#براداران_محجوبی

Instagram photos and videos

#براداران_محجوبی#گلپایگانی#ابوالحسن_صبا#روح_الله_خالقی#نورعلی_برومند#موسیقی_ایرانی#حمیرا#بیژن_ترقی#رهی_معیری#جهانبخش_پازوکی#جواد_معروفی#حافظ_سعدی#مهدی_خالدی#ادیب_خوانساری

Hashtags #براداران_محجوبی for Instagram

.
پنجم اردیبهشت است و سالروز پروازِ آتش کاروانِ شعر وموسیقی کاروان سالاراستاد بیژن ترقی خالق اثر (مستم مستم ساقیادستم بگیر)و چند صد اثر جاوادنه دیگر.خاطره ایشون را از اجرای استاد عزیزمون گلپایگانی را میشنویم و در این پنج شنبه بهاری آرزوی شادی میکنیم برای روح آن مرد تاریخ ساز

اگر بسوزانی و خاکسترم برباد دهی
ز ذره ذره وجودم ترانه برخیزد

باافتخار گلپایی ام
گلپا تنها نیست
گلپا شدن غیر ممکنه

@moigan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995.

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی_اسدالله_ملک
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


32

.
واقعاً پیش وجوداستاد همه خوبان عدمند.عکس برای تقریباً یک هفته پیشه و ایشون همچنان خوشتیپ و سرحال هستند براشون آرزوی سلامتی میکنیم و همچنین همسر محترمشون که این سالها از جان برایش مایه گذاشته.

آوازی در دستگاه نوا با تار پادشاه تار جلیل شهناز و ویلون همایون خرم دریای ملودی باشعر سعدی که امروز متعلق به اوست

با افتخار گلپایی ام
گلپا تنها نیست
گلپا بودن غیر ممکنه

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


28

.
محمد رضا لطفی از شرطبندی صبا و نورعلی برومند میگوید.(گلپایگانی خواند و گریه صبادر آمد)
همونطور که در پستهای قبلی اشاره شد عزیز دلها قبل از رفتن به کلاسهای نورعلی برومند نزد صبا شاگردی کرده و اینطور که آقای لطفی نقل میکنند صبا گلپارا به منزل برومند میبردو برومند میگوید من یخی صدای این جوان را میگیرم وصبا میگوید نمیشه و .....وبعداز چهار سال شاگردی بقدری زیبا میخواند که اشک صبا جاری میشود

با افتخار گلپایی ام
گلپا تنها نیست.
گلپا بودن غیر ممکنه.

@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


20

.
21فروردین اولین سالگرددرگذشتِ استاد بزرگ لشکری
بنابه وصیتش این اثر را به هنگام خاکسپاری اجرا کردند و چون استاد عزیزما گلپایگانی به بعلت بیماریهاشون نتوانستند به مراسم خاکسپاری برسندحاضر شوند جناب آقای محمد معتمدی این مهم را انجام دادند و این اثر را خوانند
شعر از رضا جنّتی عطایی

استاد مرتصی محجوبی و جهان پهلوان تختی نیز چنین وصیتی کرده بودند که استاد گلپایگانی به هنگام خاکسپاری برایشان آواز بخواند

چگونگی شکلگیری آهنگ بسیار جالب و غم انگیز است
@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


27

.
این ترانه در سال 58خوانده شده و تقریباً از همین زمان به بعد استاد بایکوت شدند تا امروز که هنوزم به ایشون جهت اجرای کارهاشون محلی برای ظبط نمیدهند.
بیش از 20سال استاد عزیز ما مجوزخواندن نداشتند ،بعد از اینکه استاد پای به سنین بالا گذاشتند مجوز دادند وهمینطورکه میدانید کاستهایی که استاد عزیزمابعداز سالها خفقان اجباری به بازارسرازیر شد رکورد زد
استاد دراین سالها در منزل خودشان و همچنین منزل استاد فضل الله توکل کارهاشون را ظبط میکردند

آهنگ کلیپ اثری از انوشیروان روحانی و شعر دکتر رسا و صدای آواز خوان قرن است.

با افتخار گلپایی ام.
گلپا تنها نیست.
گلپا بودن غیر ممکنه.

@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


6

.
این ترانه در سال 58خوانده شده و تقریباً از همین زمان به بعد استاد بایکوت شدند تا امروز که هنوزم به ایشون جهت اجرای کارهاشون محلی برای ظبط نمیدهند.
بیش از 20سال استاد عزیز ما مجوزخواندن نداشتند ،بعد از اینکه استاد پای به سنین بالا گذاشتند مجوز دادند وهمینطورکه میدانید کاستهایی که استاد عزیزمابعداز سالها خفقان اجباری به بازارسرازیر شد رکورد زد
استاد دراین سالها در منزل خودشان و همچنین منزل استاد فضل الله توکل کارهاشون را ظبط میکردند

آهنگ کلیپ اثری از انوشیروان روحانی و شعر دکتر رسا و صدای آواز خوان قرن است.

