگ آورد روزگار را؟
بعد ميبينم چقدر مادست به دامنِ هرچه ميشويم
جز خدا...و بعد فكر ميكنم
چقدر خدايِ اين زيبايي ها
ما را عاشقانه دوست داردكه رهايمان نميكندنميرود...فكرش را بكنيدكسي را عاشقانه دوست داريد،زندگي‌تان را به پايش گذاشته ايد
عاشقانه او را مي پرستيدو او عاشقانه ديگري را!
درد دارد نه؟ماعجيب خدايي داريم عجيب عاشقمان است عجيب كم لطفي ميكنيم ما...
@iman_nazari1994
@inaz3366
@sanaz_77_20
@salar9835
@erfanrasoli.nr1393
#انرژی_مثبت #خدایا #انگیزشی #موفقیت#اراده #زندگی #مثبت_اندیشی #روانشناسی
#روانشناسی_خانواده#مشاوره#عشق#دوستدارم
#ایران_همیشه_غمگین_است#ایران_قدیم_ما#هنرمندان
#کلیپ_های_قبلی_رو_از_دست_نده_تگ_و_فالو_یادت_نره#سلامتی#رفیق#لوتی#بامعرفت#سامی_یوسف#مکه
#نامردی#تنهایی#آرامش#رادیوجوان#روح#روان#طبیعت
#دریا


81

زمین بهشت میشود ! ...
روزی که مردم بفهمند:
هیچ چیز عیب نیست،
جز قضاوت ومسخره کردن دیگران.
هیچ چیز گناه نیست، جز حق الناس... هیچ چیز ثواب نیست، جز خدمت به دیگران...
هیچ کس اسطوره نیست، الا در مهربانی و انسانیت...
هیچ دینی با ارزشتر از انسانیت نیست..... هیچ چیز جاودانه نمی ماند، جز عشق....... هیچ چیز ماندگار نیست، جز خوبی و بدی.... هیچ سعادتی بالاتر از آگاهی نیست....
هیچ دشمنی خطرناکتر از جهل نیست... پس به نام " انسانیت ... برایتان روزههای پر از عشق
وانسانیت آرزومندم
شرمنده بابت غمگین بودن پست ها
نظر یادتون نره عشق ها
#مهستی
#هایده
#هایده_
#هایده_ازقدیما
#بهروزوثوقی
#بهروز_وثوقی
#مرتضی
#قدیمیهاواسطوره_ها #زیر_خاکی
#ابی
#معین
#جمیله
#حمیرا
#انوشیروان_روحانی #موسیقی_سنتی
#داریوش_اقبالی
#شاهرخ
#لیلافروهر
#مرضيه #مهستی
#عهدیه
#ستار
#حبیب_محبیان
#فتانه
#شکیلا
#دلکش
#شهرام_شبپره
#ایران_قدیم_ما
#ایران_قدیم_ما
@irane_ghadime_ma
@irane_ghadime_ma


3

دستم از دست تو دور_این شروع ماجراست دوستان یکی از بهترین آهنگهای بانو#هایده_بانوی_آواز_ایران براتون کلیپش رو پست کردم بریدحالشو ببرید واشک عشق بریزید.عزیزان نظر وانتقاد وپیشنهادات خودتون رو لطفا حتما کامنت بزارید تا من از علایق شما بیشتر آگاه بشم
#کامنت_یادت_نره
#هایده
#هایده_
#هایده_ازقدیما
#بهروزوثوقی
#بهروز_وثوقی
#مرتضی
#قدیمیهاواسطوره_ها #زیر_خاکی
#ابی
#معین
#جمیله
#حمیرا
#انوشیروان_روحانی #موسیقی_سنتی
#داریوش_اقبالی
#شاهرخ #لیلافروهر
#مرضيه
#هایده
#مهستی
#عهدیه
#ستار #مارتیک
#فتانه
#شکیلا
#دلکش
#شهرام_شبپره
#ایران_قدیم_ما
#ایران_قدیم_ما


3

خوب دوستان تولد داریم ، چه تولدی 🌺🐤💐 تولد هایده عزیز
کامنت تبریک وقلب گذاشتن شما باعث بسی خوشحالی وقوت قلب حقیر وکلیه دوستان وعاشقانش میباشد
#تولد_تولد_تولدت_مبارک🎂😍❤️🌹👏☝️👌🐥👑🌺🐤💐💥💫✨❤️💛💚💙💜🙆💓💞💕
#هایده
#هایده_
#هایده_ازقدیما
#بهروزوثوقی
#بهروز_وثوقی
#مرتضی
#قدیمیهاواسطوره_ها #زیر_خاکی
#ابی
#معین
#جمیله
#حمیرا
#انوشیروان_روحانی #موسیقی_سنتی
#داریوش_اقبالی
#شاهرخ
#لیلافروهر
#مرضيه
#هایده
#مهستی
#عهدیه
#ستار
#حبیب_محبیان
#فتانه
#شکیلا
#دلکش
#شهرام_شبپره
#ایران_قدیم_ما
#ایران_قدیم_ما
@nostalzhi_music


2