#جشنواره_نمایشنامه_خوانی

Instagram photos and videos

#جشنواره_نمایشنامه_خوانی#تئاتر#بازیگر#نمایشنامه_خوانی#نمایشنامه#خانه_تئاتر_البرز#جشنواره_تئاتر#احسان_شیردل#نمایشنامه_نویسی#جشنواره_دانشجویی#پلاتو_باکارا#جشنواره#پلاتو

Hashtags #جشنواره_نمایشنامه_خوانی for Instagram

.بزودی..... 🎭🎭نمایشنامه خوانی [ #واهشته ]

نویسندگان : رضا آتشی-- ویدا گوهری
کارگردان : ویدا گوهری
نقش خوانان :
میلاد محمدزاده ، کیانوش جواداسلامی، الهه بنی هاشمی ، محمدرضا حزینی ، رضا آتشی
#خانه_نمایش_مهرگان
#نمایشنامه_خوانی ، #واهشته #قابیل #teater, #واهِشته #ویدا_گوهری ، #جشنواره_نمایشنامه_خوانی


0

.بزودی..... 🎭🎭نمایشنامه خوانی [ #واهشته ]

نویسندگان : رضا آتشی-- ویدا گوهری
کارگردان : ویدا گوهری
نقش خوانان :
میلاد محمدزاده ، کیانوش جواداسلامی، الهه بنی هاشمی ، محمدرضا حزینی ، رضا آتشی
#خانه_نمایش_مهرگان
#نمایشنامه_خوانی ، #واهشته #قابیل #teater, #واهِشته #ویدا_گوهری ، #جشنواره_نمایشنامه_خوانی


2

.بزودی..... .
🎭🎭نمایشنامه خوانی [ #واهشته ]

نویسندگان : رضا آتشی-- ویدا گوهری
کارگردان : ویدا گوهری
نقش خوانان :
میلاد محمدزاده ، کیانوش جواداسلامی، الهه بنی هاشمی ، محمدرضا حزینی ، رضا آتشی
#خانه_نمایش_مهرگان
#نمایشنامه_خوانی ، #واهشته #قابیل #teater, #واهِشته #ویدا_گوهری ، #جشنواره_نمایشنامه_خوانی


8

#اختتامیه اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی قائمشهر

#گروه_منتخب با آرای داوران
گروه اول: نمایش اتاقی در هتل پلازا کارگردان مهدی کیایی
رتبه دوم.کاپوچینوی ایرلندی.کارگردان امیررضا برزگر
رتبه سوم مراقبتهای ویژه.کارگردان مصطفی ساریخان

#گروه_منتخب با آرای مردمی
گروه اول: نمایش سازهای ناکوک ... حسین غلامی
گروه دوم: نمایش مهمان ناخوانده... شهاب شادمند
گروه سوم: نمایش گربه .... استاد محمود جباری

بهترین #بازیگر_مرد
۱مهدی کیایی نمایش اتاقی در هتل پلازا
۲.امیررضا برزگر نمایش کاپوچینوی ایرلندی
۳.مصطفی ساریخان نمایش مراقبت های ویژه

بهترین #بازیگر_خانم.
۱.الهه جباری نمایش بکته کار
۲.مهلا غلامعلی پور نمایش گربه
۳.سکینه خنار نمایش معادله سه مجهولی.۳نگار مسلط.نمایش کاپوچینوی ایرلندی

انتخاب ویژه داوران از گروه نوجوان (کار اولی)
بازیگران.
علی میار
گلسا وظیفه شناس
پرستو رضاییان
کارگردان حدیث میار

#گروه_برگزیده از نگاه ویژه داوران
نمایش بکته کار ... کارگردان. سید مبین بوی افراز

#تقدیره_ویژه_دبیرخانه جشنواره از بازیگران و کارهای ارزشی
مرضیه قدرتی بازیگر کارگردان نویسنده
مهدی رضایی بازیگر نمایش بکته کار
موسی مرادی بازیگر نهره فیروزآباد

