#سارتر

Instagram photos and videos

#سارتر#سینما#تئاترببینیم#تهوع_ژان_پل_سارتر#بازيگر#نمایش#تئاتر_ببینیم#گروه_هنرى_پژواك#هنرمند#هنر#pezhvak#تیزر#فيلم#تهوع#خبر#theater#كارگردان#theatre#سينما#تئاتر#اخبار#اخبارتئاتر

Hashtags #سارتر for Instagram

by @one_by_one_freedom

#احمد_شاملو در خاطرات خود مینویسد... پس از پیروزی انقلاب ٥٧ بنا به دوستی و آشنایی که با ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف نامدار فرانسوی داشتم و سرمست از سرنگونی رژیم گذشته بودم!!!
نامه ای به سارتر نوشتم و در انتهای نامه نوشتم جناب سارتر شما از این بابت پیروزی انقلاب به ما تبریک نگفتید!!! شاملو در خاطرات خود ادامه میدهد سارتر بزرگ به من جوابی داد، که تا سالهای سال هنوز در مغزمن درنگ میدهد!!!
سارتر نوشت، شما چگونه قیامی که رهبران آن روحانی و نتیجه ان حاکمیت حکومت مذهبی و روحانیون گردیده را انقلاب می نامید؟؟؟!!!
مگر نه اینکه انقلاب دگرگونی رو به جلو است شما برگشت به قهقرا کرده اید این انقلاب نیست... سارتر ادامه میدهد شما در آینده ناچار مجبور به انقلاب واقعی خواهید بود، و آن رخدادی چون رنسانس اروپا است...
یعنی به زیر کشیدن مذهب از اریکه قدرت که هیچ زبانی جز انقلاب متاسفانه آن را چاره ساز نیست...
..................................... به سادگی میتوان تفاوت روشنفکر ایرانی و غربی را تشخیص داد
افرادی چون شاملو . شریعتی و ال احمد و غیره ... چگونه میتوانستند روشنفکر باشند وقتی پایه های فکرشان مذهبی بود

#ژان_پل_سارتر
#سارتر
#احمد_شاملو #شاملو #انقلاب
#خیانت_۵۷


1

by @sushiyant.derikvandi

آزادی

seed was burried alive
in my bullet sowing
امیدوارم ترجمه درست باشه😐

زنده به گوریِ بذر بود
در سینه ام
کشت گلوله

سوشیانت_دریکوندی

Poet: Sushiyant.derikvandi
Image: filippa Jean edghill .
.
.
.
.
.
#شعرکوتاه #مرگ #پوچی
#دریکوندی #سوشیانت
#شعر_پست_مدرن #شعراجتماعی #شعر_سیاسی #شعرعاشقانه #شعرحماسی #عکس_نوشته #ترانه_پست_مدرن #پوچگرایی #اگزستانسیالیست #اندیشه #تفکر #مطالعه #کتاب #نقاشی #کاریکاتور #کارتون #طراحی #نیچه #روانشناسی #سارتر #شوپنهاور #نیهیلیسم #هیچ #فلسفه #شعرفلسفی


93

by @sushiyant.derikvandi

.
خرمهره توی گردن تسبیح
ما اسب تخته نرد شطرنجیم
به تخته کوبیدیم زخم خود
ما نرده های چشمه ی رنجیم

از اسب چوبی حادثه سر خورد
از روی دوش فیل افتادیم
با رستم این صفحه جنگیدیم
از پاشنه آشیل افتادیم

سربازهای صفحه ی خونی
شطرنج های خسته ی رنجور
سر می کنند از مهره ی دشمن
با کله تازیدند سمت گور

توی چراگاهی پر از سبزه
با چشم هامان فکر می کردیم
توی علوفه گم شده مغزیم
بی کله فکر بکر می کردیم

مردی که زیر خیمه شب بازی
نخ می دهد اما عروسک بود
بازیگری که چهره اش گم شد
سرباز صفری که پر از شک بود

از هر دو سمت مرز افتادیم
از ثانیه های بد بغرنج
دستان بخشاینده با شمشیر
در حلق ما می رفت تا آرنج

ما موم شد در دست نامرئی
بی مغز و کله جنگ می کردیم
پاتک به دشمن میزدیم اما
من تو، تو من را رنگ می کردیم

