#درختهای_باران_دیده

Instagram photos and videos

#درختهای_باران_دیده#بهمن_بنی_هاشمی#گزیده#کتابخوانی#تهران#کتاب#شعر#نشرسیب_سرخ#ادبیات#پاییز#سبک_هندی#دزدانه_نگاه#خزان#رخ#باغ#خاک#احسان_ناصری#درختان#چمن#شاهنامه#زمستان#نشرسيب_سرخ

Hashtags #درختهای_باران_دیده for Instagram

🍎❄
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که دلتان بخواهد به جای جستجوی کتابی برای اشعاری ناب مستقیما به سراغ کتابی بروید که پیش از شما کسی از بین اشعاری، ناب ترینشان را انتخاب کرده باشد؟
مجموعه ی «گزیده» ی نشر سیب سرخ مجموعه ای ست از کتاب هایی در قطع جیبی که هرکدامشان گلچینی است از شعرهاي ناب. از این مجموعه تا به حال دو عنوان به چاپ رسیده است:
📙 درخت های باران دیده
گزیده ی رباعیات دوره سبک هندی
به پژوهش و گزینش بهمن بنی هاشمی
📙 دزدانه نگاه
گزیده ای چند از شاعران مکتب وقوع
به پژوهش و گزینش احسان ناصری
.
.
.
.
#نشرسیب_سرخ
#گزیده
#گلچین
#جیبی
#دزدانه_نگاه
#احسان_ناصری
#درختهای_باران_دیده
#بهمن_بني_هاشمي
#کتاب
#شعر
#کتابخوانی
#تهران
#زمستان
#شعرناب


6

🍁🍎
نیم روزتان بخیر!
.
.
خون گشت مرا ز هجر یاران، دیده
زین غم شده چون سیل بهاران، دیده
گر دست به من زنند می ریزد اشک
مانند درخت های باران دیده
.
. .
.
📝 شعر از #قپلان_بیک
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#نشرسیب_سرخ #باران_دیده #بهاران #اشک #باران #سیل #دیده #یاران #کتاب #کتابخوانی #تهران #زمستان

#videoart by #mahgellan
#rainy #autumn #tree


7

🍎❄
.
.
امشب که دلیرانه به رویش دیدم
مستانه گل از گلشن حسنش چیدم
رو کرد نهان و من چو طفلان،صاحب!
گل گفتم و گریه کردم و خوابیدم
.
.
.
.
📝 شعر از #صاحب_کاشانی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
.
.
#نشرسيب_سرخ
#گزیده
#شعر
#سبک_هندی
#شعرخوانی
#کتاب
#کتابخوانی
#چاه
#گل
#دلیر
#گریه
#تهران
#زمستان
.


0

🍎❄
صبحتان گرم و پرنشاط
.
.
از روی تو برق در نقاب افتاده ست
از چشم تو شعله در شراب افتاده ست
بر سازِ شکست چون نپیچد زلفت
این سایه ز بام آفتاب افتاده ست
.
.
📝 شعر از #بیدل_دهلوی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ
#کتاب #کتابخوانی #تهران #زمستان


4

🍎❄
صبحتان سرشار از شادی
.
.
.
بیش از دو جهانیم و کمِ خویشتنیم
خورشید جهان و شبنمِ خویشتنیم
آنیم که همچو صورت دورنما
خردیم و بزرگ عالم خویشتنیم
.
.
📝 شعر از #شوکت_بخارایی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر
#ادبیات
#نشرسیب_سرخ
#جهان
#شبنم
#صورت
#عالم
#خورشید
#بزرگ
#شب
#کتاب
#کتابخوانی
#تهران
#زمستان


5

🍎❄
صبح زمستانی تان بخیر
.
.
.
ظاهربینان صفای صورت طلبند
معنی طلبان پاکی طینت طلبند
خامی ست اسیر نقش ظاهر بودن
اطفال ز شاهنامه صورت طلبند
.
.
.
.
.
📝 شعر از #اشرف_مازندرانی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
.
.
.

