#جامعه_شناسي

Instagram photos and videos

#جامعه_شناسي#دانش#خودشناسي#فرهنگي#عقل#روانشناسي#كتاب#نور_عقل#انديشه_جوان#جوانان#روان#مسوليت#جوان#مخلص#انگيزشي#ورزش#مهارت#فكر_شناسي#اجتماع#مديريت#شيهان_حسين_عباسي#دانشگاه

Hashtags #جامعه_شناسي for Instagram

by @dr.pakzadian_english

كتاب جامعه شناسي ايران چاپ ١٣٧٤ نوشته ي دكتر محمد حسين اديب استاد بازنشسته ي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و دكتراي اقتصاد از دانشگاه اصفهان. اين كتاب را سالها پيش وقتي نوجوان بودم خواندم ، وقتي كه عمويم در دانشكده اقتصاد دانشجوي ايشان بود و خواندن كتاب را به پدرم توصيه كرد و به جاي پدر ، من كتاب را خواندم. بعد ها هم گفتگوي دكتر اديب را در برنامه ي مناظره به تهيه كنندگي سعيد نبي و اجراي مرتضي حيدري از آنتن شبكه يك سيما ديدم. مي توان گفت محمد حسين اديب نه تنها اقتصادداني هوشمند است بلكه جامعه شناسي فرهيخته و بي مانند است. توجه به هشدارهايي كه او پيرامون خصلت هاي جمعي ما ايرانيان در كتابش مي دهد مي تواند ما را از اضمحلال اخلاقي در امان بدارد. از آن روي كه اخلاق و اقتصاد هرگز از يكديگر منفك نبوده اند. سقوط اخلاق در يك جامعه ، سقوط اقتصاد را پيش بيني مي كند.
پي نوشت: ورق بزنيد و صفحه هايي از كتاب را بخوانيد
@adibmh.ir
#اقتصادایران
#اقتصاد
#دانشگاه_اصفهان
#محمدحسين_اديب
#مدريت
#مدريت_بازرگاني
#drpakzadian
#دكتر_مريم_پاكزاديان
#جامعه_شناسي_آموزش
#جامعه_شناسي
#sociolinguistics


2

by @drmohammadian

يكي از نشستهاي مشترك در #دانشگاه_مسكو كه جنبه تبادل نظر و تعاملي داشت با رييس اسبق دانشكده #جامعه_شناسي كه در تصوير در حال صحبت است انجام گرفت . گاهي وقتها افرادي خارج از رشته ما مطالبي ارزشمند و مرتبط مي گن كه قابل تامله . اين جلسه يكي از اونها بود. در بين انديشمندان مختلفي كه صحبت كرديم ايشون بيش از همه با #امپراتوري و #تمدن_ايران آشنا بود. برخي از ديدگاههاي ايشون من رو به فكر فرو برد . معتقد بود در #ايران ، ما هنوز شناخت درستي از ريشه هاي تمدني خود و تاثيرات آن در دنيا نداريم. بعضي از متخصصان هستند كه صرف نظر از اين كه شما با همه تفكراتشون همراهيد يا نه هم عميق صحبت مي كنند و هم كاريزما و قدرت بيان خوبي دارند . به نظرم ايشون اين گونه بود. اگرچه در بعضي از موضوعها با هم زاويه داشتيم اما جلسه بسيار خوبي بود. دو عكس از اين نشست را اكران كرده ام لطفا ورق بزنيد.


36

by @alirezavand

( شديدا شخصي و موقت ، لطفا نظرتان را بنويسيد )

هنر و ادبيات حاصل فرم و محتوا نيست .

