#داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی

Instagram photos and videos

#داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی#خاطره_ها#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد#نوستالژیک#بهروزوثوقى#فرامرزقریبیان#دهه_شصت#ناصرملکمطیعی#رضا_بیک_ایمانوردی#همدان_شهر_خوبان#فریدون_فرخزاد

Hashtags #داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی for Instagram

👈ورق بزنید
بخش اول خاطرات عالیجناب #بهروزوثوقى
👈وقتی خاطرات #بهروزوثوقى رو می شنوم ناخودآگاه بغض گلویم رو میگیرد برای اسطوره ای که چهل سال بی آنکه جرمی مرتکب شده باشد بی گناه در غربت است و هر وقت سخن گفته جز عشق به مردم خاک وطنش در در کلامش نبوده و ایستاده در غبار نامهربانی ها تا روزی بازگردد به #خانه_پدری 👉
#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد
#داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی
#ناصرملکمطیعی 💙💙💙
#ایرج_قادری 💓💓💓
#بهمن_مفید 💚💚💚 #منوچهروثوق 💜💜💜
#رضا_بیک_ایمانوردی 🧡🧡🧡
#خاطره_ها 💛💛💛
#دهه_پنجاه 💖💖💖
#نسل_سوخته 🖤🖤🖤
#دهه_شصت 🖤🖤🖤
#پاسارگاد 💚💚💚
#نوستالژیک 💛💛💛
#سینمای_ایران 💗💗💗


3

👈حس عالیجناب وثوقی با شنیدن این ترانه چه زیباست واقعا باید در روز ملی سینما در ایران جشن بزرگداشت تجلیل از 🌹🌹 فعالیت هنری عالیجناب#بهروزوثوقى برگزار میشد🌹 پشت اون حس با چشمهای بسته تموم اون🌹 خاطرات خوب از گذشته ها نهفته هست دوباره باز خواهی🌹 گشت⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ به خانه و جشن باشکوه برایت خواهند گرفت🌹 عاشقانت و نسلی که تو رو ندید عاشقت🌹 شد نامت رو فریاد خواهند زد نامت تا 🌹 ابدیت بر بلندای تاریخ این🌹 سرزمین🌹 جاودانه خواهد بود🌹 عالیجنابب # بهروز وثوقی 🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💚💙💙💙💙💙💙🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💚💚💛💛💛💛💛💛💝💝💔💝💝💝💝💔💝💝💝💝💝💝💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💜💜💜💜💜💜💕💕💕💕💕💕💕💕💕💜💕💜💜💜💜💜💜💜💚💚💙💖💕💓💔🧡💜🧡💜🖤💝💞💞💟💙💕💕💓💓💓💛💜🖤🖤💞💤💤💤💤👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💟💤💤💤💤💤💤💤💤🖤🖤#نوستالژیک #فرامرزقریبیان #ناصرملکمطیعی #رضا_بیک_ایمانوردی #قدیم #خاطره_ها #مسعود_کیمیایی_ #همدان_شهر_خوبان #رفاقت
👇👇👇 #داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی


5

👈بخشی از خاطرات عالیجناب #بهروزوثوقى از فیلم #گوزنها 👉👉👉
#خاطرات_بهروزوثوقی_ #فرامرزقریبیان #مسعود کیمیایی #نوستالژیک#ناصرملکمطیعی #دهه_پنجاه #رورگار_جوانی #ایرج_قادری #فریدون_فرخزاد #رضا_بیک_ایمانوردی #روزگارتون_پر_از_اتفاق_های_قشنگ_دلنشین🍃🍂🍁🍀🌿🌷🌸💮🌹🌺🌻🌾🍃🍂🍁🍀🌿🌷🌸🌸💮🌺🌻🌻🌾🍃🍂🍁🍀🌿💐🌸🌹🌺🌻🌾🍃🍂🍁🍀🌿🌷💮🌺🌾🍃🍂🍂🍁🌿🌿💮🌹🌻🌻🌼🌾🍃🍃🍂🍁🍀🌿🌷🌻🌼🌾🍃🍂🍁🍀🌿🌷💮🌺🌻🌼🌾 👇👇👇
#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد
#داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی


7

👈درسی که با مهر روزگار نیاموزیم
با قهر روزگار خواهیم آموخت 👉👉
🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠راحت شاد ناصر خان ملک مطیعی 🌹
#داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی
#ناصرملکمطیعی #نوستالژیک #زندگی #خاطره_ها #ایرج_قادری #فریدون_فرخزاد #رضا_بیک_ایمانوردی #هایده_مهستی #وطن #ممنوعه #ناصرحجازی #همدان_شهر_خوبان #دهه_شصت 👇👇
#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد


3

#داریوش_عشق_تنهایی_سکوت_دلتنگی
🌠🌠🌧🌧🌧🌧🌠🌠🌧🌧🌧🌠🌧🌧🌧🌧🌧🌠🌠🌠🌧🌧🌧🌧
آنان که #داریوش را خدای خود می دانند❤
کفرش به کنار عجب خداییییییی ❤ دارررررررر ر❤ رررنننننننننننننددددددددددددد❤


3

The end of the page