#خاطره_پروانه

Instagram photos and videos

#خاطره_پروانه#دلکش#پوران#حمیرا#ایران_الدوله_هلن#الهه#پریسا#هایده#محمودیخوانساری#روح_انگیز#ملوک_ضرابی#مهستی#قمرالملوک_وزیری#مرضیه#روحبخش#روحپرور#عبدالوهاب_شهیدی#اشرف_السلطنه

Hashtags #خاطره_پروانه for Instagram

.کپشن رو حتما بخونید 🌹🌹🌹🌹🌹
#خاطره_پروانه
.
بیست سال سکوت بود. در حقیقت بیست سال فکر کردم، من دیگر مرده‌ام. خیلی افسرده بودم. ما را همان اوایل انقلاب به #اوین احضار کردند. به ما گفتند که شما #رقاص و #مطرب دربار بودید. تو را به خدا ببینید! من اصلا در عمرم نرقصیده‌ام.

بازجو به من گفت: معلمی چه عیبی داشت که رفتی پول اون اراذل را گرفتی؟
-می‌خواستم کار مادرم را بکنم.
اسم مادرت چی بود؟
-پروانه.
اه.. اون پروانه چلاقه که سوار چرخش می‌کردن......
-مادر من چلاق نبود. مادرم توی جوانی سل گرفت و مرد.
حالا چرا بهت بر می‌خوره. به اسب شاه گفتن یابو!
.
به #پریسا گفت:
حالا کارت به این جا کشیده که سر قبر مرده‌ها آواز می‌خونی؟
-من کی سر قبر مرده آواز خوندم؟
سر قبر #فردوسی رفتی. مرده‌ها هم از دست شما خلاصی ندارن.
(کرن موزیک:این یک مطلب طنز نیست)
.
بعد رو کرد به #سیما_بینا و گفت:
ببینم مگه تو معلم نقاشی نبودی؟ چرا رفتی رادیو؟ رادیو چقدر بهت پول می‌داد؟
سیما هم با نهایت سادگی گفت: هفتصد تومن.
برای هفتصد تومن گفتی، آی بانو بانو بانو، بنشین روی این زانو.
.
#کورس_سرهنگ_زاده بیچاره را که له کردند. واقعا خرد شدیم.
.
وقتی که به ما اجازه دادند که برویم، بازجو رو کرد به من و گفت:
یکی از اون کارهای مادرت رو که خوندی برای من ضبط کن بیار.
-از آنوقت تا حالا که شما می‌گوئید من کار بدی کردم!
من کارهای خوب رو دوست دارم.
.
از اوین که آمدم بیرون، می‌خواستم خودم را توی رودخانه بیاندازم و غرق کنم. از آن به‌بعد، همه‌اش به قرآن و دعا و ثنا رو آوردم. فکر می‌کردم من بزرگترین خطای روی زمین را مرتکب شده‌ام. باید #توبه کنم.

بخش هایی از مصاحبه خاطره پروانه با #دویچه_وله
.
خاطره فرزند پروانه #موچول (خواننده معروف دوران خود) در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در خانواده‌ای اهل هنر زاده شد. او در ابتدا به بازخوانی صفحات به یادگار مانده از مادر خود پرداخت.
خاطره پروانه را به عنوان نخستین زن آواز خوان در تلویزیون ثابت پاسال برگزیدند.او که در مدرسه جهان تربیت به کار آموزگاری مشغول بود.مدرسه ای که #ابوالحسن_صبا نیز در آن تدریس می‌کرد. خاطره برای بچه‌ها مثنوی می‌خواند که #صبا صدای او را شنید. صبا می‌دانست که خاطره صدای خوب را از مادر خود پروانه به ارث برده است. او بود که سبب معرفی خاطره به هنرهای زیبا شد که بعدها وزارت فرهنگ و هنر نام گرفت. خاطره در پانزدهم آبانماه سال ۱۳۸۷ درگذشت. مثنوی، مناجات و الهی نامه، از جمله قطعاتی است که از او به یادگار مانده است.


