#جهانتیغ

Instagram photos and videos

#جهانتیغ#سیستان#گرگان#خلاف#زابل#لاشی#مشروبات_الکلی#فردین#عرقخوری#نامرد#لات#مشروب#دانیال#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد#مجازی#لاتی#زندونی#گلوی#زندگی#نامردی_قصه_تلخیست_که_از_نامش_گریزانم____رفاقت_گر_شود_پیدا_به_هر_قیمت_خریدارم____

Hashtags #جهانتیغ for Instagram

ملاقات با علی فروتن عزیز
#جهانتیغ #گلستان #گرگان #فیتیله_ها #علی_فروتن


1

جلسه همراه با سرتیپ دکتر خمر

#جهانتیغ #گلستان #گرگان


0

محل احداث مسجد روستای بارانی در استان گلستان
با مدیریت حاج محمد و حاج شریف جهان تیغ
#جهانتیغ #گلستان #مسجد#خیریه


2

همراه بااقای دبیعی عزیز معاون استاندار استان گلستان
#گلستان#جهانتیغ#


0

خواستم زندگی کنم راهم رابستند،،،،،
ستایش کردم گفتند خرافات است،،،،،
عاشق شدم گفتند دروغ است،،،،،،،
گریستم گفتند بهانه است،،،،،
خندیدم گفتند دیوانه است؛،
دنیا را نگه دارید میخواهم پیاده شوم،،
#دلگیرم_از_دنیآ_و_روزگآرش_از_بی_کسی_هآ_و_سکوت_هآ_این_منم_که_اینگونه_خسته_ام_منی_که_همیشه_خوب_بودم_و_خندآن_منی_که_خنده_هآیم_مثآلی_بود_به_مثآل_ضرب_المثل
اهنگ#اهنگهای_قدیمی #لاتی #مشروب #عشق #دلتنگی #سیستان #بلوچستان #خستمه_مث_پیرمردی_که_هزار_و_بیست_و_یک_ساله_که_منتظر_مرگه #جهانتیغ


47