#دیونشم

Instagram photos and videos

#عاشقانه#عشقولانه#عشق#خاص#دیونشم#عاشقانه_ها#لاکچری#کلیپ#عاشقانه_های_خاص#احساسی#عاشقانه_غمگین#عاشقانه_پاک#کلیپ_عاشقانه#عاشقونه#عاشقانه_خاص#عاشقانه_های_من#مخاطب_خاص#عاشقانه_احساسی

Hashtags #دیونشم for Instagram

🌟سِتـٛٙٚℒٜٜٜٜٜٖ͜͡ℒٜٜٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖٖ͜͡ℒٜٜٜٜٜٖ͜͡ℒـاره🌟:
:
بـهـتـریـن هـا رو تـگ کـنـیـد
#فالوو@Setareh_1943_#کلیپ غمگین ##خاص#######متن های احساسی######عاشقان####عاشقانه_ها#######کلیپ######غمگین###########غم#####دپرس#######دلتنگی#######خاطرات#######رویایی#######لیاقت#######عشق####تنهایی######بغض#لاکچری#تنها#عاشق########دیونشم#جدایی######کلیپ####خاص########اشک#عشق######ایرانی##پاپ #
insta#####.@Setareh_######1943######

مجید #####خراطها#####ببخش####


9

:
بـهـتـریـن هـا رو تـگ کـنـیـد
#فالوو@Setareh_1943_#کلیپ غمگین ##خاص#######متن های احساسی######عاشقان####عاشقانه_ها#######کلیپ######غمگین###########غم#####دپرس#######دلتنگی#######خاطرات#######رویایی#######لیاقت#######عشق####تنهایی######بغض#لاکچری#تنها#عاشق########دیونشم#جدایی######کلیپ####خاص########اشک#عشق######ایرانی##پاپ #
insta#####.@Setareh_######1943######

من بَلَد ها را دوست دارم...
آنهایی که دوست داشتن حالیشان می‌شود...
آنهایی که وقتی جانم صدایشان می‌کنی...
جانشان را قربانت میکنند...
آنهایی که مدام حسشان را به تو یادآوری می‌کنند
و به جای فرستادن یک قلب قرمز...
از حال دلشان برایت حرف می‌زنند...
آنها که وسط کلافگی عصر جمعه...
با یک پیام حالت را دگرگون می‌کنند
آنهایی که هر بار... هر چند کوچک
غافلگیرت می‌کنند..
یا با یک‌گل...یا با یک محبت قشنگ...
گاهی هم با یک دوستت دارم
آنهایی که خندیدن را یادت می‌دهند...
و باعث می‌شوند...
خودت را بیشتر دوست داشته باشی
بَلَد ها دوست داشتنی ترند...
یکدیگر را بلد باشید... 🌸💕🌸💕🌸💕
حمید###عسگری####آهنگی که دوسداشتی######


12

:
بـهـتـریـن هـا رو تـگ کـنـیـد
#فالوو@Setareh_1943_#کلیپ غمگین ##خاص#######متن های احساسی######عاشقان####عاشقانه_ها#######کلیپ######غمگین###########غم#####دپرس#######دلتنگی#######خاطرات#######رویایی#######لیاقت#######عشق####تنهایی######بغض#لاکچری#تنها#عاشق########دیونشم#جدایی######کلیپ####خاص########اشک#عشق######ایرانی##پاپ #
insta#####.@Setareh_######1943######

پویا ###بیاتی##جمعه ها##$$#

بیا و
جمعه هایم را
در شاد ترین تقویم آغوشت
بغل بغل
عاشقانه در آغوش بگیر
که من بدون تو
هیچ کدام از جمعه ها را
با این همه دوست داشتن
حتی برای لحظه ای بلد نیستم.


15

:
بـهـتـریـن هـا رو تـگ کـنـیـد
#فالوو@Setareh_1943_#کلیپ غمگین ##خاص#######متن های احساسی######عاشقان####عاشقانه_ها#######کلیپ######غمگین###########غم#####دپرس#######دلتنگی#######خاطرات#######رویایی#######لیاقت#######عشق####تنهایی######بغض#لاکچری#تنها#عاشق########دیونشم#جدایی######کلیپ####خاص########اشک#عشق######ایرانی##پاپ #
insta#####.@Setareh_######1943######

محمد،رضا##### مقدم### سفر####


4

:
بـهـتـریـن هـا رو تـگ کـنـیـد
#فالوو@Setareh_1943_#کلیپ غمگین ##خاص#######متن های احساسی######عاشقان####عاشقانه_ها#######کلیپ######غمگین###########غم#####دپرس#######دلتنگی#######خاطرات#######رویایی#######لیاقت#######عشق####تنهایی######بغض#لاکچری#تنها#عاشق########دیونشم#جدایی######کلیپ####خاص########اشک#عشق######ایرانی##پاپ #
insta#####.@Setareh_######1943######

تنها #####منتظرت### بودم 😞😔😔😔😔😢😢😢


16