1

کپشن رو حتما بخونید🌷🌷🌷🌷
#خاطره_پروانه
.
بیست سال سکوت بود. در حقیقت بیست سال فکر کردم، من دیگر مرده‌ام. خیلی افسرده بودم. ما را همان اوایل انقلاب به #اوین احضار کردند. به ما گفتند که شما #رقاص و #مطرب دربار بودید. تو را به خدا ببینید! من اصلا در عمرم نرقصیده‌ام.

بازجو به من گفت: معلمی چه عیبی داشت که رفتی پول اون اراذل را گرفتی؟
-می‌خواستم کار مادرم را بکنم.
اسم مادرت چی بود؟
-پروانه.
اه.. اون پروانه چلاقه که سوار چرخش می‌کردن......
-مادر من چلاق نبود. مادرم توی جوانی سل گرفت و مرد.
حالا چرا بهت بر می‌خوره. به اسب شاه گفتن یابو!
.
به #پریسا گفت:
حالا کارت به این جا کشیده که سر قبر مرده‌ها آواز می‌خونی؟
-من کی سر قبر مرده آواز خوندم؟
سر قبر #فردوسی رفتی. مرده‌ها هم از دست شما خلاصی ندارن.
(کرن موزیک:این یک مطلب طنز نیست)
.
بعد رو کرد به #سیما_بینا و گفت:
ببینم مگه تو معلم نقاشی نبودی؟ چرا رفتی رادیو؟ رادیو چقدر بهت پول می‌داد؟
سیما هم با نهایت سادگی گفت: هفتصد تومن.
برای هفتصد تومن گفتی، آی بانو بانو بانو، بنشین روی این زانو.
.
#کورس_سرهنگ_زاده بیچاره را که له کردند. واقعا خرد شدیم.
.
وقتی که به ما اجازه دادند که برویم، بازجو رو کرد به من و گفت:
یکی از اون کارهای مادرت رو که خوندی برای من ضبط کن بیار.
-از آنوقت تا حالا که شما می‌گوئید من کار بدی کردم!
من کارهای خوب رو دوست دارم.
.
از اوین که آمدم بیرون، می‌خواستم خودم را توی رودخانه بیاندازم و غرق کنم. از آن به‌بعد، همه‌اش به قرآن و دعا و ثنا رو آوردم. فکر می‌کردم من بزرگترین خطای روی زمین را مرتکب شده‌ام. باید #توبه کنم.

بخش هایی از مصاحبه خاطره پروانه با #دویچه_وله
.
خاطره فرزند پروانه #موچول (خواننده معروف دوران خود) در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در خانواده‌ای اهل هنر زاده شد. او در ابتدا به بازخوانی صفحات به یادگار مانده از مادر خود پرداخت.
خاطره پروانه را به عنوان نخستین زن آواز خوان در تلویزیون ثابت پاسال برگزیدند.او که در مدرسه جهان تربیت به کار آموزگاری مشغول بود.مدرسه ای که #ابوالحسن_صبا نیز در آن تدریس می‌کرد. خاطره برای بچه‌ها مثنوی می‌خواند که #صبا صدای او را شنید. صبا می‌دانست که خاطره صدای خوب را از مادر خود پروانه به ارث برده است. او بود که سبب معرفی خاطره به هنرهای زیبا شد که بعدها وزارت فرهنگ و هنر نام گرفت. خاطره در پانزدهم آبانماه سال ۱۳۸۷ درگذشت. مثنوی، مناجات و الهی نامه، از جمله قطعاتی است که از او به یادگار مانده است.


4

#خاطره_پروانه #سيمابينا #پريسا#موسيقي_اصيل#موسيقي_بانوان #فاطمه_واعظي #موسيقي_سنتي #كوروس_سرهنگ_زاده #ابولحسن_صبا #موسيقي#
.

