#علی_محترمی

Instagram photos and videos

#honda#علی_محترمی#کراس#تریال#خمین#هنرنمایی#تک_چرخ#تکچرخ#موتور_کراس#موتور_سنگین#موتور#یاماها#هندا#کاواساکی#سوزوکی#تریل#famenin#rmz#cr#x7#motor#hamedan#mamahan#kawasaki#suzuki#استاپی#سی_بی#cb1300#اراک

Hashtags #علی_محترمی for Instagram

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
ایمان داشتن در زندگی به این معنا نیست
که کشتی‌تان با طوفان مواجه نخواهد شد
بلکه به این معنا است که کشتی‌تان هیچ‌گاه
غرق نخواهد شد .
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 ..
.
.
.

#علی_محترمی
#علی_محترمی
#علی_محترمی .
.
.

#علی_محترمی ##خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 #


89

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 . .

از من به تو نصیحت تو زندگی

ضربه ی کسی رو بی جواب نزار

از چپ خوردی از راست بزن .
.
. .
.
.
.
.

#علی_محترمی # #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی،.# علی محترمی # خمین #
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


77

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
یا دوسش نداشته باشین یا یه جوری دوسش داشته باشین که کس دیگه نتونه ! .M&A
.
.
.
.
.
.

#علی_محترمی ##خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 .
.
.
.
.

SUZUKi 1400cc


6

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
‏وقتی کسی رو دلتون حساب باز کرد حسابشو خالی نکنین ! .
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.

#علی_محترمی # #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300
..
.. .. .. پاه قیچی باشد 'SUZUKi 1400 cc سلامتی باوجودا


92

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
حــــــــالِ مـــــَن

حـــالِ اَســـیری اســـت که هِنــــگامِ فـــــَرار

یـــــادَش اُفــــتاد کــــَسی مُنتـــــَظرَش نیســــت
نــــَرَفت ..
.
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
HONDA, CB 1300cc .
.
.
.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


144

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
- راز خوشبختی چیست استاد !؟ + هرگز با احمق‌ ها بحث نکنیم! - فکر نکنم این راز خوشبختی باشد استاد!
+ " بله ، حق با شما است " .
.
.
.
.
.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


73

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
.

بوسیدن حرام نیست
بلکه از واجبات است
خیلی چیزهارا باید بوسید
و گذاشت کنار.. مانند رفاقت با بعضی رفیق نماها .
.
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
.
HONDA , CB 1300 cc

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


44

ALI mohtarami
.
.
.
.
.
به بعضیام باید گفت به قیافت نناز

کوچه ی
ما هم قشنگه

اما از زیرش

فاضلاب رد میشه.... .
.
.
.
.
.
Ali mohtarami

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


0

Ali.mohtarami
.
.
.
. ‏دوست واقعي مثل ستاره ميمونه هميشه نميبينيش
ولي ميدوني كه هميشه هست! .
.
.
.
Ali mohtarami.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


83

Ali mohtarami

سکوت گورستان را میشنوی .
دنیا ارزش دل شکستن ندارد .
.
.

یه روز فوق العاده کنار داداش بزرگم سید جلال گل،
بی رقیب،
مشتی،
پرچم دار سمنان،
گل با وجود،
و.......قلب. .در رفاقت تا آخر پایدار باشید.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


87

Ali mohtarami
.
.
.
.

هرگز به دو چیز تکیه نکن! دیوار تازه رنگ شده! آدم تازه به دوران رسیده! . . . . .
.
.
.
.
Ali mohtarami
,نکته دار، 😜

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #c


0

.
. .
مراقب باشیم بازی نخوریم
اونی بشیم که خودمون میخوایم
نه بقیه
رفتارمون نمود شخصیتمون باشه
نه تلقین
و در کل انسان باشیم
نه عروسک... .
.
.
.
.
Ali mohtarami
#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


0

#چارلی_چاپلین : در دنیا جای کافی برای همه هست پس به جای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی #Ali mohtarami# .
.
.
.
. «زمستون 95،_ مسابقات کشوری قم»

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #


45

.... عارفی پرسید:
دوست راچــون دوستش
داری؟نیازش داری!!!
یا که چون نیازش داری
دوستش داری گفتـــم:
"چون دارمش بی نیـازم" .. #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


76

Ali mohtarami
.
.
.
.
.

مراقب باشید زمین نخورید
اینروزها بجای این که
دستتان را بگیـرند
عکستان را میگیرند
.
.
.
.
.
Ali mohtarami
#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


51

########ali mohtarami######

گرگ روزگار بوديم...
شغال ها هم جرات رويا رويى با ما را نداشتند...
حال كه توبه كرده ايم...
آهو ها هم برايمان خط و نشان می كشند...
درست است كه ما رفته ايم اما به آهوها بگوييد در قلمروي ما با احترام عبور كنند!!!
كه توبه گرگ مرگ است !!! ....... #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


53

مردم هیچ وقت بابت ضعفت
ازت متنفر نیستن،
اونا به خاطر قدرت و توانایی هات
ازت متنفرن!
پس سعی کن قوی باشی و به نظر دیگران بی اهمیت!!! .. #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


70

.. این روزا موندگاری
عطر از ادما بیشتره...! ..‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
رفاقت های پُوشالی''' #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


0

... Ali mohtarami
.
.
.
.

گاهی مـَرا نگاه کنـی ،
رد شوی بَـس است ...!
آنان که بی کسنـد ،
به یک دَر زدن خوشنـد...! .....
.
.
.
.
Ali mohtarami
#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


44

®️....FOAD 7334...®️ از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو ،
ایراد از تو نیست !
مگس هیچوقت سمت گُل نمیره ؛
همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش !):
. '''''''''''''''''''''''''''


#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


58

فانوس های ده می‌دانند؟
بیهوده روشن اند....
و سگان ده نیز می‌دانند؟
ڪه بیهوده بیدار اند ...
وقتی در روشنی روز ،
دزدها به مهمانی ڪدخدا می روند!!! #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


28

مثل عدد یک تو جدول ضرب باش به هیچ کس بیشتر از ارزشش
بها نده .................................................'.......................... #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb13


22

در زندگی خود
دو چیزو هرگز فراموش نکنید

یکی برای پیروزی تو همه زندگیشو باخت(پدر)

اون یکی که پیروزی زندگیتو مدیون دعا هاشی(مادر) ... #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


67

Ali mohtarami ....FOAD 7334
دلم از داغ نامردى؛
نسیمی سرد میخواهد... میان قحطی مرهم؛
دلى هم درد میخواهد... مگر یادت نمى آید؛
در آغاز محبت ها... شبى گفتم در گوشت؛
" رفاقت مرد میخواهد "

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


31

خط استارت مسابقات
در کنار دوست خوبم سید کمال که همیشه اول .اول خواهد بود
و اقا شهاب گل که رودست نداره. ایشالله زحمت هاشونو جبران کنم.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


33

The end of the page