ابتدا به ساكن بايد بگويم نه علم كافي را دارم نه حرف هاي امروزم قابل استناد به انديشه ثابت و پايدار خواهد بود زيرا قبل از چهل انديشه خام است . اما با گذري مختصر و تحليل فلسفه و جامعه شناسي ادبيات در گذر زمان چند نكته صرفا شخصي را مي نگارم . نگاهي كه اين مدت در فراسوي ديالكتيك نوين و نو نگارانه يا جامعه شناسي مدرن پيدا كرده ام اين است كه هنر و ادبيات را به دو شقه فرم و محتوا تقسيم كردن اشتباه است . هرچند شايد از ديدگاه هاي مختلف زيبايي شناختي از جمله هگل يا كانت اين مسئله به طرق مختلف مطرح شده در مطالعات نوين هم شايد امثال فوكو يا دريدا به زباني ديگر در تعريف صورت و معني چنين هدفي را مي جويند اما فكر مي كنم در حقيقت ادبيات يا هنر هرچه هست محتواست . فرم ظاهر يا شكل غالب تنها يك ديد عيني با تعريف و نگاه اجتماعي است . مايل نيستم چون وبر يا لوكاچ جامعه را به طريقه ماركسيستي طبقه بندي كنم اما باور دارم جامعه بنا بر نا خود آگاه جمعي و حافظه اسطوره ايش فرم را به رنگ خويش مي بيند اما محتوا حقيقت اثر هنري يا ادبي است ، اينكه حقيقت نيز چون فرم چند بعدي باشد بحثي نيست اما سر منشا اصلي حقيقت اصل و درون حقيقي اثر است . ما تحليل هايمان ناشي از همان فرم خوانش يا نگاهمان حاصل شده اما حقيقت در حالت خلا بوجود مي آيد جايي كه يك شخص مبري از هر پيش زمينه فكري و اجتماعي باشد . نتيجه اينكه باور دارم با وجود پيش فرض هاي رواني ، اجتماعي ، سياسي و فلسفي جدا كردن فرم از محتوي غير ممكن است پس ما به درون يا اصل اثر نخواهيم رسيد .
#فرم #محتوا #فلسفه #جامعه_شناسي #زبان_شناسي #ادبيات #هنر #كانت #هگل #باختين #لوكاچ #آدورنو #دريدا #فرويد #فوكو #يونگ #ديالكتيك


2

by @shihanabbasi

فلسفه تربيت بدني و ورزش جهت دهنده به حرفه و برنامه هاي فرد است.بسياري از فعاليتهاي تربيت بدني و ورزش امروزه بدون برنامه هستند.اهداف و نشانه هاي برنامه از باور فلسفي ما نشأت ميگيرد..
#شيهان_حسين_عباسي

#مخلص
#مديريت
#روانشناسي
#انگيزشي
#مسوليت
#مهارت
#دانش
#جوانان#جوان#انديشه_جوان
#خودشناسي#فكر_شناسي
#نور_عقل
#عقل
#اجتماع
#فرهنگي
#ورزش
#كتاب
#جامعه_شناسي#روان _اجتماعي


0

by @shihanabbasi

در موج سوم مي آموزيم
از كشمكش دست برداريم
از انجام بعضي كارها چشم پوشي كنيم
به خداوند اطمينان كنيم
قبل از هركاري جهت خود را پيدا كنيم
از خود محوري،موازي كاري و خود رايي دوري كنيم
#شيهان_حسين_عباسي

#مخلص
#مديريت
#روانشناسي
#انگيزشي
#مسوليت
#مهارت
#دانش
#جوانان#جوان#انديشه_جوان
#خودشناسي#فكر_شناسي
#نور_عقل
#عقل
#اجتماع
#فرهنگي
#ورزش
#كتاب
#جامعه_شناسي#روان _اجتماعي


2

by @saeidazamani

٭
آتن را با اورشلیم چه کار. '

گذر از "ذهنیت تولوژیک" به "عقلانیت فلسفی" از چالش های مهم و بنیادین جامعه ی ماست و این تنها را وصول به یک جامعه ی دمکراتیک و پویاست.
جامعه ی ما برای گذر از ذهنیت تئولوژیک و قرار گرفتن در شاهراه عقلانیت فلسفی احتیاج به یک دوره ی نوزایی دارد، برای رسیدن به این دوره تکلیف ما با دین و سنت باید مشخص شود، تا از این طریق از مفروضات نادرست که نابالغی ذهن به ما تحمیل کرده و عادت وارهایمان رهایی یابیم.
ما برای رسیدن به تمایزیابی اجتماعی و تفردیابی فرهنگی احتیاج به توسعه ی فردی، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی، روحیه ی پرسشگری و تفکر نقادانه و آگاهی انتقادی به خود داریم، که هیچ یک از این شاخصه ها با ذهنیت تولوژیک تجانس و سازگاری ندارد. ٘
٘
(آسیب شناسی اجتماعی)