#تقدیر_از_نویسندگان بومی در جشنواره
مرضیه قدرتی نویسنده نمایش معادله سه مجهولی
فاطمه شادکام نویسنده نمایش گربه
مهدی قاسم زاده نویسنده نمایش بکته کار
حسین غلامی نویسنده نمایش سازهای ناکوک


29

.
اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی قائمشهر 🎭🎭🎭 نمایشنامه #میدان_فردوسی
نقش خوان:#احسان_شیردل
صحنه خوان:#پوریا_خداوردی
کاری از #گروه_نمایشی_گمان
کارگردان:#احسان_شیردل

زمان:دوشنبه، 4/شهریور1398
ساعت ۱۸ الی ۲۰
مکان:کوچکسرا.مجتمع فرهنگی سینمایی حر

#رایگان_عموم_آزاد
🎭🎭🎭🎭🎭
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر
#انجمن_نمایش_قائمشهر
دبیر جشنواره: #عباس_میار

#حامیان_سینماتئاتر

#ehsan_shirdel #احــpoozhanسان #actor #poozhan #بازیگر #بازیگران #بازیگری #هنرمندان #هنر #قائمشهریا #تئاتر #تئاترشهر #بازیگر_مرد #نمایشنامه_خوانی


0

.
اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی قائمشهر 🎭🎭🎭 نمایشنامه #میدان_فردوسی
نقش خوان:#احسان_شیردل
صحنه خوان:#پوریا_خداوردی
کاری از #گروه_نمایشی_گمان
کارگردان:#احسان_شیردل

زمان:دوشنبه، 4/شهریور1398
ساعت ۱۸ الی ۲۰
مکان:کوچکسرا.مجتمع فرهنگی سینمایی حر

#رایگان_عموم_آزاد
🎭🎭🎭🎭🎭
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر
#انجمن_نمایش_قائمشهر
دبیر جشنواره: #عباس_میار

#حامیان_سینماتئاتر #ehsan_shirdel #احــpoozhanسان #actor #poozhan #بازیگر #بازیگران #بازیگری #هنرمندان #هنر #قائمشهریا #تئاتر #تئاترشهر #بازیگر_مرد #نمایشنامه_خوانی


0

.
اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی قائمشهر 🎭🎭🎭 نمایشنامه #میدان_فردوسی
نقش خوان:#احسان_شیردل
صحنه خوان:#پوریا_خداوردی
کاری از #گروه_نمایشی_گمان
کارگردان:#احسان_شیردل

زمان:دوشنبه، 4/شهریور1398
ساعت ۱۸ الی ۲۰
مکان:کوچکسرا.مجتمع فرهنگی سینمایی حر

#رایگان_عموم_آزاد
🎭🎭🎭🎭🎭
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر
#انجمن_نمایش_قائمشهر
دبیر جشنواره: #عباس_میار

#حامیان_سینماتئاتر
#ehsan_shirdel #احــpoozhanسان #actor #poozhan #بازیگر #بازیگران #بازیگری #هنرمندان #هنر #قائمشهریا #تئاتر #تئاترشهر #بازیگر_مرد #نمایشنامه_خوانی


0

.
اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی قائمشهر 🎭🎭🎭 نمایشنامه #میدان_فردوسی
نقش خوان:#احسان_شیردل
صحنه خوان:#پوریا_خداوردی
کاری از #گروه_نمایشی_گمان
کارگردان:#احسان_شیردل

زمان:دوشنبه، 4/شهریور1398
ساعت ۱۸ الی ۲۰
مکان:کوچکسرا.مجتمع فرهنگی سینمایی حر

#رایگان_عموم_آزاد
🎭🎭🎭🎭🎭
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر
#انجمن_نمایش_قائمشهر
دبیر جشنواره: #عباس_میار

