#بانوان_هنرمند

Instagram photos and videos

#بانوان_هنرمند#art#بانوان#موسیقی_بانوان#music#happy#موسیقی_سنتی#بانوان_موفق#گيره_مو#بانوان_نوازنده#سنجاق_سر#بانوان_سینما#بانوان_ورزشکار#بانوان_کارآفرین#بانوانه#بانوان_مد#آواز

Hashtags #بانوان_هنرمند for Instagram

.
تورق بفرمایید لطفا

کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین

همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
@mehregan_iranianfolkgroup

خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا

@baharehmirzaagha

سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر

@mehrnooshmehrinfar
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


1

هدیه ارزشمند دوست شاعرم بانو #نرگس_دوست
ضمن تشکر از ارسال مجله #هنر_و_اقتصاد
که شعری از من هم در این مجله چاپ شده.
#نازیلانوبهاری
#بانوان_هنرمند
#بانوان_شاعر
#شعر
#فرهنگ_و_ادب
#مجله_فرهنگی_هنری
@narges.doost


4

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


0

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


0

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


0

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه فولکلوریک حرکات مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


0

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


1

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


1

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


0

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


0

.
کنسرت گروه موسیقی بهارآفرین
همراه گروه حرکات فولکلوریک مهرگان (ویژه بانوان)
خواننده و سرپرست گروه : بهاره میرزا آقا
سرپرست گروه حرکت : مهرنوش مهرین فر
شنبه ۷ اردیبهشت
برای اولین بار ساعت ۲۰:۳۰
تالار وحدت
تهیه بلیت :
www.iranconcert.com
۰۹۳۵ ۱۸۰ ۸۲ ۸۷
#کنسرت #اجرا #فولکلوریک #حرکت #تالار_وحدت #نمایش #گروه_هنر_مهرگان #گروه_هنر_فولک_مهرگان #موسیقی_سنتی #مهرنوش_مهرین_فر #ایران #بانوان #بانوان_هنرمند #موسیقی_بانوان #سنت #فرهنگ #فرهنگ_ایرانی
#art #women #happy #iranconcert #music #vahdat_hall #folklore_dance #dance #happy #folklore #iranian_folklore #culture #performance #mehregan


0

🤩💎🌟
.
.
.
اين پست شامل 4فيلم🎥 است ،لطفا ورق بزنيد👉🏻
.
▪️براي اطلاع از قيمت ها دايركت پيام بدهيد💌
.
.
.
⭐️هزينه ارسال به تمام شهر ها ١٠ت⭐️
.
#دست_ساز#گيره_مو #دخترونه#تاج_گل#اكسسوري #سنجاق_سر #اكسسوري_خاص #مرواريد#گيره_مو #ترند #ترند۲۰۱۹ #اكسسوري_مو#سنجاق_سر #حمايت_كنيم #حمايت_كنيد #مشاغل_خانگی #بانوان_هنرمند
#handmadecrafts #jewelry #art #girl #beautifulgirls #brooch #bracelet#accessories#honar_soorati


10

.
چطوور میخونه؟؟
میشناسیدش عایا؟؟🤔
. 🔴 شما از 1 تا 10 به این ویدئو چه نمره ای میدید؟؟؟
.
🔸نظرات سازنده لطفا 🙏
🔸 دوستاتون رو تگ کنید تا ببینن ✌👏


@Saaz_Avaz 🆔 Follow Us
..@Saaz_Avaz 🆔 Follow Us
....@Saaz_Avaz ◀️ Follow Us
..@Saaz_Avaz 🆔 Follow Us
@Saaz_Avaz 🆔 Follow Us‌‌‌
#violin #art#singing #musicvideo #saaz_avaz#googoosh #arak#tehran#guitar#music#musically #sign #musician#clip #ویلون #گیتار #نوازنده #تار #گیتاریست #سه_تار#خواننده#آواز #کلیپ #آهنگ #موسیقی_بانوان #موزیکال #ساز_آواز #گوگوش #اراک #بانوان_هنرمند


12

اگر تا کنون به دلیل نگرانی از خطرات انواع جراحیها اقدام به برداشتن چربیهای شکم و پهلو نکردید و در نظر دارید بدون رژیم و ورزش و استفاده از دارو در مدت یک ماه حداقل یک سایز و حداکثر چهار سایز از دور شکم و پهلو کم کنید که هم با خطراتی مثل دیابت نوع دوم مواجه نشید و هم بتونید لباس مورد علاقتون را که به دلیل بزرگی شکم و پهلو نمیتونید استفاده کنید بپوشید، این برچسب لاغری که ساخت کره جنوبی است و صد در صد از عصاره گیاهان دارویی ساخته شده را استفاده کنید و شگفت زده شوید. این برچسب را میتونید هر روز یا یک‌روز در میان روی شکم و‌پهلو بچسبانید و به کارهای روزانه برسید و آخر شب از روی شکم برش دارید و روپز بعد یا یک روز بعد یکی دیگه استفاده کنید. بسته های یک ماهه این برچسب لاغری پانزده عددی است که برای استفاده یک ماهه به صورت یک روز در میان بسته بندی شده.

