#داریوش_جان_جانان_من_است

Instagram photos and videos

#داریوش_جان_جانان_من_است#داریوش_اقبالی#داریوش#dariusheghbali#dariush#deghbali#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند#داریوشیها#داریوش_عشق_است_و_بس#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار#dariush_eghbali#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما

Hashtags #داریوش_جان_جانان_من_است for Instagram

دهان دختر زیبا
/دکلمه/داریوش/شاعر : حمید مصدق

دهان دختر زیبا

دهان دختر زیبا تهی ز دندان است
كه هر شكسته دندان بهای یك نان است
هیچكس فكر نكردكه در آبادی ویران شده دیگر نان نیست
و همه مردم شهر بانگ برداشتند كه چرا سیمان نیست
و كسی فكر نكرد كه چرا ایمان نیست
و زمانی شده است كه به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست
@dariush.zendoni
@deghbali

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #دکلمه


3

دهان دختر زیبا
/دکلمه/داریوش/شاعر : حمید مصدق

دهان دختر زیبا

دهان دختر زیبا تهی ز دندان است
كه هر شكسته دندان بهای یك نان است
هیچكس فكر نكردكه در آبادی ویران شده دیگر نان نیست
و همه مردم شهر بانگ برداشتند كه چرا سیمان نیست
و كسی فكر نكرد كه چرا ایمان نیست
و زمانی شده است كه به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست
@dariush.zendoni
@deghbali

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #دکلمه


12

بوی خوب گندم/ترانه سرا : شهیار قنبری/آهنگساز : واروژان
/تنظیم : واروژان

کانال تلگرام مصلوب را جوین کنید
masloubcom
بوی خوب گندم

شهر تو شهر فرنگ
آدماش ترمه قبا
شهر من شهر دعا
همه گنبداش طلا
تن تو مثل تبر
تن من ریشه سخت
طپش عکس یه قلب
مونده اما رو درخت
بوی گندم مال من
هرچی که دارم مال تو
یه وجب خاک مال من
هرچی می‌کارم مال تو
بوی گندم مال من
هرچی که دارم مال تو
یه وجب خاک مال من
هرچی می‌کارم مال تو

@deghbali
#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#جان_جانان
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #بوی_خوب_گندم


77

💞Sokhtam Atash Gereftam Az Rafigh o Na Rafigh
Az Gharib o Ashena Yarane Ham Peyman Bgo💞

ضجهءنام آوران زخمی به خاموشی نزد
از خروش نعرهءانبوه گمنامان بگو
قصه های قهرمانان قهر ویرانگر نداشت
از غم وخشم جهانساز تهی دستان بگو
با زمستانی که می تازد به قتل عام باغ
از گل خشمی که می روید در این گلدان بگو

#dariush
#dariusheghbali
#dariush_eghbali
#dariush2000
#ayenehfoundation
#irajjanatiataei
#yavare_hamishe_momen
#داریوش
#داریوش_اقبالی
#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_نه_تکرارمیشود_نه_تکراری
#داریوش_جان_جانان_من_است
#داریوش_عشق_است_و_بس
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#ایرج_جنتی_عطایی
#یاور_همیشه_مومن
#یاور_از_ره_رسیده
#با #من #از #ایران #بگو
#آیینه


10

ازاین تکراربیهوده دلم تنگه

#داریوش_جان_جانان_من_است
#داریوش_اقبالی 💙💙


0

يك بار هم
این دوستت دارم لعنتی را
به کسی نه، به خود خودت بگو.
خودت برای خودت ناز کن.
خندیدی به خودت بگو ای جان...
لذت ببر از تمام روزهای خلوتت.
از کنج همیشگی با شانه به مو زدن های بی قرار، بی ملاقات.
با پای پنجره آمدن و "چشم به راه نبودن"
آری با همین ها شاد شو ...
#داریوش_جان_جانان_من_است


223

ای جان 😍❤️🙏 چقدر میلاد کوچولو بوده هزار ماشالله به داریوش و کل خانواده اقبالی❤️🙏👌
#داریوش_جان_جانان_من_است #داریوش_کبیر_موزیک_ایران #داریوش_اقبالی #داریوش_سفیر_عشق #میلاد_اقبالی


77

ماخویش ندانستیم... #داریوش_جان_جانان_من_است
#داریوش_اقبالی 💙💙


0

متن با شما من فقط میگم به به ، حس قشنگی ست …

بودن انسان هایی که به یک چشم بر هم زدن

دلت را پر از حس زیبای به پرواز در آمدن ، میکنند …❤️❤️🙏
فدای اون لبخند زیبات 👌💎
#داریوش_اقبالی #داریوش_جان_جانان_من_است #داریوش_کبیر_موزیک_ایران #آدم_باید_آدم_باشه #پیامبر_پاکی_داریوش_اقبالی
#همیشه_بمان🌹همیشه_بخوان🌹


121