#دیوانه

Instagram photos and videos

#دیوانه#شعر_غزل#شعر#شعر_ناب#مولانا#ابراهیم_صالحی_تبار#شعرعاشقانه#شعر_کوتاه#شعر_حب#حافظ#شعر_نو#دلداده#عشق#تک#خنده#بمیرم#fun#متور#عاشق#رضا_بهرام#اسکل#funny#بگذار#دختر#عکس#طنز

Hashtags #دیوانه for Instagram

خانه ی دلت آرام باشد ...
یکی از خاطره های زیبا در روز آخر سفر به آمل ... #روستا#بومگردی#آرامش#طبیعت#دیوانه #رفیق #اسب #حیوانات #سبزیکاری #آمل
@rezabahramofficial


0

لیلایِ ساقی . . .
.
درگیر گیسوان بلندت بودم بی خبر از عالم و دنیایت بودم .
با بوی زلفت آسوده شدم اینچنین شد مست و بیحال شدم
.
در این گلستانها، من دیوانه شدم ‌ شمیم گل آمد و،من ویرانه شدم
.
رفتی از یاد و برباد دادم زندگی خوش بود و دل به دریا دادم
.
گفتی که لیلایت می شوم از لیلای مجنون هم لیلا تر میشوم

با تو من‌بال پرواز داشتم اینچنین بود که حال پرواز داشتم .
با دل خوش رفتی و بی بال شدم اینچنین آسوده رفتی و بی بال شدم
.
ساقی،چه کردی با این دل آواره من رسوای عالم با این دل دیوانه شدم (فرزادخیّر)
.
#ساقی #لیلا #دیوانه #غزل #فرزاد_خیّر
#شعر_غزل #حمیدهیراد #دیوانه_عالم_آدم #موسیقی #طراوت🍃
#زندگی #بی_دنیا #بی_عالم #هنر #تئاتر #نویسنده


1

#دیوانه رفتی مرا با خود نبردی...


12

#عکس حرفه ای#تک چرخ#تک سوار#تک کار#متور #محمدعلی#متور باز#ایران#تهران#مشهد#قم#مازندران#بوشهر # شیراز # اصفهان#عشق#متور#تک باز#دیوانه#عاشق#عکس#mohammad ali.8883# دیوانه تک چرخ عاشق#


2

از در بی درمان خود دائم سخن دارم ولی
لیلای بی لیلای من تنها فقط با من مدارا میکند... #ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


2

حاظر شود دل میبرد غایب شود دلبرتر است
هم بود و هم نبود او دارد عذابم میدهد...
#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

زندگی بابدبیاریها مکافاتی شده
بی تو من حس میکنم دنیا نمیفهمد مرا...
#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


1

روز دیدار تو در لحظه اول گفتم
آبروی دل ما ببرد روی شما‌‌.... #ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

و من دربند چشمانش و او مایل به آزادی
به آزادی او ببخشم خوشی دیدن چشمش
#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


2

عمری نفهمیده کسی حال پریشان مرا
جز تو نمیفهمد کسی مستی چشمان مرا... #ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


1

من‌ هنوز دوستت دارم و این یعنی گلم
بی وفایی های تو در عشق بی تاثیر بود.... در شهر اگر این همه آدم خرابند
آنگونه که گویند خرابی خطا نیست... آدم که عاشق میشود محکوم به سختی دیدن است..
آسان نمیگیرد به کس این عادل ظالم صفت

حاظر شود دل میبرد غایب شود دلبرتر است
هم بود و هم نبود او دارد عذابم میدهد... جهان درعشق آنگونه ضعیفم کرد
که کیش مرغ دنیا درتوانم نیست

سرباز سیلی خورده ای در روزهای اخرم
خون درجگر دارم ولی دارم مدارا میکنم

هر شب به دعایم گره از کار دلم باز شود
شاید که شبی دست خدا چشم تورا باز کند

من بعد هزاران شب عاشق شدنم دیدم
درباب تملق بود آنچه تعلق داشت
باور چشم مرا چشم شما ریخت بهم
از سیاهی هم فراتر رنگ پیدا میشود
و من دربند چشمانش و او مایل به آزادی
به آزادی او ببخشم خوشی دیدن چشمش
زندگی بابدبیاریها مکافاتی شده
بی تو من حس میکنم دنیا نمیفهمد مرا...
#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

این روزها باید مادام به چراگاه ببرد
سبزی چشمان شما
میشی چشمان مرا
#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

من از وقتی تو فراموشم شدی هر روز بیمارم
که درمان نبود تو فراموشی نخواهد بود

#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

من خودم دیوانه بودم اومرا دیوانه ترکرد
این دل ویرانه ام را چشم او ویرانه تر کرد... #ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

باور چشم مرا چشم شما ریخت بهم
از سیاهی هم فراتر رنگ پیدا میشود
#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

امروز من امروز بود دیروز من امروز بود
هی وعده فردا دهند فردا نمیاید چرا

#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

من بعد هزاران شب عاشق شدنم دیدم
درباب تملق بود آنچه تعلق داشت
#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

آدم که عاشق میشود محکوم به سختی دیدن است..
آسان نمیگیرد به کس این عادل ظالم صفت

#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0

هر شب به دعایم گره از کار دلم باز شود
شاید که شبی دست خدا چشم تورا باز کند

#ابراهیم_صالحی_تبار
#شعر
#شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_کوتاه #شعر_حب #شعر_نو #شعر_ناب #دلداده #دیوانه #حافظ #مولانا


0