#بانوان
#بانوان_سینما
#بانوان_موفق
#بانوان_هوانوردي
#بانوان_هنرمند
#بانوانه
#بانو
#بانو_جان
#بانوی_ایرانی
#بانوان_ورزشکار
#بانوان_کارآفرین
#بانوان_نوازنده
#بانوان_مد
#خانمها
#خانم
#خانم_خونه
#خانم_گزارشگر
#زنان
#زنانه
#زنان_شاد
#زنان_زایمان
#زنان_موفق
#زنان_موفق_ایرانی
#زنان_زیبا
#زنان_باهوش
#زنان_جذاب
#زنان_شیک
#زنان_کارآفرین
#دکترزنان
#زنان_بدانند


1

رنگ موی Speed Hair  جدیدترین رنگ موی گیاهی آقایان و خانمها است که:

01- به راستی ساخت کره جنوبی است و نه مانند دیگر برندهای موجود در بازار که ساخت چین است ولی به نام کشورهای دیگر عرضه میگردنند.

02- نیازی به اکسیدان ندارد که یکی از مهمترین موارد قابل توجه در حفظ سلامت پوست و موی مصرف کنندگان است.

03- به راستی فقط از مواد طبیعی و گیاهی ساخته شده است.

04- به دلیل ساختار واقعی گیاهی، فقط در دو رنگ مشکی و قهوه ای تولید میشود و هیچ شید رنگ دیگری مثل روشن و تیره ندارد.

05- دارای تائیدیه واقعی مصرف از FDA آمریکا میباشد.

06- در بسته بندیهای یکبار مصرف اختصاصی به وزن 30 گرم تولید میگردد که نه تنها رنگ شدگی کامل موی آقایان و خانمها در اندازه نرمال را تضمین مینماید بلکه نگرانی از فاسد شدن یا افت کفیت  رنگ موی مصرف نشده را نیز از بین خواهد برد.

07- بسته بندی اختصاصی آن فلت میباشد که قابلیت حمل و نگهداری آن را در همه جا، حتی در جیب لباس افرادی که دائم در سفر میباشند امکان پذیر مینماید.

08- نیازی به مخلوط کردن اجزاء رنگ مو با هیچ نوع افزودنی دیگری ندارد.

09- نیازی به ظرف رنگ و قلم مو ندارد و میتوان به سرعت و سادگی رنگ را بر روی مو اعمال نمود.

10- اثری از رنگ بر روی پوست صورت و سر باقی نمیگذارد.

11- حساسیت یا آلرژی پوستی ایجاد نمینماید.

12- به سادگی مانند شامپو بر روی مو اعمال میشود ولی مضرات شامپو های رنگ مو را ندارد.

13- فقط در پنج دقیقه به حداکثر زمان اثربخشی خود میرسد.

14- پس از رنگ، اثری بر روی حوله هنگام خشک کردن موها به جای نمیگذارد.

15- قابلیت ماندگاری پس از 30 بار شستشوی کامل با شامپو و دفعات متعدد شستشو با آب را دارد.. مشاوره و فروش: ۰۹۳۷۵۵۰۳۹۰۰

#بانوان
#بانوان_سینما
#بانوان_موفق
#بانوان_هوانوردي
#بانوان_هنرمند
#بانوانه
#بانو
#بانو_جان
#بانوی_ایرانی
#بانوان_ورزشکار
#بانوان_کارآفرین
#بانوان_نوازنده
#بانوان_مد
#خانمها
#خانم
#خانم_خونه
#خانم_گزارشگر
#زنان
#زنانه
#زنان_شاد
#زنان_زایمان
#زنان_موفق
#زنان_موفق_ایرانی
#زنان_زیبا
#زنان_باهوش
#زنان_جذاب
#زنان_شیک
#زنان_کارآفرین
#دکترزنان
#زنان_بدانند


