#عشق_تمنای_دوقلب

Instagram photos and videos

#نوستالژی#فرشته#خاطرات#تداعی_خاطرات#عشق#آواز#ساز#موسیقی#موسیقی_ایرانی#همایون_خرم#تورج_شعبان#جهانبخش_پازوکی#لشگری#ام#دلکش#علی_تجویدی#محمود_کریمی#حدیث_عشق#عشق_تمنای_دوقلب

Hashtags #عشق_تمنای_دوقلب for Instagram

بانو#فرشته#نوستالژی#حدیث_عشق
.
وی در «هنرستان موسیقی ملی ایران» نزد «#محمود_کریمی» به آموزش مشغول شد. او بعدتر با آشنایی و تشویق «#علی_تجویدی» راه خود را به «رادیو و تلویزیون ملی ایران» گشود. مشوق ایشان در دوران کودکی مادر و مادربزرگ بوده‌اند که مادربزرگ او تار نیز می‌نواخته است.

فرشته اذعان می‌دارد که از #دلکش و #ام‌کلثوم الگوبرداری می‌کرده است. فرشته در فاصله سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ درایران ترانه‌های بسیاری از آهنگ‌سازان مشهور چون بزرگ #لشگری، #جهانبخش_پازوکی، #همایون_خرم و #تورج_شعبان‌_خانی اجرا کرد.
.
#موسیقی_ایرانی
#موسیقی#ساز#آواز
#نوستالژی#عشق
#تداعی_خاطرات
#خاطرات
#عشق_تمنای_دوقلب


6

The end of the page