#حسن_زارع

Instagram photos and videos

#حسن_زارع#شیراز#خیس_باران#شعر#غزل#شعر_امروز#هنر#حافظ#غزلسرا#نزار_قبانی#عاشقانه#ادبی#ادبيات_فارسی#باران#شعرانه#عکسنوشته#شعرکوتاه#شاعران#شعرپارسی#شعرمعاصر#عشق#شعروآینه

Hashtags #حسن_زارع for Instagram

.
باز امشب می روم تا پشت پرچین خیال
دل به"باران"می دهم وآن چشمهای بی مثال

بازمی بینم تو را همراه"باران"می رسی
زیرلب لبخند داری می خرامی چون غزال

محو رویت می شوم انگشت بر لب "خیس""خیس"
غرقه می گردم درآن لبخند چون"باران" زلال

می نشینی روبرویم مو پریشان میکنی
می کشی دربند من را ونمی یابم مجال

چشم هایت شعرمی ریزدبه جام طبع من
برزبانم واژه هاشیرین تر از طعم وصال

شهر راز و کوچه های"خیس"و"باران" خورده اش
میشود از شوق چشمان تو غرق شور وحال

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_22آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی#فاضل_نظری

پ.ن:
شعرهای عاشقانه‌ای که می‌نویسم،
همگی بافته‌ی سر انگشتان تو
و مینیاتورهای زنانگی‌ات هستند؛
از این‌ رو، هرگاه مردم شعری تازه از من می‌خوانند،
از تو تشکر می‌کنند.
همه‌ی گل‌های من، محصولی از باغ‌های توست؛
و همه‌ی شراب‌هایم از بخشش تاکستان‌های تو؛
و همه‌ی انگشترهایم از معادن طلای تو هستند؛
و همه‌ی دفترهای شعرم
امضای تو را روی جلد خود دارند!

#نزار_قبانی


11

.
عمریست لاف عشق زده ودلخوش که شاعرم
از وصف چشم های تو اما هماره قاصرم

من سالهاست شاعر چشم توام ولی
هرگز نشدتا غزلی قابل آن نرگس آورم

بسیار جهد کرده ام ای عشق پیش ازاین
شایدکه در حریم قلب تو رندانه بگذرم

ره می برم من عاقبت ای جان به قلب تو
با کیمیای عشق و شورغزلهای دل برم .
.
روزی تورا به لطف همین عاشقانه ها
تاآن سوی جنون کشانده و از خویش می برم

آشوب می شوی و من هم ترانه خوان
می آیم از دو چشم فتنه گرت ناز می خرم

می گیرم عاقبت طره ای از گیسوی تورا
می بافمش به پنجه ی احساس، لاجرم

آید شبی که بیایم و "باران" اشک را
بر شانه های "خیس" تو تاصبح بشمرم!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_20آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی#فاضل_نظری

پ.ن:
تو را دوست نمی دارم به خاطر خویش
لیکن دوستت دارم تا چهره ی زندگی را زیبا کنم...
دوستت نداشته ام تا نسلم زیاد شود
لیکن دوستت دارم
تا نسل واژه ها پرشمار شود.

#نزار_قباني


12

"بهار من!"
چقدر به تو می آید
این ترکیب دوکلمه ای!
"تو" همه اوصاف "بهار" را در خودداری!
"تو"بامن همان کرده ای
که "بهار"با طبیعت بی جان می کند!.
شایدباور نکنی،
اما من که قبل وبعد از آمدنت را
تجربه کرده ام
می دانم که برای من "بهار" یعنی "تو"!
"باران من!"
چقدرحالم خوب می شود وقتی "تو"را "باران" صدا می کنم
برای من که عمری تشنه قطره ای از "باران" عشق بوده ام واینک "خیسم" از طراوت بودنت
"باران" یعنی "تو"!
مهربانم!
پیش از "تو"مرا "بهاری" نبوده است
ربیع الاولم "تویی"! .
.
#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز
#شعر #غزل #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی
#فاضل_نظری

پ.ن:
ازاین وضعیت نجاتم بده؛
کمتر زیبا باش!

#نزار_قبانی


6

.
جان جانانم!
دلآرامم !