#حامیان_سینماتئاتر

#ehsan_shirdel #احــpoozhanسان #actor #poozhan #بازیگر #بازیگران #بازیگری #هنرمندان #هنر #قائمشهریا #تئاتر #تئاترشهر #بازیگر_مرد #نمایشنامه_خوانی


0

.
اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی قائمشهر 🎭🎭🎭 نمایشنامه #میدان_فردوسی
نقش خوان:#احسان_شیردل
صحنه خوان:#پوریا_خداوردی
کاری از #گروه_نمایشی_گمان
کارگردان:#احسان_شیردل

زمان:دوشنبه، 4/شهریور1398
ساعت ۱۸ الی ۲۰
مکان:کوچکسرا.مجتمع فرهنگی سینمایی حر

#رایگان_عموم_آزاد
🎭🎭🎭🎭🎭
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر
#انجمن_نمایش_قائمشهر
دبیر جشنواره: #عباس_میار

#حامیان_سینماتئاتر
#ehsan_shirdel #احــpoozhanسان #actor #poozhan #بازیگر #بازیگران #بازیگری #هنرمندان #هنر #قائمشهریا #تئاتر #تئاترشهر #بازیگر_مرد #نمایشنامه_خوانی


0

. اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی قائمشهر 🎭🎭🎭 نمایشنامه #میدان_فردوسی
نقش خوان:#احسان_شیردل
صحنه خوان:#پوریا_خداوردی
کاری از #گروه_نمایشی_گمان
کارگردان:#احسان_شیردل

زمان:دوشنبه، 4/شهریور1398
ساعت ۱۸ الی ۲۰
مکان:کوچکسرا.مجتمع فرهنگی سینمایی حر

#رایگان_عموم_آزاد
🎭🎭🎭🎭🎭
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر
#انجمن_نمایش_قائمشهر
دبیر جشنواره: #عباس_میار

#حامیان_سینماتئاتر
#ehsan_shirdel #احــpoozhanسان #actor #poozhan #بازیگر #بازیگران #بازیگری #هنرمندان #هنر #قائمشهریا #تئاتر #تئاترشهر #بازیگر_مرد #نمایشنامه_خوانی


0

باسلام

همه دعوتید به اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی در قائمشهر

زمان: شنبه ۲شهریور تا سه شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۸ الی ۲۰

آدرس قائمشهر. کوچکسرا. مجتمع فرهنگی حر

با حضور سبزتان #حامیان_هنرمندان عزیز باشید.

حامی برنامه: دبستان و پیش دبستانی پسرانه #پیشگامان 🔶🔶🔶
روابط عمومی پیش دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان👇
@pishgamaneghaemshahr ❤️غرض نقشی است کز ما بازماند❤️


0

اولین #جشنواره_نمایشنامه_خوانی قائمشهر 🎭🎭🎭 با حضور ۱۸ گروه از هنرمندان تئاتر #قائمشهر...
از ۲ تا ۴ شهریور.. اختتامیه ۵ شهریور
ساعت ۱۸ الی ۲۰
کوچکسرا.مجتمع فرهنگی سینمایی حر

#رایگان_عموم_آزاد
🎭🎭🎭🎭🎭
اداره فرهنگ و ارشاد قائمشهر
#انجمن_نمایش_قائمشهر
دبیر جشنواره: #عباس_میار
#حامیان_سینماتئاتر

با #سپاس از:
#مدیرکل_فرهنگ_ارشاد_اسلامی_مازندران_مهندس_زارع
#آقای_علوی_معاون_فرهنگی_اداره_کل_ارشاد
#یاسر_محمودی_رییس_انجمن_نمایش_مازندران
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر
#فرمانداری_قائمشهر
#شهرداری_قائمشهر
#شورای_شهر_قائمشهر
#سازمان_فرهنگی_شهرداری قایمشهر
پیشکسوتان تئاتر قائمشهری و هنرمندان جوان قائمشهر ....
@cinemaTheater7