#جامعه_شناسی#آسیب_های_اجتماعی #پژوهشگاه_علوم_انسانی_و_مطالعات_فرهنگی #انجمن_جامعه_شناسی_ایران#دانشکده_علوم_اجتماعی #دانشگاه_بهشتی #روانشاسی #دانشگاه_الزهرا #جامعه_شناسي #دانشگاه_آزاد #دانشجو #دانشگاه_هنر #علوم_انسانی #علوم_اجتماعی #دانشگاه_تهران #مطالعات_فرهنگی_و_اجتماعی #دانشگاه_شریف #دانشگاه_تبریز #دانشجو #دانشگاه #دانشگاه_علامه_طباطبایی #دانشکده_هنر #فلسفه_غرب#فلسفه_قاره_اي#دانشکده_علوم_انسانی #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_شریف #دانشگاه_بین_المللی_امام_خمینی #دانشگاه_اصفهان #دانشگاه_صنعتی_امیرکبیر#دانشگاه_خوارزمی#فلسفه_غرب


6

by @saeidazamani

*
مدت هاست که ما دانشگاه را زیر سلطه ی بوروکراسی دولتی و مدیریت دولتی برده ایم. اخیراً نیز سال هاست که به طرزی متناقض، در صددیم تا قواعد بنگاه داری را به دانشگاه بیاوریم.از یک سو سیاست های کلان ما موجب سیطره ی کمیت بر آموزش عالی شده است، به مدرک گرایی دامن زده ایم و دانشگاه ها را به مرکز صدور گواهی تبدیل کرده ایم و با آیین نامه ی ارتقا نیز به دوپینگ مقاله های مستخرجه از پایان نامه ها و پروژه ها فرا می خوانیم و سبب شده ایم که دانشگاه خودش را (بدون این که اصولاً فلسفه ی وجودی آن در یافته باشد) به طور صوری سرپا نگه می دارد؛ یعنی دانشجو می گوید مدرکی می گیرم و راهی بازار کار می شوم و استاد هم می گوید رزومه درست می کنم و وضع استخدامی خود را تبدیل می کنم و ارتقا می یابم. از این سو هم دانشگاه را چند دهه است تابعی از دولت و قاعد سیاسی آن ساخته ایم، استقلال آکادمیک را تضعیف کرده ایم و خیلی از اختیارات آن را به انواع متولیان موازی و ناهم گرای حکومت انتقال داده ایم از جذب هیٸت علمی تا پذیرش دانشجو و فعالیت های بین اللملی و دیگر امور مدیریتی و تصمیم گیری.

ص ۲۶۶
گاه و بی گاهیِ دانشگاه در ایران
مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی
#مقصود_فراستخواه

#جامعه_شناسی#آسیب_شناسی_نظام_دانشگاه_ایرانی#دانشگاه#پژوهشگاه_علوم_انسانی_و_مطالعات_فرهنگی#انجمن_جامعه_شناسی_ایران#دانشکده_علوم_اجتماعی #دانشگاه_بهشتی #روانشناسی #دانشگاه_الزهرا #جامعه_شناسي #دانشگاه_آزاد #دانشجو #دانشگاه_هنر #علوم_انسانی #علوم_اجتماعی #دانشگاه_تهران #دانشگاه_شریف #دانشگاه_تبریز #دانشگاه_علامه_طباطبایی#تربیت_مدرس#دانشکده_علوم_انسانی#دانشگاه_شیراز#دانشگاه_بین_المللی_امام_خمینی#دانشگاه_اصفهان#دانشگاه_صنعتی_امیرکبیر#دانشگاه_خوارزمی#ادبیات#دانشگاه_پژوهی_و_مطالعات_دانشگاهی#گاه_و_بی_گاهی_دانشگاه_در_ایران


5

by @shihanabbasi

چرا مسئولين بفكر آينده #ورزش و #جوانان #قيامدشت نيستند؟
تاكي بايد چوب كم كاري يا بي مسوليتي شما را بخوريم؟؟ تا كي ؟
الان چند ماه است كه مسئول ورزش و جوانان نداريم مسئول ورزش شهرداري نداريم
منتظر #ژن هاي #خوب هستيد؟
#شيهان_حسين_عباسي