تو همانی که
در یک روز "بارانی"
بایک نگاه
درمن حلول کرده ای
ومن مدام
"خیس" همان نگاه اولین توام!
از آن روز
من در تو هضم شده ام
و تو با منی
درون منی
تا من همواره
دوستت داشته باشم
مهربانم!
دوست داشتنت
لحظه وساعت خاص
نمی شناسد
نیمروز بیش از صبح
غروب بیش از نیمروز
نیم شب بیش از غروب
و باز...
صبح بیش از نیمروز
نیمروز بیش از غروب
غروب بیش از نیم شب
و....
واین چرخه مدام ادامه دارد!
می بینی که؟!
برای دوست داشتنت
ساعت، زمان و مکان نمی شناسم
از آن روز به بعد
برای دوست داشتنت
من وقت ناشناس ترینم!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز
#شعر #غزل #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی
#فاضل_نظری


9

فکر کن صبح شده یار کنارت باشد
روشنی بخش دلت، چشم نگارت باشد

فکر کن خنده کنان، شوخ بیایدازراه
بنشیند به بر آرام و قرارت باشد

میز این قصه میان چمن وباغ به پا
عطر ولبخند و رخ یار نثارت باشد

بزم صبحانه، کمی قهوه ویک لیوان چای
روبرویت نفس و دار و ندارت باشد .
..
چایی ات سردشود هیچ ندانی که چه شد
برق چشمش سبب حال نزارت باشد

او زبان بازکند یکسره شکر ریزد
مات آن ماه شوی واین همه کارت باشد

عطر گیسوی بلندش ببرد هوش وحواس
نه خبر از خود و نی ایل وتبارت باشد

نم"باران"بزند"خیس" شود گونه ی یار
رخ گلگونه ی او بر تو بشارت باشد

به گمانم به از این نیست به دنیا لطفی
خنده نرگس او فصل بهارت باشد! .
.
#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز
#شعر #غزل #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی
#فاضل_نظری

تو را دوست نمی دارم به خاطر خویش
لیکن دوستت دارم تا چهره ی زندگی را زیبا کنم...
دوستت نداشته ام تا نسلم زیاد شود
لیکن دوستت دارم
تا نسل واژه ها پرشمار شود. *** می خواهم دوستت بدارم
تا کرویًت را به زمین بازگردانم
و باکرگی را به زبان...
و شولای نیلگون را به دریا...
چرا که زمین بی تو دروغی ست بزرگ...
و سیبی تباه... !

#نزار_قباني


12

.
نفسم بند نفس های تو شد زان روزی
که زچشم تو به جان ریخت غم جانسوزی. .
.
چشم هایت شرر عشق به جانم افکند
بعدازآن نیست مرا جز غم چشمت، روزی!

روزی ام گشت ز دنیا غم چشمت اما
نیست زیباترازاین ثروت و مال اندوزی! .

چشم هایت همه ی ثروت من از دنیاست
زمن اغماض کنی هست مرامی سوزی!

حظ لبخند تو آنگاه دو چندان گردد
که تو با خنده ی چشمت لب من را دوزی .. .
.
"خیس بارانم" از این عشق وعیان می بینم
باهمین برق نگه شعله به جان افروزی!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_12آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی#فاضل_نظری

پ.ن:
همه محاسبات مرا در هم ريخته اي
تا يک ساعت پيش
فکر مي کردم
ماه در آسمان است
اما يک ساعت است
که کشف کرده ام
ماه
در چشمان تو جاي دارد!

#نزار_قباني


4

.
دوبیتی های اربعینی(9)

اینجامسیرکربلاست، باهمه جافرق می کند
دریای عشق درانتهاست، تو را غرق می کند

این جاده، جاده ی ظهور، ظهور فضیلت است
عشق حسین وانتظار، حادثه ها خلق می کند!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_9آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


0

.
دوبیتی های اربعینی(9)

اینجامسیرکربلاست، باهمه جافرق می کند
دریای عشق درانتهاست، تو را غرق می کند

این جاده، جاده ی ظهور، ظهور فضیلت است
عشق حسین وانتظار، حادثه ها خلق می کند!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_9آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


3

.
دوبیتی های اربعینی(8)
درحسرت راهپیمایی اربعین امسال!

دل دیوانه ببین دوباره هم جا ماندی
اربعین طی شد و از دور زیارت خواندی

حسرت دیدن شش گوشه وبین الحرمين
جام زهری است که امسال به من نوشاندی!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_8آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


1

.
دوبیتی های اربعینی(8)
درحسرت راهپیمایی اربعین امسال!

