#شمع_کوچک_روشن

Instagram photos and videos

#فروغ_فرخزاد#کافه_میامی#آمریکانو#شمع_کوچک_روشن

Hashtags #شمع_کوچک_روشن for Instagram

اگر به خانه ی من آمدی / برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه / که از آن به ازدحام کوچه ی خوش بخت بنگرم 😍
#فروغ_فرخزاد#کافه_میامی#آمریکانو#شمع_کوچک_روشن


2

The end of the page