#ایرج_حبیبی

Instagram photos and videos

#ایرج_حبیبی#آهنگ_قدیمی#کوچه_بازاری#ایرج_مهدیان#نوستالژی#ترانه#عباس_قادری#سوسن#هایده_بانوی_آواز_ایران#یساری#ایرج_خواجه_امیری#جواد_یساری#نوستالژیک#آهنگ#قدیمی#خاطره#موزیک

Hashtags #ایرج_حبیبی for Instagram‌جوانی شمع ره کردم ...
‌ که جویم زندگانی را...
‌ نجستم زندگانی را و ...
‌ ‌گم کردم جوانی را...
‌ کنون با بار پیری ...
‌‌ ‌آرزومندم که برگردم...
‌‌‌ ‌به دنبال جوانی...
‌‌‌‌ کوره راه زندگانی را ...!!!
‌ ‌#شهریار
@mehran.lerd
@mehran.lerd
@mehran.lerd

🎶‌#سیاه_بخت
🎤‌#ایرج_حبیبی


‌‌#نوستالژیک#خاطره_انگیز#حس_خوب#عشق_قدیمی#عشق#نوستالژی#آهنگ_قدیمی#زیر_خاکی#کمیاب#خاطره#یساری#پیری#کهولت_سن#پیرمرد#پیرزن#پدر#مادر#سالخورده#شعر#سیه_بخت


0‌جوانی شمع ره کردم ...
‌ که جویم زندگانی را...
‌ نجستم زندگانی را و ...
‌ ‌گم کردم جوانی را...
‌ کنون با بار پیری ...
‌‌ ‌آرزومندم که برگردم...
‌‌‌ ‌به دنبال جوانی...
‌‌‌‌ کوره راه زندگانی را ...!!!
‌ ‌#شهریار
@mehran.lerd
@mehran.lerd
@mehran.lerd

🎶‌#سیاه_بخت
🎤‌#ایرج_حبیبی


‌‌#نوستالژیک#خاطره_انگیز#حس_خوب#عشق_قدیمی#عشق#نوستالژی#آهنگ_قدیمی#زیر_خاکی#کمیاب#خاطره#یساری#پیری#کهولت_سن#پیرمرد#پیرزن#پدر#مادر#سالخورده#شعر#سیه_بخت


3‌جوانی شمع ره کردم ...
‌ که جویم زندگانی را...
‌ نجستم زندگانی را و ...
‌ ‌گم کردم جوانی را...
‌ کنون با بار پیری ...
‌‌ ‌آرزومندم که برگردم...
‌‌‌ ‌به دنبال جوانی...
‌‌‌‌ کوره راه زندگانی را ...!!!
‌ ‌#شهریار
@mehran.lerd
@mehran.lerd
@mehran.lerd

🎶‌#سیاه_بخت
🎤‌#ایرج_حبیبی


‌‌#نوستالژیک#خاطره_انگیز#حس_خوب#عشق_قدیمی#عشق#نوستالژی#آهنگ_قدیمی#زیر_خاکی#کمیاب#خاطره#یساری#پیری#کهولت_سن#پیرمرد#پیرزن#پدر#مادر#سالخورده#شعر#سیه_بخت


2‌جوانی شمع ره کردم ...
‌ که جویم زندگانی را...
‌ نجستم زندگانی را و ...
‌ ‌گم کردم جوانی را...
‌ کنون با بار پیری ...
‌‌ ‌آرزومندم که برگردم...
‌‌‌ ‌به دنبال جوانی...
‌‌‌‌ کوره راه زندگانی را ...!!!
‌ ‌#شهریار🎶‌#سیاه_بخت
🎤‌#ایرج_حبیبی


‌‌#نوستالژیک#خاطره_انگیز#حس_خوب#عشق_قدیمی#عشق#نوستالژی#آهنگ_قدیمی#زیر_خاکی#کمیاب#خاطره#یساری#پیری#کهولت_سن#پیرمرد#پیرزن#پدر#مادر#سالخورده#شعر#سیه_بخت#


3

پارت:دوم
ترانه:#همسفر
باصدای:#ایرج_مهدیان @irajmahdianoriginal
#irajmahdianoriginal
#merlinaaam
#merlinaaam👑
#داودمقامی
#جوادیساری
#احمدمعینی
#احمدآزاد
#عباس_قادری
#حسین_موفق
#ایرج_حبیبی
#امان_الله_تاجیک
#عشق#عشق_قدیمی
#ممنونم_از_🌞همراهي_🌞وحضور_🌞ارزشمنـدتون_🌞مانا_🌞باشيد_🌞ما_🌞را_🌞از_🌞حضور_🌞سعادتمندتون_🌞كم_🌞سعادت_🌞نفرماييد_🌞سپـــاسگـذارم


32

#امان_الله_تاجیک ترانه به نام #کلبه_درویش

#ایرج_حبیبی به نام #فقرا

#حسین_موفق به نام #عکس_تو

#مانده ترانه به نام #عشق_سوزان

کامل ترانه ها در #موزیک_ایران_۱۴۰۰ تلگرام

#Telegram
@MusicFree1400

#Inestagram
http://www.instagram.com/MusicFree1400


3‌جوانی شمع ره کردم ...
‌ که جویم زندگانی را...
‌ نجستم زندگانی را و ...
‌ ‌گم کردم جوانی را...
‌ کنون با بار پیری ...
‌‌ ‌آرزومندم که برگردم...
‌‌‌ ‌به دنبال جوانی...
‌‌‌‌ کوره راه زندگانی را ...!!!
‌ ‌#شهریار
@mehran.lerd
@mehran.lerd
@mehran.lerd

🎶‌#سیاه_بخت
🎤‌#ایرج_حبیبی


‌‌#نوستالژیک#خاطره_انگیز#حس_خوب#عشق_قدیمی#عشق#نوستالژی#آهنگ_قدیمی#زیر_خاکی#کمیاب#خاطره#یساری#پیری#کهولت_سن#پیرمرد#پیرزن#پدر#مادر#سالخورده#شعر#سیه_بخت#گذر_عمر#عمر_گران_میگذرد


220