کره الاغی داخل مغزم
از گردن خود یال وا کرده
در من خری که دست و پا می زد
در من خری که بال وا کرده
.
سوشیانت_دریکوندی
🙌🍃👍🌺😘 .
.
.
.
.
.
#شعرکوتاه #مرگ #پوچی #سوشیانت
#غزل_پست_مدرن #عرفان #روانشناسی #شعرعاشقانه #شعر #عکس_نوشته #ترانه_پست_مدرن #پوچگرایی #اگزستانسیالیست #اندیشه #تفکر #مطالعه #کتاب #نقاشی #کاریکاتور #کارتون #طراحی #نیچه #روانشناسی #سارتر #شوپنهاور #نیهیلیسم #هیچ #فلسفه #شعرفلسفی


83

by @sushiyant.derikvandi

معرفی نقاش
ادامه ی شعر در پست بعدی...
دوستان عزیز نقاش عزیز این کار آقای حجت_سالارمحمدی هستند 💚🌺🍃🙏👍 حجت سالارمحمدی👇 @hojat_salarmohamadi
.
.
زمانی کودک درون نمایانگر احساس آدمی و رفتار انسان
نشان شعور وی بود که در مدرنیته به قول فریدون مشیری
کودک گرگ درون شد و از دید من گاهی الاغ گاهی اسب گاهی کفتار و کوروکودیل هر چند با اینهمه نابودی و جهالت آدمی خر بی نوا هم گاها از ما شاکی شده که چرا ما را بدنام کرده ای شاعر....
.
کره الاغی داخل مغزم
از گردن خود یال وا کرده
در من خری که دست و پا می زد
در من خری که بال وا کرده
.
سوشیانت_دریکوندی
.
.
#شعرکوتاه #مرگ #پوچی #سوشیانت
#غزل_پست_مدرن #عرفان #روانشناسی #شعرعاشقانه #شعر #عکس_نوشته #ترانه_پست_مدرن #پوچگرایی #اگزستانسیالیست #اندیشه #تفکر #مطالعه #کتاب #نقاشی #کاریکاتور #کارتون #طراحی #نیچه #روانشناسی #سارتر #شوپنهاور #نیهیلیسم #هیچ #فلسفه #شعرفلسفی


79

by @sushiyant.derikvandi

.
دلم باز/سفره ای پهن
سرو استخوان واژه ها روی میز تحریر
گرسنه گی با مداد داستایوفسکی
رقص میله می کرد

به اشتیاق نیچه
به سلاخی تمام فیلسوف ها
ادویه کردن دین در فلسفه
برنزه کردن پوست زیر قلم سهروردی

رگم را بزنید
گلبول های سرخ و سفید ردیف و قافیه اند
در کتاب هایی که کاه شدند
به سیرمانی چشمهای گاوی ام
مویرگ های مغزم روده ی چپ دایناسوری که
اشتهای واژه در چشم های ته استکانی اش
منقرض نمی شود
از عینک خدا چکید
شهاب سنگی از خجالت گرسنگی ام

سوشیانت_دریکوندی
.
#شعرکوتاه #مرگ #پوچی #سوشیانت
#غزل_پست_مدرن #عرفان #روانشناسی #شعرعاشقانه #شعر #عکس_نوشته #ترانه_پست_مدرن #پوچگرایی #اگزستانسیالیست #اندیشه #تفکر #مطالعه #کتاب #نقاشی #کاریکاتور #کارتون #طراحی #نیچه #روانشناسی #سارتر #شوپنهاور #نیهیلیسم #هیچ #فلسفه #شعرفلسفی

Andimeshg, Khuzestan, Iran
71

by @sushiyant.derikvandi

#فقر #یونیسف
در دهانم خشکی زاینده رود
روی چوب استخوان، چسبیده رگ
فقر بالا میرود از کول من
شیر خر می نوشم از پستان سگ

می چکد خون از دماغ ماهیِ
هرزه توی دست های لیز ما
باد می خوردیم جای آب و نان
فقر بالا می رود از چیز ما

در خیابان ازدهام اسکلت
استخوان از گرده ها بیرون زده
دختری که رد شد از روی جسد
جای رژ از گردن من خون زده

معده خالی بود و مغزم پوچ شد
توی بشقاب سرم کرم وبا
سفره ی دل چرک های سال بعد
شست مغزم را کسی زیر عبا