13

جلسه آقاي #عباس_میار مسئول #انجمن_نمایش_قائمشهر با دکتر #عبدالله_رضیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی حول محور برگزاری #جشنواره_نمایشنامه_خوانی و راه اندازی خانه هنرمندان و مطالبات و مشکلات آموزشگاه های هنری
با همراهی استاد #آرمان_فتحی و مهندس #محمد_باقر_اکبری

🎭 انجمن هنرهاي نمايشي مازندران 🎭


1

🎭 نمایشنامه ایرانی🎭
.
نمایشنامه "جنوب از شمال غربی" نوشته ایوب آقاخانی داستانی اجتماعی است که در سه اپیزود که هر کدام در نقطه ای از جهان اتفاق می افتد و داستان مهاجرت انسانها از ایران و بحران هویت آنها را مطرح می کند.
اپیزود اول با عنوان رقص با مردان قصه مرد ایرانی مهاجر با زن مهاجر بیروتی است که در فرانسه زندگی می کنند و در آستانه طلاق درباره علت ازدواجشان بحث و گفتگو می کنند و ...
اپیزود دوم با نام آلوی وحشی است که قصه دختر و پسر جوانی عاشق را روایت می کند که در اهواز به دیدن پدر پسر می روند و اتفاقات پیچیده ای می افتد و مشخص می شود که پدر در اصل پدر دختر هست و پدر خوانده پسر و ...
در اپیزود سوم با عنوان قورباغهء جهندهء کنت نشین کالاوراس قصه زن مهاجر ایرانی هست که در آلمان زندگی می کند و ...
.
📚🎭این نمایشنامه در سال نود در انتشارات بهرنگی تبریز به چاپ اول رسیده است.
.
@ayoubaghakhani
#نمایشنامه #کتاب#کتابخوانی#کتاب_باز #تبریز #تهران #تئاتر #نمایش_در_ایران #نمایشنامه_ایرانی#نمایش#تئاتر_ایرانی#نمایش_ایرانی #ایوب_آقاخانی #جنوب_از_شمال_غربی #انتشارات_بهرنگی#هنر#هنرمند #اجرا#اجرای_صحنه_ای #جشنواره_تئاتر_استانی_اردبیل#جشنواره_نمایشنامه_خوانی#جایزه_ایوب_آقاخانی


8

.
✅ نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی ملی دانشجویی پرسونا . .
۲۶ تا ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸
همدان / دانشگاه بوعلی سینا . . 🆔 @persona_festival98
🆔 @anjomaneslami_basu 🆔 @theater_basu1 . .
.
Design By : @nargesdaraei
.
#جشنواره_نمایشنامه_خوانی_پرسونا #جشنواره_پرسونا #جشنواره_نمایشنامه_خوانی #پرسونا


0

.
#اطلاعیه
.
. ✅ پیرو سوالات متداول گروه های شرکت کننده جهت ارسال فیلم ها ، به اطلاع می رساند دانشجویان شرکت کننده می توانند فیلم های خود را از طریق ایمیل یا سایر راه های مجازی موجود به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند.
همچنین در صورت امکان ، دانشجویان می توانند با مراجعه به محل دبیرخانه این جشنواره فیلم های خود را تحویل دهند. .
.
آدرس دبیرخانه : دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده علوم پایه ، دفتر انجمن اسلامی دانشجویان معتدل .
.