مصاحبه خاطره پروانه با دویچه وله و
خاطراتش از بازجویی خوانندگان پس از انقلاب
:
. "بیست سال سکوت بود. در حقیقت بیست سال فکر کردم، من دیگر مرده‌ام. خیلی افسرده بودم. ما را همان اوایل انقلاب به اوین احضار کردند. به ما گفتند که شما رقاص و مطرب دربار
بودید. تو را به خدا ببینید! من اصلا در عمرم نرقصیده‌ام.

بازجو به من گفت: معلمی چه عیبی داشت که رفتی پول اون اراذل را گرفتی؟
-می‌خواستم کار مادرم را بکنم.
اسم مادرت چی بود؟
-پروانه.
اه.. اون پروانه چلاقه که سوار چرخش می‌کردن......
-مادر من چلاق نبود. مادرم توی جوانی سل گرفت و مرد.
حالا چرا بهت بر می‌خوره. به اسب شاه گفتن یابو!

به پریسا گفت:
حالا کارت به این جا کشیده که سر قبر مرده‌ها آواز می‌خونی؟
-من کی سر قبر مرده آواز خوندم؟
سر قبر فردوسی رفتی. مرده‌ها هم از دست شما خلاصی ندارند.

بعد رو کرد به سیمابینا و گفت:
ببینم مگه تو معلم نقاشی نبودی؟ چرا رفتی رادیو؟ رادیو چقدر بهت پول می‌داد؟
سیما هم با نهایت سادگی گفت: هفتصد تومن.
برای هفتصد تومن گفتی، آی بانو بانو بانو، بنشین روی این زانو.

کورس سرهنگ زاده بیچاره را که له کردند. واقعا خرد شدیم.

وقتی که به ما اجازه دادند که برویم، بازجو رو کرد به من و گفت:
یکی از اون کارهای مادرت رو که خوندی برای من ضبط کن بیار.
-از آنوقت تا حالا که شما می‌گوئید من کار بدی کردم!

از اوین که آمدم بیرون، می‌خواستم خودم را توی رودخانه بیاندازم و غرق کنم. از آن به‌بعد، همه‌اش به قرآن و دعا و ثنا رو آوردم. فکر می‌کردم من بزرگترین خطای روی زمین را مرتکب شده‌ام. باید توبه کنم.


4

.
#خاطره_پروانه
.
#موسیقی_نوازندگی_بانوان_ایرانی
@persiamusics
بیست سال سکوت بود. در حقیقت بیست سال فکر کردم، من دیگر مرده‌ام. خیلی افسرده بودم. ما را همان اوایل انقلاب به #اوین احضار کردند. به ما گفتند که شما #رقاص و #مطرب دربار بودید. تو را به خدا ببینید! من اصلا در عمرم نرقصیده‌ام.

بازجو به من گفت: معلمی چه عیبی داشت که رفتی پول اون اراذل را گرفتی؟
-می‌خواستم کار مادرم را بکنم.
اسم مادرت چی بود؟
-پروانه.
اه.. اون پروانه چلاقه که سوار چرخش می‌کردن......
-مادر من چلاق نبود. مادرم توی جوانی سل گرفت و مرد.
حالا چرا بهت بر می‌خوره. به اسب شاه گفتن یابو!
.
به #پریسا گفت:
حالا کارت به این جا کشیده که سر قبر مرده‌ها آواز می‌خونی؟
-من کی سر قبر مرده آواز خوندم؟
سر قبر #فردوسی رفتی. مرده‌ها هم از دست شما خلاصی ندارن.
(کرن موزیک:این یک مطلب طنز نیست)
.
بعد رو کرد به #سیما_بینا و گفت:
ببینم مگه تو معلم نقاشی نبودی؟ چرا رفتی رادیو؟ رادیو چقدر بهت پول می‌داد؟
سیما هم با نهایت سادگی گفت: هفتصد تومن.
برای هفتصد تومن گفتی، آی بانو بانو بانو، بنشین روی این زانو.
.
#کورس_سرهنگ_زاده بیچاره را که له کردند. واقعا خرد شدیم.
.
وقتی که به ما اجازه دادند که برویم، بازجو رو کرد به من و گفت:
یکی از اون کارهای مادرت رو که خوندی برای من ضبط کن بیار.
-از آنوقت تا حالا که شما می‌گوئید من کار بدی کردم!
من کارهای خوب رو دوست دارم.
.
از اوین که آمدم بیرون، می‌خواستم خودم را توی رودخانه بیاندازم و غرق کنم. از آن به‌بعد، همه‌اش به قرآن و دعا و ثنا رو آوردم. فکر می‌کردم من بزرگترین خطای روی زمین را مرتکب شده‌ام. باید #توبه کنم.