دل دیوانه ببین دوباره هم جا ماندی
اربعین طی شد و از دور زیارت خواندی

حسرت دیدن شش گوشه وبین الحرمين
جام زهری است که امسال به من نوشاندی!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_8آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


2

.
دوبیتی های اربعینی(7)

ساعت به وقت حرم صفر عاشقی
باز آمدم برآستان تو مولا دقایقی

یک سینه عشق، این همه دارایی من است
تقدیم می کنم، کاش بگویی که لایقی

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_7آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


2

.
دوبیتی های اربعینی(7)

ساعت به وقت حرم صفر عاشقی
باز آمدم برآستان تو مولا دقایقی

یک سینه عشق، این همه دارایی من است
تقدیم می کنم، کاش بگویی که لایقی!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_7آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


0

.
دوبیتی های اربعینی(6)

اینجا حریم قدسی مولای بی سر است
راه ورود عالم بالا از این در است

در روز واقعه مهدی زهرا از این مکان
با ذکر یاحسین در پی امر مقدر است!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_6آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


0

.
دوبیتی های اربعینی(6)

اینجا حریم قدسی مولای بی سر است
راه ورود عالم بالا از این در است

در روز واقعه مهدی زهرا از این مکان
با ذکر یاحسین در پی امر مقدر است!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_6آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


0

.
دوبیتی های اربعینی(5)

چشم جهان خیره سوی اربعین شده
کرب و بلا مرکز ثقل زمین شده

پیچیده یک خبر:شیعه مهیاست برظهور
این عزم جزم، باعث جمعی چنین شده!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_5آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


3

.
دوبیتی های اربعینی(5)

چشم جهان خیره سوی اربعین شده
کرب و بلا مرکز ثقل زمین شده

پیچیده یک خبر:شیعه مهیاست برظهور
این عزم جزم، باعث جمعی چنین شده!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_5آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است


2

.
دوبیتی های اربعینی(4)

دلهابه شوق صبح ظهور اربعینی است
آهنگ نبض شیعه تماما حسینی است

مولای ما رسانده خودش را به کربلا
این وعده خداست،ظهورش یقینی است!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_4آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است

پ.ن:
⭕️ #اربعین: نشانه ی آخرالزمانی 🔻پروفسور #الکساندر_دوگین نظریه پرداز، نویسنده و  استراتژیست روس: « پیاده روی #اربعین نشانه ای مهم از آمادگی برای یک تحول معنوی جهانی و آخرالزمانی است. من به عنوان یک مسیحی ارتدوکس با رویکرد آخرالزمانی انقلاب اسلامی که خود را حرکتی آماده گر برای ظهور مسیح و مهدی می داند، موافقم و امیدوارم با آن حادثه عظیم که پیروان همه ادیان منتظر آن هستند، فاصله زیادی نداشته باشیم. پیاده روی اربعین به یک حادثه آخرالزمانی شباهت بیشتری تا یک حادثه عادی و معمولی دارد. ما و همه کسانی که در جستجوی عدالت و معنویت در دنیای ظلمت و ستم زده مدرن هستیم باید با همدیگر متحد شویم و این پیاده روی جلوه ای از این اتحاد است.»


1

.
دوبیتی های اربعینی(4)

دلهابه شوق صبح ظهور اربعینی است
آهنگ نبض شیعه تماما حسینی است

مولای ما رسانده خودش را به کربلا
این وعده خداست،ظهورش یقینی است!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_4آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین
#راهپیمایی_اربعین
#کربلا
#ظهور
#ظهور_نزدیک_است

پ.ن:
⭕️ #اربعین: نشانه ی آخرالزمانی 🔻پروفسور #الکساندر_دوگین نظریه پرداز، نویسنده و  استراتژیست روس: « پیاده روی #اربعین نشانه ای مهم از آمادگی برای یک تحول معنوی جهانی و آخرالزمانی است. من به عنوان یک مسیحی ارتدوکس با رویکرد آخرالزمانی انقلاب اسلامی که خود را حرکتی آماده گر برای ظهور مسیح و مهدی می داند، موافقم و امیدوارم با آن حادثه عظیم که پیروان همه ادیان منتظر آن هستند، فاصله زیادی نداشته باشیم. پیاده روی اربعین به یک حادثه آخرالزمانی شباهت بیشتری تا یک حادثه عادی و معمولی دارد. ما و همه کسانی که در جستجوی عدالت و معنویت در دنیای ظلمت و ستم زده مدرن هستیم باید با همدیگر متحد شویم و این پیاده روی جلوه ای از این اتحاد است.»