با افتخار گلپایی ام.
گلپا تنها نیست.
گلپا بودن غیر ممکنه.

@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


57

.
جمشید مشایخی نیز از بین ما رفت یادش گرامی
کلیپ مربوط به کمتر از یک ماه پیش(نیمه های اسفند۹۷) است که استاد مشایخی به منزل استاد گلپایگانی تشریف برده بودند

با ارزوی سلامتی برای استاد عزیزمون گلپایگانی.

@jamshidmashayekhi1
#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری_علینقی_وزیری
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی_مجید_وفادار
#مهدی_خالدی_داریوش_رفیعی
#همایون_خرم_ستار
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی_محمد_حیدری
#دلکش_اسدالله_ملک_شهرام_فسا_زاده
#مرضیه_رحمت_الله_بدیعی
#الهه_محمد_موسوی_کیومرث_حقیقی
#حمیرا_جلیل_عندلیبی_میلاد_کیایی
#مهستی_احمد_عبادی_فریدون_حافظی
#هایده_بدیع_زاده_علی_اصغر_بهاری
#جلیل_شهناز_هوشنگ_ظریف
#فرهنگ_شریف_اقبال_السلطان
#غلامحسین_بنان_طاهر_زاده
#جواد_معروفی_شاهین_فرهت
#داوود_پیرنیا_منصور_صارمی
#گلهای_جاویدان_مجید_نجاهی
#فرامرز_پایور_رضا_ورزنده
#جهانبخش_پازوکی_رضا_مهدوی
#حافظ_سعدی_معینی_کرمانشاهی
#رهی_معیری_عماد_خراسانی
#بیژن_ترقی_کریم_فکور
#علیرضا_افتخاری_اکبر_محسنی


18

.
ضمن عرض تبریک به مناسبت سال نو خدمتِ همه فالوورهای عزیزو هموطنان خوبم از دیشب تا حالا هر چه فکر کردم برای امروزچه پستی انتخاب کنم بهتر از این آوازگزینه ای نداشتم.هرچند که استاد عزیز آوازهایی متناسب بااین ایام دارند این آواز که نجات دهنده آواز ایران بود و وارد شصتمین بهاراز اجرایش میشویم‌.
ضمناًاول فروردین ماه مصادف است با سالروز پروازِاستاد مرتضی محجوبی عزیز

گرچه غم در سینه خاکم برَد
ساز محجوبی بر افلاکم برَد.

با افتخار گلپایی ام.
گلپا تنها نیست.
گلپا بودن غیر ممکنه.

@mojgan.farhang.1995
@mojgan.farhang.1995
#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان_اسدالله_ملک
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


25

.
ای به فدای اینهمه مهمان نوازی ات استاد.دراین سن وسال واینهمه بیماری که سالهاست باشماست اینگونه درب منزلتان همیشه به روی دوستداران و رفقا واهالی هنرباز بوده.چیزی که در هیچکدام از هنرمندان ندیدیم ونخواهیم دید.

این هم کلیپی از مراسم ۹بهمن ماه یک روز قبل از تولد استاد که جمعی از دوستان و شاگردانش در منزلش جمع شده بودند.

با افتخار گلپایی ام.
گلپا تنها نیست.
گلپا شدن غیر ممکنه

@avayechakavak.music
@sarang_violon_music
@miladkiai .

@r_mahd
#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی_اسدالله_ملک
#پرویز_یاحقی.
#دلکش_نادرگلچین
#مرضیه_کوروس_سرهنگ_زاده
#الهه_ستار
#حمیرا.
#مهستی_هوشمندعقیلی
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#رضا_مهدوی.


21

.
آواز سگاه باهمراهی استاد بزرگ علی تجویدی.این آواز بسیار مشهور است و امید که لذت ببرید.

توضیح:استاد تجویدی بیشتر تمرگزشون روی آهنگسازی بود نسبت به مرحوم بدیعی و یاحقی وملک وکمتر در عرصه تکنوازی حاضر میشد .در هر حال استاد تجویدی هم از بزرگان هر دو زمینه آهنگسازی و تکنوازی هستند روح همه عزیزان از دست رفته(مردان و زنان بی جانشین)شاد باد.

@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995.

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


15

.
مهمانان حاضر در تولد استاد گلپایگانی
دوستان این فیلم ها تازه به دستم میرسه و دوست دارم همه بدونند که گلپا تنها نیست

@mohammadmotamedi
@shabnamgholikhani
@shohreh_soltani
@alirezafaghani_ir .

@masood.foroutan
@irajmahdianoriginal

این پیج راهم تگ میکنم مراسم کامل را ازشون بگیرید و دنبال کنید پیجش که از هواداران استاد هستند

@sakhaie_1893 .

