#زنده_یاد_داوود_رشیدی

Instagram photos and videos

#زنده_یاد_داوود_رشیدی#کندو#بازیگران#سینمای_قدیم#خوب_های_ایران#همسفر#لات_لوت#کارگردان#مشتی_ها#لوتیان_مشتی#فیلم#اسطوره_ها#قدیمیا#بهروز_وثوقی_امپراطور_سینما#زنده_یاد_ناصر_ملک_مطیعی

Hashtags #زنده_یاد_داوود_رشیدی for Instagram

از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید؛ غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید. روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود و آسمان در مقدمت باران گل باریده بود. امروز تولد بهترین ؛ بهترین هاست تولد ستاره ای پر فروغ سینمای ایران استاد بهروز وثوقی
@vossoughi_behrouz
@behrooz_vosoughi_79
@hadi1376m
#اسطوره_تکرار_نشدنی
#همسفر
#کندو
#قیصر
#بهروزوثوقی
#بهمن_مفید
#ناصرملکمطیعی
#محمدعلیفردین
#ایرج_قادری
#گوگوش_شاه_ماهی_هنر_ایران
#رضابیک
#داریوش_اقبالی
#چنگیزوثوقی
#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد
#زنده_یاد_ناصر_ملک_مطیعی
# زنده_یاد_سعید_کنگرانی
#قیصر_کجایی_که_داشتو_کشتن
#زنده_یاد_داوود_رشیدی
#بهروز_وثوقی_امپراطور_سینما
#قدیمیا
#اسطوره_ها
#سینمای_قدیم
#فیلم
#لوتیان_مشتی
#مشتی_ها
#بازیگران
#کارگردان
#لات_لوت
#خوب_های_ایران
#ایران_قدیم
#خاطرات_گذشته


5

The end of the page