بخش هایی از مصاحبه خاطره پروانه با #دویچه_وله
.
خاطره فرزند پروانه #موچول (خواننده معروف دوران خود) در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در خانواده‌ای اهل هنر زاده شد. او در ابتدا به بازخوانی صفحات به یادگار مانده از مادر خود پرداخت.
خاطره پروانه را به عنوان نخستین زن آواز خوان در تلویزیون ثابت پاسال برگزیدند.او که در مدرسه جهان تربیت به کار آموزگاری مشغول بود.مدرسه ای که #ابوالحسن_صبا نیز در آن تدریس می‌کرد. خاطره برای بچه‌ها مثنوی می‌خواند که #صبا صدای او را شنید. صبا می‌دانست که خاطره صدای خوب را از مادر خود" پروانه" به ارث برده است. او بود که سبب معرفی خاطره به هنرهای زیبا شد که بعدها وزارت فرهنگ و هنر نام گرفت. خاطره در پانزدهم آبانماه سال ۱۳۸۷ درگذشت. مثنوی، مناجات و الهی نامه، از جمله قطعاتی است که از او به یادگار مانده است.


1

.
#خاطره_پروانه
.
بیست سال سکوت بود. در حقیقت بیست سال فکر کردم، من دیگر مرده‌ام. خیلی افسرده بودم. ما را همان اوایل انقلاب به #اوین احضار کردند. به ما گفتند که شما #رقاص و #مطرب دربار بودید. تو را به خدا ببینید! من اصلا در عمرم نرقصیده‌ام.

بازجو به من گفت: معلمی چه عیبی داشت که رفتی پول اون اراذل را گرفتی؟
-می‌خواستم کار مادرم را بکنم.
اسم مادرت چی بود؟
-پروانه.
اه.. اون پروانه چلاقه که سوار چرخش می‌کردن......
-مادر من چلاق نبود. مادرم توی جوانی سل گرفت و مرد.
حالا چرا بهت بر می‌خوره. به اسب شاه گفتن یابو!
.
به #پریسا گفت:
حالا کارت به این جا کشیده که سر قبر مرده‌ها آواز می‌خونی؟
-من کی سر قبر مرده آواز خوندم؟
سر قبر #فردوسی رفتی. مرده‌ها هم از دست شما خلاصی ندارن.
(کرن موزیک:این یک مطلب طنز نیست)
.
بعد رو کرد به #سیما_بینا و گفت:
ببینم مگه تو معلم نقاشی نبودی؟ چرا رفتی رادیو؟ رادیو چقدر بهت پول می‌داد؟
سیما هم با نهایت سادگی گفت: هفتصد تومن.
برای هفتصد تومن گفتی، آی بانو بانو بانو، بنشین روی این زانو.
.
#کورس_سرهنگ_زاده بیچاره را که له کردند. واقعا خرد شدیم.
.
وقتی که به ما اجازه دادند که برویم، بازجو رو کرد به من و گفت:
یکی از اون کارهای مادرت رو که خوندی برای من ضبط کن بیار.
-از آنوقت تا حالا که شما می‌گوئید من کار بدی کردم!
من کارهای خوب رو دوست دارم.
.
از اوین که آمدم بیرون، می‌خواستم خودم را توی رودخانه بیاندازم و غرق کنم. از آن به‌بعد، همه‌اش به قرآن و دعا و ثنا رو آوردم. فکر می‌کردم من بزرگترین خطای روی زمین را مرتکب شده‌ام. باید #توبه کنم.