گلپا تنها نیست.
من یه گلپایی ام.

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


23

.
اجرای محمد معتمدی عزیز در مراسم تولد استاد اکبر گلپایگانی.
تشکر از این هنرمند گرامی که قرار هست کاری درارتباط با استاد گلپایگانی بخواند

میهمانان هم آقای علیرضافغانی داور بین المللی و خانم پوری بنایی،ابوالفضل پور عرب،جهانشاه برومند،کتایون ریاحی و بسیار دیگر از اهالی سینماو تلوزیون.

گلپاتنهانیست.
گلپابودن غیر ممکنه.
با افتخار گلپایی ام.

@mohammadmotamedi
#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.

@mojgan.farhang.1995


34

.
۸اسفند ماه سالروز فوت استاد غلامحسین بنان
این آواز در سومین روز در گذشت بنان اجراشده

آوازاستاد اکبر گلپایگانی در دستگاه ماهور به یاد زنده یاد غلامحسین بنان
سومین روز درگذشت زنده یاد بنان
آواز:اکبر گلپایگانی
نی:محمد موسوی
شعر:رحيم معيني كرمانشاهي

@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995

من ندانم چه اثر بود که در نای تو بود
که پیام دل عشاق در آوای تو بود
شوخ و مستانه چو بانگت به فضا می غلتید
طوطی عشق تماشاگر سیمای تو بود
تا ابد جای تو در خانه ی چشم هنر است
خالی امروز به هر جمع اگر جای تو بود
ای بنانی که همانند تو تکرار ، محال
دیلمان شاهد قولم ، زنواهای تو بود
چه گلی از چه گلستان بدهد بوی تو را
کاروان ، سرگل جاوید به گلهای تو بود
ای روان شاد به هنگام تو خاموش شدی
هنر آن روز هنر بود ، که دنیای تو بود

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


25

.
مثنوی سگاهی که از شاهکارهای مثنوی خوانی تاریخ آوازی ایران به شمار میرود.
شعر:مولانا
ویلون:استاد حبیب الله بدیعی
بایادی از کماندار زرین دست و آرزوی طول عمر وسلامتی برای حضرت عشق.(شاخه گل شماره63)

باافتخار گلپایی ام
گلپا تنهانیست
گلپا شدن غیر ممکن است.
آخر هفته شما همراهان گرامی خوش

@mojgan.farhang.1995
@mojgan.farhang.1995
#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


31

.
حضور بهروز وثوقی و داریوش اقبالی در مراسم اهدای رُز طلایی به استاد گلپایگانی با سخن رانی استاد جهانبخش پازوکی آهنگساز شهیر ایرانی
پازوکی از خانواده استاد گلپایگانی میگوید.

با افتخار گلپایی ام
گلپا بودن غیر ممکنه.
گلپا تنهانیست.

@mojgan.farhang.1995
@mojgan.farhang.1995.

@mojgan.farhang.1995.

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


14

.
تولد داریم چه تولدی

سرکار خانم گلرخ گرایلی تولّد شما را که خود یک اسطوره همسرداری و عشق پاک هستید از صمیم قلب تبریک میگوییم و آرزوی سلامتی و طول عمر را برایتان داریم.اگر ما امروز استادمان را سرزنده و با نشاط میبینیم بخاطرحضور بیش از پنجاه سال شما در کنار استاد عزیزمون هست.هردوپایدار بمانید.شعرو آهنگ:جهانبخش پازوکی

@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhanh.1995

@mojgan.farhang.1995.

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


16

.
آوازی در دستگاه چهار گاه باصدای استاد عزیزتر از جانم و زنده یاد استادفرهنگ شریف.
شعراز همای شیرازی
این شعر را استاد در دستگاه سگاه و در مایه بیات ترک نیز اجرا کردند.

@mojgan.farhang.1995

@mojgan.farhang.1995.

با افتخار گلپای ام.
گلپا شدن غیر ممکنه
گلپا تنها نیست.

#گلپایگانی
#براداران_محجوبی.
#ابوالحسن_صبا .
#روح_الله_خالقی.
#نورعلی_برومند.
#ادیب_خوانساری.
#موسیقی_ایرانی.
#علی_تجویدی.
#مهدی_خالدی.
#همایون_خرم.
#حبیب_الله_بدیعی.
#پرویز_یاحقی.
#دلکش.
#مرضیه.
#الهه.
#حمیرا.
#مهستی.
#هایده.
#جلیل_شهناز.
#فرهنگ_شریف.
#غلامحسین_بنان.
#جواد_معروفی.
#داوود_پیرنیا.
#گلهای_جاویدان.
#فرامرز_پایور.
#جهانبخش_پازوکی
#حافظ_سعدی.
#رهی_معیری.
#بیژن_ترقی.
#علیرضا_افتخاری.


20

The end of the page