دست های مشت را گچ می گرفت
نیش بازش به سرم میزد کلوخ
خنده ها به قهقه ما قهقرا
گریه ی ما پوزخند شیخ شوخ

دست های لای موهای خدا
به سر ما عشق میزد اشتباه
ناز انگشتی که فرق ما شکافت
چوب جادو مغز ما را کرد کاه

چسب خوردیم از بدن به استخوان
عرض ما باریک بود از نرخ ارز
بسکه بستیم از دو تا گوش و دهان
دوختیم از واژه ها دندان و درز

موم می کردند ما را تا دهان
با کلید شیخ کل شهر کوک
پر شدیم از درد و گریه لب به لب
آنقَدَر خالی که تا به مغز پوک

درد دل می کرد هر شب با جنین
سمت دنیا می دوید این مرد لخت
باز باران آمد و اما پدر...
مادرم با مرگ بابا سوپ پخت

آه اما آه اما مادرم
گیس هایش را برایم ریش کرد
کودکی که من نکردم در سرم
شیطنت کرد و به مغزم جیش کرد

سازمان مرگ، مابین ملل
حکم تحریم هوا داد از درخت
جیره بندی نفس با برگ ریخت
پوستم پیراهنی به روی رخت

فقر را از پنجره بیرون زدم
از در آمد درد مادر دار شد
من خودم را میزدم از تشنه گی
آب آشامیدنم ادرار شد

#سوشیانت دریکوندی 🍃💚
.
#شعرکوتاه #مرگ #پوچی #سوشیانت
#غزل_پست_مدرن #عرفان #روانشناسی #شعرعاشقانه #شعر #عکس_نوشته #ترانه_پست_مدرن #پوچگرایی #اگزستانسیالیست #اندیشه #تفکر #مطالعه #کتاب #نقاشی #کاریکاتور #کارتون #طراحی #نیچه #روانشناسی #سارتر #شوپنهاور #نیهیلیسم #هیچ #فلسفه #شعرفلسفی


80

by @amir.11111

#احمد_شاملو در خاطرات خود مینویسد... نامه ای به سارتر نوشتم و در انتهای نامه نوشتم جناب سارتر شما از این بابت پیروزی انقلاب به ما #تبریک نگفتید!!! شاملو در خاطرات خود ادامه میدهد #سارتر بزرگ به من جوابی داد، که تا سالهای سال هنوز در مغز من درنگ میدهد
سارتر نوشت، شما چگونه #قیامی که #رهبران آن #روحانی و نتیجه ان #حاکمیت حکومت #مذهبی و روحانیون گردیده را انقلاب می نامید؟؟؟!!!
مگر نه اینکه انقلاب #دگرگونی رو به جلو است شما #برگشت به قهقرا کرده اید این #انقلاب نیست... سارتر ادامه میدهد شما در آینده ناچار مجبور به #انقلاب واقعی خواهید بود، و آن رخدادی چون #رنسانس #اروپا است...
یعنی به زیر کشیدن #مذهب از اریکه #قدرت که هیچ زبانی جز انقلاب #متاسفانه آن را چاره ساز نیست...
#Iran#azadi#liberty#ahmad_shamloo#Religion##Sartre#Revolution#Renaissance#Europe


1

by @falcon1azadi

#احمد_شاملو در خاطرات خود مینویسد... نامه ای به سارتر نوشتم و در انتهای نامه نوشتم جناب سارتر شما از این بابت پیروزی انقلاب به ما #تبریک نگفتید!!! شاملو در خاطرات خود ادامه میدهد #سارتر بزرگ به من جوابی داد، که تا سالهای سال هنوز در مغز من درنگ میدهد
سارتر نوشت، شما چگونه #قیامی که #رهبران آن #روحانی و نتیجه ان #حاکمیت حکومت #مذهبی و روحانیون گردیده را انقلاب می نامید؟؟؟!!!
مگر نه اینکه انقلاب #دگرگونی رو به جلو است شما برگشت به قهقرا کرده اید این انقلاب نیست... سارتر ادامه میدهد شما در آینده ناچار مجبور به #انقلاب واقعی خواهید بود، و آن رخدادی چون رنسانس #اروپا است...
یعنی به زیر کشیدن #مذهب از اریکه #قدرت که هیچ زبانی جز انقلاب #متاسفانه آن را چاره ساز نیست... #ایرانی#ایران_را_پس_میگیریم#ایران#امیرطاهرخانی#ازادی#وطن#وطنپرست#تمدن
#تمدن#امام #حرم #عدالت#ولایت#قبله#ایرانی#نماز


