#درختهای_باران_دیده

Instagram photos and videos

#درختهای_باران_دیده#بهمن_بنی_هاشمی#گزیده#کتاب#تهران#کتابخوانی#نشرسیب_سرخ#شعر#ادبیات#دزدانه_نگاه#پاییز#احسان_ناصری#درختان#خاک#باغ#رخ#خزان#نشر_سیب_سرخ#چمن#بهار#videoart#تابستان

Hashtags #درختهای_باران_دیده for Instagram

🍎🍁
گویی شب هجرت ار چه تب می زاید
آخر شب غم روز طرب می زاید
آبستن روز است شب اما شب من
هر صبح به جای روز شب می زاید
.
.
📝 شعر از #میرداماد
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#شب #روز #صبح #غم #طرب
#هجرت #تب #نشرسیب_سرخ
#چمن #بهار #کتاب #کتابخوانی
#تهران #پاییز


1

🍎🍁
صبح پاییزی تان بخیر
.
.
گویند خزان رنگِ رخِ باغ شکست
برگ از سرِ شاخ آمد و بر خاک نشست
تا روی تو دیدند درختانِ چمن
کردند برون بهار را دست به دست
.
.
📝 شعر از #نظام_دستغیب_شیراری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#نشرسیب_سرخ #چمن #بهار
#کتاب #کتابخوانی #تهران #پاییز


6

🍎🍁
#نقاش که بس شکل نکو می سازد
#گل را به هزار #رنگ و بو می سازد
تا روی تو دیده رفته دستش از کار
هر گه که #قلم گرفته رو می سازد
.
. .
📝 شعر از #میریحیی_کاشی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ
#کتاب #کتابخوانی #تهران #پاییز
#collage by #slimesunday


3

🍁🍎
خون گشت مرا ز هجر یاران، دیده
زین غم شده چون سیل بهاران، دیده
گر دست به من زنند می ریزد اشک
مانند درخت های باران دیده
.
. .
.
📝 شعر از #قپلان_بیک
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#نشرسیب_سرخ #باران_دیده #بهاران #اشک #پاییز #باران #سیل #دیده #یاران
#کتاب #کتابخوانی #تهران

#videoart by #mahgellan
#rainy #autumn #tree


1

🍎🍁
دارند ز #مرگ و خواب #اندیشه وران
بحثی با هم در این #جهان گذران
می دانی #خواب چیست؟ مرگی ست #سبک
می دانی مرگ چیست؟ خوابی ست #گران
.
.
.
📝 شعر از #منیر_لاهوری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#videoart by #larapaulussen
.
.
#گزیده #شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ #پاییز
#کتاب #کتابخوانی #تهران


2

🍎🍁
ظاهربینان صفای صورت طلبند
معنی طلبان پاکی طینت طلبند
خامی ست اسیر نقش ظاهر بودن
اطفال ز شاهنامه صورت طلبند
.
.
📝 شعر از #اشرف_مازندرانی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #رباعی #سبک_هندی
#اسیر #شعر #ادبیات #شاهنامه
#نشرسیب_سرخ #صورت #طینت
#کتاب #کتابخوانی #تهران #صفا #شاهنامه #پاییز


0

🍎🌱
گویند خزان رنگِ رخِ باغ شکست
برگ از سرِ شاخ آمد و بر خاک نشست
تا روی تو دیدند درختانِ چمن
کردند برون بهار را دست به دست
.
.
📝 شعر از #نظام_دستغیب_شیراری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#نشرسیب_سرخ #چمن #بهار
#کتاب #کتابخوانی #تهران


2

🍎🌱
از موج سراب آب خوردن نتوان
می در قدح حباب خوردن نتوان
از خوان فلک به وهم قانع می باش
قرص مه و آفتاب خوردن نتوان
.
.
📝 شعر از #بیدل_دهلوی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ #موج #آب
#حباب #قدح #سراب #فلک #وهم
#کتاب #کتابخوانی #تهران