#گزیده #رباعی #سبک_هندی
#اسیر #شعر #ادبیات #شاهنامه
#نشرسیب_سرخ #صورت #طینت
#کتاب #کتابخوانی #تهران #صفا #شاهنامه #زمستان


6

🍎🍁
صبح پاییزی تان بخیر
.
.
.
ظاهربینان صفای صورت طلبند
معنی طلبان پاکی طینت طلبند
خامی ست اسیر نقش ظاهر بودن
اطفال ز شاهنامه صورت طلبند
.
.
.
.
📝 شعر از #اشرف_مازندرانی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#نشرسیب_سرخ
#گزیده
#رباعی
#سبک_هندی
#اسیر
#شعر
#ادبیات
#شاهنامه
#صورت
#طینت
#کتاب
#کتابخوانی
#تهران
#صفا
#شاهنامه
#پاییز


3

🍎🍁
صبح پاییزی تان خوش.
.
.
زین پیش که دل قابل فرهنگ نبود
از پیچ و خم تعلّقم ننگ نبود
آگاهی ام از هر دو جهان وحشت داد
تا بال نداشتم قفس تنگ نبود
.
.
.
📝 شعر از #بیدل_دهلوی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
.
.
#نشرسيب_سرخ
#گزیده
#شعر
#سبک_هندی
#شعرخوانی
#کتاب
#کتابخوانی
#جهان
#قفس
#آگاهی
#ننگ
#دل
#تهران
#پاییز


4

.
لبخند پایانی "پاییز"
آرام و گرم...
می نشیند روی صورت آسمان
با دستانی بدون چتر
شاید...باران بارید
روی پلک های "دلم"
هرچه خواهی آرزو کن...
.
.
.
.
#fall#photographer #goodday #good_freinds
#پاییز#عکاسی#عکس#روزهای_آخر_پاییز #درختهای_باران_دیده #رنگ_پاییزیی_برگها .
.
Photo by shadi silakhori


0

🍎🍁
گویی شب هجرت ار چه تب می زاید
آخر شب غم روز طرب می زاید
آبستن روز است شب اما شب من
هر صبح به جای روز شب می زاید
.
.
📝 شعر از #میرداماد
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#خزان
#رخ
#باغ
#شعر
#ادبیات
#شب
#روز
#صبح
#غم
#طرب
#هجرت
#تب
#نشرسیب_سرخ
#چمن
#کتاب
#کتابخوانی
#تهران
#پاییز


5

🍎🍁
گویند خزان رنگِ رخِ باغ شکست
برگ از سرِ شاخ آمد و بر خاک نشست
تا روی تو دیدند درختانِ چمن
کردند برون بهار را دست به دست
.
.
📝 شعر از #نظام_دستغیب_شیراری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#خزان
#رخ
#باغ
#شعر
#ادبیات
#خاک
#درختان
#نشرسیب_سرخ
#چمن
#بهار
#کتاب
#کتابخوانی
#تهران
#پاییز


6

🍎🍁
مجموعه ی «گزیده» ی نشر سیب سرخ
.
.
.
📘دزدانه نگاه / گزیده ای از اشعار شاعران مکتبِ وقوع / به گزینش و پژوهش #احسان_ناصری
📙درخت های باران دیده / گزیده ای از رباعیات شاعران سبک هندی / به گزینش و پژوهش #بهمن_بنی_هاشمی
.
.
.
.
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ
www.nashresibesorkh.ir
.
.
.
#نشرسیب_سرخ
#دزدانه_نگاه
#درختهای_باران_دیده
#کتاب
#کتابخوانی
#شعر
#شاعر
#مکتب_وقوع
#سبک_هندی
#تهران
#پاییز


4

🍎🍁
هر راه و روش که بینی از اهل جهان
حال تو بود که یابی اش از دگران
هرکس که سرش به گردش آید بیند
عالم همه را به رنگ خویش سرگردان
.
.
. .
.
.
📝 شعر از #تجلی_شیرازی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
.
.
#نشرسيب_سرخ
#گزیده
#شعر
#سبک_هندی
#شعرخوانی
#کتاب
#کتابخوانی
#جهان
#رنگ
#سرگردان
#عالم
#روش
#تهران
#پاییز


2

🍎🍁
امشب که دلیرانه به رویش دیدم
مستانه گل از گلشن حسنش چیدم
رو کرد نهان و من چو طفلان،صاحب!
گل گفتم و گریه کردم و خوابیدم
.
.
.
.
📝 شعر از #صاحب_کاشانی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
.
.
#نشرسيب_سرخ
#گزیده
#شعر
#سبک_هندی
#شعرخوانی
#کتاب
#کتابخوانی
#چاه
#گل
#دلیر
#گریه
#تهران
#پاییز
.


