#سیدرسول

Instagram photos and videos

#رفیق_قدیمی#گوزنها#سیدرسول#بهروز_وثوقی#ایران#مسعود_کیمیایی#سینمای_قدیم#بهروزوثوقی#ممل_امریکایی#داریوش_اقبالی#ناصرملک_مطیعی#طوقی#رفاقت#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد

Hashtags #سیدرسول for Instagram

دوستی می گفت؛ بچه که بودم، یه جوجه داشتم. خیلی دوستش داشتم.
یه روز گرفتمش جلو صورتم باهاش حرف بزنم
که یهو
نوک زد توی چشمم.
خیلی دردم اومد.
تو عالم بچگی کلی بهش فحش دادم.
اما الان میفهمم که تقصیر اون نبود!
تقصیر خودم بود!
هر وقت کسی که شعور و فهم درستی نداره رو به خودت نزدیک کنی حتما بهت آسیب میزنه!
این یه قانونه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#طوفولیت
#طوقی#گوزنها #سیدرسول
#وثوق #بهروزوثوقی #بهروز_وثوقی #قدیمیها #ترانه_قدیمی #دهه_پنجاه #عشق #ایرج_قادری #فیلم_سینمایی #بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد #سینمای_قدیم #محمد_علی_فردین #ناصرملک_مطیعی #رفیق_قدیمی #بهمن_مفید #کوچه_مردها #سلطان #برادرکشی #قدیمی_ترین #ایران #مسعود_کیمیایی #ممل_امریکایی #داریوش_اقبالی #مردونگی #رفاقت #رفیق_قدیمی
#اون_موقع_که_دونفر_خیلی_بود


15

زنجان #مسلم شاهمرادی#سیدرسول سیادت#مهدی ایده لویی#حمید احمدی#@mshtihay_znjan#@bazme_asheghan


21

گفتم: رفیقیم؟
گفتی : اره
گفتم : یک سال
گفتی :نه
گفتم : تا اخر عمر
گفتی: نه
گفتم: تا قیامت
گفتی : نه
گفتم : پس تا کی
گفتی : رفاقت ما تا نداره
سلامتی همه رفقای مشتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#دشنه#طوقی#گوزنها #سیدرسول #فرامرزقریبیان
#وثوق #بهروزوثوقی #بهروز_وثوقی #قدیمیها #ترانه_قدیمی #دهه_پنجاه #عشق #ایرج_قادری #فیلم_سینمایی #بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد #سینمای_قدیم #محمد_علی_فردین #ناصرملک_مطیعی #رفیق_قدیمی #بهمن_مفید #کوچه_مردها #سلطان #برادرکشی #قدیمی_ترین #ایران #مسعود_کیمیایی #ممل_امریکایی #داریوش_اقبالی #مردونگی #رفاقت #رفیق_قدیمی
رفیقاتو تگ کن


37

گـرگ‌هـا خـوب بـداننـد کـه در ایـن ایـل غـریـب

گــر پـــدر مُــــرد، تفنـگ پـــدری هسـت هنـــوز

گــر چـه مـردان قـبـیـلـه همـگی کشتـه شــدنـد

تـوی گـهـواره‌ی چــوبــی، پســری هسـت هنـوز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#دشنه#طوقی#گوزنها #سیدرسول #فرامرزقریبیان
#وثوق #بهروزوثوقی #بهروز_وثوقی #قدیمیها #ترانه_قدیمی #دهه_پنجاه #عشق #ایرج_قادری #فیلم_سینمایی #بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد #سینمای_قدیم #محمد_علی_فردین #ناصرملک_مطیعی #رفیق_قدیمی #بهمن_مفید #کوچه_مردها #سلطان #برادرکشی #قدیمی_ترین #ایران #مسعود_کیمیایی #ممل_امریکایی #داریوش_اقبالی #مردونگی #رفاقت #رفیق_قدیمی


4

داستان با وجود اینکه با قدرت آغاز میشود و به نظر میرسد که او شخصیت اصلی ماجراست اما با آمدن سید توجه و تمرکز بیش از همه روی او متمرکز میشود. سیدی که یک زمان  کمک حال یک جماعت بوده اکنون به زور میتواند سرش را بالا نگه دارد و برای تهیه ی هروئین دست به دامان کسانی میشود که باعث و بانی اعتیادش بوده اند.
او همه چیزش را باخته،جوانی،قدرت،ظاهر و حتی زنی که زمانی او را دوست داشته.آنطور که از زبان سید و خودِ فاطی میشنویم  دیگر هیچ عشقی بین آنها نمانده وفاطی یکجورهایی از سر بی پناهی و یا شاید دلسوزی مانند یک خواهر کنار سید مانده (خدایا،این حال بدو به هیچکس نده)

#فیلم #به_یادماندنی #گوزنها #مسعود_کیمیایی #هنرمندان #بهروز_وثوقی #فرامرزقریبیان #عنایت_بخشی #گرجی #موسیقی_متن #اسفندیارمنفردزاده #نوستالژی #قدیمی_ها #قدیمیهاواسطوره_ها #سیدرسول #مسعودکیمیایی #بهروز_وثوقی_اسطوره_سینمای_ایران #سکانس_برتر #سینمای_قدیم


