#علی_محترمی

Instagram photos and videos

#علی_محترمی#honda#خمین#تک_چرخ#موتور#هنرنمایی#تکچرخ#موتور_کراس#تریال#موتور_سنگین#یاماها#هندا#کاواساکی#سوزوکی#تریل#کراس#x7#motor#famenin#mamahan#hamedan#kawasaki#suzuki#استاپی#سی_بی#rmz#cr#cb1300#اراک

Hashtags #علی_محترمی for Instagram

.
.
. 🔰عــلــے محترمــے🔰
.
.

#علی_محترمی .
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
به حدی چیزی برام مهم نیست که ...
اگه باهام مشکل دارید ..
خودتون حلش کنید .
عشق حال من اینه مروری به عکس های قدیمی بکنم بهترین حس برام پیگیر خودتون باشید تا مردم .
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.

#علی_محترمی # #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 #cb100 .
.
.
🔰عــلــے محترمــے🔰


49

#علی_محترمی
@ali_mohtarami78
.
.
.
.

خــیــلــیــا مـــیـخــان

زمــیـن خــوردنـم رو بـبـیـنـن ،

امـا ایـن رویــا رو تـو خـواب

مـیـبـیـنـن ..!!!
.
.
.
.
@ali_mohtarami78
@aliebadi_1378 .
.
.
#علی_عبادی
#علی_محترمی .
.
.
.

#علی_محترمی #علی_ عبادی#خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 #


77

#علی_محترمی .
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
مواظب کوچک ترین افکار منفی باشید .
... کوچک‌ترین سوراخ‌ها هم ‌می‌توانند
بزرگ‌ترین کشتی‌ها را غرق کنند..... .
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
#علی_محترمی .
#علی_محترمی .
#علی_محترمی .
.

#علی_محترمی ##خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 #


57

#خمین .
.
.
#علی_محترمی
#علی_محترمی
#علی_محترمی
#علی_محترمی .
.
.
.
.
زحمت دارد

آدم بودن را ميگويم

اين را مى شود از مترسك هـا آموخت آنها تمام عمر مى ايستند تا آدم حسابشان كنند... .
.
.
.
.
#علی_محترمی
#علی_محترمی
#علی_محترمی
#علی_محترمی .
.
.

#علی_محترمی ##خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 #
.
.
.
همایش روز سوم خرداد ، روز آزاد سازی خرمشهر ...
هیت موتور سواری و اتومبیل رانی شهرستان خمین .
...
#خمین


68

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
ایمان داشتن در زندگی به این معنا نیست
که کشتی‌تان با طوفان مواجه نخواهد شد
بلکه به این معنا است که کشتی‌تان هیچ‌گاه
غرق نخواهد شد .
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 ..
.
.
.

#علی_محترمی
#علی_محترمی
#علی_محترمی .
.
.

#علی_محترمی ##خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 #


92

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 . .

از من به تو نصیحت تو زندگی

ضربه ی کسی رو بی جواب نزار

از چپ خوردی از راست بزن .
.
. .
.
.
.
.

#علی_محترمی # #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی،.# علی محترمی # خمین #
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


80

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
یا دوسش نداشته باشین یا یه جوری دوسش داشته باشین که کس دیگه نتونه ! .M&A
.
.
.
.
.
.

#علی_محترمی ##خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 .
.
.
.
.

SUZUKi 1400cc


6

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
‏وقتی کسی رو دلتون حساب باز کرد حسابشو خالی نکنین ! .
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.

#علی_محترمی # #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300
..
.. .. .. پاه قیچی باشد 'SUZUKi 1400 cc سلامتی باوجودا


92

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
حــــــــالِ مـــــَن

حـــالِ اَســـیری اســـت که هِنــــگامِ فـــــَرار

یـــــادَش اُفــــتاد کــــَسی مُنتـــــَظرَش نیســــت
نــــَرَفت ..
.
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
HONDA, CB 1300cc .
.
.
.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


145

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
- راز خوشبختی چیست استاد !؟ + هرگز با احمق‌ ها بحث نکنیم! - فکر نکنم این راز خوشبختی باشد استاد!
+ " بله ، حق با شما است " .
.
.
.
.
.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


73

ALI mohtarami
.
.
.
.
.
به بعضیام باید گفت به قیافت نناز

کوچه ی
ما هم قشنگه

اما از زیرش

فاضلاب رد میشه.... .
.
.
.
.
.
Ali mohtarami

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


0

Ali.mohtarami
.
.
.
. ‏دوست واقعي مثل ستاره ميمونه هميشه نميبينيش
ولي ميدوني كه هميشه هست! .
.
.
.
Ali mohtarami.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


88

Ali mohtarami

سکوت گورستان را میشنوی .
دنیا ارزش دل شکستن ندارد .
.
.

یه روز فوق العاده کنار داداش بزرگم سید جلال گل،
بی رقیب،
مشتی،
پرچم دار سمنان،
گل با وجود،
و.......قلب. .در رفاقت تا آخر پایدار باشید.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


87

Ali mohtarami
.
.
.
.

هرگز به دو چیز تکیه نکن! دیوار تازه رنگ شده! آدم تازه به دوران رسیده! . . . . .
.
.
.
.
Ali mohtarami
,نکته دار، 😜

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #c


0

.
. .
مراقب باشیم بازی نخوریم
اونی بشیم که خودمون میخوایم
نه بقیه
رفتارمون نمود شخصیتمون باشه
نه تلقین
و در کل انسان باشیم
نه عروسک... .
.
.
.
.
Ali mohtarami
#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


0

#چارلی_چاپلین : در دنیا جای کافی برای همه هست پس به جای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی #Ali mohtarami# .
.
.
.
. «زمستون 95،_ مسابقات کشوری قم»

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #


47

.... عارفی پرسید:
دوست راچــون دوستش
داری؟نیازش داری!!!
یا که چون نیازش داری
دوستش داری گفتـــم:
"چون دارمش بی نیـازم" .. #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


76

Ali mohtarami
.
.
.
.
.

مراقب باشید زمین نخورید
اینروزها بجای این که
دستتان را بگیـرند
عکستان را میگیرند
.
.
.
.
.
Ali mohtarami
#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


51

®️....FOAD 7334...®️ از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو ،
ایراد از تو نیست !
مگس هیچوقت سمت گُل نمیره ؛
همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش !):
. '''''''''''''''''''''''''''


#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


58

فانوس های ده می‌دانند؟
بیهوده روشن اند....
و سگان ده نیز می‌دانند؟
ڪه بیهوده بیدار اند ...
وقتی در روشنی روز ،
دزدها به مهمانی ڪدخدا می روند!!! #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


28

مثل عدد یک تو جدول ضرب باش به هیچ کس بیشتر از ارزشش
بها نده .................................................'.......................... #علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb13


22

Ali mohtarami ....FOAD 7334
دلم از داغ نامردى؛
نسیمی سرد میخواهد... میان قحطی مرهم؛
دلى هم درد میخواهد... مگر یادت نمى آید؛
در آغاز محبت ها... شبى گفتم در گوشت؛
" رفاقت مرد میخواهد "

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


30

خط استارت مسابقات
در کنار دوست خوبم سید کمال که همیشه اول .اول خواهد بود
و اقا شهاب گل که رودست نداره. ایشالله زحمت هاشونو جبران کنم.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


33