بخش هایی از مصاحبه خاطره پروانه با #دویچه_وله
.
خاطره فرزند پروانه #موچول (خواننده معروف دوران خود) در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در خانواده‌ای اهل هنر زاده شد. او در ابتدا به بازخوانی صفحات به یادگار مانده از مادر خود پرداخت.
خاطره پروانه را به عنوان نخستین زن آواز خوان در تلویزیون ثابت پاسال برگزیدند.او که در مدرسه جهان تربیت به کار آموزگاری مشغول بود.مدرسه ای که #ابوالحسن_صبا نیز در آن تدریس می‌کرد. خاطره برای بچه‌ها مثنوی می‌خواند که #صبا صدای او را شنید. صبا می‌دانست که خاطره صدای خوب را از مادر خود" پروانه" به ارث برده است. او بود که سبب معرفی خاطره به هنرهای زیبا شد که بعدها وزارت فرهنگ و هنر نام گرفت. خاطره در پانزدهم آبانماه سال ۱۳۸۷ درگذشت. مثنوی، مناجات و الهی نامه، از جمله قطعاتی است که از او به یادگار مانده است.


2

.
#خاطره_پروانه
.
بیست سال سکوت بود. در حقیقت بیست سال فکر کردم، من دیگر مرده‌ام. خیلی افسرده بودم. ما را همان اوایل انقلاب به #اوین احضار کردند. به ما گفتند که شما #رقاص و #مطرب دربار بودید. تو را به خدا ببینید! من اصلا در عمرم نرقصیده‌ام.

بازجو به من گفت: معلمی چه عیبی داشت که رفتی پول اون اراذل را گرفتی؟
-می‌خواستم کار مادرم را بکنم.
اسم مادرت چی بود؟
-پروانه.
اه.. اون پروانه چلاقه که سوار چرخش می‌کردن......
-مادر من چلاق نبود. مادرم توی جوانی سل گرفت و مرد.
حالا چرا بهت بر می‌خوره. به اسب شاه گفتن یابو!
.
به #پریسا گفت:
حالا کارت به این جا کشیده که سر قبر مرده‌ها آواز می‌خونی؟
-من کی سر قبر مرده آواز خوندم؟
سر قبر #فردوسی رفتی. مرده‌ها هم از دست شما خلاصی ندارن.
(کرن موزیک:این یک مطلب طنز نیست)
.
بعد رو کرد به #سیما_بینا و گفت:
ببینم مگه تو معلم نقاشی نبودی؟ چرا رفتی رادیو؟ رادیو چقدر بهت پول می‌داد؟
سیما هم با نهایت سادگی گفت: هفتصد تومن.
برای هفتصد تومن گفتی، آی بانو بانو بانو، بنشین روی این زانو.
.
#کورس_سرهنگ_زاده بیچاره را که له کردند. واقعا خرد شدیم.
.
وقتی که به ما اجازه دادند که برویم، بازجو رو کرد به من و گفت:
یکی از اون کارهای مادرت رو که خوندی برای من ضبط کن بیار.
-از آنوقت تا حالا که شما می‌گوئید من کار بدی کردم!
من کارهای خوب رو دوست دارم.
.
از اوین که آمدم بیرون، می‌خواستم خودم را توی رودخانه بیاندازم و غرق کنم. از آن به‌بعد، همه‌اش به قرآن و دعا و ثنا رو آوردم. فکر می‌کردم من بزرگترین خطای روی زمین را مرتکب شده‌ام. باید #توبه کنم.