4

.
دوبیتی های اربعینی(3)

اربعین رودی است جاری تا ظهور
می برد دل های ما را سمت نور

کربلا کانون داغ ماجراست
مهدی اینجا نوشد از جام طهور!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_2آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین#راهپیمایی_اربعین


2

.
دوبیتی های اربعینی(3)

اربعین رودی است جاری تا ظهور
می برد دل های ما را سمت نور

کربلا کانون داغ ماجراست
مهدی اینجا نوشد از جام طهور!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_2آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین#راهپیمایی_اربعین


2

.
دوبیتی های اربعینی

این روزها دور حرم چون قیامت است
نام حسین ذکر لب هر جماعت است

اینهانشانه است، به یقین اتفاق نیست
درسازوکار ظهور،اربعین یک علامت است!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_1آبانماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین#راهپیمایی_اربعین


3

.
دوبیتی های اربعینی

این روزها دور حرم چون قیامت است
نام حسین ذکر لب هر جماعت است

اینهانشانه است، به یقین اتفاق نیست
درسازوکار ظهور،اربعین یک علامت است!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_30مهرماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی
#اربعین#راهپیمایی_اربعین


4

.
دوبیتی های اربعینی

عاشقان!کم کم بساط عشق برپامی شود
شیعه دارد بهر یک رویا مهیا می شود

اربعین در پیشباز روز موعود ظهور
قطره هارا گردهم آورده، دریامی شود!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_29مهرماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآیینه#هنر#شیراز#حافظ #سعدی #نزار_قبانی#فاضل_نظری


4

.
ای دل وامانده جاماندی ز زوار حسین
کاروان رفت و نبودی باز هم یار حسین

کاروان عشق راهی گشت و تو پا در گلی
مانده ای در دام دنیا و چنین مستاصلی

وای برتو گرنباشی درمسیرکوی دوست
اوست مولایی که عالمها طفیل روی اوست

بالیاقت ها، خدا را! درحرم یادم کنید
پای در گل مانده ام، دیرست، آزادم کنید

عاقبت هم باید اربابم بگیرد دست من
آنکه می دانم از او باشدتمام هست من

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_29مهرماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی#فاضل_نظری


7

.
ای دل وامانده جاماندی ز زوار حسین
کاروان رفت و نبودی باز هم یار حسین

کاروان عشق راهی گشت و تو پا در گلی
مانده ای در دام دنیا و چنین مستاصلی

وای برتو گرنباشی درمسیرکوی دوست
اوست مولایی که عالمها طفیل روی اوست

بالیاقت ها، خدا را! درحرم یادم کنید
پای در گل مانده ام، دیرست، آزادم کنید

عاقبت هم باید اربابم بگیرد دست من
آنکه می دانم از او باشدتمام هست من

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_29مهرماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی#فاضل_نظری


1

.
غیراز تو ویاد تودراین خانه کسی نیست
جز روی دل آرای تو جانا هوسی نیست

آشوب به پا کرده فراق تو در این دل
برگرد ببین بی تو مرا همنفسی نیست

در باغ وجودم تو فقط سرو روانی
گلهاهمه غیرتو به جز خار وخسی نیست

من خانه خرابم زتو ای عشق، چنان که
یک لحظه اگر یار نباشد نفسی نیست

افتاد چو چشمم به خم زلف تو گفتم
در دام تو افتادم و فریاد رسی نیست

ای عشق چنانم ز تو ویرانه که عمریست
هر زهد که ورزید دلم جز عبثی نیست

من"خیس"ز"باران"توام زنده ام از عشق
دنیای بدون تو مرا جز قفسی نیست

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز
#شعر #غزل #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی
#فاضل_نظری

پ.ن:
پیش از آنکه معشوقه‌ام شوی

هندیان و پارسیان و چینیان و مصریان

هر کدام

تقویم‌هایی داشتند برای حسابِ روزها و شبان

و آنگاه که معشوقه‌ام شدی

مردمان

زمان را چنین می‌خوانند:

هزاره‌ی پیش از چشم‌های تو

یا

هزاره‌ی بعد از آن!

