#بابی_خطر

Instagram photos and videos

#خطر#بابک_امیدی#inspire1#film#damad#rap#country#bride#turky#work#urope#hall#صنعتی#تبلیغاتی#بابی_خطر#بابک_امیدی_خطر#فانتوم۴آبسیدین#ایران#فانتوم#اینسپایر2#تصویر_برداری_هوایی#عکاسی_هوایی#پشت_صحنه

Hashtags #بابی_خطر for Instagram

دوستان کار تو نیروگاه برق بود
جوری بود که گوشی روی زمین شارژ میشود
ولتاژ برق خیلی بالا بود
خیلی صدا بعدی داشت
نمیشه تصاویر زیادی بزارم امنیتی است دوستان
#بابک_امیدی#خطر#برق#نیروگاه_برق#ولتاژ_بالا_برق#هلیشات#باد#پرواز#خطر#پشت_صحنه#عکاسی_هوایی#تصویر_برداری_هوایی#اینسپایر2#فانتوم#ایران#فانتوم۴آبسیدین#بابک_امیدی_خطر#بابی_خطر#تبلیغاتی#صنعتی##hall#urope#work#turky#
#bride#country#rap#
#damad#film#inspire1#
#turkey#


7

The end of the page