2

by @mohammadreza.heidari_

.
‍ 🌱 در باب اهمیت انتخاب و زیستن اصیل
. 🔸 بخش سوم
. 🌱 شخصیتِ نمایشِ خودت باش.
ژان پل سارتر
مهمترین اثرِ من، زندگی من است.
سیمون دوبوار
. 🔸 آرای سارتر در باب انتخاب و زندگی اصیل
. 🔹انسان یک شدن پی در پی...
.
سارتر می گوید:
انسان آنچه دیگران فکر می کنند هست، نیست!! آنچه دیگران فکر می کنند نیست، هست!!
واقعیت انسانی آن نیست که هست؛ آن است که نیست!!
انسان یک شدن پی در پی و یک تغییر دائمی است تا در نهایت تصویری از خویشتن خویش به دست دهد و به قول نیچه بشود آنچه که هست.
سارتر در "تهوع" می نویسد: همه چیز بدون علت هستند، این باغ، این شهر، خودِ من!
.
سارتر می گوید که انسان یک طرح است، یک پروژه است، یک خمیر خام ( توده ای بی شکل و بی معنا) است و مسئول ساختن خود و دنیای خویش است.
سارتر حتی پا را از این هم فراتر میگذارد و می گوید که:
هیچ چیز در جهان اهمیت نمی یابد مگر به واسطه ی فضیلتی که آفریننده اش برای آن قائل می شود.!!
هیچ معنای از پیش بوده ای برای زندگی نیست.!!
هیچ قانون، ارزش یا نظام اخلاقی ای وجود ندارد!!
هیچ چیز ثابتی وجود ندارد، همه چیز متغیر است!!
هیچ مرجع بیرونی موجود نیست!!
هیچ هدف برجسته ای برای گیتی مشخص نشده است!!
از دید سارتر فرد به تنهایی "آفریننده" است.
انسان هیچ نیست جز آنچه او از خود می سازد.
انسان هم نویسنده است هم شخصیت داستان، هم کارگردان است هم بازیگر.
می توان از منظر سارتر این تعریف را از انسان به دست داد:
من می آفرینم ، پس هستم...
انسان موجودی است خودآفریننده ، خودبنیاد، خودارزش آفرین
.

@RAVANKAVANE
. 🔹سارتر در یک جایی جمله ی تکان دهنده و عجیبی می گوید:

من مسئول جنگ جهانی هستم!؟ منظور سارتر از این جمله چیست؟

سارتر فیلسوف آزادی است. شاید هیچ فیلسوفی در تاریخ فلسفه به اندازه ی سارتر بر آزادی انسان تاکید نکرده. بر این اساس او به نفی هرگونه اتوریته و نیروی خداگونه که قدرت اختیار انسان را سلب کند می‌رسد؛ زیرا که او معتقد است انسان نمی‌تواند آزاد نباشد و محکوم به آزادی است، و این آزادی برای او مسئولیت انتخاب به همراه می آورد. سارتر به وضوح به نفی خدا نمی پردازد بلکه معتقد است خدا انسان را به حال خود رها کرده است و سرنوشت او را به دست خود او سپرده و وجود یا عدم وجود خدا تاثیری بر اصالت بشر ندارد. انسان وقتی آزاد باشد، باید مسئولیت هر انتخابش را بپذیرد و از همین بینش است که ..
.
#اگزیستانسیالیسم#انتخاب#آزادی#اصالت#زندگی#آفرینش#انسان#مسئولیت#محکومیت#ارزش#معنا#اضطراب#دیگران#همرنگی#هستی#بودن#شدن#سارتر#دوبووار#یالوم
.
👇👇👇


2

by @soshians.avazfard

.
ما تنهاییم ، بدون دستاویزی که عذرخواه ما باشد. این معنی ، همان است که من با جمله ((بشر محکوم به آزادی است)) بیان می کنم. بشر محکوم است ، زیرا خود را نیافریده و در عین حال ، آزاد است ، زیرا همین که پا به جهان گذاشت مسئول همه کارهایی است که انجام می دهد.