#مخلص
#مديريت
#روانشناسي
#انگيزشي
#مسوليت
#مهارت
#دانش
#جوانان#جوان#انديشه_جوان
#خودشناسي#فكر_شناسي
#نور_عقل
#عقل
#اجتماع
#فرهنگي
#ورزش
#كتاب
#جامعه_شناسي#روان _اجتماعي


1

by @saleh_bahadori_zadeh

،
،
،
سينما سينماست🎥
وقتي فيلم دو زن اثر #ويتوريو_دسيكاي فقيد رو ميبينم و طوري مسحور ميشوم كه همه جنايات #جنگ_جهاني_دوم را از چشم #متفقين ديده و يك نوع همذات پندازي عميق با ايتالياي آن دوران درمن بوجود مي آيد.🎬
#سينما توانايي اين را دارد كه يورش وحشيانه به #ويتنام را مظلومانه نشان دهد 😔و قهرمان جنگ #رمبو شود، #سينما توانايي دارد كه كروساواي بزرگ با اقتباس از يك نمايشنامه انگليسي شاه لير رو طوري ميسازد كه دنيا {ژاپن را بشناسد.👑⚔🎎
عكس بالا مقايسه دوزنِ دسيكا و دوزنِ #تهمينه_ميلاني است.
ميلاني نماينده نسل شعار و ژست،نسلي كه دانشجوي هنرش به محض ورود در #دانشگاه فقط ريش و موي خود را هنري ميكند،🗿 نسلي كه همه فقط ادا در مياورند، 🗿اداي #كارگردان، اداي #بازيگر، اداي روشنفكر، و در باطن مشتي بيسواد كه با آن همه ادعا نهايت هنرشان ميشود #تسويه_حساب و #آتش_بس، فيلمهايي كه انگار فيلمسازش در كره اي ديگر است🌍.فيلمسازي كه ادعاي #جامعه_شناسي دارد و بيانيه هاي چنين و چنان راجع به هرچيزي از قيمت سبزي آش تا #برجام ميدهد.اينها ژست هاي عجيب دارند، حرفهاي كلفت ميزنند و هميشه #مخالف هستن و مردم را عوام و خرافي ميدانند ولي نهايت هنرشان ميشود آتش بس.
سينمايي #كليشه كه هميشه يك مادربزرگ دارد با چادر نماز( معمولا ثريا قاسمي😂) يا يك پيرمرد پشمالو كه با نون سنگك وارد صحنه ميشود و حرفاي حكيمانه در حد #افلاطون ميزند و فقرايش خانه اي حياط دار با حوضي زيبا كه با قيمت ملك در #تهران زير يك ميليارد نميشود ، و هميشه دو جوان چشم روشن #عاشق همند ❤️و دغدغه همه اين است ، و بلااستثنا يك زايمان در #فيلم هست. به شخصه فكر ميكنم درد زايمان تمام زنان سينماي ايران را ديده ام😂. يا از آن طرف بام افتاده فيلم #روشنفكري ميسازد كه مردم در بدبختي مسابقه دارند. سينمايي كه تعريفش از زن #دايره و تعريفش از فقر #زماني_براي_مستي_اسب هاست، و تعريفش از جنگ #حاجي و #سيد است.آش شعله قلمكاري كه لج و لجبازي و عقرب و #افعي و اينجا بدون من و آنجا باتو تشكيلش دهند نامش #يك_نما هم نيست چه برسد به سينما، آنوقت اهالي اش جوري ژست ميگيرند انگار نجات سرباز رايان اقتباسي از اخراجي ها بوده.
پ.ن؛ نه از جنگ و انقلابمان نه از #تاريخ و گذشته مان هيچ چيز به دنيا نشان نداديم و درگير كما و مرد عوضي و زنِ زيادي و ازدواج به سبك ايراني هستيم و فقط #جشنواره ميگيريم با لباس عجيب الخلقه روي فرش قرمز اشك و خندهء دلسوزان سينما را در مياوريم.
.
.
@tahminehmilani


