#داریوشاقبالی

Instagram photos and videos

#داریوشاقبالی#داریوش_اقبالی#داریوشیها#داریوش#ابی_آقای_صدا#شادمهرعقیلی#هایده_بانوی_آواز_ایران#شکیلا#مهستی_بانوی_آواز_گلها_و_دلها#استادمعین#موزیکویدیو_جدید#ترانه_ماندگار

Hashtags #داریوشاقبالی for Instagram

رودها در قلب دریاها پنهان میشدند و نسیم ها پیام عشق به هر سو می پراکندند ,و پرندگان در سراسر زمین ناله ی شوق بر میداشتند و جانوران,هر نیمه,با نیمه ی خویش در زمین می خرامیدندو یاس ها عطر خوش دوست داشتن را در فضا می افشاندند و اما …خدا همچنان تنها ماند و مجهول,و در ابدیت عظیم و بی پایان ملکوتش بی کس! و در آفرینش پهناورش بیگانه.می جست و نمی یافت.

آفریده هایش او را نمیتوانستند دید ,نمیتوانستند فهمید,می پرستیدندش,اما نمیشناختندش و خدا چشم براه (آشنا)بود.

پیکر تراش هنرمند و بزرگی که در میان انبوه مجسمه های گونه گونه اش غریب مانده است,در جمعیت چهره های سنگ و سرد تنها نفس می کشید.کسی (نمیخواست),کسی (نمی دید),کسی(عصیان نمیکرد),کسی عشق نمی ورزید,کسی نیازمند نبود,کسی درد نداشت…و…..وخداوند خدا ,برای حرفهایش مخاطبی نیافت!هیچکس او را نمیشناخت,هیچکس با او (انس )نمیتوانست بست……………………..(انسان)را آفرید!و این نخستین بهار خلقت بود....
................................‌.................. #آهنگ_قدیمی #آهنگ_خاطره_انگیز #آهنگ_عاشقانه #آهنگجدید 
#موزیکال #موزیکویدیو_جدید #موزیک_قدیمی #موزیک_بروز 
#ترانه_گرافی #ترانه_ماندگار #ترانه_عاشقانه #ترانه_قدیمی
#شکیلا #شادمهرعقیلی #شیرازمن #شیرازیها 
#ابی_آقای_صدا #احساسی_عاشقانه #استادمعین#معین_موزیک_ویدئو 
#خاطره_سازی #داریوشاقبالی #داریوشیها#هایده_بانوی_آواز_ایران #مهستی_بانوی_آواز_گلها_و_دلها#حرفدل #حمیراموزیک #حبیب_محبیان #عاشقانه_های_من#عاشقانه_های_من_و_تو


5

.
➕ اگر فردا آخرین روز دنیا باشد، جالب است!!
تمام خطوط تلفن دنیا پر می شود از جمله هایی مانند:
عاشقتم.
همیشه دوست داشتم.
هیچ وقت جرات نکردم بگویم "دوستت دارم".
مرا ببخش.
دلتنگتم.
و …
هزاران نفر برای دیدن کسی که دوست دارند، حاضرند کل داراییشان را بدهند تا وقت دیدن طرفشان را لحظه ای داشته باشند.
خیلی ها پشیمان میشوند که چرا خیانت کردند.
خیلی ها دنبال گرفتن یک بخشش ساده میروند، که سالها از هم دریغ کردند.
کاشکی که هر روز،
روز آخر بود..
تا ما انسان ها قدر لحظات زندگی را میفهمیدیم…
کاشکی به جای لج بازی و غرور،
لحظه ای را با عشق سپری میکردیم.
🌼 .
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
#آهنگ_قدیمی #آهنگ_خاطره_انگیز #آهنگ_عاشقانه #آهنگجدید
#موزیکال #موزیکویدیو_جدید #موزیک_قدیمی #موزیک_بروز
#ترانه_گرافی #ترانه_ماندگار #ترانه_عاشقانه #ترانه_قدیمی
#شکیلا #شادمهرعقیلی #شیرازمن #شیرازیها
#ابی_آقای_صدا #احساسی_عاشقانه #استادمعین #معین_موزیک_ویدئو
#خاطره_سازی #داریوشاقبالی #داریوشیها #هایده_بانوی_آواز_ایران #مهستی_بانوی_آواز_گلها_و_دلها #حرفدل #حمیراموزیک #حبیب_محبیان #عاشقانه_های_من #عاشقانه_های_من_و_تو


