#سه_تارنواز

Instagram photos and videos

#سه_تارنواز#سه_تار#آموزش_سه_تار#نوازنده#سه_تار_نوازان#سه_تارنوازى#سه_تار_بشنويم#4seeeem#بانوى_فيروزه_اى#بانوى_سه_تار#نوازنده_سه_تار#موسيقى_سنتى#موسيقى_ايرانى#سه_تارخانه#آموزش_موسيقى

Hashtags #سه_تارنواز for Instagram

🎼
ر...مى...فا...
داشتم گوشيم رو مرتب مى كردم، اين عكس و پيدا كردم. يكى از شاگردان آنلاين در بلاد كفر، توو جلسات اول ازم خواسته بود عكس سه تا پرده ى اولى رو كه ياد گرفته براش بفرستم كه اشتباه نكنه. ديدم عكس قشنگيه، مخصوصا كه خانه ى برادر جان هم هست☺️❤️ 🎼
#رابعه_افتخارى #سه_تار #سه_تارنواز #سه_تار_نوازان #سه_تارنوازى #چهارسيم #٤سيم #سه_تارخانه #سه_تار_بشنويم #آموزش_سه_تار #آموزش_موسيقى #موسيقى_ايرانى #تدريس_سه_تار#موسيقى_سنتى #نوازنده #نوازنده_سه_تار #بانوى_سه_تار #بانوى_فيروزه_اى #تهران
#4seeeem @4seeeem


14

🎼
تمرين و كلاس گروهى بسيار لذتبخش با شاگردانم. اصل اين ترانه به نام #نامهربونى را #محمد_حيدرى روى شعرى از #تورج_نگهبان ساخته كه #الهه خوانده است. اما آنچه ما اجرا مى كنيم روايت كوچه بازارى اين ترانه است از #مرتضى_احمدى.
و سپاس ويژه از #مونا_بهرامى عزيزم به خاطر در اختيار قرار دادن اين لوكيشن زيبا.
🎼 #زنگانه
#رابعه_افتخارى #سه_تار #سه_تارنواز #سه_تار_نوازان #سه_تارنوازى #چهارسيم #٤سيم #سه_تارخانه #ترانه_بشنويم #سه_تار_بشنويم #آموزش_سه_تار #آموزش_موسيقى #موسيقى_ايرانى #تدريس_سه_تار#موسيقى_سنتى #نوازنده #نوازنده_سه_تار #بانوى_سه_تار #بانوى_فيروزه_اى #تهران
#4seeeem @4seeeem


10


17

🎼
من نه خودم خواننده م نه مى خوام خواننده تربيت كنم. اما طبق تجربه ى ٢٥ ساله ى تدريسم، برام عين روز روشنه كه وقتى با سازت هم صدا ميشى، هم در آموزش تاثير مثبت مى ذاره هم در حال خوب بسيار نقش داره. تجربه ش كنين☺️
فيلمى كه مى بينين يك دقيقه از تدريس درآمد #افشارى ست.
🎼 #آموزشگاه_موسيقى_تماشاگه_راز
#رابعه_افتخارى #سه_تار #سه_تارنواز #سه_تار_نوازان #سه_تارنوازى #چهارسيم #٤سيم #سه_تارخانه #سه_تار_بشنويم #آموزش_سه_تار #آموزش_موسيقى #موسيقى_ايرانى #تدريس_سه_تار#موسيقى_سنتى #نوازنده #نوازنده_سه_تار #بانوى_سه_تار #بانوى_فيروزه_اى #تهران
#4seeeem @4seeeem


15

🎼
تمرين و كلاس گروهى بسيار لذتبخش با شاگردانم. اصل اين ترانه به نام #نامهربونى را #محمد_حيدرى روى شعرى از #تورج_نگهبان ساخته كه #الهه خوانده است. اما آنچه ما اجرا مى كنيم روايت كوچه بازارى اين ترانه است از #مرتضى_احمدى.
و سپاس ويژه از #مونا_بهرامى عزيزم به خاطر در اختيار قرار دادن اين لوكيشن زيبا.
🎼 #زنگانه
#رابعه_افتخارى #سه_تار #سه_تارنواز #سه_تار_نوازان #سه_تارنوازى #چهارسيم #٤سيم #سه_تارخانه #ترانه_بشنويم #سه_تار_بشنويم #آموزش_سه_تار #آموزش_موسيقى #موسيقى_ايرانى #تدريس_سه_تار#موسيقى_سنتى #نوازنده #نوازنده_سه_تار #بانوى_سه_تار #بانوى_فيروزه_اى #تهران
#4seeeem @4seeeem


51

🎼 #gameofthrones
تعجب نكنين☺️ بله، موسيقى سريال #بازى_تاج_و_تخت رو زدم:
اول اينكه اين روزا بيشتر از هر چيزى اسمش و مى شنوم.البته خودم هنوز سرى جديدش رو نديدم.
دوم اينكه اين سريال موسيقى بسيار خوبى داره و موسيقيش ساخته ى آهنگساز ايرانى #رامين_جوادى ست.
سوم اينكه تقريبا روزى نيست كه به اين سوال جواب ندم كه: " با سه تار فلان چيز و بهمان چيز و ميشه زد؟" ببينين، بله ميشه زد ولى هر سازى متناسب با ساختار موسيقى خودش طراحى شده و به مرور زمان شكل گرفته ولى محدوديتى براى اجرا وجود نداره.☺️
🎼 #قصه_نوازى(٢)
#رابعه_افتخارى #سه_تار #سه_تارنواز #سه_تار_نوازان #سه_تارنوازى #چهارسيم #٤سيم #سه_تارخانه #سه_تار_بشنويم #آموزش_سه_تار #آموزش_موسيقى #موسيقى_ايرانى #تدريس_سه_تار#موسيقى_سنتى #نوازنده #نوازنده_سه_تار #بانوى_سه_تار #بانوى_فيروزه_اى #تهران
#4seeeem @4seeeem


40