بخش هایی از مصاحبه خاطره پروانه با #دویچه_وله
.
خاطره فرزند پروانه #موچول (خواننده معروف دوران خود) در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در خانواده‌ای اهل هنر زاده شد. او در ابتدا به بازخوانی صفحات به یادگار مانده از مادر خود پرداخت.
خاطره پروانه را به عنوان نخستین زن آواز خوان در تلویزیون ثابت پاسال برگزیدند.او که در مدرسه جهان تربیت به کار آموزگاری مشغول بود.مدرسه ای که #ابوالحسن_صبا نیز در آن تدریس می‌کرد. خاطره برای بچه‌ها مثنوی می‌خواند که #صبا صدای او را شنید. صبا می‌دانست که خاطره صدای خوب را از مادر خود" پروانه" به ارث برده است. او بود که سبب معرفی خاطره به هنرهای زیبا شد که بعدها وزارت فرهنگ و هنر نام گرفت. خاطره در پانزدهم آبانماه سال ۱۳۸۷ درگذشت. مثنوی، مناجات و الهی نامه، از جمله قطعاتی است که از او به یادگار مانده است.


103

*خاطره ای از بانو دلکش*

یک روز سوار تاکسی شدم راننده تاکسی که جوان 24 - 25 ساله ای بود نواری از ترانه های من رو گذاشته بود و گوش میداد. راننده گفت: مادر میبینی چه زیبا میخونه و صداش چه حالی به آدم میده. گفتم: میدونی کیه ؟
گفت: بله دلکشه، هر جا هست خدا عمرش بده ما که با صداش حال میکنیم دیگه معادل صداش فکر نکنم پیدا بشه و مادر بزاد. نتونستم زبانم را نگه دارم، گفتم: این صدای منه، من دلکشم راننده ترمز کرد و گفت: خانم دلکش شمائید ؟
همینطور مات و مبهوت منو نگاه میکرد خلاصه تا آخر مسیر کسی رو سوار نکرد هر 10 متر برمیگشت به من خیره میشد و اشک تو چشاش جمع بود.
بالاخره تاب نیاورد و ضبط صوت ماشین رو خاموش کرد قبل از این که بخواد و بگه خودم بلافاصله برایش همان ترانه ‌ای که نیمه کاره قطع کرده بود رو آرام آرام خوندم. وقتی به مقصد رسیدم با چشمان گریان دست منو چند بار بوسید هرچه اصرار کردم کرایه هم نگرفت.

#تاریخی #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #دلکش #رادیو #برنامه_گلها #داود_پیرنیا #علی_تجویدی #هایده #معینی_کرمانشاهی #مهدی_خالدی #نواب_صفا #پرویز_یاحقی #بیژن_ترقی #همایون_خرم #تورج_نگهبان #ویلن #ویلون #آواز #ترانه #تصنیف #شعر #غزل #ترانه_سرا #مرضیه #الهه #مهستی #حمیرا #خاطره_پروانه


13

.
با هم چند ثانیه از بغض سی ساله هنرمند فقید بانو خاطره پروانه را ببینیم.
ما که حافظه تاریخی نداریم!
این ویدئو برشی ست از مستند " خاطره در قاب " اثری از جناب ناصر صفاریان که یک تنه جورِ آرشیو ملی نداشته مان را در این سالها به دوش می کشند.
سپاس جناب 🌷 @nasser.saffarian .
.
#خاطره_پروانه #ناصر_صفاریان #خاطره_در_قاب
#زنان_موسیقی_ایران #حق_آواز_زنان


