#بانوی_آواز_فارس

Instagram photos and videos

#سعیده_بزرگ_منش#tasnif#بانوی_آواز_فارس#سعیده_بزرگمنش#محسن_شاه_احمدی#تصنیف#saeideh_bozorgmanesh#موسیقی_سنتی_ایران#avazeh_khan#saeideh_bozorg_manesh#مهربانو#تصنیف_ماندگار#تصنیف_قدیمی#avaz#تصنیف_سنتی

Hashtags #بانوی_آواز_فارس for Instagram

تصنیف : فراق
گروه موسيقي نگار مستان
شاعر و آهنگساز : محسن شاه احمدي
خواننده و سرپرست گروه :
مهربانو سعيده بزرگ منش
سه تار : سحر كوهي
سنتور : مريم كريمي
كمانچه : مريم صدق آميز
ني : نازنين اسماعيلي
دايره : الهام موسايي
كوزه : شيما اطمينان
تار : دنا داريوش
پرفورمر : نوشين زارع
صدا بردار : عادل شريف
ساخت ويدئو :حامد ژيان - راحيل مهدي زاده
@sbozorgmanesh
@sahar__koohi
@ma.sedghamiz_
@zrnooshin
@mry.karimi
@elham.mousaei
@nazaninesmaili121
@esharat-nazar
@shimaetminan82private
@adel.sharif
#سعیده_بزرگمنش #سعیده_بزرگ_منش #تصنیف #آواز_زنان#دلکش#آواز_اصیل #هنرمندان_شیرازی #قمرالملوک_وزیری #بانوی_آواز_فارس #تصنیف_ایرانی#آواهای_ماندگار #موسیقی_فاخر #محسن_شاه_احمدی #تصنیف_قدیمی #تصنیف_خوانی #موسیقی_سنتی#آواز_اصیل
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #avaz #tasnif #mosighisonati #avazeh_khan #tasnif


2

تصنیف : فراق
گروه موسيقي نگار مستان
شاعر و آهنگساز : محسن شاه احمدي
خواننده و سرپرست گروه :
مهربانو سعيده بزرگ منش
سه تار : سحر كوهي
سنتور : مريم كريمي
كمانچه : مريم صدق آميز
ني : نازنين اسماعيلي
دايره : الهام موسايي
كوزه : شيما اطمينان
تار : دنا داريوش
پرفورمر : نوشين زارع
صدا بردار : عادل شريف
ساخت ويدئو :حامد ژيان - راحيل مهدي زاده
@sbozorgmanesh
@sahar__koohi
@ma.sedghamiz_
@zrnooshin
@mry.karimi
@elham.mousaei
@nazaninesmaili121
@esharat-nazar
@shimaetminan82private
@adel.sharif
#سعیده_بزرگمنش #سعیده_بزرگ_منش #تصنیف #آواز_زنان#دلکش#آواز_اصیل #هنرمندان_شیرازی #قمرالملوک_وزیری #بانوی_آواز_فارس #تصنیف_ایرانی#آواهای_ماندگار #موسیقی_فاخر #محسن_شاه_احمدی #تصنیف_قدیمی #تصنیف_خوانی #موسیقی_سنتی#آواز_اصیل
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #avaz #tasnif #mosighisonati #avazeh_khan #tasnif


31

تصنیف : فراق
گروه موسيقي نگار مستان
شاعر و آهنگساز :
محسن شاه احمدي
خواننده و سرپرست گروه :
مهربانو سعيده بزرگ منش
سه تار : سحر كوهي
سنتور : مريم كريمي
كمانچه : مريم صدق آميز
ني : نازنين اسماعيلي
دايره : الهام موسايي
كوزه : شيما اطمينان
تار : دنا داريوش
پرفورمر : نوشين زارع
صدا بردار : عادل شريف
ساخت ويدئو :حامد ژيان - راحيل مهدي زاده
@sbozorgmanesh
@sahar__koohi
@ma.sedghamiz_
@zrnooshin
@mry.karimi
@elham.mousaei
@nazaninesmaili121
@esharat-nazar
@shimaetminan82private
@adel.sharif
#سعیده_بزرگمنش #سعیده_بزرگ_منش #تصنیف #آواز_زنان #محسن_شاه_احمدی #تصنیف_قدیمی #تصنیف_خوانی #موسیقی_سنتی#آواز_اصیل #بانوی_آواز_فارس #موسیقی_ما#موسیقی_ما#آواز_بانوان#تصنیف_خوانی #زنان_خواننده
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #avaz #tasnif #mosighisonati #avazeh_khan #tasnif