33

by @saeidazamani

٭
آسیب شناسی نهاد دانشگاه

مارکس وبر در سخنرانیِ خود که در سال ۱۹۱۸ در دانشگاه مونیخ انجام داد فلسفه ی وجودی دانشگاه را اینگونه معرفی می کند که زندگی انسان پیوسته نیاز به شناختی موثق از جهان و نیاز به تنظیم مجدد امورات خود دارد، و این مستلزم دانش معتبری است که از طریق علم به دست می آید. دانشی که به صورت میان ذهنی قابل بررسی و آزمون است، سلیقه و عقیده و شهود شخصی و تحکم ذهنی یک فرد یا گروه نیست بلکه خصیصه ای بیناذهنی دارد و قابل نقد است و از همه مهم تر، موجودیتی در نوع خود تمام است و خود ارجاعی دارد و موصوف به وصف حرفه ای است و در پشت او، هم نظام معرفتی شناختی مستقل و هم نظامی هنجارین و نیرومند هست. او باز در جایی دیگر تاکید میکند که دانشگاه باید از هر گونه نفوذ و مداخله ی سازمان یافته ی بیرونی، چه سازمان های مذهبی، چه بازار و چه دولت مصون بماند تا بتواند وظیفه ی حرفه ای خود را به نحوی درست به پیش برد.
بنابراین دانشگاه برای داشتن استقلال آکادمیک خود، نه می تواند مطیع و بازیچه ی دین شود، و نه بازیچه و دست نشانده دولت و یا هر ایدٸولوژی یا نهادِ دیگری. دانشگاه تنها قرار است در خدمت "حقیقت" باشد و برای اینکه بتواند در خدمت حقیقت بماند احتیاج به دو بال نیرومند و پرقدرت دارد؛ یکی بال آزادی و دیگری بال دانش.

#جامعه_شناسی#آسیب_شناسی_نظام_دانشگاه_ایرانی#دانشگاه #آسیب_های_اجتماعی #پژوهشگاه_علوم_انسانی_و_مطالعات_فرهنگی #انجمن_جامعه_شناسی_ایران#دانشکده_علوم_اجتماعی #دانشگاه_بهشتی #روانشناسی #دانشگاه_الزهرا #جامعه_شناسي #دانشگاه_آزاد #دانشجو #دانشگاه_هنر #علوم_انسانی #علوم_اجتماعی #دانشگاه_تهران #مطالعات_فرهنگی_و_اجتماعی #دانشگاه_شریف #دانشگاه_تبریز #دانشگاه_علامه_طباطبایی#تربیت_مدرس#دانشکده_علوم_انسانی#دانشگاه_شیراز#دانشگاه_بین_المللی_امام_خمینی#دانشگاه_اصفهان#دانشگاه_صنعتی_امیرکبیر#دانشگاه_خوارزمی#ادبیات#دانشگاه_پژوهی_و_مطالعات_دانشگاهی


2

by @saeidazamani

٭
مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز بجرم حمایت از دو شهروند بهایی بازداشت شد!

در ایران بهایی بودن جرم است! بله، جرم است. اصولن در ایران همه چی جرم است حتا زندگی کردن، نفس کشیدن، فکر کردن خصوصن اگر فکر کردنت از نوع دیگر باشد، یا حمایت از حقوق شهروندان و ... البته بجز یک چیز آن هم ذوب اسلام سیاسی حاکم و مجذوب ولایت فقیه بودن.

#مهدی_حاجتی عضو شورای شهر شیراز و از فعالان سیاسی اصلاح طلب به دلیل تلاش برای آزادی دو شهروند پیرو آیین بهایی در شیراز بازداشت شد.
حاجتی در توییتر خود نوشت: "ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهائی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام."
او بیش از این هم در حمایت از اقلیت های مذهبی و دفاع از حقوق شهروندی آنان به حکم صادر شده توسط شورای نگهبان برای سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد که از پیروان آیین زرتشتی است اعتراض کرده بود، و گفته بود: "بی تردید پاشنه آشیل استکبار که تا مرزهای ایران پیش آمده است همبستگی میان تمام ایرانیان است و بس."
اما اظهارات امروز بهرام پارسایی، نماینده شهر شیراز در مجلس پس از انتقاد از بازداشت مهدی حاجتی نشان از تصویه حساب های سیاسی پشت پرده موجود در کشور میباشد به گفته او: "آقای حاجتی در مقابل تخریب اماکن تاریخی شیراز، برای توسعه حرم شاهچراغ ایستاد و تهدید به پرونده‌سازی شده بود."
حاجتی از مخالفین سرسخت طرح توسعه حرم شاهچراغ و متصل کردن آن به سید علاالدین حسین بود که میبایست برای این توسعه ۵۷ هکتار زمین بین این دو حرم را تخریب شود.