3

🍎🍁
صبحِ پاییزی تان شاد.
.
.
ای برده جمال تو ز خورشید کلاه
رخسار تو آتش زده در خرمن ماه
از خجلت روی آتشینت یوسف
تا آب نشد، برون نیامد از چاه
.
.
.
.
📝 شعر از #غنی_کشمیری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
.
.
#نشرسيب_سرخ
#گزیده
#شعر
#سبک_هندی
#شعرخوانی
#کتاب
#کتابخوانی
#خورشید
#رخسار
#آتش
#آب
#یوسف
#چاه
#تهران
#پاییز
.
.
.
#flowers #stilllife #photography by #doan_ly


3

🍎🍁
صبح پاییزی تان طلایی
.
.
گویند خزان رنگِ رخِ باغ شکست
برگ از سرِ شاخ آمد و بر خاک نشست
تا روی تو دیدند درختانِ چمن
کردند برون بهار را دست به دست
.
.
📝 شعر از #نظام_دستغیب_شیراری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#نشرسیب_سرخ #چمن #بهار
#کتاب #کتابخوانی #تهران #پاییز


1

🍎🍁
صبح پاییزی تان بخیر
.
.
.
ای در طلب #مرهم وصلت دل ریش
مشتاق تو جان بود به #جان بیش از پیش
سوی تو همیشه رو به #خورشید آیم
تا #سایه ی من نیفتد از من در پیش
.
.
.
.
📝 شعر از #فوجی_نیشابوری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#illustration by #fabiatom
.
.
#گزیده
#شعر
#ادبیات
#نشرسیب_سرخ
#پاییز
#کتاب
#کتابخوانی
#تهران


1

🍎🍁
گویی شب هجرت ار چه تب می زاید
آخر شب غم روز طرب می زاید
آبستن روز است شب اما شب من
هر صبح به جای روز شب می زاید
.
.
📝 شعر از #میرداماد
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#شب #روز #صبح #غم #طرب
#هجرت #تب #نشرسیب_سرخ
#چمن #بهار #کتاب #کتابخوانی
#تهران #پاییز


1

🍎🍁
صبح پاییزی تان بخیر
.
.
گویند خزان رنگِ رخِ باغ شکست
برگ از سرِ شاخ آمد و بر خاک نشست
تا روی تو دیدند درختانِ چمن
کردند برون بهار را دست به دست
.
.
📝 شعر از #نظام_دستغیب_شیراری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#نشرسیب_سرخ #چمن #بهار
#کتاب #کتابخوانی #تهران #پاییز


6

🍎🍁
#نقاش که بس شکل نکو می سازد
#گل را به هزار #رنگ و بو می سازد
تا روی تو دیده رفته دستش از کار
هر گه که #قلم گرفته رو می سازد
.
. .
📝 شعر از #میریحیی_کاشی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ
#کتاب #کتابخوانی #تهران #پاییز
#collage by #slimesunday


3

🍁🍎
خون گشت مرا ز هجر یاران، دیده
زین غم شده چون سیل بهاران، دیده
گر دست به من زنند می ریزد اشک
مانند درخت های باران دیده
.
. .
.
📝 شعر از #قپلان_بیک
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#نشرسیب_سرخ #باران_دیده #بهاران #اشک #پاییز #باران #سیل #دیده #یاران
#کتاب #کتابخوانی #تهران

#videoart by #mahgellan
#rainy #autumn #tree


0

🍎🍁
دارند ز #مرگ و خواب #اندیشه وران
بحثی با هم در این #جهان گذران
می دانی #خواب چیست؟ مرگی ست #سبک
می دانی مرگ چیست؟ خوابی ست #گران
.
.
.
📝 شعر از #منیر_لاهوری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#videoart by #larapaulussen
.
.
#گزیده #شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ #پاییز
#کتاب #کتابخوانی #تهران


2

🍎🍁
ظاهربینان صفای صورت طلبند
معنی طلبان پاکی طینت طلبند
خامی ست اسیر نقش ظاهر بودن
اطفال ز شاهنامه صورت طلبند
.
.
📝 شعر از #اشرف_مازندرانی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #رباعی #سبک_هندی
#اسیر #شعر #ادبیات #شاهنامه
#نشرسیب_سرخ #صورت #طینت
#کتاب #کتابخوانی #تهران #صفا #شاهنامه #پاییز