1

🎼بینظیری همای😍👌 🎻 یاتو یهودا میشوی...
🎸یامن مسلمان میشوم... 👀ازبقیه پستهای مادیدن کنیدخوشتون اومد فالوکنید😍😍👇👇
@abolfazlsalhi4
@abolfazlsalhi4
@abolfazlsalhi4
#همای #پرواز_همای #همای_مستان #جدیدترین
#هنرمندی_بینظیر #کلیپ_انگیزشی
#استعدادهای_درخشان #بانوان_هنرمند
#موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی #دف #سنتو #سه تار #سنتی_نوازان #سنتی


6

🔸️بانو#سپیده_رئیس_السادات #مست_مستم
✔از #بانوان_هنرمند #موسیقی_سنتی حمایت کنیم...
سپاس از همراهی شما عزیزان🙏🌹


2

.
▪️گيره هاي 🐆 و مخملي
▪️از نمونه رنگيش سه رنگ سبز و سفيد و بنفش موجوده
.
.
.
▪️براي اطلاع از قيمت ها دايركت پيام بدهيد💌
.
.
.
⭐️هزينه ارسال به تمام شهر ها ١٠ت⭐️
.
#دست_ساز#گيره_مو #دخترونه#تاج_گل#اكسسوري #سنجاق_سر #اكسسوري_خاص #مرواريد#گيره_مو #ترند #ترند۲۰۱۹ #اكسسوري_مو#سنجاق_سر #حمايت_كنيم #حمايت_كنيد #مشاغل_خانگی #بانوان_هنرمند
#handmadecrafts #jewelry #art #girl #beautifulgirls #brooch #bracelet#accessories#honar_soorati


4

.
احلاااام خیلییی زیااد خوبه دیگه😍
کیا دوسش میدارن؟
. 🔴 شما از 1 تا 10 به این ویدئو چه نمره ای میدید؟؟؟
.
🔸نظرات سازنده لطفا 🙏
🔸 دوستاتون رو تگ کنید تا ببینن ✌👏


@Saaz_Avaz 🆔 Follow Us
..@Saaz_Avaz 🆔 Follow Us
....@Saaz_Avaz ◀️ Follow Us
..@Saaz_Avaz 🆔 Follow Us
@Saaz_Avaz 🆔 Follow Us‌‌‌
#violin #art#singing #musicvideo #saaz_avaz#ahllam #ahllammusic #ahlam #guitar#music#musically #sign #musician#clip #ویلون #گیتار #نوازنده #تار #گیتاریست #سه_تار#خواننده#آواز #کلیپ #آهنگ #موسیقی_بانوان #موزیکال #ساز_آواز #احلام #احلام_موزیک #بانوان_هنرمند


17

#newmodel
#leathers
#handmadecrafts .
#art
#leatherart
. . . ✅ #کیف_کج .
✅ چرم طبیعی گاوی درجه یک (زرشکی - دست رنگ) .
✅ دستدوز شده با نخ کرد .
. ✅ ابعاد 20×25
. . 💎 سفارش دکتر آقاجانی محترم از #گیلان .
.
🔅 لطفا جهت سفارش و اطلاع از قیمت به (دایرکت - تلگرام - واتس آپ) مراجعه نمایید .
.
. . . 📱09210206962 بمدیریت خانم برزگر
.
. . . 🆔 @lili.leather 🧳👜👛💼🎒👝
.
.
#چرم_طبیعی_گاوی_دست_دوز #کیف_کج #کیف_دخترانه #کیف_چرم_دستدوز #کیف_دوشی_چرم #کیف_اسپرت_دخترانه
#صنایع_دستی_ایران #هنر_در_خانه #بانوان_هنرمند #چرم_دستدوز_lili .


12

.
▪️سلام دوستان و همراهان هميشگيم🙋🏻‍♀️
.
من كه عاشق گيره هاي 🦋شدم😍
.
گيره هاي 🦋رنگ بندي 🌈داره
.
منتظر گيره هاي پلنگي 🐆امشب باشين بلاخره پيدا كردم😍
.
.
.
▪️براي اطلاع از قيمت ها دايركت پيام بدهيد💌
.
.
.
⭐️هزينه ارسال به تمام شهر ها ١٠ت⭐️
.
#دست_ساز#گيره_مو #دخترونه#تاج_گل#اكسسوري #سنجاق_سر #اكسسوري_خاص #مرواريد#گيره_مو #ترند #ترند۲۰۱۹ #اكسسوري_مو#سنجاق_سر #حمايت_كنيم #حمايت_كنيد #مشاغل_خانگی #بانوان_هنرمند
#handmadecrafts #jewelry #art #girl #beautifulgirls #brooch #bracelet#accessories#honar_soorati


4