14

داستان با وجود اینکه با قدرت آغاز میشود و به نظر میرسد که او شخصیت اصلی ماجراست اما با آمدن سید توجه و تمرکز بیش از همه روی او متمرکز میشود. سیدی که یک زمان  کمک حال یک جماعت بوده اکنون به زور میتواند سرش را بالا نگه دارد و برای تهیه ی هروئین دست به دامان کسانی میشود که باعث و بانی اعتیادش بوده اند.
او همه چیزش را باخته،جوانی،قدرت،ظاهر و حتی زنی که زمانی او را دوست داشته.آنطور که از زبان سید و خودِ فاطی میشنویم  دیگر هیچ عشقی بین آنها نمانده وفاطی یکجورهایی از سر بی پناهی و یا شاید دلسوزی مانند یک خواهر کنار سید مانده

#فیلم #به_یادماندنی #گوزنها #مسعود_کیمیایی #هنرمندان #بهروز_وثوقی #فرامرزقریبیان #عنایت_بخشی #گرجی #موسیقی_متن #اسفندیارمنفردزاده #نوستالژی #قدیمی_ها #قدیمیهاواسطوره_ها #سیدرسول #مسعودکیمیایی #بهروز_وثوقی_اسطوره_سینمای_ایران #سکانس_برتر #سینمای_قدیم


12

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم
یادمان باشد اگر این دلمان بی کس شد
طلب مهر ز هر چشم خماری نکنیم یادمان باشد که در این بهر دورنگیو ریا
دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#دشنه#طوقی#گوزنها #سیدرسول #فرامرزقریبیان
#وثوق #بهروزوثوقی #بهروز_وثوقی #قدیمیها #ترانه_قدیمی #دهه_پنجاه #عشق #ایرج_قادری #فیلم_سینمایی #بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد #سینمای_قدیم #محمد_علی_فردین #ناصرملک_مطیعی #رفیق_قدیمی #بهمن_مفید #کوچه_مردها #سلطان #برادرکشی #قدیمی_ترین #ایران #مسعود_کیمیایی #ممل_امریکایی #داریوش_اقبالی #مردونگی #رفاقت #رفیق_قدیمی


26

وقتـی که سیــم حکـم کـند، زر خـدا شـود

وقتــی دروغ داوَرِ هــر مــــاجــــرا شـــود

وقتــی هـوا، هـوای تنفس، هــوای زیست،

سرپوش مـرگ، بــر سـر صـدها صــدا شود

بـگـذار در بــزرگـی‌ ِ ایـــن منـجـلاب یــأس

دنـیـــای مـــن بـه کـوچـکــی‌ انـــزوا شـود! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#دشنه#طوقی#گوزنها #سیدرسول #فرامرزقریبیان
#وثوق #بهروزوثوقی #بهروز_وثوقی #قدیمیها #ترانه_قدیمی #دهه_پنجاه #عشق #ایرج_قادری #فیلم_سینمایی #بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد #سینمای_قدیم #محمد_علی_فردین #ناصرملک_مطیعی #رفیق_قدیمی #بهمن_مفید #کوچه_مردها #سلطان #برادرکشی #قدیمی_ترین #ایران #مسعود_کیمیایی #ممل_امریکایی #داریوش_اقبالی #مردونگی #رفاقت #رفیق_قدیمی


4

دنیاست دیگه! بالا پایین داره... ولی خب میدونی چیه؟
ما همیشه پایینیم ... اون روز نیومد که بالا باشیم... همیشه تو سختی بودیم ... لامصب به ما که میرسه ... زمین مکعب میشه:/
.
سرپایین راه میرم چون زمین زیر پام محکم تره
#اسب
#طوقی#گوزنها #سیدرسول #فرامرزقریبیان
#وثوق #بهروزوثوقی #بهروز_وثوقی #قدیمیها #ترانه_قدیمی #دهه_پنجاه #عشق #ایرج_قادری #فیلم_سینمایی #بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد #سینمای_قدیم #محمد_علی_فردین #ناصرملک_مطیعی #رفیق_قدیمی #بهمن_مفید #کوچه_مردها #سلطان #برادرکشی #قدیمی_ترین #ایران #مسعود_کیمیایی #ممل_امریکایی #داریوش_اقبالی #مردونگی #رفاقت #رفیق_قدیمی


17

از چهره مهتاب ؛ لکش قسمت ماشد
از عشق ؛ غم مشترکش قسمت ما شد

وقتی که فلک ؛ حکم به تنهایی ما داد
’بر خورد ورقها و تکش ؛ قسمت ما شد

نامرد رفیقان ؛ به خدا بشکند این دست
وقتی که فقط بی نمکش ؛ قسمت ما شد... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#دشنه#گوزنها #سیدرسول #قدیمیها#مسعود_کیمیایی #ممل_امریکایی#بهروزوثوقی #بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد #بهمن_مفید #بیک_ایمانوردی #عشق #هایده #طوقی #سینمای_قدیم #داریوش_اقبالی #ایرج #ناصرملک_مطیعی #معین #مهستی #ترانه_قدیمی #ایران_قدیم #قدیمی #داش_اکل #وثوقی_بهروز #قیصر #صمداقا #سیل #فردین
#behrozvosoghi #behroozvosooghi
@vossoughi_behrouz


7

مجلس تعزیه شهادت حربن یزید ریاحی
استان مرکزی_اراک_افتخار ایفای نقش درکنار استاد رضا حیدری
سال96
__________________________________
#تعزیه#ایران#اراک#تفرش#خمین#
#سبزوار#
__________________________________
#استاد رضا حیدری#استاد محمدجلینی#
#اسماعیل موچانی#علی رضایی#سیدرسول امینی#
___________________________________


0