اقلیت های دینی در ایران همیشه با تبعیض فراوانی مواجه بوده اند خصوصن پس از انقلاب ۵۷، اما در این میان بهاییان که از لحاظ گستردگی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران را تشکیل میدهند نه تنها با انواع تبعیض ها روبرو گشته اند بلکه با اذیت و آزارهای بی شماری هم دست به گریبانند. در دوره‌های مختلف بویژه در سال‌های پساانقلابی، بارها شاهد ترور و اعدام شهروندان بهایی یا محرومیت از تحصیل جوانان بهایی و تخریب اماکن مذهبی و قبرستان های بهاییان بوده ایم روندی که متاسفانه همچنان ادامه دارد.

سعید آقازمانی
کنشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان

#جامعه_شناسی#آسیب_های_اجتماعی#حقوق_بشر #دانشگاه_بهشتی#دانشگاه_الزهرا #جامعه_شناسي #دانشگاه_آزاد #علوم_انسانی#مهدی_حاجتی_را_آزاد_کنید #دانشگاه_تهران # #دانشگاه_شریف #دانشگاه_تبریز #دانشگاه_علامه_طباطبایی#تربیت_مدرس#دانشکده_علوم_انسانی#دانشگاه_شیراز#بهاییان


9

by @roshanak.jahanpour

خودم رابيشتر دوست دارم ، وقتي كنارِ توأم...
در حقيقت تعبيرِ من ازعلاقه يِ واقعي داشتن همينه كه مادركنارِ اويي كه دوستش داريم ،به تمامي احساس كنيم خودمان رانيزازهرزمانِ ديگري بيشتردوست داريم
(روشنك.جهان پور)
•••••••••••••••••••••••••••••••
#roshanak_jahanpour#instagram#cute#love#girl#bakhtiarigirl#naturalface#naturalhair #نوشته_های_من #عشق #آداب_عشق_ورزی #smile #اخلاق_خوب_داشتن_اكتسابي_است#سلفي #selfie #احساس_خوب#صلح #صلح_جهاني#peace #global_peace #آزادي_نزديك_است ##amazing freedom#فرهنگ #فرهنگ_سازی #فرهنگ_عشق_ورزی #علاقه #علاقه_واقعي #calture #society #جامعه_شناسي

Iran,tehran
37

by @saeidazamani

*
موج جدید بازداشت کنشگران و فعالان حقوق زنان همچنان ادامه دارد!

پس از بازداشت نسرین ستوده، رضوانه محمدی، هدی عمید، نجمه واحدی و پریسا رفیعی برای اعتراض به تبعیض جنسیتی، قوانین نابرابر و حجاب اجباری، #مریم_آزاد ، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان و کنشگران برابری جنسیتی بازداشت شد. 😞
تلاش برای سرکوب جنبش های اجتماعی و فعالان مدنی برای محروم کردن زنان از حضور در عرصه‌های جامعه توسط حکومت مسیر ارتقای سیاسی و فرهنگی جامعه را مسدود خواهد کرد.

سعید آقازمانی
کنشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان

#جامعه_شناسي#مطالعات_زنان#حقوق_زنان#آسیب_شناسی_اجتماعی#انقلاب_زنانه#زنان
#خشونت_علیه_زنان#جامعه_شناسی#دانشگاه#خشونت_خانگی#مریم_آزاد #زنان#علوم_اجتماعی#خشونت#نه_به_حجاب_اجباری #صدای_زنان#چهار_شنبه_های_سفید #پژوهشگاه_علوم_انسانی_و_مطالعات_فرهنگی#نه_به_خشونت_علیه_زنان#دانشگاه_تهران #آسیب_های_اجتماعی #انجمن_جامعه_شناسی_ایران #آسیب_شناسی_اجتماعی#آزادی_زنان #دانشگاه_آزاد #دانشکده_علوم_انسانی #مطالعات_فرهنگی_و_اجتماعی #دانشگاه_علم_و_فرهنگ #دانشجو #دانشکده_علوم_اجتماعی #انسان_شناسی_و_فرهنگ