1

.
➕من در زندگیم از هیچ کس، هیچ وقت، هیچ انتظاری ندارم.
امیدوار هستم، اما انتظار ندارم.
چون انتظار ندارم نه مضطرب میشوم و نه خشمگین.
دلیلی ندارد که من صبح تا غروب
خود را درگیر این موضوع کنم که
مردمانِ جهان باید به میلِ من
و بر اساسِ انتظارِ من حرکت کنند.
و میدانم همه آدمها هر روز دارند اشتباه میکنند.
همه آدمها هر روز به حریم خودشان و حریم و حقوق و حرمت دیگران تجاوز میکنند.
همه کاری میکنند که من دوست ندارم.
همه کاری میکنند که من درست نمیدانم.
اما دنیا را اینگونه ساخته اند
و من باید با این واقعیت زندگی کنم.
من صبح تا غروب با چیزهایی روبرو هستم که دوست ندارم و درست نمیدانم و آرزو و امید من این بود که جورِ دیگری باشد اما نیست. این واقعیتِ دنیاست
و باید این موضوع را در زندگی بپذیریم.
🌼 .
.
. .
.
.
.
.
.
#آهنگ_قدیمی #آهنگ_خاطره_انگیز #آهنگ_عاشقانه #آهنگجدید
#موزیکال #موزیکویدیو_جدید #موزیک_قدیمی #موزیک_بروز
#ترانه_گرافی #ترانه_ماندگار #ترانه_عاشقانه #ترانه_قدیمی
#شکیلا #شادمهرعقیلی #شیرازمن #شیرازیها
#ابی_آقای_صدا #احساسی_عاشقانه #استادمعین #معین_موزیک_ویدئو
#خاطره_سازی #داریوشاقبالی #داریوشیها #هایده_بانوی_آواز_ایران #مهستی_بانوی_آواز_گلها_و_دلها #حرفدل #حمیراموزیک #حبیب_محبیان #عاشقانه_های_من #عاشقانه_های_من_و_تو


0

.
لطفا زندگی را زندگی کنید

جوانی ڪُنید ؛
جلویِ آینه با خودتان حرف بزنید ،
بلند بخندید و بِچَـرخید...!
خودتان را بغل ڪنید!

به دَرَڪ ڪه چه فڪری راجع به تو‌ میڪنند!
فڪرِ آنها تو را خوشبخت نمیڪند ؛

یڪ لحظه تصور ڪنید پیر و تنها و بیمارید، ڪه حتمأ این لحظه را خواهید داشت
آن لحظه تنها آرزویِتان یڪ روز از همین
روزهایِ جوانیِ شماست ڪه بیهوده
برایَش غُصه میخورید و بی هدف
شب را صبح و صبح‌تان را شب میڪنید.

این لحظه ها هیچ‌ جوره بر نمیگردند،
خودت، به خودت خوشبختی را هدیه ڪن،
خودت هیچوقت خودت را تَـرڪ نمیڪند...
🌼 .
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
#آهنگ_قدیمی #آهنگ_خاطره_انگیز #آهنگ_عاشقانه #آهنگجدید
#موزیکال #موزیکویدیو_جدید #موزیک_قدیمی #موزیک_بروز
#ترانه_گرافی #ترانه_ماندگار #ترانه_عاشقانه #ترانه_قدیمی
#شکیلا #شادمهرعقیلی #شیرازمن #شیرازیها
#ابی_آقای_صدا #احساسی_عاشقانه #استادمعین #معین_موزیک_ویدئو
#خاطره_سازی #داریوشاقبالی #داریوشیها #هایده_بانوی_آواز_ایران #مهستی_بانوی_آواز_گلها_و_دلها #حرفدل #حمیراموزیک #حبیب_محبیان #عاشقانه_های_من #عاشقانه_های_من_و_تو


1

.
يكى تو ميگويى
يكى او
يكى تو ميگويى
يكى او
و آنقدر اين داستان ادامه پيدا ميكند،
كه ديگر
نه تو ميگويى و
نه او!
و نيمى از روابط،
به همين سادگى عقيم ميشوند!
حلقه ى مفقوده ى نسلِ ما،
آرامش است
آرامشى كه گاهى خودمان نداريم،
اما از عالم و آدم انتظارش را داريم
مشكل غرورِ بيجاست
غرورى كه دقيقاً آنجا كه نبايد،
خرجش ميكنيم!
مشكل تنوع طلبى ست!
كه اگر اين نشد،فداى سرمان،
هستند امثالِ اينها و آنها كه جاىِ خالىِ هم را پر ميكنند!
نسلِ ما،
پر از حلقه هاى مفقوده اى است،
كه راستش را بخواهيد،
حوصله ى پيدا كردنش را نداريم!
خودمان را انداختيم داخلِ سراشيبىِ روابطى كه،
ميدانيم به دره ختم ميشود،
اما ترجيح ميدهيم از مسير لذت ببريم!

#علي_قاضي_نظام
#داریوش #گلایه #داریوش_گلایه #روابط_امروزی #داریوش_اقبالی #داریوشاقبالی #متن_خاص #متنعاشقانه #متن_سنگین


0

حضرت داریوش #داریوشاقبالی
#,خواننده
#موزیک
#اشعار
#داریوشاقبالی


0