#بهروزوثوقی_اسطوره_بی_تکرار_سینمای_قدیم_ایران

Instagram photos and videos

#بهروزوثوقی_اسطوره_بی_تکرار_سینمای_قدیم_ایران#بهروزوثوقی_ستاره_پرفروغ_سینما_ایران#بهروز_وثوقی_باید_به_خانه_برگردد#بهروزوثوقی#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد#داریوش_صدای_عشق

Hashtags #بهروزوثوقی_اسطوره_بی_تکرار_سینمای_قدیم_ایران for Instagram

با, صداي بي صدا

مثل يک کوه, بلند

مثل يک خواب کوتاه

يه,مرد, بود, يه,مرد

با دستهاي,فقير

با چشمهاي محروم

با پاهاي خسته

يه, مرد, بود, يه, مرد

شب, با تابوت سياه

نشست توي چشماش

خاموش شد ستاره

افتاد, روي خاک

سايه اش هم نميموند

هرگز پشت سرش

غمگين بود و خسته

تنهاي تنها

با,لبهاي تشنه

به عکس, يه چشمه

نرسيد تا, ببينه

قطره,قطره,قطره آب,قطره آب

در شب ِ, بي تپش

اينطرف, اونطرف

مي افتاد تا, بشنفه

صدا,صدا, صداي پا, صداي پا

دوست, يه سکه ي, ناياب

گلدون عتيقه

يه شعر ِ,نگفته رو لب ِ, بسته

سوار موج نور

با حافظه اي سرد

بي گذشته, بي درد

تنهاي تنها

در کنج يه قفس

بي نفس, بي هيچ کس

با حسرت ِ, يه سحر

هوا, هوا, هواي پاک, هواي پاک

در شب بي خوابي

از چشم ستاره

قطره قطره مي چکه

رويا، رويا، بر سر ما، بر سر ما

#andymadadian
#اندی_جان_دوستت_داریم
#اندی
#اندی_مددیان
#بهروزوثوقی
#بهروزوثوقی_دوست_داریم
#بهروزوثوقی_اسطوره_بی_تکرار_سینمای_قدیم_ایران. #بهروزوثوقی_اسطوره7


10

حالا ما هی حرفش را می‌زنیم....
هی تئوری می‌بافیم ....
هی راه‌کار نشان می‌دهیم...
هی ادایش را در می‌آوریم...
هی به روی خودمان نمی‌آوریم
هی هی هی......
ولی دل کندن..
یک چیزِ سختِ ناشدنی‌ای است آقاجان!!
آنقدر راحت به آدم ها نگویید بهتر که تمام شد ،راحت شدی..
شُما که نمی دانید در دلش چه می گذرد!؟؟؟ #سینمایی_ایرانی #فیلم #ممل_آمریکایی #بهروزوثوقی_اسطوره_بی_تکرار_سینمای_قدیم_ایران #گوگوش_شاه_ماهی_هنر_ایران
#ازدواج_زندگی_مشترک_نه_انفرادی #ازدواج_سفید #عشق_حرف_حساب_حالیش_نمیشه #فیلم_فارسی #قیصر #همسفر #تعهد_شكستني_نيست💜💙 #پمپ_بنزین #امريكا #عشق_ابدی #انجمن_وابستگان_گمنام #انجمن_آسیب_اجتماعی_ایران
#مکتب_عشق_بلاعوض
#یاعلی
#بهنازآرام


6