1

🍎🌱
از روی تو برق در نقاب افتاده ست
از چشم تو شعله در شراب افتاده ست
بر سازِ شکست چون نپیچد زلفت
این سایه ز بام آفتاب افتاده ست
.
.
📝 شعر از #بیدل_دهلوی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ
#کتاب #کتابخوانی #تهران


0

🍎🌱
بیش از دو جهانیم و کمِ خویشتنیم
خورشید جهان و شبنمِ خویشتنیم
آنیم که همچو صورت دورنما
خردیم و بزرگ عالم خویشتنیم
.
.
📝 شعر از #شوکت_بخارایی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ #شب
#کتاب #کتابخوانی #تهران


1

🍎📚
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که دلتان بخواهد به جای جستجوی کتابی برای اشعاری ناب مستقیما به سراغ کتابی بروید که پیش از شما کسی از بین اشعاری، ناب ترینشان را انتخاب کرده باشد؟
مجموعه ی «گزیده» ی نشر سیب سرخ مجموعه ای ست از کتاب هایی در قطع جیبی که هرکدامشان گلچینی است از شعرهاي ناب. از این مجموعه تا به حال دو عنوان به چاپ رسیده است:
📙 درخت های باران دیده
گزیده ی رباعیات دوره سبک هندی
به پژوهش و گزینش بهمن بنی هاشمی
📙 دزدانه نگاه
گزیده ای چند از شاعران مکتب وقوع
به پژوهش و گزینش احسان ناصری
.
.
.
.
#نشرسیب_سرخ #گزیده #گلچین #جیبی #دزدانه_نگاه #درختهای_باران_دیده #کتاب #شعر
#کتابخوانی #تهران#تابستان #شعرناب


1

🌱🍎📖
چند رباعی از کتاب «درخت های باران دیده» ، به پژوهش و گزینش «بهمن بنی هاشمی»، از مجموعه ی #گزیده ی نشر سیب سرخ
.
.
.
گویند که نیست رو به جنت غم را
ره نیست در آن دیار نامحرم را
حاشا که توان به خاطر جمع آسود
آنجا که برهنه کرده اند آدم را
.
.
ای دل بسیا بی قراری چه کنم؟
بسیار ز صبر برکناری چه کنم؟
زو رحم مجوی گفتمت اما تو
یک ذره به خود رحم ندارب چه کنم؟
.
.
شب مست جنون به سیر مهتاب شدم
روی تو به یاد آمد و بی تاب شدم
گشتم همه تن خیال تو، وآنگه دست
در گردن خود کردم و در خواب شدم
.
.
خرید اینترنتی در سایت نشر سیب سرخ
www.nashresibesorkh.ir
قیمت:12000تومان
.
.
#نشرسیب_سرخ #گزیده #درختهای_باران_دیده #بهمن_بنی_هاشمی #کتاب #کتابخوانی #تهران #مرداد


1

🌱🍎
درخت های باران دیده از مجموعه ی #گزیده ی نشر سیب سرخ، منتخبی است از رباعیات دوره ی سبک هندی، به گزینش و پژوهش بهمن بنی هاشمی
قیمت پشت جلد :12000تومان

#خرید_اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ
‏www.nashresibesorkh.ir

در این کتاب می خوانید:

می نوش در این چمن که هر دم سوری ست
هر قمری و سرو موسیی و طوری ست
هر نغمه اناالحقب ست گر حق شنوی
هر میوه ز دار، سرنگون منصوری ست .
.
.
.
#نشرسیب_سرخ #درختهای_باران_دیده #لطفی_تبریزی #بهمن_بني_هاشمي #کتاب #شعر #کتابخوانی #مطالعه #تهران #تابستان