ایمیل جشنواره :
personafestival@gmail.com .
. 🆔 @persona_festival98
🆔 @anjomaneslami_basu 🆔 @theater_basu1 .
.
#جشنواره_نمایشنامه_خوانی_پرسونا #پرسونا #جشنواره_نمایشنامه_خوانی #جشنواره_پرسونا


0

.
.
دبیرخانه جشنواره نمایش نامه خوانی پرسونا ضایعه درگذشت تعدادی از هموطنان عزيزمان در حادثه تأسف ‌بار سیل اخیر در کشور را تسلیت عرض می کند .
.
🆔 @persona_festival98 🆔 @anjomaneslami_basu 🆔 @theater_basu1 .
.
#جشنواره_پرسونا #پرسونا #جشنواره_نمایشنامه_خوانی


0

. .
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمك ميرسد اينك بهار
خوش به حال روزگار... 🌱🌸 .
.
دبيرخانه ي جشنواره ي نمايشنامه خواني پرسونا فرا رسيدن سال ١٣٩٨ خورشيدي را تبريك عرض مينمايد.
با آرزوي موفقيت روز افزون.
سال نو بر همگي مبارك! 🌸
.
. 🆔 @persona_festival98 🆔 @anjomaneslami_basu
🆔 @theater_basu1 .
.

#جشنواره_نمایشنامه_خوانی_پرسونا #پرسونا #جشنواره_پرسونا #جشنواره_نمایشنامه_خوانی


0

.
با تلاش انجمن اسلامی دانشجویان معتدل و کانون تئاتر دانشگاه بوعلی‌سینا ؛
نخستین جشنواره نمایش‌نامه‌خوانی دانشجویی پرسونا فروردین ۹۸ در همدان برگزار می شود/ مهلت ثبت‌نام تا 27 اسفند تمدید شد .
.

مشاهده متن خبر 👇

basna.ir/fa/news/2180 .
.
🆔 @persona_festival98
🆔 @anjomaneslami_basu
🆔 @theater_basu1 .
.
#جشنواره_پرسونا #پرسونا #جشنواره_نمایشنامه_خوانی


0

🍎 درخشش دانش آموزان دبستان پروفسور ستاره،در سی وهفتمین جشنواره نمایش مدارس ابتدایی در سطح شهرستان بیجار و کسب رتبه اول در بخش های نمایش صحنه ای، نمایشنامه خوانی و نمایش عروسکی .
🍐 کسب عنوان بهترین بازیگر توسط:دانش آموز ابوالفضل صفری
🍊کسب عنوان بهترین عروسک گردان، توسط:دانش آموزان
اشکان سجادی وآرتین حسنی
ضمن تبریک به این دانش آموزان وآرزوی موفقیت روزافزونشان ، لازم است که از همت مجموعه مدیریت و مربیان آگاه و تلاشگر دبستان پروفسور ستاره تقدیر بعمل آوریم.👏👏👏
#جشنواره_نمایش #جشنواره_نمایش_دانش_آموزی
#جشنواره_نمایش_صحنه_ای
#جشنواره_نمایشنامه_خوانی
#جشنواره_نمایش_عروسکی
#بازیگربرتر
#بیجار #بیجاربام_ایران
#بیجارگروس #بابارشانی #پیرتاج #یاسوکند #توپ_آغاج #کردستان
#آموزش_وپرورش_بیجار #صفری_بیجار
#bijar #bijargarus #bijarbamiran #kurdestan


10

سلام داشتم#لپ_تاپم رو زیرو رو میکردم و #خاطراتم رو مرور میکردم بین همه #عکسای_خاص و #ویدیو ها چشمم به اینا افتاد #خرداد ۹۵ دوستان خیلی یهویی برای جشنواره نمایشنامه خوانی شرکت کرده بودن و منم یهویی رفتم توی کار هرچند کار #مینیمال بود اما برای من یه #دنیا #تجربه همراه داشت...خاطرات بازم تداعی شدن...#نمایشنامه #نقاشی #لیلا_شاهی
پ.ن:متاسفانه خیلی از عکسا و فیلمای کارای تئاترم یا از بین رفتن و پاک شدن یا اصلا به دستمون نرسیده ...ولی اگه عکسی یا کلیپی پیدا کردم بازم به اشتراک میزارم برای عزیزاییکه مدام میگن چطور بازیگری هستی که یه عکس حین اجرا نداری😐هرچند بنظرم ............
همشهریا و دوستاییکه کارای بنده رو دیدن اگه کلیپ یا عکسی از اجرا داشتین برام بفرستین تا پست بشه مرسی از لطفتون😊❤🌷
#جشنواره_نمایشنامه_خوانی
#تبریز #دانشگاه #نبی_اکرم #دانشجو #گرافیک #یهویی #هنر #عکس #تئاتر #نمایشنامه #نمایش #دانشجویی