#نزار_قبانی


7

.
یک شب آهنگ توکرد این دل دیوانه ورفت
پشت پرچین دو زلف تو کمین کرد ونشست

خواست تا پرسه زند یک دوسه گامی آنجا
تاری از موی تواش دام شد وپای ببست

بوی موی تو هم این سلسله را کامل کرد
ازسرم هوش ربود، عقل فراری شد وجست

بعدازآن نرگس مست تو به میدان آمد
شاهبازی که کبوتر رهد از چنگش سخت

دام گسترده به مژگان سیاه وخط چشم
آهوی دل شده تسلیم وبه دامت بنشست

شب"بارانی"و"خیس"از تب عشقی پرشور
قلعه قلب مرا فتح نمودی .....دربست!

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز
#شعر #غزل #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی
#فاضل_نظری

پ.ن:
برای قلبم
چه طرحی بریزم
تا عاشقت نباشد؟
لبانم را
چه بیاموزم
که تو را نبوسد
و طاقتم را
که دندان بر جگر بگذارد؟ 
به شعرم چه بگویم
که منتظرم باشد
تا بعد؟ 
و حال آنکه
روزی که تو را نبینم
بی نهایت است. . .

#نزار_قباني


5

.
درخیالات خودم با چشمهایت سرخوشم
نیستی..بار فراقت رابه دوشم می کشم

باز "باران" عطر گیسوی تو را آورده است
غرق در رویای تو با آن نگاه دلکشم

عشق معنا می شود آندم که می بینم تورا
من به آن لبخند اول بر لبانت دلخوشم

شانه هایت را برای بغض من بگذار تا
سرنهم برآن که عمری حسرتش را می کشم

خط چشمان تو سرخط غزل های من است
شاعر چشم توام ای لیلی لولی وشم

زیر "باران" غرق رویای توام با چشم "خیس"
کاش بودی تا ببینی غرق آب وآتشم

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز
#شعر #غزل #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی
#فاضل_نظری

پ.ن:
می خواهم دوستت بدارم
تا کرویًت را به زمین بازگردانم
و باکرگی را به زبان...
و شولای نیلگون را به دریا...
چرا که زمین بی تو دروغی ست بزرگ...
و سیبی تباه... #نزار_قبانی


6

دوبیتی...
ای تو آن زمزمه ی پاک خدا در جانم
عشق یعنی توکه هم دردی وهم درمانم

دل سپردم به تو تا با تو خدا را جویم
بی نفس های تو از هر دوجهان در مانم

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_23مهرماه97
#شعر #غزل#دوبیتی #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی#فاضل_نظری
پ.ن: اولین تجربه ی دوبیتی

پ.ن:
تمام آن چه دانستم همین است 
تو عشق منی 
و آن که عاشق است 
به هیچ چیز نمی اندیشد

#نزار_قبانی


5

.
دراین غوغای تنهایی که بی تابم زهجرانت
هجوم آورده دلتنگی کجایی جان به قربانت؟

کجایی ماه پنهانم؟ ببین سر در گریبانم
بتاب امشب تو بر جانم دمی از شرق چشمانت

کجاجویم نشان ازتو کدامین سو روان گردم
سراغت از که بستانم که داند راه بستانت

پریشان موی شهرآشوب من آشوب وپریشانم
مده برباد گیسو را مکن دل را پریشانت

فقط یک بار دیدم آن خمارین نرگس مستت
پس از آن سالها گشتم خمار ومست وحیرانت

خمار ومست وحیران وپریشان حال وآشوبم
علاج این پریشانی نما با روی خندانت

شبم بی انتهابی تو، خبرازصبح رویت نیست
دوچشمم"خیس"ازهجر نگاه همچو "بارانت"

#حسن_زارع#خیس_باران!
#شیراز_22مهرماه97
#شعر #غزل #غزلسرا #عشق #عاشقانه #ادبی#ادبيات_فارسی #عکسنوشته #باران#شعرکوتاه #شعرانه#شاعران#شعر_امروز#شعرپارسی#شعرمعاصر#شعروآینه#هنر#شیراز#حافظ#نزار_قبانی#فاضل_نظری

پ.ن
شعرهای عاشقانه‌ای که می‌نویسم،
همگی بافته‌ی سر انگشتان تو
و مینیاتورهای زنانگی‌ات هستند؛
از این‌ رو، هرگاه مردم شعری تازه از من می‌خوانند،
از تو تشکر می‌کنند.
همه‌ی گل‌های من، محصولی از باغ‌های توست؛
و همه‌ی شراب‌هایم از بخشش تاکستان‌های تو؛
و همه‌ی انگشترهایم از معادن طلای تو هستند؛
و همه‌ی دفترهای شعرم
امضای تو را روی جلد خود دارند!

#نزار_قبانی


16