2

......
صهبای بیداری
به یاد شیخ اجل ، سعدی شیرازی
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
خوانندگان :
مهربانو سعیده بزرگ منش
امیر زارع
داوود قاسمی
سه تار : فرزاد سلیمانی
تمبک : مجید زارع
@sbozorgmanesh
@Majidzare26
@farzad.soleimani.music
@davood_ghasemi1361
روز سعدی شیرازی خدمت مردم فرهیخته ایران زمین مبارک باد🌷
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #موسیقی_سنتی_ایران #بانوی_آواز_فارس #تصنیف_قدیمی#موسیقی_بانوان #تصنیف_ماندگار#موسیقی_ما #تصنیف_ایرانی#آواز_بانوان #آواز_زنان #سعدی_شیرازی#سعدی
#شیخ_اجل#
#saeideh_bozorgmanesh #merbanoo #saeideh_bozorgmanesh #mosighisonati #avazeh_khan #avaz


1

......
صهبای بیداری
به یاد شیخ اجل ، سعدی شیرازی
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
خوانندگان :
مهربانو سعیده بزرگ منش
امیر زارع
داوود قاسمی
سه تار : فرزاد سلیمانی
تمبک : مجید زارع
@sbozorgmanesh
@Majidzare26
@farzad.soleimani.music
@davood_ghasemi1361
روز سعدی شیرازی خدمت مردم فرهیخته ایران زمین مبارک باد🌷
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #موسیقی_سنتی_ایران #بانوی_آواز_فارس #تصنیف_قدیمی#موسیقی_بانوان #تصنیف_ماندگار#موسیقی_ما #تصنیف_ایرانی#آواز_بانوان #آواز_زنان #سعدی_شیرازی#سعدی
#شیخ_اجل#
#saeideh_bozorgmanesh #merbanoo #saeideh_bozorgmanesh #mosighisonati #avazeh_khan #avaz

@yari.clip
@yari.clip


6

......
صهبای بیداری
به یاد شیخ اجل ، سعدی شیرازی
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
خوانندگان :
مهربانو سعیده بزرگ منش
امیر زارع
داوود قاسمی
سه تار : فرزاد سلیمانی
تمبک : مجید زارع
@sbozorgmanesh
@Majidzare26
@farzad.soleimani.music
@davood_ghasemi1361
روز سعدی شیرازی خدمت مردم فرهیخته ایران زمین مبارک باد🌷
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #موسیقی_سنتی_ایران #بانوی_آواز_فارس #تصنیف_قدیمی#موسیقی_بانوان #تصنیف_ماندگار#موسیقی_ما #تصنیف_ایرانی#آواز_بانوان #آواز_زنان #سعدی_شیرازی#سعدی
#شیخ_اجل#
#saeideh_bozorgmanesh #merbanoo #saeideh_bozorgmanesh #mosighisonati #avazeh_khan #avaz


64

...
در میان این حوادث پی در پی ناگوار ، پیشنهاد شورای شهر تهران برای نامگذار بلوار استاد شجریان بار دیگر شادمانی را برای مردمان آریایی قلم زد...
به امید سلامتی کامل خسرو جانان و بازگشت ایشان به آغوش وطن
@mehrbanoo_sb_
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_266
تقویم عشق
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
ایمان ملکی
#سعیده_بزرگمنش #سعیده_بزرگ_منش #تصنیف #تصنیف_خوانی #زنان_خواننده #شجریان #استاد_شجریان #روز_ملی_شجریان #بانوی_آواز_فارس #تصنیف_قدیمی #تصنیف_ماندگار #آواز_زنان#موسیقی_ما #موسیقی_بانوان
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #shajarian #mohamadreza_shajarian #tasnif #avaz_banoovan