1

🍎📚
مجموعه ی «گزیده» ی نشر سیب سرخ مجموعه ای ست از کتاب هایی در قطع جیبی که هرکدامشان گلچینی از شعرهاي ناب مي باشد. از این مجموعه تا به حال دو عنوان به چاپ رسیده است:
📙 درخت های باران دیده
گزیده ی رباعیات دوره سبک هندی
به پژوهش و گزینش بهمن بنی هاشمی
📙 دزدانه نگاه
گزیده ای چند از شاعران مکتب وقوع
به پژوهش و گزینش احسان ناصری
.
.
.
.
#نشر_سیب_سرخ #گزیده #گلچین #جیبی #دزدانه_نگاه #درختهای_باران_دیده #کتاب #شعر
#کتابخوانی📚


4

چهارشنبه دوم خرداد به همت جناب شویراد و کانون ادب‌نامه مراسم نقد دو کتاب #درخت‌های_باران‌دیده و #دزدانه‌نگاه در دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب برگزار خواهد شد.
سپاس‌گزارم از دو دوست دانشمندم جناب سیدعبدالرضا موسوی طبری و جناب جواد بلندی که به درخواست بنده برای سخنرانی و نقد پاسخ دادند.
چهارشنبه دوم خرداد ساعت پانزده
سالن شهید عضدی، ساختمان آموزش دانشگاه پیام نور تهران جنوب، خیابان نجات‌الهی بالاتر از خیابان ورشو، طبقهٔ هفتم

#رضاموسوی_طبری
#جوادبلندی
#سیدرضاموسوی_طبری
#سیدعبدالرضاموسوی_طبری
#بهمن_بنی_هاشمی
#احسان_ناصری
#درختهای_باران_دیده
#دزدانه_نگاه


7

به همت دوست عزیزم #محمدرستمی مدیر ادیب و هنرمند فرهنگسرای نی‌ریز و مسئولان محترم شهر کتاب ساری مراسم نقد دو کتاب "دزدانه‌نگاه" و "درخت‌های باران‌دیده" برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم از استادان عزیز جناب دکتر حسین حسن‌پور آلاشتی و جناب دکتر عبدالجبار کاکایی که زحمت نقد این دو مجموعه را به عهده گرفتند.
همچنین سپاسگزارم از دوستان شاعر عزیزم جنابان صابر قدیمی، علی‌رضا بدیع، امید روزبه، سعید سکاکی و دوستان گرانقدر و شاعران عزیز مازندرانی که در این نشست شرکت خواهند کرد.

یک‌شنبه، بیست‌وسوم اردیبهشت، ساعت هجده، شهر کتاب ساری

#درختهای_باران_دیده
#دزدانه_نگاه
#بهمن_بنی_هاشمی
#عبدالجبارکاکایی
#علیرضابدیع
#صابرقدیمی
#احسان_ناصری
#حسین_حسنپور


12

معرفی کتاب جدید بنده به لطف و بزرگواری شاعر بزرگوار جناب سعید بیابانکی
سپاس فراوان از ایشان که بارها شرمندهٔ لطف ایشان شده‌ام

غزلی از ایشان:

گواه تشنگی دشت‌های عریان است
گلی که گوش‌به‌زنگ نماز باران است

نشسته است به سوگ کدام سرو شهید
شقایقی که در این کوه سربه‌دامان است؟

به گوش او چه بخوانم که او حبیب خداست
غم است و در دل من سال‌هاست مهمان است

ز گیسوان سیاهت بپرس می‌داند
که روزگار پریشان من پریشان است

من آن مترسک کورم که روز و شب حیران
میان مزرعهٔ آفتابگردان است

عجب حکایت تلخی که تیغ حمامی
هنوز منتظر میرزا تقی خان است

کسی سلام مرا پاسخی نخواهد داد
کجایی ای اخوان؟ باز هم زمستان است
#سعیدبیابانکی

#بهمن_بنی_هاشمی
#درختهای_باران_دیده
#شبکه_چهار


24

ویدئوی نخست:
با خواندن #درختهای_باران_دیده نمونه‌هایی را از مضامین رباعی‌های سبک هندی خواهید دید که در شعر معاصر تکرار شده است.
بهره‌گیری از اشعار شاعران پیشین پدیده‌ای تازه نیست. در تاریخ شعر فارسی نمونه‌های فراوانی از این تاثیرپذیری‌ها دیده می‌شود.
ایرج زبردست نیز از رباعی‌سرایان خوب معاصر است. امیدوارم با این اشارهٔ کوچک توانایی بالای ایشان زیر سوال نرود.