15

🎵🎶تصنیف فوق العاده زیبای
برایم دعا کن
باصدای گرم و دلنشین و #روح_نواز بانو #خاطره_پروانه هنرمندی باصدایی #منحصر_به‌فرد #یادش‌_گرامی
#ترانه_های_گمشده
#ترانه
#تصنیف
#آهنگ_قدیمی
#خاطره_انگیز
#آهنگ_قدیمی
#آهنگ
#پروانه
#خاطره_پروانه
#نواب‌صفا
#نوستالژی
#برایم‌دعا‌کن


2

تصنیف چه خوش صید دلم کردی
اولین بار توسط بانو ملوک ضرابی خونده شد
بانو حمیرا بازخوانی کردند
همچنین بانو سپیده رئیس السادات
و عبدالوهاب شهیدی
اما بانو حمیرا بحق از همه بهتر خوندن
@nostalzhi_music
#amir_musical
#حمیرا #ملوک_ضرابی
#عبدالوهاب_شهیدی
#سپیده_رئیس_سادات
#روح_انگیز
#روحبخش
#قمرالملوک_وزیری
#الهه
#پوران
#دلکش
#مهستی
#هایده
#نسرین
#روحپرور
#ایران_الدوله_هلن
#پریسا
#هنگامه
#مرضیه
#خاطره_پروانه
#محمودی خوانساری
#بنان
#شجریان
#پروانه
#homayra
@homayramusic
#سپیده_جندقی
#سید_محمد_معتمدی
#سیمابینا


3

تصنیف فوق العاده زیبای برایم دعا کن
باصدای گرم و دلنشین و روح نواز بانو پروانه باصدایی منحصربه‌فرد
یادش‌_گرامی
#ترانه_های_گمشده
#ترانه
#تصنیف
#آهنگ_قدیمی
#خاطره_انگیز
#آهنگ_قدیمی
#آهنگ
#پروانه
#خاطره_پروانه
#نواب‌صفا
#نوستالژی
#برایم‌دعا‌کن
@nostalzhi_music


0

🎵🎶تصنیف فوق العاده زیبای
برایم دعا کن
باصدای گرم و دلنشین و #روح_نواز بانو #خاطره_پروانه هنرمندی باصدایی #منحصر_به‌فرد #یادش‌_گرامی
#ترانه_های_گمشده
#ترانه
#تصنیف
#آهنگ_قدیمی
#خاطره_انگیز
#آهنگ_قدیمی
#آهنگ
#پروانه
#خاطره_پروانه
#نواب‌صفا
#نوستالژی
#برایم‌دعا‌کن


30

بانو روح انگیز یا قدرت که اسم اصلی ایشان بتول عباسی و متولد شیراز هستند و یکی از خوانندگان قدرتمند ایران که مورد تایید کلنل علینقی خان وزیری بودند متولد سال هزار دویست و هشتاد و سه یکصد و پانزده سال پیش
#روح_انگیز #بتول_عباسی #علینقی_وزیری
#قمرالملوک_وزیری #قمرالملوک #الهه #پرویز_یاحقی #پوران #دلکش #مهستی #هایده #نسرین #روحپرور #حمیرا #پوران #تصنیف #آواز #هنگامه_اخوان #مرضیه #عبدالوهاب_شهیدی #محمودیخوانساری #ذبیحی #قوامی #بنان #شجریان #پروانه_خواننده #homayra #خاطره_پروانه #هنگامه_اخوان #ایران_الدوله_هلن #قاجار .
#موسیقی_خوب _گوش_کنیم


7

🎼
مرا ببوس
برای آخرین بار
تو را خدانگهدار
که می‌روم به سوی سرنوشت
.
#خاطره_پروانه
#موزه_موسیقی
.
#lifeas💚💙


