#دستدوز_

Instagram photos and videos

#روسری_#روسری#دستدوز_#هنرمندان_#نخی#دستدوز#ترک#مدلحجاب_#پوشانهنر#شیک_#شیک#ابریشمی#عمده#دخترها#ابریشم#توئیل_#ایرانی#شیکترین#شال_#خانمهادختر#دختران#مد#پاییزه#روسريشالمدروز

Hashtags #دستدوز_ for Instagram

#سفارش_آنلاین .
کیف جیبی چرم بزی سه لت سفارش مشتری خوبمون از استان فارس شهرستان رستم. 😍
مبارکشون باشه.😊🌹🌹
.
خوشحالم که محصولات مارو برای هدیه انتخاب میکنید. 😊🌹
.
🔼ورق بزنید دوستان🔼
.
دارای 1 جای پول
12 جای کارت
زیپ جهت پول خورد
3 جای مدارک
جاسویچی
تهیه شده از چرم بزی اعلا
استر کشی .
ایدتو باما خلق کن. 😎✌
.
#دستدوز_ #چرم_طبیعی_دستدوز #هدیه_خاص_ #هدیه_تولد_ #لاکچری_ #کیف_جیبی_مردانه_خاص #دزفول_کالا #سفارشی🎁


5

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


1

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


2

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

🎨🎨🎨🎨
🥀منحصر به فرد باش🥀
🥀شال نخى وال 💥
🥀🔹 تك رنگ تك طرح👌🏽👌🏽
🥀💎 سايز ۸۰*٢٠٠سانتى متر 👌🏽👌🏽
🥀🔸متمايز از بازار.متريال جديد👌🏽👌🏽
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر #هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

سلام و عرض ادب خدمت همراهان و حامیان محترم و عزیز
با نمونه های جدید در خدمت شما مهربانان هستیم
با ما همراه باشید و این‌گروه را به دوستان خود معرفی کنید 🌹🙇😊
#چرم_#سنتی_#دوخت_#بانوان_#هنرمندان_#هنر_ایرانی_#دستدوز_#دست_سازه#کیف_دوشی_#کیف_پول_#گروه_هنری_مهر


1

جاکارتی و‌کیف موبایل مورد استفاده برای خانمها و آقایان عزیز و خوش سلیقه
انجام سفارش هماهنگ با رنگ و اندازه دلخواه شما
و حتی رنگ نخ مورد نظر جهت دوخت کیف نیز با سلیقه شما همراه عزیز و گرامی انجام می پذیرد 😊🤗 ثبت سفارش = آیدی کانال
#گروه_هنری_مهر
#چرم_#دستدوز_#ایرانی_#هنر_#سنتی_#دوخت_دوز_#بانوان_هنرمند_#زنانه_#مردانه_#همه_پسند


5

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨شال مشکی راه راه 👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح 👌🏽
🧨 سايز ۲۰۰×۷۵ سانتى متر👌🏽
🧨زیباتر دیده شوید 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


5

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨شال حریر مخمل👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
🧨 سايز ۲۰۰×۷۵ سانتى متر👌🏽
🧨زیباتر دیده شوید 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


1

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨شال حریر پلیسه حاشیه نوار دوزی👌🏽
🧨۱۲ رنگ فوق العاده 👌🏽
🧨 سايز ۲۳۰ سانتى متر👌🏽
🧨جدید فوق العاده زیبا👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


2

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨شال نخی یک طرف لمه👌🏽
🧨۳رنگ مشکی مشکی،مشکی طلایی،مشکی نقره ای👌🏽
🧨 سايز ۲۰۰×۷۵سانتى متر👌🏽
🧨زیباتر دیده شوید👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨 شال نخی زارا👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح 👌🏽
🧨 سايز ۲۰۰×۹۰سانتى متر👌🏽
🧨زیباتر دیده شوید 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨روسرى نخى وال ١٣٠👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح 👌🏽
🧨 سايز ١٣٠ سانتى متر👌🏽
🧨دست دوز 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


2

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨روسرى نخى وال ١٣٠👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
🧨 سايز ١٣٠ سانتى متر👌🏽
🧨دست دوز 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


1

💥💥💥💥💥💥
☘️روسری دوره گل برجسته☘️👌🏽
💥روسری نخ ابریشم👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
#شال_نخی
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


1

💥💥💥💥💥💥
☘️روسری کرپ سافاری☘️👌🏽
🧨روسری نخ ابریشم👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
#شال_نخی
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


1

💥💥💥💥💥💥
☘️شال دوره گل برجسته☘️👌🏽
🧨شال نخ ابریشم👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
#شال_نخی
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


2

#روسری

#مارک_ژوپین

جنس.نخی ریشه سوزنی

قواره ۱۴۰

رنگبندی

قیمت70.000تومان😲
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.#روسری#مارک#ژوپین#ترک#قواره۱۴۰#برند#جدید#بروز#نخی#دستدوز_


0

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨روسرى نخى وال ١٣٠👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
🧨 سايز ١٣٠ سانتى متر👌🏽
🧨دست دوز 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


4

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨روسرى نخى وال ١٣٠👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
🧨 سايز ١٣٠ سانتى متر👌🏽
🧨دست دوز 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


1

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨روسرى نخى وال ١٣٠👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
🧨 سايز ١٣٠ سانتى متر👌🏽
🧨دست دوز 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0

💥💥💥💥💥💥
☘️منحصر به فرد باش☘️👌🏽
🧨روسرى نخى وال ١٣٠👌🏽
🧨تك رنگ تك طرح پارچه ترك👌🏽
🧨 سايز ١٣٠ سانتى متر👌🏽
🧨دست دوز 👌🏽💥💥💥
#روسری روسری_#ترک روسری_#پاییزه #روسری_ #روسری_#توئیل_#ابریشم #روسريشالمدروز  #روسری_#دستدوز_#عمده روسری_#دستدوز
#style #beauty #shopping #art #scarf #shawl #روسری_#ابریشمی #شیک #شیک_#پوشانهنر
#هنرمندان_#ایرانی #شال_#نخی #خانمهادختر #دختران #مد #دخترها #مدلحجاب_#شیکترین tranom_scarfs


0