64

(((تمدید نمی شود)))
مهلت ارسال متن تا پایان امروز (نخستین جشنواره اجراخوانی شهریاران)
در پلاتو باکارا ✏قوانین و مقررات :
۱- جشنواره شامل یک مرحله بازبینی متون می باشد.
۲- مدت زمان اجرا حداقل ۳۰ دقیقه می‌باشد
۳- درصورتی که متون و یا قسمت‌هایی از اجرا مانند موسیقی به صورت تالیفی باشد، برای گروه امتیاز مثبت منظور خواهد شد
۴- رتبه‌ی برگزیده و برتر برای بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین اجرا، بهترین کارگردانی، بهترین اجرا از نظر مخاطب، بهترین موسیقی و بهترین پوستر خواهد بود.
۵- جوایز جشنواره شامل لوح و جایزه‌ی نقدی خواهد بود.
۶- زمان بندی جشنواره :
اخرین مهلت ارسال آثار ۱۱ دی ماه ۹۷
تاریخ اعلام آثار راه یافته هفته سوم دی ماه ۹۷
7-مبلغ ورودی به جشنواره بعد از بازبینی مرحله اول از گروهها دریافت میشود.

#پلاتو_باکارا #پلاتو #جشنواره_تئاتر #جشنواره_نمایشنامه_خوانی #جشنواره_اجرا_خوانی #بازیگر #بازیگر_تئاتر #دیالوگ #مونولوگ #تئاتر #نمایشنامه_نویسی #نمایشنامه #نمایشنامه_نویس #تئاتر_ببینیم #تئاتر_خوب #تئاتر_شهر #جشنواره_دانشجویی #جشنواره_تئاتر_فجر
#نخستین_جشنواره_تئاتر_شهریاران
#نخستین_جشنواره_اجراخوانی_شهریاران
#جشنواره_شهریاران


0

(نخستین جشنواره اجراخوانی شهریاران)
در پلاتو باکارا ✏قوانین و مقررات :
۱- جشنواره شامل یک مرحله بازبینی متون می باشد.
۲- مدت زمان اجرا حداقل ۳۰ دقیقه می‌باشد
۳- درصورتی که متون و یا قسمت‌هایی از اجرا مانند موسیقی به صورت تالیفی باشد، برای گروه امتیاز مثبت منظور خواهد شد
۴- رتبه‌ی برگزیده و برتر برای بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین اجرا، بهترین کارگردانی، بهترین اجرا از نظر مخاطب، بهترین موسیقی و بهترین پوستر خواهد بود.
۵- جوایز جشنواره شامل لوح و جایزه‌ی نقدی خواهد بود.
۶- زمان بندی جشنواره :
اخرین مهلت ارسال آثار ۱۱ دی ماه ۹۷
تاریخ اعلام آثار راه یافته هفته سوم دی ماه ۹۷
7-مبلغ ورودی به جشنواره بعد از بازبینی مرحله اول از گروهها دریافت میشود.