2

در دل این حوادث پیاپی ناگوار دو مرتبه بازهم دم عیسایی خسرو آواز دمید در روان مان و بارقه های امید را نظاره کردیم...
یکی اهدای جایزه خداوندگاری آواز به استاد و یکی پیشنهاد شورای شهر تهران مبنی بر تغییر نام بلوار و خیابانی به نام استاد شجریان...‌هر چند که نام استاد حک شده بر قلب مردمان آریایی ست..
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
@mehrbanoo_266
تقویم عشق
تقدیم به خسرو آواز ایران
با صدای :
مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم : ایمان ملکی
تار: نیما فریدونی
#مهربانو#سعیده_بزرگ_منش
#سعیده_بزرگمنش#شجریان#تصنیف
#بانوی_آواز_فارس
#روز_ملی_شجریان#شجریان_من#استاد_شجریان
#tasnif#avaz#


25

ای سیاوش باز آوازی بخوان
تا کند افسون آن ، تسخیر جان
می برد آوای تو ما را ز خود
تا سکوت شب ،کویر بیکران
ببار ای بارون ببار
با دلوم گریه کن خون ببار
بر شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون
تقویم عشق
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
ایمان ملکی
#سعیده_بزرگمنش #سعیده_بزرگ_منش #تصنیف #تصنیف_خوانی #زنان_خواننده #تصنیف_قدیمی #تصنیف_سنتی #موسیقی_سنتی #بانوی_آواز_فارس #موسیقی_ما #آواز_بانوان #موسیقی_بانوان #آواز_زنان #شجریان #پریسا #شجریان_من #شجریانیها #محمد_رضا_شجریان #استاد_شجریان #شجریان_بشنویم
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #shajarian#avazeh_khan #avaz_banoovan #mohamadreza_shajarian


31

در همایون حالیا بیداد کن
یاد باد آن روز وصل دوستان
یاد باد آن روز وصل دوستان
کامم از تلخی غم چون زهر گشت
کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد یاد باد
@sbozorgmanesh
@mosighi_novin
@mehrbanoo_sb_
@mehrbanoo_266
تقویم عشق
تقدیم به خسرو آواز ايران
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#ایمان_ملکی
تار :
#نیما_فریدونی
#مهربانو#سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #موسیقی_سنتی_ایران #تصنیف #تصنیف_سنتی #بانوی_آواز_فارس #شجریان_تنها_نیست #شجریان_من #شجریان_محمد_رضا #روز_ملی_شجریان #شجریان_حذف_شدنی_نیست #شجریان_هویت_ملی_ماست #شجریان_صدای_سرزمین_ماست #استاد_شجریان #saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #
#shajarian #mohamadreza_shajarian #homayounshajarian #avazeh_khan #tasnif


5

یاد ایامی یاد ایامی
@mosighi_novin
@mehrbanoo_sb_
@sbozorgmanesh
با عرض تسلیت مجدد خدمت هموطنان مصیب دیده و آرزوی موفقیت و پیروزی برای یکایک شما هم میهنان و سلامتی کامل و بازگشت خسرو آواز ایران به آغوش وطن

تقویم عشق
تقدیم به خسرو آواز ايران
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :#ایمان_ملکی
تار :#نیما_فریدونی
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #بانوی_آواز_فارس #تصنیف_قدیمی #تصنیف_خوانی #تصنیف_ماندگار #تصنیف #آواز_بانوان #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_ما #موسیقی_بانوان #موسیقی_فاخر #آوازه_خوان #آواز #آواز_اصیل #شجریان #روز_ملی_شجریان #استاد_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان_من #شجریان_بشنویم
با تشکر از ادمین محترم پیج @avayeshajarian
و هنرمند توانا جناب آقای جاویدان محرابی برای خلق این اثر زیبا
@javidan_mehrabi


11

.....
درود و عرض تسلیت مجدد
به امید آمدن عیدی خالی غصه و غم ...هموطن فاجعه ای ملی به وقوع پیوست و دهها هزار نفر بی خانمان شدند و زنان و کودکان چشم یاری به مساعدت ها و همنوع دوستی شما هم میهنان عزیز دارند...خواهشا اطلاع رسانی و در حد وسع شما مساعدت نمایید تا در اولین مرحله دیگر خانواده های مصیبت دیده و سیل زده ، اضطراب پوشاک و خوراک و البسه را نداشته باشند..درود بر غیرت و شرف ایرانی
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
#سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #آواز_بانوان#موسیقی_ما#بانوی_آواز_فارس#موسیقی_بانوان#تصنیف
#saeideh_bozorgmanesh#tasnif#avaz#


