#شادمهر_عقيلي

Instagram photos and videos

#شادمهر_عقيلي#شادمهرعقیلی#شادمهر#shadmehr#شادمهریا#خواننده#سياوش_قميشي#معين#داريوش#ابي#شهرام_صولتي#رضا_صادقي#محمد_مقدم#ترك#احسان_خواجه_اميري#امين_باني#محسن_يگانه#آلبوم_موزيك

Hashtags #شادمهر_عقيلي for Instagram

اسم ترانه : يه خواهش از تو دارم ! 🌙🌘🌙🌘🌙🌘🌜🌙🌘🌜🌙🌘🌜🌙 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير برعاي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : يه خواهش از تو دارم ! 🌙🌘🌙🌘🌙🌘🌜🌙🌘🌜🌙🌘🌜🌙 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير برعاي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : يه خواهش از تو دارم ! 🌙🌘🌙🌘🌙🌘🌜🌙🌘🌜🌙🌘🌜🌙 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير برعاي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : تو فصل پاييز و تو ماه آذر 🌤🌦⛅️⛈🌨⛅️🌹🌷💏💋🌺❤️🌹 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير برعاي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : تو فصل پاييز و تو ماه آذر 🌤🌦⛅️⛈🌨⛅️🌹🌷💏💋🌺❤️🌹 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير برعاي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : تو فصل پاييز و تو ماه آذر 🌤🌦⛅️⛈🌨⛅️🌹🌷💏💋🌺❤️🌹 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير برعاي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : آره ما خوشبختيم 🌹🌷💐💐🌷🌺🌹🌷💐👨‍❤️‍👨💏👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩💏 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)
(تصحيح تايپ:در مصر ع چهارم چهار پاره اول كلمه "يه"" بجاي "دو" مي باشد)
درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير براي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : آره ما خوشبختيم 🌹🌷💐💐🌷🌺🌹🌷💐👨‍❤️‍👨💏👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩💏 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)
(تصحيح تايپ:در مصر ع چهارم چهار پاره اول كلمه "يه"" بجاي "دو" مي باشد)
درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير براي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : آره ما خوشبختيم 🌹🌷💐💐🌷🌺🌹🌷💐👨‍❤️‍👨💏👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩💏 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان.
ث
‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/
(هنوز متن كامل اين ترانه منتشر نشده)
(تصحيح تايپ:در مصر ع چهارم چهار پاره اول كلمه "يه"" بجاي "دو" مي باشد)
درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير براي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : درختي خواب مي بينه 🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان. ‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير براي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


0

اسم ترانه : درختي خواب مي بينه 🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان. ‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير براي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


3

اسم ترانه : درختي خواب مي بينه 🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳🌲🌴🌳 ********************************* ‏‎قيمت :ششصد هزار تومان

با ملودي : نهصد هزار تومان. ‏‎كل متن ترانه در آدرس زير است :
http://shereno.com/8336/7761/

درخواست هاي خود را به ايميل زير ارسال كنيد :‏Elyasak2015@yahoo.com
توجه : واگذاري ترانه طبق يك قرارداد كتبي و رسمي امضاء دار به متقاضي واگذار ميشود. ) *******************
دو سرويس زير براي علاقمندان ترانه هاي استاد الياس راه اندازي شد:
١/ اگر دوست داريد كه خاطرات خوب يا بد زندگي شما به ترانه اي تبديل شود و ماندگار شود ، ميتوانيد درخواست ترانه سفارشي به ايميل استاد الياس ارسال كنيد قيمت ترانه سفارشي از ٧٥٠ هزار تومان تا ٩٥٠ هزار تومان است.
٢/ هر كسي اعم از آهنگساز يا غير آهنگساز كه بتواند يك ملودي دلنشين روي هر ترانه استاد الياس بگذارد و آن را ركورد كند و به ايميل فوق ارسال نمايد و در صورت پسند خواننده مبلغ ملودي انتخاب شده به ارسال كننده ملودي منتخب پرداخت ميشود. نكته: ملودي الزاما موسيقي روي ترانه نيست بدون موسيقي هر كسي و هر علاقمندي ميتواند ملودي روي ترانه بگذارد و با صداي خود يا كس ديگري بخونه (بدون موسيقي ) و ارسال كند قابل قبول است.
#موزيك_پاپ#
#آهنگساز#آهنگسازان#آهنگساز_پاپ#تنظيم_كننده#تنظيم_كننده_آهنگ#استديو#استديو_ضبط_صدا#آلبوم_موزيك#ترك#خواننده#خواننده_پاپ#عليرضا_افكاري#شادمهر_عقيلي#محمد_مقدم#ابي#داريوش#معين#داود_بهبودي#سياوش_قميشي#احسان_خواجه_اميري#رضا_صادقي#محسن_يگانه#امين_باني#شهرام_صولتي


1