15

قدیمی ترین آواز ایران رو پیدا کردم شه ما رفته سفر خواننده سید احمد خان و نوازنده آقا حسین قلی خان فرهانی فرزند علی اکبر خان فرهانی برای سفر مظفر الدین شاه به اروپا خوانده شده در سال هزار و نهصد و شش میلادی هزار و دویست و هشتاد و چهار شمسی احمد خان تحت نظر مستوفی الممالک بوده و بعد از روی کار آمدن رضا خان منزوی شده
#آقاحسینقلی
#احمدخان
#سیداحمد
#مستوفی_الممالک
#علی_اکبر_شهنازی
#علی_اکبر_فرهانی
#مظفرالدین_شاه
#قاجار
#قمرالملوک_وزیری
#علینقی_وزیری
#مرتضی_نی_داوود
#روح_انگیز
#ملوک_ضرابی
#افتخارآفاق
#ایران_الدوله
#اشرف_السلطنه
#ادیب_خوانساری
#اقبال_السلطان
#پروانه_خواننده
#حمیرا
#دلکش
#روحبخش
#پوران
#بنان
#شجریان
#خاطره_پروانه
#الهه
#عبدالوهاب_شهیدی
#محمودیخوانساری
#قوامی


13

از گنجینه موسیقی غنی ایران
ترانه ای سراسر خاطره و بسیار زیبا و جاودانه
آهنگ کمتر شنیده شده و ماندگار ؛ اَشـــک
باصدای رسا و خاطره انگیز ؛ بانو خاطره پروانه
ترانه سرایی شیوای ؛ بانو لُعبت والا
آهنگسازی تحسین برانگیز ؛ استاد محمد حیدری
#خاطره_پروانه #محمد_حیدری #موزيك #موزیک #موزیسین #هنرمندان_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #آهنگ #اهنگ #هنرمندان #ایران #ایرانی #هنرمند #آهنگ #آهنگ_ایرانی #ترانه #ترانه_سرا #شعر #شاعر #غزل #هنر #قدیمی #خاطره #خاطرات #نوستالژی


31

#Repost @koronmusic (@get_repost)
・・・
.
دلت با صفا کن،برایم دعا کن...
.
ترانه "برایم دعا کن"
خواننده : خاطره #پروانه
آهنگساز : عباس #خوشدل
#خاطره_پروانه
#عباس_خوشدل
.
#مروت چیز خوبی ست
#انصاف بهتر از اون
.
حالا که همه برگشتن سرکار خودشون باید گفت، آره بابا شما درست می‌گین. اگر رضایت اکثریت بر این ست که دیگر هیچ. کفایت مَلِک و لیاقت مملوک.
إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ، مبارکه یازدهم از رعد
نادر طالب زاده به دلیل خواست خودشان از منشن‌ها حذف شدند امیدوارم در منولوگ خواهی خویش! به اهدافشان برسند.
@cheshmehpublication
@nashreney
@organonofficial
@bukharamag
@zh_mag
@imnanews
PHOTO:By no body
@milad_dokhanchi
@yaminpour
@ali.alizadeh.insta
@khamenei_ir
@jzarif_ir
@dariush.sajjadi
@pnazemi
@sharifihaa
@hooman_khalatbari
@syjebraily .
@seyed.mostafa.tajzade
@foroughi.masoud
@miladgoodarzi.tv
@mohammadbadamchi


1

.
دلت با صفا کن،برایم دعا کن...
.
ترانه "برایم دعا کن"
خواننده : خاطره #پروانه
آهنگساز : عباس #خوشدل
.
پ.ن:متاسفانه اونقدر این چند روز اخبار بد شنیدیم که برای شنیدن قطعه ای موسیقی که رویه ثابت صفحه ی ماست باید از عبارت #کمی_تنوع استفاده کنیم.امیدواریم حالمون بهتر بشه.
.
به طور کامل از کانال #تلگرام دریافت کنید.
t.me/koronmusic
.
#موسیقی#موسیقی_سنتی#کرن_موزیک#koronmusic#موسیقی_ایرانی#persianmusic#موسیقی_سنتی_ایران#Traditional_music#موسیقی_دستگاهی#خاطره_پروانه#عباس_خوشدل


26