23

دیشب که خبر فوت استاد جمشید مشایخی را شنیدیم سیزده به در ما نیز طبق سالیان اخیر نیز با خبری ناگوار نیمه تمام ماند...عادت کردن به شنیدن خبر بد از خود اتفاق ناگوار بدتر هست....مروری شد بر این حوادث نه هفته های اخیر نه ماههای گذشته بر سالهای ناخوشی ...کلکسیونی از اتفاقات ناگوار زلزله ، آتش سوزی ، طوفان و سیل و ....و یاد آن بیت شعر لسان الغیب افتادم که گفت : کامم از تلخی غم چون زهر گشت....بانگ نوش شادخواران یاد باد یاد باد
@sbozorgmanesh
@mosighi_novin
@mehrbanoo_sb_
@mehrbanoo_266
تقویم عشق
تقدیم به خسرو آواز ايران
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #موسیقی_سنتی_ایران #تصنیف #تصنیف_سنتی #تصنیف_ماندگار #سیل#سیل_گلستان #سیلاب #موسیقی_ما #آواز_بانوان #بانوی_آواز_فارس #شجریان #روز_ملی_شجریان #استاد_شجریان #محمد_رضا_شجریان
#saeideh_bozorg_manesh #saeideh_bozorgmanesh #shajarian #avaz #tasnif #mosighisonati


48

با عرض تسلیت به هموطنان مصیبت دیده ،خبر وفات استاد مشایخی بر اندوه های مکرر ما افزود و گویا کلکسیون اخبار بد سیل و زلزله و ....پایانی ندارد
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
تقویم عشق
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
تقدیم به خسرو آواز ايران
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
ایمان ملکی
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش#تصنیف_سنتی#بانوی_آواز_فارس #تصنیف #جمشید_مشایخی#استاد_شجریان #محمدرضا_شجریان #سیل#سیلاب
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #tasnif #avaz_banoovan #avazeh_khan


1

با عرض تسلیت به هموطنان مصیبت دیده ،خبر وفات استاد مشایخی بر اندوه های مکرر ما افزود و گوییا کلسیون اخبار بد سیل و زلزله و ....پایانی ندارد
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
تقویم عشق
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
تقدیم به خسرو آواز ايران
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
ایمان ملکی
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش#تصنیف_سنتی#بانوی_آواز_فارس #تصنیف #جمشید_مشایخی#استاد_شجریان #محمدرضا_شجریان #سیل#سیلاب
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #tasnif #avaz_banoovan #avazeh_khan


10

.
#بازنشر @fari_music با @insta_caption
@avaye_asheghan1367 .
.
.
.
.
درود بر شما همراهان همیشگی و
عرض تسلیت خدمت تمامی هموطنان و خواهران و برادران مصیبت دیده و سیل زده....مصیبت هایی ست که بر سر آدمی می آید و گاه شاهدانی که می بینند و کاری از دستشان در همان لحظه بر نمی آید ، آنچنان داغدار می شوند که زبان بر توصیفی آن نیاید، گویی که بر این زمره نیز همان مصیبت نازل شده....
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
@mehrbanoo_266
از تمامی هموطنان جای جای میهن داغدارمان تقاضای کمک و اطلاع رسانی داریم... این یک فاجعه ملی ست ...به هوش باشید هم میهنان ...بیش از چهارصد شهر و روستا درگیر سیلاب شده و این خانواده ها محروم از مایحتاج اولیه زندگی از قبیل خوراک ، پوشاک و اسکان هستند و در کوه و بیابان پناه گرفته اند
@mehrbanoo_sb
حسرت
تقدیم به هموطنان مصیبت دیده
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم : ایمان ملکی
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #موسیقی_سنتی_ایران #تصنیف #تصنیف_سنتی #تصنیف_ماندگار #زنان_خواننده #سیل#سیلاب#موسیقی_ما#بانوی_آواز_فارس #تصنیف_قدیمی#موسیقی_بانوان #آواز_بانوان#تصنیف_خوانی
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #tasnif #avaz_banoovan #avaz #avazeh_khan #tasnif #mosighisonati #avazeh_khan


5