ژان پل سارتر
اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

______
ویدئو: پیانو نواختن سارتر

#سارتر


8

by @atefe_flh4

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________ با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @shakibshajareh

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @mahmoodnasiriorg

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________ با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


1

by @maryam.barzegar

. .
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


5

by @benyaminpeyrovani

#پژواك_تئاتر .
.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر

Tehran, Iran
1

by @vida.gharagozlou

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @homayoun_heydarzadeh

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________ با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @mokhtari.hesam

#پژواك_تئاتر .
.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @ehsan.khanmohammadi_

#پژواك_تئاتر .
.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


1

by @_theatre_news_

.
تهوع براى اولين بار در پرديس تئاتر شهرزاد
.
فروش در سايت tik8.com آغاز شد
___________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو .
.
طراح صدا: امید دولتخواه
.

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

ساخت تيزر: مجید فشخامی
تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:١٥
پرديس تئاترشهرزاد

__________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@mohammademad_karami
________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @rima_theater_group

#پژواك_تئاتر .
.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @sheyda.hosseinzadeh

#تئاتر_خوب_ببینیم
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
نویسنده، طراح، کارگردان: مریم برزگر
بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو
تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواک
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


5

by @kian.kian

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________ با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


6

by @fanoos.ngo


#گزارش #جلسه_هفتگی
#سازمان_مردم_نهاد_فانوس

شنبه‌ای دیگر با فانوس و این بار در آخرین جلسه از سلسله جلسات #کارگروه_فرهنگی_ادبی در بررسی سبک #اگزیستانسیالیسم با جلسه‌ای متفاوت در خدمت همراهان فانوس بودیم و برای درک بهتر و انتقال مفاهیم و شاخص‌های سبک مورد بررسی از سینما بهره جستیم. ‌‌ ⚀ شرح کامل #گزارش در کانال تلگرامی #فانوس 👇🏻👇🏻
‌https://t.me/fanoos_ngo
@fanoos.ngo

"ما را به دوستان خود معرفی کنید"👆👆
🍃🌺🍃🌺🍂🍃🌺🍂🌺🍃🌺🍃🌺

#سمن_فانوس#اکران#فیلم#سینما#بررسی#مکاتب_ادبی#کامو#سارتر#اینگماربرگمان#سبک#کتاب#کتابخوانی#اهواز#نذرکتاب

Ahvaz
2

by @beh_news

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .
_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.
نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .
بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .
تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.
تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢
______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________
#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @theater.time

. تهوع براى اولين بار در پرديس تئاتر شهرزاد
.
فروش در سايت tik8.com آغاز شد
_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو .
.
طراح صدا: امید دولتخواه
.

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

ساخت تيزر: مجید فشخامی
تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:١٥
پرديس تئاترشهرزاد

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


2

by @theatersayeh

. تهوع براى اولين بار در پرديس تئاتر شهرزاد
.
فروش در سايت tik8.com آغاز شد
_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو .
.
طراح صدا: امید دولتخواه
.

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

ساخت تيزر: مجید فشخامی
تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:١٥
پرديس تئاترشهرزاد

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


1

by @film_online

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


10

by @ani_alimohamadi

.
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد .

_______________________ با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


3

by @cinema_honar

🔖
پوستر نمايش #تهوع با طراحى امير رجبى رونمايى شد
.
_______________________
با اقتباس آزاد از رمان تهوع نوشته ژان پل سارتر
.

نویسنده، طراح،کارگردان: مریم برزگر .

بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو . .

تهیه کننده: همایون حیدرزاده
.

تبليغات مجازى: گروه هنرى پژواك .
ساعت ٢٠:٣٠
پرديس تئاترشهرزاد
فروش اينترنتى در tik8.com
.
هماهنگى تلفنى ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

______________________
@pezhvakartgroup
@maryam.barzegar
@shakibshajareh
@homayoun_heydarzadeh
@vida.gharagozlou
@benyaminpeyrovani
@amirrajabii
____________________

#pezhvakartgroup #pezhvak #theatre #theater
#گروه_هنرى_پژواك #پژواك #تئاتر #فيلم #سينما #هنر #خبر #بازيگر #كارگردان
#تئاتر_ببینیم #اخبارتئاتر #اخبار #هنرمند #تیزر #سینما #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #تيكت #تئاترببینیم #نمایش #پرديس_تئاتر_شهرزاد #تهوع_ژان_پل_سارتر #تهوع #سارتر


1