0

🍎🌱
گویند خزان رنگِ رخِ باغ شکست
برگ از سرِ شاخ آمد و بر خاک نشست
تا روی تو دیدند درختانِ چمن
کردند برون بهار را دست به دست
.
.
📝 شعر از #نظام_دستغیب_شیراری
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده #خزان #رخ #باغ
#شعر #ادبیات #خاک #درختان
#نشرسیب_سرخ #چمن #بهار
#کتاب #کتابخوانی #تهران


2

🍎🌱
از موج سراب آب خوردن نتوان
می در قدح حباب خوردن نتوان
از خوان فلک به وهم قانع می باش
قرص مه و آفتاب خوردن نتوان
.
.
📝 شعر از #بیدل_دهلوی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ #موج #آب
#حباب #قدح #سراب #فلک #وهم
#کتاب #کتابخوانی #تهران


1

🍎🌱
از روی تو برق در نقاب افتاده ست
از چشم تو شعله در شراب افتاده ست
بر سازِ شکست چون نپیچد زلفت
این سایه ز بام آفتاب افتاده ست
.
.
📝 شعر از #بیدل_دهلوی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ
#کتاب #کتابخوانی #تهران


0

🍎🌱
بیش از دو جهانیم و کمِ خویشتنیم
خورشید جهان و شبنمِ خویشتنیم
آنیم که همچو صورت دورنما
خردیم و بزرگ عالم خویشتنیم
.
.
📝 شعر از #شوکت_بخارایی
📖 از کتاب #درختهای_باران_دیده
👤 به پژوهش و گزینش #بهمن_بنی_هاشمی
💻 خرید اینترنتی از سایت نشر سیب سرخ

www.nashresibesorkh.ir
.
.
#گزیده
#شعر #ادبیات
#نشرسیب_سرخ #شب
#کتاب #کتابخوانی #تهران


1

🍎📚
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که دلتان بخواهد به جای جستجوی کتابی برای اشعاری ناب مستقیما به سراغ کتابی بروید که پیش از شما کسی از بین اشعاری، ناب ترینشان را انتخاب کرده باشد؟
مجموعه ی «گزیده» ی نشر سیب سرخ مجموعه ای ست از کتاب هایی در قطع جیبی که هرکدامشان گلچینی است از شعرهاي ناب. از این مجموعه تا به حال دو عنوان به چاپ رسیده است:
📙 درخت های باران دیده
گزیده ی رباعیات دوره سبک هندی
به پژوهش و گزینش بهمن بنی هاشمی
📙 دزدانه نگاه
گزیده ای چند از شاعران مکتب وقوع
به پژوهش و گزینش احسان ناصری
.
.
.
.
#نشرسیب_سرخ #گزیده #گلچین #جیبی #دزدانه_نگاه #درختهای_باران_دیده #کتاب #شعر
#کتابخوانی #تهران#تابستان #شعرناب


1

🌱🍎📖
چند رباعی از کتاب «درخت های باران دیده» ، به پژوهش و گزینش «بهمن بنی هاشمی»، از مجموعه ی #گزیده ی نشر سیب سرخ
.
.
.
گویند که نیست رو به جنت غم را
ره نیست در آن دیار نامحرم را
حاشا که توان به خاطر جمع آسود
آنجا که برهنه کرده اند آدم را
.
.
ای دل بسیا بی قراری چه کنم؟
بسیار ز صبر برکناری چه کنم؟
زو رحم مجوی گفتمت اما تو
یک ذره به خود رحم ندارب چه کنم؟
.
.
شب مست جنون به سیر مهتاب شدم
روی تو به یاد آمد و بی تاب شدم
گشتم همه تن خیال تو، وآنگه دست
در گردن خود کردم و در خواب شدم
.
.
خرید اینترنتی در سایت نشر سیب سرخ
www.nashresibesorkh.ir
قیمت:12000تومان
.
.
#نشرسیب_سرخ #گزیده #درختهای_باران_دیده #بهمن_بنی_هاشمی #کتاب #کتابخوانی #تهران #مرداد


1

The end of the page