ویدئوی دوم:
#دزدانه_نگاه مقدمه‌ای است برای آشنایی با مکتب وقوع. خواندن این کتاب را به علاقه‌مندان شعر کهن و همچنین غزل‌سرایان و ترانه‌سرایان معاصر پیشنهاد می‌کنم. نمونه ای از تک‌بیت‌های این گزیده:
خوشا شبی که در آغوش گیرمش تا روز
به زیر پهلوی او دست من به خواب رود
#شهیدی_قمی

سپاس‌گزارم از #محمدنوروزی شاعر عزیز و دوست گرانقدر بابت برنامهٔ خوب معرفی کتابش.

#ایرج_زبردست
#بهمن_بنی_هاشمی
#احسان_ناصری

@irajzebardast


27

آیین رونمایی کتاب دیگری از برادر عزیزم دکتر بهمن بنی هاشمی فردا جمعه 14/2/97 ساعت 16 در غرفه 29 راهروی 18 در انتشارات سیب سرخ برگزار میشود . همچنین در همین مراسم کتابی نیز از دوست ادیب و فاضل و هنرمندم احسان ناصری که به حق در هر هنری ذوالفنون است رونمایی میشود.
🌷🌷🌷🌷
#دکتر_بهمن_بنی_هاشمی
#احسان_ناصری
#نشر_سیب_سرخ
#بهمن_بنی_هاشمی
@bahman_banihashemi
@__sibesorkhpublication__
#درختهای_باران_دیده
#دزدانه_نگاه


22

کتاب "دزدانه‌نگاه" به پژوهش و گزینش دوست عزيز و اديب و دانشمندم استاد احسان ناصری، بِهْ‌گزینی‌ست چند از اشعار موسوم به وقوعیات که به شعر قرن دهم می‌پردازد همچنین کتاب "درخت‌های باران‌دیده" به پژوهش و گزینش دكتر بهمن بنی‌هاشمی عزيز به رباعیات دوره‌ی سبک هندی پرداخته‌است.
هر دوی این آثار دریچه‌ی متفاوتی از زیباشناسیِ سپهر بی‌کرانِ شعر پارسی را برای علاقمندان باز می‌کند.
خواندن این دو اثر را به دوستان عزیز پیشنهادمی‌کنم. [...مطالعه‌ی این طیف از شعر پارسی به علاقمندان و شعر معاصر- علی‌الخصوص عاشقانه‌سرایان و دست‌اندرکارانِ شعر محاوره (به قول مصطلح ترانه)توصیه‌می‌شود؛ چراکه مضامین
عاشقانه و سیرِ واقعیِ لحظات و سکنات بین عاشق و معشوقِ زمینی به متعددترین و ظریف‌اندیشانه‌ترین وجهِ خود - درعین سادگی و عدم‌ِاستعمال از لغاتی که برای آنها دشواریاب‌بوده
و عموماً موجب فاصله‌گرفتنِ ایشان از گنجینه‌ی اشعار کهن گردیده‌است - در این مکتبِ
شعری متجلّی است- نقل به مضمون از مقدمه‌ی پژوهشگر]

اين آثار در نمايشگاه كتاب امسال حضور دارند و آيين رونمايى و جشن امضاي اين آثار ارزشمند در نمايشگاه كتاب راهرو ١٨ غرفه ٢٩ خواهد بود
#بهمن_بنی_هاشمی
#احسان_ناصری
#دزدانه_نگاه
#درختهای_باران_دیده
#سبک_هندی
#مکتب_وقوع #نمايشگاه_كتاب


10

The end of the page