0

by @mohamadohadi

🌿🌿🌿🌿🌿
خیلی از شماها این بزرگ مرد را می شناسید؛ دکتر علی اکبر جلالی فارغ التحصیل دکترای رشته الکترونیک از آمریکا، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، زمانی به پدر IT ایران معروف بود( البته الان هم هست ولی دیگه جایی ازش صحبتی نیست)، و کلی پزش را تو کشورهای اروپایی و آمریکایی می دادند، ظاهرا تاریخ انقضاش رسیده، الان دیگه تحویلش نمی گیرند چون خیلی بیشتر از آنها می فهمد، چون می فهمد راهکار برون رفت کشور از این معضلات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده کاربردی از آن است؛ می داند حمایت جوانان در این حوزه جواب میدهد، حدود ١٢ سال پیش اولین روستای ایران را در شمال کشور الکترونیکی کرد و جایزه یونسکو را گرفت. چندین بار در همایش هاش بودم از نزدیک با ایشون مذاکره داشتم، آدم دلسوز و مرد عمل هست. به خدا لب تر کند با افتخار جذب کشورهای دیگر خواهد شد.
متاسفم برای خودم و مسئولین بی تعهد که چنین اشک این بزرگوار را درآورده اند. گریه ایشان فقط به خاطر این است نمی گذارند کار کند و التماس می کند تورو خدا بگذارید کار کنم. خدا نبخشد مسببین این دلشکستگی را.
⚫️طی چند سال اخیر دو بار بی نهایت ناراحت شدم یکی مرگ استیو جابز یکی هم گریه استاد جلالی واقعا دردناکه. Internet of Things (IoT)
آی او تی که ایشان در صحبت هایشان می فرماید مربوط به اینترنت اشیا است یعنی در آینده ای نزدیک همه وسایل و فناوریهای اطراف ما آی پی گرفته و قابل کنترل و استفاده از راه دور است و یه دنیا کار و کارآفرینی که ما ازش فرار می کنیم.
@ghazanfari.alireza
@draliakbarjalali
👆👆👆👆👆👆
#تجربه #دانش #تجربيات #هدفمندي #پدر_فناوری_اطلاعات #دانشمند #دانشگاه #تغییر_نگاه #خودباوري #مسترموفقيت #صداقت #تغییر_تداوم_میخواهد #دوست_خوب #اعتماد_به_نفس #کتاب_خوانی #روستای_الکترونیکی #خودآگاهي #دوست_داشتن #ارتباطات #جامعه_شناسي #مشاوره_تحصيلي #آموزش_تفکر_خلاق #فناوری_ارتباطات #هوش_هيجانى #هوش_هيجاني #دکتر_علی_اکبر_جلالی #ارزشمندي #آموزش_تفکر_سیستمی #تغییر_نگرش #تغییر_کردن


2

by @mohamadohadi

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
در خیلی از اتفاقات ناخوشایندی که برایمان بوجود می آید، بایستی انگشت اتهام بسوی نوع نگرش؛ نوع تفکر، نوع برداشت؛ نوع رفتار و نوع عمل خودمان نشانه رود. منتهی ما همیشه و در همه حال عادت داریم دیگران را مقصر جلوه دهیم، چون اگر خود را مقصر بدانیم باید تصمیم بر تغییر خود بگیریم که آنهم سخت است ؛چون غالبا مغز انسان همیشه در مقابل تغییر مقاومت می کند.
#تجربه #دانش #تجربيات #هدفمندي #مشاوره #روانشناختي #خودشناسي #كائنات #خودباوري #مسترموفقيت #صداقت #مشاوره_تحصیلی #ارتباط_موثر #مشاوره #هدفگذاری #اعتماد_به_نفس #باطن #مقصریم #خودآگاهي #آموزش #ارتباطات #جامعه_شناسي #آرامش #قدرداني #شکرگزاری #هوش_هيجانى #هوش_هيجاني #عزت_نفس #ارزشمندي #مدیریت_تغییر #تغییر_سبک_زندگی


0