#پلاتو_باکارا #پلاتو #جشنواره_تئاتر #جشنواره_نمایشنامه_خوانی #جشنواره_اجرا_خوانی #بازیگر #بازیگر_تئاتر #دیالوگ #مونولوگ #تئاتر #نمایشنامه_نویسی #نمایشنامه #نمایشنامه_نویس #تئاتر_ببینیم #تئاتر_خوب #تئاتر_شهر #جشنواره_دانشجویی #جشنواره_تئاتر_فجر
#نخستین_جشنواره_تئاتر_شهریاران
#نخستین_جشنواره_اجراخوانی_شهریاران
#جشنواره_شهریاران


2

(نخستین جشنواره اجراخوانی شهریاران)
در پلاتو باکارا ✏قوانین و مقررات :
۱- جشنواره شامل یک مرحله بازبینی متون می باشد.
۲- مدت زمان اجرا حداقل ۳۰ دقیقه می‌باشد
۳- درصورتی که متون و یا قسمت‌هایی از اجرا مانند موسیقی به صورت تالیفی باشد، برای گروه امتیاز مثبت منظور خواهد شد
۴- رتبه‌ی برگزیده و برتر برای بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین اجرا، بهترین کارگردانی، بهترین اجرا از نظر مخاطب، بهترین موسیقی و بهترین پوستر خواهد بود.
۵- جوایز جشنواره شامل لوح و جایزه‌ی نقدی خواهد بود.
۶- زمان بندی جشنواره :
اخرین مهلت ارسال آثار ۱۱ دی ماه ۹۷
تاریخ اعلام آثار راه یافته هفته سوم دی ماه ۹۷
7-مبلغ ورودی به جشنواره بعد از بازبینی مرحله اول از گروهها دریافت میشود.

#پلاتو_باکارا #پلاتو #جشنواره_تئاتر #جشنواره_نمایشنامه_خوانی #جشنواره_اجرا_خوانی #بازیگر #بازیگر_تئاتر #دیالوگ #مونولوگ #تئاتر #نمایشنامه_نویسی #نمایشنامه #نمایشنامه_نویس #تئاتر_ببینیم #تئاتر_خوب #تئاتر_شهر #جشنواره_دانشجویی #جشنواره_تئاتر_فجر


1

#جشنواره_نمایشنامه_خوانی

جایزه اول کارگردانی💜

جایزه اول بازیگری مرد💜

دوسسسستون دارم😘

مبارکه همموووون😍


33

(نخستین جشنواره اجراخوانی شهریاران)
در پلاتو باکارا
.
.
✏قوانین و مقررات :
۱- جشنواره شامل یک مرحله بازبینی متون می باشد.
۲- مدت زمان اجرا حداقل ۳۰ دقیقه می‌باشد
۳- درصورتی که متون و یا قسمت‌هایی از اجرا مانند موسیقی به صورت تالیفی باشد، برای گروه امتیاز مثبت منظور خواهد شد
۴- رتبه‌ی برگزیده و برتر برای بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین اجرا، بهترین کارگردانی، بهترین اجرا از نظر مخاطب، بهترین موسیقی و بهترین پوستر خواهد بود.
۵- جوایز جشنواره شامل لوح و جایزه‌ی نقدی خواهد بود.
۶- زمان بندی جشنواره :
اخرین مهلت ارسال آثار ۱۱ دی ماه ۹۷
تاریخ اعلام آثار راه یافته هفته سوم دی ماه ۹۷
7-مبلغ ورودی به جشنواره بعد از بازبینی مرحله اول از گروهها دریافت میشود.
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09120510582 تماس حاصل فرمایید.
.
.

@baccara_plato
#پلاتو_باکارا #پلاتو #جشنواره_تئاتر #جشنواره_نمایشنامه_خوانی #جشنواره_اجرا_خوانی #بازیگر #بازیگر_تئاتر #دیالوگ #مونولوگ #تئاتر #نمایشنامه_نویسی #نمایشنامه #نمایشنامه_نویس #تئاتر_ببینیم #تئاتر_خوب #تئاتر_شهر #جشنواره_دانشجویی #جشنواره_تئاتر_فجر
#تهران_تماشا #تئاتر_نیوز #تئاتر_تماشا #فیلم_تماشا


1