#فازبیخیالی

Instagram photos and videos

#فازسنگین#فازبیخیالی#tike#تکست_سنگین#نامرد_نباشیم#عدالت#فازغم#فازتلخ#فازلش#خفن#تکست_برتر#تکست_کلاب#فقر#گریه#matn_khas#ریش#دلربا#غمگین#نارو#بی_عدالت#علی_بی_غم#پورشه#فاک#پسرتبریزی

Hashtags #فازبیخیالی for Instagram

آدماهاى كوچيك رو وقتی بهشون خوبى ميكنى و احترام ميزارى؛ به دو دسته تقسیم میشن:

دسته اول خودشونُ گم ميكنن و برات ناز ميكنن
دسته دوم هم از کَردَت پشیمونِت میکنن..
#نامرد_نباشیم
#فازبیخیالی #معرفت_در_گرانیست_به_هر_کس_ندهندش #بيخيال_تمام_ركب_هايى_كه_خوردى #بيخير #نامردى_تا_چه_حد #نامردي_نكرديمو_نامردي_كردن😬👌 #نامردازکجاپیداشد‼️⁉️


10

.
. قدَشَ بَهَ ِعَشِقِمِ َنَمِـــی َرِسَیِدِ


َغِرورِم رَـــو ِگذَـــاِشِت زیِرِ پَـــاش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#فازبیخیالی#فازسنگین#تکست_سنگین#فازسنگین#دپ#رپ#دلنوشته_سنگین#ساقی#بیخیالی#سلامتی#نوش#Text#tike#fuck#text_club#fazz_sangin#tike_koloft#faz_gamgin#tike#text_lash#matn_khas#پسرتبریزی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


2

■■■□●■■■■■■■●■●■●■●
■●■●■●
⇚ حـآجــــے دآد نَــزَن اینجـــآ ڪَســے نمیشنــوہ مــآرو !
⇚ آخـــه ایـنِ مَـردُم فَــقَ بَلــدَن بِـزَنـــَنּ نـــآرو !
ههــــــــ

ڪوچہ علے چــپ(فازبیخیالے)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#فازغم#فازبیخیالی#فازتلخ#فازلش#خفن#تکست_سنگین#تکست_برتر#تکست_کلاب#عدالت#گریه#فقر#ریش#دلربا#غمگین#فازسنگین#نارو#بی_عدالت#علی_بی_غم#پورشه#فاک#سنگین
ــــــــــــــــــــــــــــــ


1

The end of the page